Hodina Země – jen zhasínání světla nestačí …

Tak se i naše město přihlásilo k Hodině Země  http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/mesto-prostejov-se-pripoji-k-letosni-hodine-zeme-2.html s cílem podpořit …symbolickou akci, která má zdůraznit nutnost ochrany životního prostředí.

Když ale pošlete na náš úřad jeden konkrétní podnět, kde příroda či kousek přírody dostává prokazatelně na prdel od aut a od lidí:

zelen…  konkrétně podání v tom směru, aby se zabezpečil vhodný přechod pro chodce, aby ti nemuseli chodit po zeleni a auta tam neměla nad PŘÍRODOU absolutní přednost http://www.pavelbursa.cz/podnet2.pdf

tak  se vám dostane od úřadu hlásícího se k ochraně přírody odpovědi ve formě vyjádření http://www.pavelbursa.cz/vyjadreni2.pdf , že nic není nutno měnit.

Připojuji citaci: …

Dopravní komise se podnětem zabývala na svém jednání a závěrem bylo schváleno, že v tomto místě nebude řešeno žádné dopravní omezení zakazující zastavení vozidel a místo zůstane tak jak je doposud.

Tak buď levá ruka neví co dělá ruka pravá, nebo opět podléháme vizi, že pouhé přihlášení se k proklamativním heslům stačí :( .

Setkání vedení města s občany – Tylova

Něco k tomu setkání najdete zde http://pvnovinky.cz/beseda/19505-vedeni-mesta-hralo-presilovku a ačkoliv skutečně šlo o přesilovku, ale vedenou korektně :) , byla zde možnost předat vedení města několik připomínek, námětů či přání.

Je škoda, že někde v matrixu nastala chyba a že nikdo z vedení města nepřipomenul lidem to setkání ( třeba 1x rozhlasem) , ale už se stalo. Prostě spoléhat se pouze na to, že všichni lidi čtou radničky a budou si z jednoho článečku pamatovat termín setkání, se neukázalo jako plně šťastné.

K věci : probírala se rekostrukce ulice Tylovy, nějaké poznatky k tomu, pak obligátní parkování na sídlišti – zejména u RGaZŠ třeba o víkendech, dovoz dětí před školu -parkovací záliv, oprava chodníků, zabezpečení sběrného hnízda na odpady, aby nebylo tak ošklivé až třeba po jeden drobný bod zejména pro sportující děti a rodiče, jako je včasná reakce vedení města na to, aby v době propuknutého jara tomu odpovídalo i otevření školního hřiště pro veřejnost podstatně dříve, než jím avizovaný datum 14.4.2014.

14032014

Paradox … „bulhaři“ x nezaměstnanost

Jen tak pro připomenutí paradoxů toho dnešního světa v Prostějově.

Máme zde v Prostějově rekordní údaje o nezaměstnanosti a bývalý areál OP likvidují především dovozoví dělníci , označení v článku jako „bulhaři“ .

http://vecernikpv.cz/co-se-stalo/zpravodajstvi/5944-bulhari-demoluji-op

Jen to natvrdo ukazuje, že i naši čeští zaměstnanci, v klidu registrovaní na úřadu práce, by se měli naučit čelit konkurenci, pokud o práci skutečně budou mít zájem.

rozpor

Mlčící vazal nebo rovnocenný partner?

Za několik posledních let mělo naše město nadstandardní vztahy s 2 soukromými investory.

První firmou byl Czech radar a.s. blahé paměti, který si u nás udělal rejdiště takového  výběru pokut, před jehož sítěmi by i exekutoři bledli –  zůstaly tu po nich ty kadibudky.

Druhou firmou je Manthellan, který ačkoliv se tváří, že je partnerem, je asi vše jiné, než tomu označení patří.

Situace s Galerií je absurdní – nevíme ani po 4 letech od smlouvy jak to tam bude vypadat!!, tisíce lidí jsme nepřesvědčili o účelnosti a reálnosti projektu!!, navíc z prvotních nástřelů pro EIA jsme i jako město ( zastoupené radou města) nadefinovali 9 problémových okruhů ( http://www.pavelbursa.cz/stanovisko.pdf )  a jaksi se zbavujeme možnosti je nyní prosadit!!

A jaký je postoj města přes všechna ta rizika?

Vypíše společnosti Manthellan generální plnou moc k jednání v dané věci, kterou lze vyložit takto :

„dělejte si tam s tím co chcete, podejte si kamkoliv co uznáte za vhodné, my se dopředu vzdáváme práva na podání odvolání. A protože nás nezajímá, co kde řešíte, zplnomocníme vás i k přebírání veškeré korespondence kolem“ .

Připomíná mi to skutečně otevřenou šekovou knížku, kterou jsme „partnerovi“ dali do ruky a řekli – partnere, tak tě milujeme, že si tam postav, co budeš chtít a my vše pokryjeme.

Kopie zmocnění je zde : http://www.proprostejov.eu/plna_moc.pdf

Moje reakce na radu města, aby takto sestavenou plnou moc k jednání, kdy nevíme dosud, co a jak tam bude stát (a to nejsme ani investor a ani objednatel) a touto plnou mocí se zbavujeme možnosti to reálně v průběhu přípravy záměru ovlivnit, město co nejdříve vypovědělo a navrátilo si zákonné možnosti v dané věci reagovat a hlavně, aby mělo pod kontrolou i to , jaké písemnosti v té věci kde na úřadech kolují .

www.pavelbursa.cz/RMPM.pdf

Galerie Prostějov: Město hraje mrtvého brouka

Jen tak pro ilustraci problému uvádím odkaz na článeček: http://prostejov.5plus2.cz/56541/galerie-prostejov-mesto-hraje-mrtveho-brouka .

Co z něj plyne? Že po 6 letech od záměru budeme v roce 2014 opět na počátku.

Vám nepřipadne, že s námi jako městem někdo hrubě vy******, že my mu ve skutečnosti blokujeme nejcennější pozemky jen pro jeho záměr, měníme kvůli tomu svůj územní plán a ještě mu máme být vděčni, že s tím nakonec někdy něco udělá?

