Den bez aut – ať žije formalismus …

Tak jako v minulé roky byl 22.9. ( Den bez aut) předmětem oslav i v našem městě.
Mezi klasické evergreeny toho dne patří uzavírání nějaké vylosované ulice.

V minulých letech tato volba padala na bezvýznamnou ulici Studentskou , pak už jsme toho měli jako občané tam bydlící dost a donutili jsme město to uzavírání přestěhovat jinam.

Proč ?

Celý příspěvek

Lex KASC … či jeho prodej a stavba něčeho nového

Potichoučku a zcela nenápadně proběhly veřejnosti dva poměrně důležité termíny ve věci stavby nového Obchodně-společenského centra. Pardon – spíše Obchodního centra…

První termín byla 15. denní lhůta k vyjádření veřejnosti k záměru prodat městský majetek, který tvoří stavby tržnice a „staré“ budovy KASCentra a pozemky kol dokol, běžící od data 29.7.2010 do data 13.8.2010.

Druhý termín byla 30 denní lhůta k vyjádření se veřejnosti k možnosti změnit územní plán pro tu konkrétní oblast – tedy de facto, aby bylo vůbec možné tam postavit nový chrám konzumu a zábavy.

Celý příspěvek

Ztracené informace … etc. – happy end ?

Jak jsem slíbil, tak jsem udělal. Ozval jsem se se získaným stanoviskem na městský úřad a odpověď došla pozitivní …

Díky všem na úřadě za myšlenkový posun a snad se pro příště nebudeme pouštět do neznámých vod a budeme se držet toho, co zákon stanovil. Zejména u tak citlivé otázky, jako je zveřejnění údajů podle 106/1999 Sb..

Celý příspěvek

User friendly II. – ta naše malá radnice, radnice městská

O tom, že internet není jen e-mail je jasné nadevše. Odmítáním technologického pokroku jak ve sféře komunikace s občany, tak ve sféře sdělování informací je cesta do záhuby. Místo informační a znalostní společnosti směřujeme pak k nepružné a statické společnosti, kde účast lidí na správě věcí veřejných se stává pro elity jen kvazizástěrkou jejich konání.
V minulém díle jsem nadnesl pár věcí, dnes je doplním o další vychytávky, co někde už roky fungují a jen u nás se jaksi nechytají …

Celý příspěvek

Odpověď na anketu ohledně starého koupaliště u velodromu

V rámci uvedené ankety vyjadřuji názor, aby tamní plocha byla po letech opět obnovena pro městské koupaliště. Městu Prostějov jako bývalému okresnímu městu podle mého názoru chybí moderní 50m bazén, kde se dá bez problému plavat a ne pouze dětinsky skotačit. Jsem si vědom finanční náročnosti projektu výstavby 50 m bazénu a potřebné revitalizace nejbližšího okolí. Je potřeba ale současně vzít v úvahu i to, že uvolnění této plochy pro jakoukoliv jinou aktivitu znamená prakticky nemožnost budoucí výstavby takového bazénu v podobně příhodné lokalitě ve stále více zastavěném městě. V současné době do městského rozpočtu přicházejí desítky milionů korun jak z prodeje městských domů tak i stavebních parcel. Bylo by vhodné takové mimořádné a neopakovatelné finanční zdroje investovat do rozvojové infrastruktury města, kam určitě 50m bazén patří.

Celý příspěvek

Daň z nemovitostí … jak se to vyvíjí v okolních městech

Pragramatismus versus populismus. Obojí se dá najít na přístupu politiků k úpravě koeficientů daně z nemovitostí.

Pragmatismus říká, že chce-li se město vyvíjet, musí získat či udržet finanční zdroje. Ať  je to či není populární rozhodnutí, je nutné k němu přistoupit.

Populismus říká, že uložíme-li lidu vyšší daň, nebudeme příště možná zvoleni a toto předřazujeme před povinností zabezpečit rozvoj města. Aspoň je pak pro politiky více práce do budoucna na takové to věčné šolichání s pár penězi v prázdném městském rozpočtu.

