Tzv. „soutěž“ na stacionární radary u nás a skutečná soutěž v Turnově

Rozhodnutí rady našeho města jít cestou nájmu a ne cestou pořízení radaru jsem už komentoval dříve. Nu což. Pokud někdo dokládá nějakým materiálem, že nájem je lepší vlastnictví, je nutno rozhodnutí rady respektovat. Praxe ukáže, co a jak bylo lepší.

V současnosti probíhají 2 velké soutěže o pořízení stacionárních radarů. První je u nás a soutěžíme o 11 radarů a druhá (ačkoliv byla vyhlášena dříve) běží v Turnově. Další bezva byznys pro Czech radar se připravuje např. v Sokolově ( http://vary.idnes.cz/sokolov-si-pronajme-dvacet-pevnych-radaru-fib-/vary-zpravy.aspx?c=A120926_180424_vary-zpravy_slv ).

Zadání zakázky na soutěž v Prostějově najdete zde www.pavelbursa.cz/zd_prostejov.pdf a odůvodnění zakázky na www.pavelbursa.cz/od_prostejov.pdf .

Zadání zakázky na soutěž o nájem v Turnově najdete zde www.pavelbursa.cz/zd_turnov.pdf a odůvodnění zakázky na www.pavelbursa.cz/od_turnov.pdf .

Ačkoliv jde v principu o nájem radarů, které města dávno užívají ( obě města od 2008), zadání zakázek vykazuje 2 základní rozdíly.

Ad 1) CENA NÁJMU

Město Turnov uvádí soutěžní cenu 10.000.000,- Kč bez DPH za nájem 5 let pro 7 radarů – to činí průměrně měsíční náklad cca 23810 Kč měsíčně za 1 radar. Tuto cenu v odůvodnění zakázky popisují jako cenu zjištěnou průzkumem trhu a na základě zkušeností zadavatele s nájmem měřících zařízení.

Město Prostějov uvádí soutěžní cenu 5.250.000 Kč bez DPH za nájem 4 roky pro 11 radarů – to činí průměrně měsíční náklady cca 9943 Kčtaké v odůvodnění zakázky uvádí, že tato cena odpovídá průměrným cenám u stejných a obdobných zakázkách zjištěných průzkumem trhu.

Jsem z toho jelen – oba chceme to stejné, oba jsme si na neexistujícím trhu těchto zařízení udělali průzkum trhu a zjistili jsme přitom cenu se tak řádově odlišující ( my 9943 Kč á 1 měsíc á 1 radar a město Turnov 23810 Kč á 1 měsíc á 1 radar).

Mně to spíše napovídá, že někde je chyba – ale kde?

Když jsem požádal MP Prostějov, garanta té zakázky o podrobnější informaci, kde vzali oni ta čísla nájmu zjištěného „průzkumem trhu“, bylo mi sděleno, že mi informaci nemohou sdělit z důvodu probíhajícího zadávacího řízení. Nu což, počkáme na konec soutěže a zeptáme se případně přes 106/1999 Sb.

ad 2) OMEZENÍ SOUTĚŽE

Zatímco u pořízení téhož v Turnově oni zvolili otevřené podmínky bez vyžadování referencí a rozhoduje jen cena, my jsme zvolili mimo ceny ( uznávám extrémně nízké) jednu zásadní omezující technickou kvalifikační podmínku.

Já tuto omezující podmínku pro soutěž považuji za základní problém zakázky.

Při znalosti toho, jak je totiž trh zakázek se stacionárními radary v ČR úzký ( kdo chce informace o umístění stacionárních radarů najít, může použít volně dostupnou databázi radarů do autonavigací www.poi.cz ), je evidentní, že jakékoliv vyžadování reference soutěžitele na 5 radarů v rámci 2 zakázek v posledních 3 letech je hrubé omezení soutěže.

Jaká města tam mohou totiž u Czech radaru padnout ? Ano – Prostějov a Turnov.

Město Plzeň ne, ten ty radary neodebral a fungovaly jim tam jen 3 ks radarů, než se se společností Czech radar rozešli.

Celé to s tou zakázkou zavání směřováním k jednomu předem vytipovanému soutěžiteli, který si může za takto nízkou cenu dovolit našemu městu nabídnout jen ty radary, co zde už jedenkráte používal v letech 2008-2012.