Nevím, jestli si to všichni uvědomují, ale po usnesení z roku 2008 jsme přijali o dva roky později další a podepsali smlouvy o smlouvách budoucích, které jsou závazné. V okamžiku, kdy bychom trvali na dodržení usnesení z roku 2008, porušíme podepsané smlouvy a Manthellan by nás mohl žalovat, že jej poškozujeme,“ sdělil svůj postoj primátor města Prostějova Miroslav Pišťák.

Ten současně připustil, že vzhledem k uplynutí zákonné lhůty bude město muset vyhlásit na přestavbu Společenského domu nový záměr. „Zjednodušeně se dá říct, že začínáme od nuly. Nový záměr ale vyhlásíme nejdříve ve chvíli, kdy investor přijde s návrhem na podpis kupní smlouvy,“ uvedl primátor. Město tak v tuto chvíli vyčkává, jaký postoj zaujme investor.

Marně mi plyne hlavou, jak se spousta politiků při komentování minulosti skrývá za slova „my“ a jak málo politiků narovinu řekne, kdo konkrétní je pod které rozhodnutí podepsán a kdo a  jak hlasoval a případně proč nehlasoval jinak, kdy se svými vlastními smlouvami dostáváme mimo hru.

Logo města – schváleno či neschváleno? A jak tedy vypadá a kde bude používané?

Protože se objevily informace, že jsme si jako město schválili nové logo, ačkoliv ty, kterých se to nejvíce dotýká – tedy vlastní občany, jsme jaksi v procesu rozhodování ponechali stranou a toto logo se NEMÁ oficiálně na magistrátě používat, zeptal jsem se na úřadě, co vlastně platí. Zda bylo či nebylo tedy logo schváleno, zda se bude či nebude kde používat.

Komunikace s paní tiskovou mluvčí v té věci je zde:

mejlík č.1

From: ing. Pavel Burša [mailto:pavel.bursa@quick.cz]
Sent: Tuesday, January 14, 2014 8:58 AM
To: Gáborová Jana
Subject: doplnění z jednání rady města – logo města a jeho výběr

Dobrý den paní Gáborová,

přeji do nového roku hodně úspěchů a zdraví.

Chtěl jsem požádat k tomu sdělení o jednání rady ( http://prostejov.eu/cz/aktuality/zpravy-z-rady-mesta-prostejova-14.html ) o oficiální stanovisko města k tomu logu města a jeho využití či nevyužití.

Šlo by prosím doplnit na web města k tomu sdělení, o čem byla poslední rada města, na čem se vlastně rada města shodla?

– zda tedy je základní logo vybrané a skutečně máme nové logo („habemus papam“) a nic se už na něm měnit z podstaty věci nebude
– zda se bude využívat v oficiální prezentaci města.

Proč se ptám?

Protože zaznívají až taková tvrzení dokonce i od pana primátora, že sice nové logo města máme,( já k tomu přidávám, že bohužel s veřejností jsme jeho výběr a podmínky jaksi zapomněli vykomunikovat či to řeknu narovinu – ani jsme se jí na názor neptali), ale na magistrátě nové logo stejně v oficiální linii používat nebudou.

To je podle mne divný postup výběru loga a podmínek jeho využívání, zejména když se podíváte na sousední Olomouc, kde je logo města součástí oficiální komunikace města a proto se ptám, o čem rada vlastně rozhodla.

s pozdravem Pavel Burša

odpověď č. 1

—–Original Message—–
From: Gáborová Jana [mailto:Jana.Gaborova@prostejov.eu]
Sent: Tuesday, January 14, 2014 9:00 AM
To: ing. Pavel Burša
Subject: RE: doplnění z jednání rady města – logo města a jeho výběr

Dobrý den, rada se s návrhem loga seznámila s tím, že na některém z příštích jednání se má rozhodnout, při jakých příležitostech se bude používat. Žádný další závěr zatím nevzešel. Zdraví Jana Gáborová

mejlík č.2 doplňující dotaz

—–Original Message—–
From: ing. Pavel Burša [mailto:pavel.bursa@quick.cz]
Sent: Tuesday, January 14, 2014 9:23 AM
To: Gáborová Jana
Subject: RE: doplnění z jednání rady města – logo města a jeho výběr

Paní Gáborová,

děkuji za okamžitou reakci.

Ovšem Vaše tvrzení je evidentně v rozporu s tím, co zveřejnil už dříve pan Smetana, cituji ho úplně přesně:

„Po zahájení schůze Mgr. Hemerková přivítala a krátce představila Mgr. Věru Marešovou, autorku návrhu loga a logotypu města Prostějova. V. Marešová prezentovala návrhy loga a logotypu města Prostějova a odpověděla v diskusi na otázky přítomných členů rady. Rada města schválila základní logo ve tvaru žluté cesty s textem Prostějov v modré barvě s tím, že Mgr. Hemerková předloží materiál na příští schůzi rady.“

Takže se opakovaně ptám a trvám na vyjádření města k tomu jednání rady.

Habemus papam? Máme tedy schválené logo či nemáme?

Je podle Vás rozdíl ve Vašem vyjádření „rada se seznámila“ oproti vyjádření Smetany „rada schválila základní logo“ – tedy vzešel z toho jednání konkrétní závěr nebo ne?

Bude jednání o něm hned na příští radě podle Pavla Smetany či podle Vás „někdy příště“?

Jde s tou volbou, podle mne nešťastnou (není to čárečkové logo skutečně hezké, proti jeho používání na magistrátu je i pan primátor, navíc nevzešlo z otevřené soutěže odborníků ale pouze z bezvýhradné?! akceptace 1 návrhu, který skutečně nemusí být vždy ideální) ještě něco dělat?