Je zajímavé podívat se na přístup politiků k té věci v nám nejbližších městech.

Olomouc – městská rada 11 členů, z toho 7 ODS, 3 ČSSD a 1 KDU-ČSL.

Přerov – městská rada 11 členů, z toho 6 ODS a 5 ČSSD.

A jak se k té věci tamní politici postavili ?

Celý příspěvek

Píchání do vosího hnízda

Někdy si jako člověk se svým vlastním názorem připadám v tom našem městě jako kluk, co píchá do vosího hnízda – naposledy se to opět stalo v souvislosti s mým komentářem k předloženým bodům jednání posledního zasupitelstva. Mám za to, že veřejně prezentovat názor, ten nechat podrobit veřejné oponentuře je jednou ze zásad demokracie a očekávám totéž i od ostatních. Mnohdy ale neumíme přijmout cizí názor a místo věcné oponentury je lehčí to vše shodit z pozice moci či neschopnosti věcně argumentovat a komunikovat. Velká většina spíše u nás mlčí, k „věcem veřejným“ se „veřejně“ nevyjadřuje  a když se někdo ozve, ihned to od části většiny schytá.

Přijímám všechny věcné názory, které mohou oponovat mé tvrzení, protože mi jde o meritum věci. Díky za ně. Třeba z nich vyjde zajímavý kompromis.

Přijímám se vztyčenou hlavou i všechny ty osobní ataky – ty totiž také znamenají, že lidé se s mými argumenty seznámili, ale místo věcné oponentury je to vyprovokovalo pouze k osobnímu ataku. Třeba příště se to posune blíže k věcnosti.

Přesto ještě v krátkosti doplním na základě dotazů či postřehů či ataků zúčastněných svůj názor na projednávaný materiál, co bude 23.6.2009 na jednání zastupitelstva:

Celý příspěvek

Příspěvek k červnovému jednání městského zastupitelstva

Před červnovým jednáním zastupitelstva jsem cestou městského úřadu oslovil naše zastupitele s vyjádřením k pár navrženým bodům jednání, případně k bodům, o kterých by stálo za to se více pobavit .

Jde o tato témata :

a) bod navýšení základního kapitálu společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.

b) odkup pozemků sportovišť u SPORTCENTRA – DDM ( INGA stavební společnost, a.s.)

c) problematika, zda přistoupit ke zvýšení koeficientu daně z nemovitostí alespoň o 1 minimální krok, tedy na koeficient 2 ( jde totiž o to, že toto navýšení  s ještě vyšším koeficientem 3,5 bude právě teď navrhovat i sousední město Olomouc…)

Celý příspěvek

Záležitost je v řešení …

V souvislosti se informativním značením k radarům ( známé značky k začátku a konci měřeného úseku městskou policií ) se naše město zásluhou některých úředníků odboru dopravy stalo zkušebním experimentem.

Dokud byly značky pouze jen na začátku a konci města, dalo by se teoreticky mluvit s přitaženými vlasy o jednom úseku.

Ale instalací dalších značek ( typicky Olomoucká, Brněnská, Dolní) dovnitř měřeného úseku došlo k tomu, že ukončovací značkou za každým ze stacionárních radarů tam umístěných končí úsek měření. A vzhledem k tomu, že další značka označující počátek měřeného úseku už nenásleduje, nejsou další stacionární radary umístěné za tímto místem řádně označeny.

Celý příspěvek

Mlčení či mlžení ohledně úseků měření rychlosti

Ačkoliv žijeme v době informační, je někdy hrozné, jak pomalu a hlavně neochotně se někdy dělí náš úřad s vlastními občany o informace.  Ačkoliv je naše městská policie ZÁKONNÝM garantem měření, stále se od ní nedozvíme, v jakém legislativním rámci se pohybuje a kde a jak jsou definovány jejich úseky měření v součinnosti s PČR.

Jiné městské policie jsou sdílnější a ke svým občanům otevřenější.