Pokud totiž platí údaje z diplomové práce http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/39346/1/MinarikovaL_NavrhOpatreni_JJ_2011.pdf , které uvádí pořizovací cenu nájmu radar společnost: Czech Radar a.s., model: TraffiPhot III SR, cena: 685 800 Kč, pak my v Prostějově při případně 5letém nájmu za 1 měřící přístroj zaplatíme (pokud by platila cena v zakázce) jen cca 596.580,- Kč, což znamená, že ani při 5 letém nájmu se takový radar soutěžiteli nezaplatí!

A to nakrásně ukazuje, že cena nájmu námi stanovená je asi chybná a neodpovídá realitě či tato cena je účelově stanovená a spolu s omezením na technickou kvalifikační podmínku vytváří ideální prostor, aby zde Czech radar obsadil trh, aby mu zde prostě náhodou nevykvetla konkurence. Tuto cenu je ochoten nabídnout protože použije 4-5 leté radary, které už jedenkráte dostával zaplacené při provizi 49% z vybraných pokut a nájmu 1000 Kč měsíčně za jeden radar.

Czech radar se v Prostějově drží jako klíště … proto něco k ekonomice výběru pokut

Výchozí stav : http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/a-je-vymalovano-radary-v-prostejove-zustanou-ve-hre-jsou-dve-varianty-20120530.html či zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/radary-magistrat-chce-vice-penez-z-pokut/ .

Výchozí rekapitulace : institut osoby blízké končí 19.1.2013 – dá se tedy předpokládat, že se od té doby zásadně zvýší dobytnost přestupku…

Vycházejme z měsíční průměrné výše počtu registrovaných přestupků:  cca +-200 na 1 radar. Počítejme s tím, že se +-cca 50% podaří dohledat, platí tedy výpočet 100 dohledaných pachatelů *1500 Kč průměrná výše pokuty = výnos 150.000,- Kč pokut za měsíc na 1 radar, tj. 1.800.000,- Kč ročně.

Z toho nově navržený podíl CZECH RADAR 25% ( počítejme včetně DPH) – 1.800.000*0,25= 450.000,- Kč ročně . Jde jen a pouze o nájemné bez poskytování žádných služeb, protože radary smí provozovat jen město.

Městu zůstane 1.800.000,- mínus 450.000,- , tedy 1.350.000,- Kč

V diplomové práci http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/39346/1/MinarikovaL_NavrhOpatreni_JJ_2011.pdf

se uvádí k typovému řešení v Hradci Králové tyto údaje :

Celý příspěvek

Jak na stacionární radary?

Zatímco se naše prostějovská radnice místo levné a jednoznačné prevence snaží složitě spolu s ohýbáním či lámáním paragrafů plnit kapsy soukromé firmy a to si řekněme i kapsy své (ačkoliv neexistuje jediné doložení vztahu mezi vybranou pokutou a bezpečností na silnici), tak se v tisku objevilo toto :

…Poslanec to prohlásil v rozpravě, kterou vyvolalo rozhodnutí vlády Nového Jižního Walesu odstranit 38 stálých dopravních radarů s kamerami. Podle nové vlády státu měly víc za cíl zvyšovat tržby země než chránit lidské životy.

Nepřipomíná vám to také něco? 

Zda i nám jde skutečně o prevenci? 

Tedy působit maximálně před vznikem nehodového případu než sankcionovat případný skutek mastnou pokutou jako když Baťa sázel cvičky…

Proč to vše říkám? Protože se opět objevily v celostátním tisku informace o tom, že ne vše s radary bylo u nás správně http://olomouc.idnes.cz/system-radaru-v-prostejove-byl-plny-chyb-nekterym-promijel-prestupky-1m0-/olomouc-zpravy.aspx?c=A110816_1635709_olomouc-zpravy_stk . Otisk zmíněného článku o dalších nepříjemnostech s jednou soukromou firmou přikládám zde pro jistotu, kdyby to Idnes z webu později stáhl.

Můj osobní názor na spolupráci města Prostějov s firmou Czech radar se nemění:

– ANO spolupráci s nimi, ale za jasných podmínek, které v první řadě myslí na prevenci a nepreferují naditou kešeňu dodavatele radarů.