Paní Gáborová – jde o poměrně důležitou věc pro prezentaci města a proto trvám na vyjádření města, co vlastně ve věci loga platí a co se vlastně schválilo.

s pozdravem Pavel Burša

závěrečné sdělení ping-pongu ohledně loga je zde:

Dobrý den, usnesení Rady města Prostějova k záležitosti loga není. Rada se s návrhem seznámila s tím, že jako základní logo je určen typ – modrý podklad žlutý nápis, další jednání (případně některé z dalších jednání) má rozhodnout o konkrétním užití loga.

S přáním pěkného dne, Jana Gáborová

PF 2014

Vážení přátelé,
do roku 2014 Vám a všem blízkým přeji hodně zdraví, chuti do života a víry v to, že dobrá věc se vždy podaří… i když to někdy dá setsakra práci :-)
 
Rok 2014 bude dobou pětadvaceti let od událostí přelomového roku 1989. Řada z Vás si pamatuje, jak se před těmi lety ozývalo „nejsme jako oni“. Čas oponou trhnul a nyní z výsledků letošních voleb opět tato výzva rezonuje. Ale už ne jako výzva proti establishmentu roku 1989, ale establishmentu stran současných, které se nějak zapouzdřily a přestaly soucítit s přáním svých dřívějších voličů.
Bude potřeba to volání po změně vzít na vědomí a mít u toho vždy na paměti, že osobní prospěch nesmí být v konfliktu s prospěchem společnosti.
Ano skutečně, časy se mění,  http://www.youtube.com/watch?v=g_7pvZEBz3Y  ,
za našich mladých let byl svět jakýsi lepší, neboť novému nechceme či neumíme porozumět, že je lehké tak krásně paušalizovat a přenášet svoji odpovědnost na jiné http://www.youtube.com/watch?v=tatowcFN9HU ,
že někdy z toho všeho na člověka lehne tíseň a to je pak lehké podlehnout apatii http://www.youtube.com/watch?v=CaXlEu3N3Zg .
Nu což, pak se postavme na nohy, otočme hlavu ke slunci a dejme si třeba práci zjistit, „jak dělá liška“ http://www.youtube.com/watch?v=SaeOQJaf1Uw .
všechny zdraví Ing. Pavel Burša

Skončila možnost připomínkovat nový územní plán

Dne 23.12.2013 skončila možnost připomínkovat nový územní plán. Ventilovala se řada připomínek http://www.itydenik.cz/zpravy/uzemni-plan-mnohe-se-vysvetlilo či zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/uzemni-plan-nejhlasitejsi-nesouhlas-znel-na-adresu-multifunkcniho-centra-v-jezdecke/  .

Můj příspěvek se týkal zejména dominovým efektem postižené oblasti Jezdeckých kasáren. Tam se původně plocha kasáren měla zastavět pro bytové účely, pak podle prvního návrhu územního plánu tam měl vzniknout park a nyní po tom, jak jsme opustili ideu Obchodně-společenského centra na 100% centrum Obchodní (mimochodem plně v dikci investora)  jsme tam vystěhovali za hranici centra tu kulturu.

Obsah připomínky šel tedy směrem, že dominový efekt „komerce za kulturu“, „kultura za park“ není vhodný a měla by se prioritně využít 100% plocha po KASC, aby jinde mohl vzniknout architekty v dobré víře navržený park.

Připomínka je zde http://www.pavelbursa.cz/pripominkaup.pdf .

P.S. Bude zajímavé sledovat v roce 2014 počínání našich zastupitelů, zda připomínky dozorového orgánu akceptované ve věci tržnice a plochy KASC a tedy zapracované do nového územního plánu budou akceptovat i při tvorbě Regulačního plánu pro oblast zamýšlené galerie Prostějov :) .

Odpověď úřadu na zásadní otázky kolem změn využití ploch pod tržnicí a KASC

V novém územním plánu se mění zásadně podmínky pro zástavbu ploch kolem připravované Galerie Prostějov. Protože není vůbec jasné veřejnosti, natož zastupitelům, zda se Galerie bude stavět podle staré IX. změny územního plánu ( pro ni ušité tzv. na míru) či už podle připravovaného nového územního plánu ( což stavbu zásadně limituje jak do hloubky, tak i % plošnou zástavbou), ptal jsem se úřadu, co vlastně platí – viz. zde http://www.pavelbursa.cz/?p=3378 .

Odpovědi úřadu, kdo a na základě čeho změnil původní 100% souhlas s podzemním parkováním pod tržnicí definovaný IX. změnou územního plánu na nové limity najdete zde:

www.pavelbursa.cz/106a.pdf a www.pavelbursa.cz/106b.pdf .

Doporučuji důkladně pročíst !!! A zejména zastupitelům :) a vzít naším úřadem (tedy tomu zbytku, co se nevyloučil v jednání o Regulačním plánu pro zaujatost)  na vědomí, co dozorový orgán natvrdo vzkázal všem těm, co by chtěli zastavět naše město od -2 patra u paty hlavního kostela po +- cca 17m výšky.

Změna názoru vedení města na platnost záměru ve věci KASC

Dobrý den, mohu potvrdit, že jste slyšel správně. Zaznělo to i na zastupitelstvu, není to úplně nová informace. Zda máme zvukový záznam zjistím u kolegů na Stavebním úřadu, kteří dělali zápis. Já osobně jsem zvukový záznam nepořizovala. S přáním pěkného dne, Jana Gáborová

…předtím výpis komunikace s městem: Dobrý den paní Gáborová, omlouvám se, že zdržuji, chtěl jsem se zeptat, zda z jednání o územním plánu 16.12. byl pořizován nějaký zvukový záznam a zda jsem skutečně slyšel skutečně dobře, že pan primátor řekl toto: „…až za rok, za rok a půl přijde Manthellan se žádostí o prodej pozemku, město na ten prodej pak vypíše NOVÝ záměr …“

Paní Gáborová, chtěl jsem Vás požádat o autorizaci výroku pana primátora (také jste ho určitě slyšela) či o ověření toho výroku podle zvukového záznamu, abych slova pana primátora případně nezmrzačil a nepodsunul jim jiný význam, než pan primátor třeba zamýšlel.

moc děkuji za spolupráci  zdraví  Pavel Burša

Co k tomu postupu říci? 