Proč asi? Proč to tam jde?

Celý příspěvek

Svérázný boj se spamem na měú Prostějov

Roky jsem pro oslovení zastupitelů, kteří dovedou používat maily, používal hromadný mail ve tvaru zastupitele(zavináč)mestopv.cz . Roky to automaticky fungovalo, e-maily chodily všem a až to najednou nefungovalo.

Pátral jsem proč e-maily zaslané na tuto rozesílací adresu nebyly doručeny a dostal jsem oficiální odpověď:

Dobrý den, 

e-mailové adresy zastupitele@mestopv.cz nebo zastupitele@prostejov.eu z důvodu ochrany zastupitelů proti spamu nejsou funkční (resp. funkční jsou, ale pouze z vnitřní sítě MěÚ,  nejsou povoleny pro e-maily z internetu).  Ale e-mailové adresy jednotlivých zastupitelů funkční jsou (ve tvaru jmeno.prijmeni@mestopv.cz nebo jmeno.prijmeni@prostejov.eu s výjimkami popsanými na stránce http://www.mestopv.cz/cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/seznamclenu/).

Paráda : prostě svérázný způsob boje proti spamu.

Celý příspěvek

Dopis zastupitelům ohledně jednání 21.4.2009

Vážené zastupitelky a zastupitelé,

dovolte mi Vás před Vaším jednáním oslovit tímto e-mailem. Žijeme v informační době, všichni si tak nějak postupně zvykáme na to, že informace kolem nás běhají a jedinec se v tom může buď utopit či se přizpůsobit.

Strkat ale před informacemi hlavu do písku nebude dlouhodobě udržitelné. Barack Obama dokonce jeden ze symbolů komunikace ( mobilní telefon Blackberry) dostal do Bílého domu jako symbol otevřené a přímé komunikace s lidmi (voliči).

Proč informace sdílet?

 

 

Celý příspěvek

Dopis našim zastupitelům ohledně nezveřejnění podkladů pro jednání

Vážení přátelé,

dovolte mi jen krátce zareagovat na způsob, kterým bylo argumentováno při odložení zveřejnění materiálů pro jednání zastupitelstva pro nás „obyčejné“ občany.

Co se vlastně dnes stalo?

Dnes byla zveřejněna na webu města pozvánka na Vaše jednání a na rozdíl od minulého zastupitelstva k ní chyběly podkladové materiály.

Poptal jsem se proto na příčinu po odpovědných místech a odpověď z úřadu mne
zarazila :

Celý příspěvek

Střípky z webových diskusí k stacionárním radarům

Nemá snad už co cenu dodávat k problematice nasazení stacionárních radarů a hlavně uvozujících informacích o nich. K tomuto tématu se vrátím po datu 21.4.2009, kdy kdo bude chtít měřit, ten bude muset o tom lidi informovat.

Provedl jsem krátkou inventuru diskusí na internetu s mými postřehy a vybral jsem z nich střípky z diskusí. Cílem je lidem poukázat na to, že svět není dělen na černou a bílou či temnou a světlou část. Kdo bude chtí, snad v těch střípcích najde něco, co mu ukáže, že jde ve skutečnosti o problém širší a závažnější.

Celý příspěvek

Statistika věda je, má však cenné údaje … jen pokud je tedy má

Na text písně si vždy vzpomenu, jsem-li ze strany města masírován čísly vytrženými z kontextu.

Chápu město, že vůči lidem je trocha propagandy někdy potřeba, neb propaganda nemá za úkol sdělovat pravdu, ale má prodat produkt či někomu obrátit mysl požadovaným směrem a to je někdy potřeba.  Ale záměrně uvádět vytržené věci z kontextu ve vztahu k bezpečnosti občanů s cílem prodávat jeden komerční produkt nazvaný „Bezpečná města“ mi nepřipadne košer.

Na městském webu se objevil článek http://www.mestopv.cz/showdoc.do?docid=17255 poukazující na strašlivé nárůsty počtu dopravních přestupků po ukončení možnosti měření rychlosti MP.