– ANO prevenci a ANO myšlence, že veřejná správa je tu HLAVNĚ od toho, aby věci skutečně SPRAVOVALA  a pouze nevydělávala na chybám ostatních.

Tak konečně jako město přijmeme řešení, že za podmínek původní smlouvy to dále nejde a rozvažme si ruce pro vyjednání lepšího postavení města a hlavně zájmu přestupky nemít.

Najde se ale u nás (nejen na Novém Jižním Walesu) nějaký takový politik, co konečně na doložených nálezech!!  a stanoviscích!! uzná, že spolupráce s Czech radarem v dikci staré smlouvy je dále neudržitelná?

A že existuje řada jiných a kvalitnějších řešení, jak působit z pozice města na dopravu ve městě i jím spravovaným?

Empíci se už těší na měření rychlosti bez tabulí

Tak se nám podnikatelská lobby napojená na Czech radar prokousala se zákonem parlamentem a brzy opět půjde podle zákona měřit rychlost příslušníky městských policií bez těch tabulí upozorňujících na nebezpečné úseky. Tím pádem zejména na místa, kde městská policie bude měřit rychlost stacionárními radary, nebude upozorněno a Czech radar NEZIŠTNĚ spolupracující s řadou z nich si opět začne mastit kapsy.

No je škoda, že se zejména komunální politici nechávají opíjet rohlíkem a místo řešení skutečně důležitých věcí v mnoha případech jdou na ruku soukromníkům.

Já s tím osobně nesouhlasím, ale přivazovat se proto k nějakému tomu stacionárnímu radaru nebudu. :) .

Jen narovinu říkám :

jde-li nám o prevenci, tak ji prostě děláme vším možným a dosažitelným a děláme vše proto, aby přestupek vůbec nenastal (asi jako když se při sexu používá kondom před nechtěnými následky)

jde-li nám ale jen o obyčejné prachy z pokut a provize z nich, tak to aspoň řekněme na plnou hubu a neskrývejme se za boj za bezpečnost na vozovkách (asi jako když se po nechráněném sexu jde na interupci na zákrok ex-post a ti povolaní andělíčkáři z toho mají radost) .

Pro obveselení aspoň jeden malý obrázek ukazující také jednoho Radara Radaroviče:

Radar v praxi ...

Qui bono radary – článek na www.osbid.org

Na stránkách občanského sdružení OSBID byl prezentován kratičký článek ukazující na to, jak a zda má měření rychlosti s označením úseků značkami vliv na nebezpečnost provozu.

http://www.osbid.org/index.php?t=article&n=clanek-mereni-rychlosti-se-znackami-zadny-problem-203 .

Jednoduše se tam na grafech ukazuje, že se tím označením měřených úseků jen straší a že cílem je ve skutečnosti zabezpečit si pro úzkou skupinu lidí výnosný kšeft s „bezpečností“ nás všech. 

Podle mne jde s těmi stacionármími radary a měřením „zpoza buku“ o nevídanou manipulaci s veřejným míněním tak, aby se na tom hold někdo dostatečně napakoval.

Vliv na bezpečnost provozu to totiž nemá a jen se lidem vkládá falešný pocit, že jim skryté měření rychlosti aktivistickou městskou policií zabezpečí bezpečné silnice

Má to vliv na bezpečnost asi jako je návrh dávat pokuty podle výše příjmu lidí. Neexistují k tomu žádné analýzy, kdo a jak páchá přestupky a jen to vyvolává kouřový oblak k odlákání pozornosti od nutnosti věci řešit jinak a účinněji, což se nám jaksi nedaří. Tak se pak hodí  jako argument i to, co je pouze líbivé a co se dobře prodává. Pak se už neřeší zda to i funguje. A je plně skryto to, kdo na tom všem humbuku vydělává.

Když se na ty grafy počtu nehod podíváte, musíte totiž uznat, že měření s umístěnými značkami mělo vliv na snižování počtu přestupků a o to snad šlo!!

Nebo se najde někdo, kdo chce mít přestupky jen a právě proto, aby na nich mohl vydělávat?

Jak dál s radary?

Máme jako město prý být vzorem pro ostatní, jak měřit rychlost s Czech radarem a.s..

Ptám se proč? Qui bono?

Je potřeba pokládat otázky a hledat odpovědi. A když se sejde pár odpovědí, pak nějak konat. My jako město jednáme ve vleku Czech radaru a.s. a otázky, natož odpovědi nemáme.