 „V okamžiku, kdy dostaneme od investora návrh na projednání smlouvy o prodeji pozemků, vyhlásíme nový záměr a začneme od začátku,“ uvedl prostějovský primátor…

Přesná citace proneseného výroku zní : „Zcela určitě platí stávající právní úprava a v okamžiku, kdy město Prostějov dostane případně od budoucího investora návrh na projednání smlouvy o prodeji, tak zákon nám říká zcela jasně, ale až možná za rok za dva, že se vyhlásí jaksi nový záměr a pak se začne v podstatě od začátku.“

Jde ve skutečnosti o totální popření všeho, co se v té věci dělalo posledních 5-6 let. Cílevědomě jsme roky odmítáním akceptování upozornění na nesoulad záměru a smlouvy zablokovali tuto plochu pro jiné možné investory a stále ji jako zakousnutí rotvajleři blokujeme pro jednoho vybraného investora pravděpodobně jen pro jeho Obchodní zónu.

Současně mezitím protlačujeme hlava nehlava sportovně společenský sál na Jezdeckou, kde podle nejlepšího mínění architektů (a nemám důvod jim nevěřit!!!), měl vzniknout park na ozelenění této městem a dopravou zatížené oblasti.

Myslím si, že právníci města by si měli skutečně dle páně Babtisty začít okamžitě omývat přirození vlažnou vodou, protože budou za chvíli řešit právní maglajs, co nastane v okamžiku uplatnění smluvního nároku na uzavření kupní smlouvy na pozemky dle starého záměru (v žádném případě ne návrhu, ale předem dojednané a odsouhlasené Kupní smlouvy!!) na základě městem uznávané a tedy pro něj platné Smlouvy o smlouvě budoucí, kde se o nějakém novém záměru v okamžiku odkupu nemluví!!!

Co tedy nastává? Překotným zájmem města postavit Společenský sál mimo centrum města, kde nadále může dle územního plánu stát !!! jen ve skutečnosti podpoříme vznik dalšího mamutího obchodního centra a to už prosím bez jakýchkoliv přívlastků jako jsou třeba slova „společenský“.

Nový územní plán 2013 x Galerie Prostějov x nové limity stavby

Hlava mi nebere, jak se na jedné straně bezhlavě tlačí záměr stavby Galerie Prostějov, kreslí se plány, schvaluje se EIA a současně se do schválení veřejnosti a zastupitelům předkládá nový územní plán, který defacto stavbu v rozsahu dříve představeném neumožňuje.

Nerozumím tomu, zda se náhodou nový územní plán v té oblasti nedělá jen tak pro formu, že „snaha byla“, ale znáte to, „odsouhlasili jsme to dříve s podzemním parkováním pod tržnicí a tak to už musíme nechat“ a tyto nové limity budou platit někdy do budoucna pro jiné investory. Snad někdy kolem roku 2123, kdy stavba Galerie dožije a až pak se někdy v těch letech ty dvoupodlažní podzemní garáže zasypou??, aby byly v souladu s územním plánem z roku 2013 :) . Pěkná taškařice, nemyslíte?

Podal jsem proto na náš městský úřad žádost o informaci, co se vlastně chystá a podle jakých kriterií se stavba Galerie vůbec bude řídit. Zda podle starých – tzv. IX. změny územního plánu z roku 2012 či podle nového územního plánu v dikci jeho projednání k 16.12.2013 či zda se limity a omezení definované v novém územním plánu promítnou i do připravovaného Regulačního plánu pro tuto oblast.

Podání najdete zde : http://www.pavelbursa.cz/infoup.pdf a počkáme si na odpovědi.

Projednání územního plánu se blíží

 

Je dobře, že se lidem připomíná důležitost územního plánu. Každý má možnost se vyjádřit, kde a co by se podle něj mělo stavět. Něco k tomu je uvedeno zde http://itydenik.cz/zpravy/uzemni-plan-mesto-se-rozroste-jiznim-smerem .

Pro ty lidi, co zajímá, jak to bude v našem městě (hodně moc zatěžovaným nekvalitním vzduchem) připojuji mapky, kde má zeleň být podle aktuálního územního plánu a plánu uvažovaného.

Takže i Vy lidi – hledejte a porovnávejte, kde se to zelení a kde se to nyní odzelení :( .

Starý územní plán s plochami zeleně:

stary

Nový územní plán:

novy

Nápověda – mění se plocha naproti bývalého Telecomu na Újezdě, mění se plocha Botanické zahrady?! , mění se část parčíku u RGaZŠ, mění se zelená plocha mezi Priorem a náměstím E. Husserla …

Klikací rozpočet města je už na cestě

Jde o splnění jedné z mnoha dílčích možností, jak sestavit mozaiku transparentnosti a otevřenosti správy města. Je to už více jak rok, co jsem to v materiálu http://www.pavelbursa.cz/TRP.pdf našemu městskému úřadu navrhoval. Teď ještě zbývá konečně zveřejnit i ty smlouvy města na web ( opět po vzoru i jiných měst) a můžeme si skutečně říkat, že jsme i my v Prostějově skutečně více transparentní a otevření http://www.pavelbursa.cz/?p=2809 .

Klikací rozpočet (http://www.iprostejov.cz/cz/p/primator-spustime-rozklikavaci-rozpocet/ ), přijaté http://prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/struktura-magistratu/financni-odbor/faktury-prijate.html a vydané faktury http://prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/struktura-magistratu/financni-odbor/faktury-odeslane.html města a uzavírané smlouvy by veřejnosti ukázaly, co vlastně město v rovině financí obhospodařuje a jakým způsobem získává a opět utrácí ve skutečnosti peníze náš všech.

A jako další blýskavý střípek transparentnosti se nabízí realizovat transparentní zveřejňování hodnotících podkladů pro veřejné zakázky – tzv. rodný list zakázek… :)

Nu což, poptáme se na kroky i v tomto směru.

Jaká bude „úprava“ parkovacího systému v centru Prostějova?