Ostatně stejná mediální masáž se objevila i v dalším partnerském městě „Bezpečných měst“ Mělník http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/melnikem-jezdi-ridici-stale-rychleji20090320.html či převzatý článek http://www.bezpecnamesta.cz/index.php?rubrika=4&page=clanek&clanek=180&menu_poz=&id_up_rubrika=1 .

Cíl toho všeho? Jednoznačný – udržet mašinerii na výběr peněz z pokut co nejdéle a v co nejširší míře…

Žijeme v době informační, proto s takto jednostranně stavěnou propagandou nesouhlasím zejména z těchto důvodů:

Celý příspěvek

Trocha čísel kolem počtu přestupků odhalených radary

Protože se nerad nechávám vodit za nos čísly vytrženými z kontextu ( zejména počty přestupků) , obrátil jsem se na odbor prevence u MP tímto e-mailem odeslaným v pátek v cca 11 hod:

Vážení přátelé,
obracím se na Vás se žádostí o zveřejnění skutečné statistiky naměřených hodnot stacionárních radarů. Opakovaně jsme v tisku omračováni excesy v naměřených hodnotách, přičemž tyto excesy nelze porovnat s nějakým standardním stavem či pomyslnou většinou případů.
Chtěl jsem Vás proto požádat (případně pokud se vás tato problematika netýká, prosím o předání dále), o zveřejnění skutečně transparentní statistiky měření stacionárními radary a to za 2 období – za období od instalace do 31.12.2008 a za období od 1.1.2009 do 31.3.2009.

Jde mi o porovnání skutečně 2 srovnatelných období, aby se na těchto 2 tabulkách dala data analyzovat a zjistit tak, kde je největší dopravní problém a kde je vhodné navrhnout třeba i jiné dopravní řešení, než pouze stav zatím monitorovat a věc neřešit.

Záměrně se na Vás obracím pouze tímto dopisem jako obyčejný občan a upozorňuji, že tento dopis není v režimu 106/1999 Sb.. Tyto informace lze určitě od Vás dostat na web třeba v rámci programu prevence a pravidelných tiskových zpráv o činnosti MP s tím, že určitě o ně nebudu muset žádat byrokratickou cestou.

Chci osobně podpořit to, aby skryté výsledky radarů více přecházely do běžné praxe a nekončily pouze v obálkách pokut pro řidiče. Loňská výroční zpráva o činnosti MP totiž problematiku stacionárních radarů plně ignorovala, ačkoliv MP je pro tuto činnost nepochybně nutnou součástí systému. Je to podle mne škoda – cesta pravidelného zveřejňování statistik po radarech a obdobích je určitě potřebná a výchovná.
Děkuji za vyhovění a třeba i za to nastartování zveřejňování pravidelných statistik o radarech ve zprávách o činnosti MP
s pozdravem Ing. Pavel Burša, Prostějov,
A reakce ? Celý příspěvek

Pořízení územního plánu s lidmi ? Jen mediální bublina …

V tisku  jsme byli upozorněni na možnost přispět podnětem ke změně územního plánu.

Vyzvali ke spolupráci na územním plánu
PROSTĚJOV

Své připomínky a podněty k novému územnímu plánu, který nyní připravují v Prostějově, mohou až do poloviny roku posílat všichni lidé na tamní radnici. Speciální formulář najdou na webových stránkách města.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES – střední Morava

A jaká je vlastně realita této možnosti ? Celý příspěvek

O kodexu na radnici

V Prostějovském deníku vyšla anonce na kodex úředníků na radnici : http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/radnice-ma-svuj-kodex-urednik-musi-slouzit-kliento.html .

Jsem poněkud nedůvěřivý k takovým akcím, kdy se pro běžnou práci úředníků či zastupitelů proklamativně přijímají nějaké ty kodexy.

Úředníci mají prostě obyčejné povinnosti ze zákona ( konkrétně Správní řád) :§ 4, odst. (1) říká : Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc…. konec citace.

Celý příspěvek