Kolik nehod se stává na úsecích , kde jsou radary? Tedy jaká je skutečná dopravní nebezpečnost těchto míst, co na to Police ČR jako hlavní garant . Kde jsou tyto úseky a jak jsou tedy nebezpečné a jak se na nich projevuje vliv vyšší rychlosti jako viníka dopravní nehody.

Odpověď: jako město neznáme, ze slov PČR ale vychází, že nehodové úseky jsou zásadně jinde, než kde se snažíme propasírovat svoji městskou policii jako garanta měření!!!

Celý příspěvek

Tak nám zruší označení měřených úseků před radary?

V parlamentu proběhla snaha pana poslance Humla ( VV)  zasáhnout do zákona o  provozu na pozemních komunikacích a to snaha zrušit značky upozorňující na měření rychlosti městskou policií.

Poslal jsem mu v té souvislosti dopis, aby v tom případě dotáhl věc do správného konce – tedy pokud umožnit obcím měřit rychlost, tak ať jde výnos do kapes státu …

celý dopis najdete zde :

Celý příspěvek

Výsledky radarů za období 1.6.-15.6.2010 po úpravě měření

Tak se s účinností od 24.5.2010 změnily parametry měření pro nejvíce kritizovaný radar na ulici Kojetínské ( to byla naše budka obdobná té mělnické u nepoužívaného přejezdu …).

Parametry pro záblesk a měření přestupku byly přenastaveny tak, aby zachycovaly překročení rychlosti až od hranice 69 km .

A co data přinesla ?

To najdete : v přehledu zde .

Co výsledky v praxi znamenají ?

Že po „vykroužkování“ radaru na nejméně nebezpečné ulici Kojetínská se v čele počtu přestupků objevil … hádajte kdo … ??? No přeci radar na ulici Brněnská.

To je totiž náš hlavní korunní princ, kam by se měla naše pozornost nyní zaměřit.

Všimněte si ihned změny váhy v procentickém zastoupení přestupků. Když se eliminoval radar, který způsoboval dlouhodobě cca 38% všech přestupků, uvidíme ostatní radary ihned v jiné optice významnosti přestupků.

Výsledky měření stacionárními radary 05/2010

Měsíc s měsícem se sešel a opět jsou zde data. Co ukazují ?

De facto stacionární stav.

Určitě se zde projevuje nepříznivý stav uzavření části vnitřního okruhu ( nárůst dopravy na jiných částech města) a stav dopravy je určitě i mírně zvýšený o nástup jara. Plné porovnání půjde udělat až v okamžiku, kdy se nám data překulí do měsíce června a budou se dát porovnat s daty o mínus 1 rok…

Stále více je patrné, že po odpreparování radaru na Kojetínské ( po roce boje za racionalitu přiznávám moudré stanovisko paní místostarostce Raškové k tomu radaru – více zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/kojetinska-a-kralicka-sedmdesatkou-bez-problemu.html ) , bude potřeba skutečně začít řešit ulici Brněnskou jako jeden z přívodů dopravy do města.

Takže data :
rozbor po jednotlivých místech měření v porovnání řadou měření v měsíci PROSINEC 2008 x ČERVEN 2009 až do KVĚTNA 2010 je uveden v tabulkách a grafu zde .

A jak si na tom stojíme s výběrem pokut ? To najdete : v přehledu zde .

Návrat města Prostějova k racionalitě ve věci radarů

Snad tlak na nápravu stavu ve věci stacionárních radarů udělal své. Ze strany města bylo přijato velice moudré rozhodnutí o přenastavení radaru na ulici Kojetínská tak, aby do přestupkového řízení šly pokuty za přestupky až od rychlosti 69 Km a výše a toto řešení bylo implementováno do praxe .

Tento jediný !!! radar na ulici Kojetínská evidoval dlouhodobě nejvyšší počet všech přestupků ( v procentickém vyjádření šlo něco mezi 33 – 44 % všech zjištěných přestupků !!!) .

Viz. tabulka s procenty :

Celý příspěvek

Výsledky měření stacionárními radary za 04/2010

Začalo být konečně hezky, provoz zhoustl a plně se projevil i nácvak na vnitřním okruhu způsobený uzavírkou jedné z klíčových městských křižovatek na Petrském náměstí.