Media už to zaznamenala http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/ze-by-dalsi-prostejovska-novinka-chystaji-se-zavory-na-dvou-parkovistich-2013111.html či zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/mestska-parkoviste-pohlidaji-hlidaci-a-zavory/ .

Jak je vidět, nejde o nic zásadního, takže tedy hrr na to, nakoupíme za 2 mil. Kč závor , najměme hlídače a vše bude o.k., pohoda, klídek a tabáček…

Nebojte – tak jednoduché to není. Je potřeba se dívat na ekonomiku, návratnost, cíle a vhodné prostředky a zda město není opět ten kořen, co to vše zaplatí a z parkovného občanů a návštěvníků města bude profitovat ( přeložím „mít zisk“) opět někdo jiný.

Poslal jsem na radu města podnět k takové úpravě prezentovaného návrhu parkovacího systému, abychom si správu svých aktiv zde dělali opět sami, protože je setsakra rozdíl, zda 1 mil. Kč zisku z parkovného skončí u nás na účtech města či jinde.

http://www.pavelbursa.cz/PS2013.pdf .

 

Virtuální návrh jak dále s KASC předán radě města

Byl jsem osloven a tázán, zda jsem postup jak dále s KASC, předal i na město.

Přestože mám za to, že mne tam stejně čtou a vědí přesně, co si myslím a na základě čeho, poslal jsem ten návrh i členům rady města oficiálně.

Podání na město (začít neodkladně jednat o ukončení smlouvy s Manthellanem a hlavně vypsat Nový Záměr 2014 respektující už současnou situaci a ne stav před 5 lety ) najdete zde http://www.pavelbursa.cz/RM15112013.pdf .

KASC – tak nám uběhlo 5 let od zveřejnění Záměru na zástavbu té oblasti

Dnes 4.11.2013 uplyne doba pěti let od schválení Záměru, jak nakládat s touto oblastí města. Co mělo být a jak řešeno upravovalo dosud platné rozhodnutí zastupitelstva  http://pavelbursa.cz/zamer_2008.pdf obsahující jedno setsakra důležité úsloví „za dodržení podmínek uvedených v příloze materiálu“ , kterou najdete zde http://pavelbursa.cz/puvodni%20zamer%20mesta.pdf a jako takové bylo ohlášeno na úřední desce města.

Těžko stále hodnotit pětiletý vývoj v této věci.

Dávám to sem jen tak na připomenutí, neboť „…a  léta běží, Vážení“ s tím, že čím více běží čas, tím více se ukazuje, že jsme jako město Prostějov po kotníky či po kolena zabředli do nejasností, neurčitostí, nejednoznačností a dalších různých NE, které původní záměr města staví do kouta a tím ho o to více činí nerealizovatelným podle původní ideje řešení.

Věnoval jsem této skutečnosti od roku 2009 řadu článků v rubrice KASCentrum, kde je zmapována naše situace, kdy jako město různě uhýbáme či odkláníme se od původní vůle zastupitelstva tu oblast města nějak moderně řešit.

Nu což 5x škoda, že jsme nepokročili dávno dále.

KASC – návrh na odstranění nesouladu mezi Záměrem a uzavřenou smlouvou

Blíží se jednání dalšího městského zastupitelstva. Jedním z bodů jednání jsou opět záležitosti kolem bourání stávajícího KASC a výstavby obchodního centra. Protože se vzhledem k vývoji judikatury změnil názor státu na podmínky smluv uzavíranými obcemi , předkládám virtuální materiál pro řešení naší aktuální situace, kdy něco jiného bylo definováno v Záměru s přesně stanovenými podmínkami nad rámec zákona a něco jiného je následně popsáno ve smlouvě.

 Materiál pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  5. 11. 2013

Název materiálu:            Pověření rady města k okamžitému zahájení jednání o úpravě Smlouvy o smlouvě budoucí se společností Manthellan, a.s. ze dne 16.7.2010, aby bylo odstraněn hrozící nesoulad s právním řádem (rozpor Záměr x Obsah smlouvy), případně o ukončení plnění ze smlouvy pro její absolutní neplatnost

Předkládá:                   ………………………..

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova pověřuje Radu města Prostějova k okamžitému zahájení jednání o úpravě Smlouvy o smlouvě budoucí mezi statutárním městem Prostějov a společností Manthellan, a.s. ze dne 16.7.2010, aby byl odstraněn hrozící nesoulad s právním řádem (rozpor Záměr x Obsah smlouvy), případně o ukončení plnění ze smlouvy pro její absolutní neplatnost

Důvodová zpráva:

Podkladový materiál č. 1:

Jak konstatovalo Okresní státní zastupitelství ve svém sdělení z 12.3.2013, se kterým byli následně  seznámeni všichni zastupitelé, prodej nemovitostí, který není v souladu se záměrem města, je v rozporu s právním řádem ČR, konkrétně v kolizi se Zákonem o obcích.

Citace z materiálu okresního státního zastupitelství:

… Jakkoli nelze předjímat výsledek dohody smluvních stran, je možno ve zcela v obecné rovině v daném kontextu poukázat na aktuální a ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, potažmo soudu Ústavního,…, kteroužto lze zjednodušeně vyjádřit tak, že došlo-li k převodu (ne)movitého majetku v rozporu s původně zveřejněným záměrem (uvádějícího podrobnější než zákonem požadované podmínky, které jsou však součástí vyhlášeného záměru), je nutno na takovou situaci nahlížet, jako kdyby obec převedla majetek bez zveřejnění záměru“ (viz. např. rozsudek NS ČR sp. zn. 321 Cdo 721/2010, který do značné míry problematiku a soudní výroky k ní se vztahující „sumarizuje“). Nutno dodat, že diskrepanci mezi Záměrem a kupní smlouvou, jejímž předmětem je převod majetku,  pak zákon sankcionuje absolutní neplatností (viz. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) „Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.“).