Plně se ukazuje, že DLOUHODOBĚ máme problém s 2 místy :

1. je kadibudka na Kojetínské ( k té se vyjádřím v samostatném článku ) – opět podíl 36% na všech přestupcích
2. je ulice Brněnská – podíl na přestupcích činil v dubnu 16 %

Co tím chci říci? Že ta 2 místa dělají více jak polovinu všech evidovaných přestupků !!!

Tedy zde platí , že 2 jsou > jak 9 . Ano, je to tak … :) .

Celý příspěvek

Stav inkasa pokut za stacionární radary k 30.4.2010

Že jde ve věci pokut za stacionární radary o velké peníze je evidentní. Nemá cenu to skrývat. Přehled o stavu výběru pokut a jejich transportu do firmy CZECH RADAR a.s. uvádím níže.

Celkem se za rok 2009 a 2010 do 30.4.2010 vybralo na pokutách 10717 tis. Kč .

Směrem do CZECH RADARU odcestovalo 5184 tis. Kč .

A pak, že provozovat radary není výdělečná činnost :).

Statistika ohledně výběru pokut na účet města je uvedena zde .

Vypařily se … Kdo ? No přeci naše značky k radarům!!!

Potichoučku se přesně po 1 roce od instalace ze silnic vypařily ty značky, které město nechalo v první fázi nadšení z měření rychlosti osadit na všech krajích města . 

To, že i odborná veřejnost nad jejich instalací kroutila hlavou, městu nevadilo a přes rok trvalo na svém specifickém výkladu zákona … http://tn.nova.cz/finta-na-mereni-rychlosti-prostejovske-radnici-nevysla.html .

Takže dnes už tam tyto značky nenajdete. Jsou jen tam, kde se skutečně měří .

Snad i to signalizuje návrat ke střízlivosti konání ve věci měření rychlosti prostředky městské policie u nás v Prostějově .

to je ona ...

Nevědomost hříchu nečiní … tak jak je to vlastně s těmi radary?

Vzhledem k panující nejistotě, jak je to s těmi radary po rozhodnutí rady města ze dne 27.4.2010 a po zveřejnění tohoto tiskového prohlášení ze dne 12.5.2010 :  TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ K PROBLEMATICE STACIONÁRNÍCH RADARŮ V PROSTĚJOVĚ

Rada města Prostějova rozhodla na svém řádném zasedání 11.5.2010 o postupu při řešení přestupků zaznamenaných stacionárními radary, který vychází ze závěru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje, a který by měl znamenat, že vyhovujeme názoru krajského úřadu.
Na svém mimořádném zasedání už dříve Rada města Prostějova rozhodla, že město Prostějov požádá Ministerstvo dopravy o provedení vrchního státního odborného dozoru.
Měření rychlosti bude nyní sestávat ze dvou částí – takzvané statistické a dále z části měření, které bude zjišťovat konkrétně, kdo přestupek spáchal. Takto zjištěné přestupky bude městská policie postupovat správnímu orgánu (přestupkovém oddělení Odboru občanských záležitostí Městského úřadu Prostějov). Tento správní orgán v rámci svých úkonů bude zjištěné přestupky řešit.

jsem se chtěl zeptat na aktuální stav .

Začal jsem s dotazem na vedoucí odboru občanských záležitostí paní Javůrkovou. Ta dotaz přehodila na paní Gáborovou jako tiskovou mluvčí. A co ta mi sdělila ? To už si přečtěte sami – připojuji komunikaci v té věci složenou tak, jak probíhala :

Celý příspěvek

Město lapené do sítě najatých radarů CZECH RADAR a.s.

Tak dlouho se chodí s hrnečkem pro vodu, až … Dále to už znáte.
Tak dlouho město měřilo rychlost s najatými radary od společnosti CZECH RADAR a.s., až nakonec samo město uznalo, že to nedělá dle zákona ( vycházíme-li z nálezu Olomouckého kraje) a koneckonců i z tiskového sdělení radnice ze dne  12.5.2010, kde se nálezu kraje městská rada podvolila.

Předtím dne 27.4.2010 městská rada tento proces vybírání pokus zastavila a nyní se hledá nové řešení.

Proč to došlo až k takovému závěru, když indicií, že to není plně košer, bylo více?