Judikaturní rozhodnutí, dotýkající se daného tématu, lze pak interpretovat tak, že obec, byť úkon samotný, tj. převod vlastního majetku, nese prvky práva soukromého, při dispozici se svým majetkem vystupuje v právním vztahu jako veřejnoprávní korporace. Při předpokládaném převodu majetku je proto dán legitimní požadavek na maximální transparentnost takového převodu, a to především z pohledu zamezení možnosti diskriminace některých subjektů (zájemců) pro předložení nabídek, resp. zvýhodňovaní subjektů jiných. Vyjádřeno jinými slovy, je dán všeobecný zájem na tom, aby byl dán prostor pro co nejširší okruh uchazečů k vytvoření nabídky k realizaci zájmu obce na prodeji majetku. Je-li vytvořen určitý rámec, podmínky, za kterých obec hodlá svůj majetek převést, nepochybně nelze v dalších fázích procesu  převodu majetku (tedy po podání návrhů) tyto podmínky redukovat, neboť logicky by za takto „zmírněných“ podmínek by okruh potencionálních uchazečů mohl být širší.

V intencích výše uvedeného lze proto vyslovit tezi, že i v posuzovaném případě se strany budou řídit danými postuláty a principy, tedy, že v základních parametrech bude případný převod majetku korespondovat s jeho primárním Záměrem a účelem. V opačném případě by se zjevně jednalo o právně reprobovanou svévoli… Konec citace materiálu okresního státního zastupitelství.

Je doloženo, že náš stávající postup odlišnosti ujednaných kroků ve Smlouvě o smlouvě budoucí oproti podrobnějšími než zákonem požadovanými podmínkami, které jsou však součástí námi schváleného a vyhlášeného záměru, je v protikladu s opakovanými judikáty nejvyššího soudu, které upravují nakládání s majetkem obcí právě pro nesoulad zveřejněného záměru a uzavřenou Smlouvou.

Je i stanovisky právníků města doloženo, že Smlouva o smlouvě budoucí se významně odlišuje od předpokladů nakládání s majetkem města, které Záměr přesně definuje v příloze, který byl nedílnou součástí jeho zveřejnění na úřední desce města.

 

Podkladový materiál č. 2:

Metodika č. 7  Ministerstva vnitra – METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ – Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem, stanovené zákonem o obcích podle právního stavu k 31. 12. 2011 ve věci 3.2.7 Uvádění bližších podmínek ve zveřejněném záměru ( strana 20 materiálu dostupného na webu ministerstva vnitra)

Citace z tohoto materiálu:

…Jestliže ovšem obec ve zveřejněném záměru bližší podmínky zamýšleného majet­koprávního úkonu vymezí, předem „omezuje“ okruh potencionálních zájemců, kteří obci podají nabídku na uzavření příslušné smlouvy. Od takto zveřejněných podmínek se proto obec v zásadě nemůže odchýlit, ledaže by v záměru sama předem vyjádřila možnost, že zamýšlená dispozice může být realizována i za jiných než předem stano­vených požadavků. Pokud obec toto pravidlo poruší a nemovitost např. prodá nebo pronajme osobě, která uvedené podmínky nesplňovala, je tento její právní úkon absolutně neplatný, neboť taková situace je svými důsledky obdobná předchozímu nezveřejnění záměru. Srov. v této souvislosti právní závěr Nejvyššího soudu, uvedený v jeho rozsudku ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 32 Cdo 721/2010… Konec citace materiálu ministerstva vnitra.

 Je v definici Záměru doložitelné, že město Prostějov předem takovou možnost odchýlení v případě nevybudování „Společenského centra s kapacitou sálu min. pro 500 osob“ jednoznačně vyloučilo a nenaplnění této významné podmínky (v rozsahu minimálně 90.283.000 Kč dle soutěžní nabídky investora)  činí tuto Smlouvu absolutně neplatnou.

 

 Podkladový materiál č. 3

 Zákon o obcích nestanoví žádnou lhůtu, v níž by po zveřejnění záměru (jeho sejmutí) měl být předmětný právní úkon učiněn. Obec sama může ve zveřejněném záměru stanovit lhůtu, v níž má být zamýšlený právní úkon učiněn. V takovém případě se uplatní závěry, že určení podmínek tzv. nabídkového řízení není obligatorní náležitostí zveřejňovaného záměru, pokud však obec takové podmínky stanoví a zveřejní jako součást záměru o převodu nemovitostí, pak tyto podmínky jsou součástí zveřejněného záměru se všemi důsledky s tím spojenými a k platnosti právního úkonu podle § 39 odst. 1 zákona o obcích by bylo třeba, aby stanovená lhůta byla dodržena.

Pokud obec dobu, v níž bude zveřejněný právní úkon po sejmutí z úřední desky projednán, ve svém záměru nestanoví, nemusí majetkový úkon ve svých orgánech projednat bezprostředně po uplynutí minimální patnáctidenní lhůty stanovené v § 39 odst. 1 zákona o obcích. Aby však byl naplněn účel požadavku publikace záměru obce, musí být časová kontinuita mezi zveřejněním záměru a realizací zamýšleného právního úkonu (dispozice s majetkem obce) zachována. Není tedy vyloučeno, aby mezi publikací záměru a rozhodnutím obce uplynula delší doba, tato doba však nesmí být s ohledem na konkrétní povahu zamyšlené dispozice nepřiměřeně dlouhá. Byl-li majetkoprávní úkon obce učiněn až po delším odstupu od sejmutí zveřejněného záměru z úřední desky obce, bude nutné vždy při úvaze, zda byla splněna podmínka platnosti právních úkonů obce podle § 39 odst. 1 zákona o obcích, zvážit, zda mezi předmětnými projevy vůle je časová, věcná a logická návaznost. Bude záležet na individuálním posouzení všech konkrétních okolností, zejména zda se podstatným způsobem nezměnily podmínky, za nichž došlo ke zveřejnění záměru. Uplynuly-li však mezi zveřejněním záměru (jeho sejmutím z úřední desky) a projednáním tohoto záměru v orgánech obce více než dva roky, jde o dobu obecně nepřijatelnou.

rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 4198/2011, ze dne 13. 12. 2012

Zde v našem případě došlo k porušení podmínky definované nad rámec zákona o obcích v příloze: Vybraný účastník je povinen: o do 12-ti měsíců ode dne uzavření nájemní smlouvy požádat o EIA

Konkrétní datum podepsání nájemní smlouvy zaevidované 2010/54/272 mezi městem Prostějov a společností Mantellan a.s.: 22.12.2010

Datum podání EIA ze strany společnosti Manthellan: 18.12.2012

 

Zastupitelé i investor jsou si vědomi rozdílnosti :

- schváleného Záměru s podrobnějšími podmínkami, než které stanovuje zákon a Smlouvy o smlouvě budoucí,  (viz. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 721/2010 ze dne 26. 1. 2011),

- časového posunu v realizaci Záměru oproti podrobnějším podmínkám, než které stanovuje zákon  (viz. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 4198/2011 ze dne 13. 12. 2012)

řadu let a přesto dosud ani jedna strana neuskutečnila žádné kroky k narovnání stavu nyní kolidujícího s právním řádem ČR.

Předkládáme tedy zastupitelstvu podnět k NAROVNÁNÍ stávajícího stavu do souladu se stavem právním realizací některých z níže uvedených kroků a těmi by bylo:

a) prioritní řešení a to uzavření dohody s investorem o takové úpravě smlouvy, která bude obsahově v souladu s dosud platným Záměrem zastupitelstva z 4.11.2008, zejména s podmínkami Záměru stanovených v jeho příloze

b) nebude-li možné dosáhnout takové úpravy, pak navrhnout ukončení platnosti Smlouvy o smlouvě budoucí dohodou obou stran

c) v případě nedohody o ukončení platnosti smlouvy dohodou obou stran předáním věci příslušnému soudu o určení platnosti smlouvy z důvodu, že město má závažné pochybnosti, že se na naši skutečnost vztahuje judikát Nejvyššího soudu uvedený v jeho rozsudku ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 32 Cdo 721/2010 a dále sp. Zn. 26 Cdo 4198/2011 ze dne 13.12.2012) a případné nerespektování povinností tam definovaných pro nakládání s majetkem obce by mohlo ve svém důsledku znamenat právní postih těch osob, které by dále postupovaly podle absolutně neplatné smlouvy a způsobily by tak nemalou škodu na majetku města z důvodu uplatnění náhrady výdajů investorem a i nevýhodného nakládání s majetkem města

d) případně přijmout oboustranné konstatování, že porušením řady kroků definovaných pro platnost smlouvy platným Zákonem o obcích ve znění judikatury Nejyyššího soudu mezi společností Manthellan a.s. a městem Prostějov je nemožno pokračovat v plnění. Obě strany uzavřou Dohodu o narovnání, kde projekt bude uzavřen oboustrannou dohodou z důvodu nemožnosti dále v Záměru pokračovat pro absolutní neplatnost uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí .

 e) určení dalšího postupu, jak pokračovat v  revitalizaci této části města zveřejněním nového Záměru s určením nových podmínek, u nichž se město vyvaruje „omezení“ okruhu potencionálních zájemců, kteří obci podají nabídku na uzavření příslušné smlouvy. Cílem by mělo se znalostí současného vývoje této lokality (reakce na nově opravený PRIOR) stanovení aktualizovaných podmínek zástavby, které budou plně respektovat vývoj v této části města a budou i v souladu s požadavky orgánů památkové péče spravujících městskou památkovou zónu, v níž se potencionální záměr má realizovat.

Další návrh úpravy parkování na městě – bude lepší jak ty minulé návrhy?

Vzhledem k tomu, že se na radě města 22.10.2013 bude jednat o další variantě úpravy parkování, podal jsem radě města několik poznatků, co by v takovém systému mělo být řešeno.

Mimochodem – město Česká Lípa podobný problém také řešilo – odkaz na jejich návrh řešení je zde: http://www.mucl.cz/customers/mucl/ftp/File/OKT/Sekretariat/zastupitelstvo/2012_03_28/044/Koncepce%20parkovani.pdf . A co se v tom jejich materiálu píše?

To, co říkám našemu městu už několik let !!!

…Cílem optimalizace parkovacího systému v centru města je vytvořit ucelený parkovací systém s optimální obsazeností a obrátkovostí na komerčně atraktivních místech. To předpokládá především omezení dlouhodobého návštěvnického parkování v centru města a současně zvýšení počtu parkovacích míst pro abonenty a rezidenty. Souběžně s optimalizací dopravní je třeba řešit optimalizaci ekonomickou tak, aby nově zavedený systém umožnil přijatelnou ekonomickou návratnost vložené investice a přinesl maximum užitku pro potřeby města a jeho obyvatel. …

V současné době je část parkovacích ploch pronajata soukromému subjektu, který využívá k parkování systém osobního výběru parkovacího poplatku ve výši stanovené pronajímatelem, tedy městem Česká Lípa. Město Česká Lípa tak v současné době nemá reálnou možnost tento systém zásadně ovlivnit, proto by bylo vhodné upravit stávající nájemní vztah tak, aby město tuto možnost získalo. Jednou z možností, jak tohoto stavu dosáhnout je například ukončení smluvního vztahu se stávajícím nájemcem, kde je stanovena výpovědní lhůta v délce 6 měsíců. V průběhu výpovědní lhůty je pak možné připravit a realizovat potřebná opatření tak, aby po ukončení nájemního vztahu mohlo plynule dojít k přechodu na nový systém parkování v centru České Lípy, který bude pro obyvatele a návštěvníky města jednoduchý, srozumitelný a přinese obecně přijatelné podmínky pro využití dostupných parkovacích ploch v historickém centru města.