Celý příspěvek

Svrab a neštovice … asi řádí na městském úřadě

Těžko hledat slova pro to, co předvádí nyní pracovníci městského úřadu ve věci vyměřování pokut ze stacionárních radarů.  Dlouhodobě se ukazuje, že něco není v pořádku a až nyní to prasklo.

Viz. články zde :

http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/radarova-anomalie-ridici-platili-pokuty-pritom-nem.html

či reportáž z 12.5.2010 :

http://www.ct24.cz/regionalni/brno/89734-prostejov-ustupuje-nevyuzije-naplno-vsech-jedenact-radaru-ve-meste/

či zde :

http://www.ct24.cz/doprava/89757-rychlou-jizdu-v-prostejove-uz-nebude-evidovat-soukroma-firma/

či zde opět reportáž z 26.4.2010 :

http://www.ct24.cz/regionalni/brno/88091-kraj-napada-prostejov-za-vyber-pokut-z-radaru/

Město tvrdohlavě opakovalo, že to je o.k. Pak se objeví nějaké ty stovky vrácených výměrů na pokuty od olomouckého kraje a my? Nejdříve nejprve říkáme, že u nás je to v poho… a že kraj to udělal blbě. A pak najednou vše zastavíme a děláme blíže neupřesněná opatření.

Odůvodnění celého toho procesu je stejně tragické, jako argumentace předtím a chaotičností se blíží Vlčkovu vysvětlení, jak to bylo s jeho poradci… :( .

Takže : buď je něco děláno správně a platí to pro všechny nebo je v tom maglajz.

My ten maglajz ještě více zamotáme  A proto v klidu tvrdíme, že pokuty vyměřené platí a jen tomu, kdo se odvolá proti pokutě vyměřené spolu s ostatními ji nevyměříme!!!

Cítíte tu neúčtu k zákonu ? Někdo vyvázne a někdo uvízne a záleží to jen na tom, kdo se ozve.

Toto má být právní stát v praxi  :(.

Svrab a neštovice …

Nedalo mi to a oslovil jsem proto radu města s 2 návrhy:

a) aby rada města zásadně sáhla do počtu radarů a nechala v provozu jen ty, co mají přímý vliv na bezpečnost provozu
b) vypověděla stávající smlouvu na pronájem radarů s provizi 49% pronajímateli a doplnila do ceny za službu horní cenu služby – to proto, aby se elimininoval výběr pokut z míst, kde jde evidentně o transport peněz do soukromé sféry. Tedy , aby cena služby měla strop a více peněz městu zbylo na nutná opatření ke SNÍŽENÍ počtu dopravních přestupků.

Plný text podání na město včetně rozboru, jak na tom jsme tragicky i s výběrem pokut a údaji o množství přestupků najdete níže :

Celý příspěvek

Výsledky měření stacionárními radary za 03/2010

Tak nám začalo jaro a na dopravě to bylo znát. Určitě na místně nerovnoměrné zvýšení zachycených přestupků měla i nově spuštěná částečná uzávěra vnitřního okruhu města.

Počet přestupků mírně stoupl asi tak na úroveň měsíce prosince 2009.

Tentokrát přikládám NOVĚ i statistiku, jak jsme na tom s výběrem pokut.

Když se seznámíte s jednoduchými počty, že co přestupek, to zhruba 1500 Kč pokuty, mělo by naše město mít na účtech desetimiliony. Ono je ale ovšem nemá – když se přepočtou vymožené pokuty v poměru k celkovému počtu evidovaných přestupků, vyjde nám číslo mírně přes 200 Kč …

Co to znamená? Že efektivnost správního řízení je neuvěřitelně nízká a skoro je mi líto těch, co zaplatili… ( Tím je ovšem neomlouvám, jen chci poukázat na to, že je asi bohužel více těch, na které ruka zákona nedosáhne).

Stálicí tedy zůstávají 3 místa, kde je dlouhodobě nejvíce přestupků : Kojetínská – ale ta nás pálit nemusí a pak Brněnská a Vrahovická
Tabulky přikládám níže.

Celý příspěvek

Výsledky měření stacionárními radary za 01 a 02/2010

Opět pozitivní čísla a opět nejlepší výsledky z celkové doby měření.