Takže zde níže je uvedeno to podání na město:

Celý příspěvek

Příspěvek do diskuse o podmínkách stavby dalšího prostějovského nákupního centra v lokalitě po KASC

Aby řeč před volbami nestála, oslovil jsem přes facebook  2 zastupitele za ČSSD kandidující do parlamentu (pana Smetanu a pana Holíka) ve věci „Galerie Prostějov“ níže uvedenými otázkami, aby bylo více vidět, jak oni chtějí nejen spravovat náš stát, ale i náš Prostějov …

Vážený pane zastupiteli, kandidáte do Poslanecké sněmovny,

nejen velkými volbami je člověk živ, přehoďme tedy výhybku na náš Prostějov a zkuste prosím najít na níže uvedené otázky co nejpřesnější odpověď:

– jste pro realizaci záměru stavby dalšího obchodního centra „Galerie Prostějov“ v oblasti KASC podle návrhu společnosti Manthellan, který nebyl předmětem soutěže o nejlepší záměr a který je tedy úplně odlišný od jejich soutěžního řešení z roku 2009?

– budete hlasovat jako prostějovský zastupitel za ČSSD pro Regulační plán té oblasti zpracovaný podle žádosti firmy Manthellan neobsahující sál pro 500 lidí, ačkoliv jeho vznik pro tuto oblast předpokládá stále platný záměr zastupitelstva z roku 2008?

– souhlasíte s tím, aby město Prostějov prodalo pozemky soukromému investorovi k výstavbě obchodního centra v té oblasti 3 x tak levněji, než je cena obvyklá stanovená českým státem a tím městu Prostějov vznikla škoda více jak 70 mil. Kč z rozdílu prodejních cen?

Odpověď prvního z nich najdete v diskusním vláknu uvedeném zde https://www.facebook.com/ps.smetana/posts/10200649708512022?comment_id=4935041&offset=0&total_comments=20&notif_t=feed_comment .

Vyberu hlavní odpověď ( nezkrácenou) na výše uvedené otázky:

Vážený pane Buršo, jak vidno nemáte koalici na radnici co vytknout a tak se držíte stále jen jednoho tématu. Přesto, že jsem se Vám vyjadřoval již x-krát, tak to udělám znovu. Nejprve připomenu trochu historie: se záměrem řešit prostor KaSC přišla minulá koalice ve které měla většinu Vaše ODS. Nechápu proto, proč se část Vaší ODS, k tomuto tématu dnes točit zády. Nicméně, pro návrh hlasovala Rada města (ve složení ODS 6 členů a ČSSD 5 členů), pro návrh a následně smlouvy o smlouvách budoucích hlasovalo celé zastupitelstvo tj. ODS, ČSSD, KSČM, SZ, KDU-ČSL. Vzhledem k tomu, že někteří tehdejší zastupitelé za SZ a KDU-ČSL mezitím přeběhli do TOP09, byla pro i tato strana. Tak tolik k historii.

A nyní Vaše dotazy:

1) jak jistě víte platí latinské: „Pacta sunt servanda“, tedy smlouvy se mají dodržovat, smlouvy jsou schváleny a momentálně platí, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. Bez ohledu na to zda se mi tato smlouva může líbit či ne.

2) až bude do rady a následně zastupitelstva předložen regulační plán, tak o něm budeme diskutovat a hlasovat, ale jak budu hlasovat Vám nyní neřeknu, dokud neuvidím konkrétní návrh, bez konkrétního návrhu nelze dělat závěry jen na základě pocitů.

3) toto je opět pouze Váš dohad, bez konkrétní analýzy. Z čeho vychází Váš propočet? Závěrem bych rád podotkl, zatímco Vy stále omíláte stále stejné mantry o KaSC, tak je třeba řešit celý prostor centra a tedy nejen KaSC, ale i okolí KaSC, tržnici, starou sodovkárnu, atd.a také je třeba si říci kdo a z čeho toto řešení zaplatí. Jistě budete příští rok kandidovat do městského zastupitelstva a budete mít zpracované řešení celé této problematiky, nejen jeden výsek.

Nu což – z odpovědi je jasné, koho návrh bude ve schvalování Regulačního plánu kdo a jak podporovat a že ČSSD souhlasí se stavbou dalšího mamutího obchodního centra s památkové zóně města bez jakýchkoliv výhrad, protože kdyby ty měla, už je prezentuje a řekne: Vážení pánové – předkladatelé projektu – toto Ano a toto Ne.

Ale zatím se pořád přehazuje vina na minulost a my se tváříme, že jdeme útrpně v předem vyorané brázdě jako ty pověstné ovce na jatka a vůbec nic už s tím nenaděláme :(. 

Můj pohled na věc jsem shrnul v odpovědi na FB takto:

a) smlouvy sjednané za zdmi bez kontroly veřejnosti se mají bigotně dodržovat, i když jsou v jednoznačném protikladu s právem – konkrétně zde zákonem o obcích a státní zastupitelství tuto skutečnost „jiný záměr x jiná smlouva“ potvrdilo,

b) tvrdíte, že nevíte, co bude předmětem návrhu od Manthellanu, ale opakovaně Vám byla jejich základní idea sdělena na NEVEŘEJNÝCH seminářích pro zastupitele a obsah projektu musí být v dispozicích totožný s tím, co šlo na krajský úřad do procesu EIA. Takže si nehrejme na neviňátka, co budou náramně překvapena, co se tam v Regulačním plánu objeví – všichni víme, jak to vypadá, kolik to bude mít pater, kde bude parkoviště a kde co naopak nebude a jaké obchodní centrum nám i Vy povolíte do památkové zóny města…

c) k těm cenám – existuje na městě jiný posudek vyvracející cenu státu, od něhož jsme to vykupovali? Pokud ano – proč jsme naši cenu nepoužili pro výkup od státu? Asi proto, že naše cena z roku 2008 byla na územní plán kultura a cena státu na územní plán byznys a pozemky mají nyní prostě 3x tak vyšší cenu, než je dosud navrhnuto. Takže až na něco zase nebudou na městě peníze, zeptejme se, proč strážci kasy dovolí prodat pozemky pod tržní cenu a dovolí přijít o 70 mil. Kč.

Ptal jsem se současně přes zeď na FB druhého prostějovského kandidáta do parlamentu pana Pavla Holíka , ale zatím nepřišla žádná odpověď.