Ano – částečně určitě pomohla i dlouhotrvající zima, určitě působí i ten tlak toho měření a i ta prevence.

Rozbor po jednotlivých místech měření v porovnání řadou měření v měsíci PROSINEC 2008 x ČERVEN 2009 až do ÚNORA 2010 je uveden v tabulkách a grafu zde .

Přehledové obrázky najdete v textu níže.

Co se opět ukazuje ?

Že by se město mělo kouknout na ulici Brněnskou a co nejdříve tam udělat podobné zklidnění dopravy jako na ulici Dolní …

Měření ukazuje, že ulice Brněnská (obklopená sídlišti z obou stran a de facto přivaděč dopravy na vnitřní okruh ) dnes dělá 1/7 všech registrovaných přestupků a to je rozhodně větší problém, než Kojetínská. Kojetínskou není skutečně potřeba řešit, tam jde o přivaděč vedený v průmyslové zóně a není tam akutní nebezpečí pro lidi tam žijící …

P.S. Doufám, že i na měú si data z radarů odborníci průběžně analyzují a chystají na základě nich nějaké řešení. Je pravdou, že ke konci roku 2009 prosákla zpráva, že by po projednání s policií ČR (DI) mělo dojít k novému označení ul. Kojetínská (max. rychlost 60km/hod.) a ul. Kralická (max. rychlost 70km/hod.) . Takže uvidíme, zda dopravní značení bude více reflektovat potřebu města a bezpečnosti lidí v něm.

Celý příspěvek

Opět stacionární radary a jejich značení

V Prostějovském večerníku ze dne 8.2.2010 je opět uvedena lamentace nad legislativní úpravou měření rychlosti příslušníky městské policie. Opět se na přetřes dostává prý nejasná  či zmatečná úprava omezující měření rychlosti empíky.

Dlouhodobě se touto problematikou zabývám a na svých webových stránkách pravidelně v samostatné sekci „Radary“ uveřejňuji, jak na tom jsme.

Už se mimochodem rok s rokem sešel a máme zde souvislá data z měření stacionárními radary z doby, kdy se měřilo „zpoza buku“ a kdy se měřilo s „infoznačkami“.

Rozdíl je zásadní a prokazatelný a je vidět, že prevence zabrala na všech měřených místech.  

 Data také bohužel dlouhodobě ukazují, že i my jako město Prostějov máme svoji „mělnickou budku u nepoužívaného přejezdu“, která soukromému sektoru vynáší peníze, ačkoliv o společenské nebezpečnosti překročení rychlosti se dá na Kojetínské jen s obtížemi mluvit.

 K trpkému úsměvu mne ale skutečně dohnal stesk pana místostarosty Uchytila ohledně kvality či nekvality poslanecké práce .  Proto mi dovolte sem připojit stenografický záznam citace závěrečné řeči tehdejšího ministra Langera z 31.10.2008:

Celý příspěvek

Výsledky měření stacionárními radary za měsíc prosinec 2009

Tak nám uplynul celý rok od plného nasazení stacionárních radarů. Vývoj prošel vlivem legislativy určitým posunem a tento posun byl plně vidět na zaznamenaných datech.

Prošli jsme jako město „tvrdým“ měřením, kdy se měřilo „zpoza buku“ a ven šly sankce za přestupky, prošli jsme obdobím, kdy se měřilo „zpoza buku“, ale nesankcionovalo se, prošli jsme pak obdobím, kdy se měřilo, ale na takto stanovaná místa se upozornilo doplňkovou značkou působící na řidiče jako prevence.

Data mluví jasně – období působení na počet přestupků a tím potencionální zdroj nehod jen v podobě sankcí nemá srovnání s dobou, kdy se posíllila prevence. Prevence a tím neustálá výchova řidičů působí rychleji a efektivněji, než jen obyčejná sankce.

Za měsíc prosinec 2009 byla dosažena výše počtu přestupků pod hranici 2000 – konkrétně 1957 u 11 stacionárních radarů.

A to ještě ten jeden náš hlavní výběrčí „berně“ na ulici Kojetínská dělá přes 1/3 všech přestupků na obyčejném přivaděci do města v průmyslové zóně, kde o nějaký ten přechod pro chodce či školu či penzion pro staré nelze ani mluvit …

Ačkoliv se to některým pistolníkům ( zejména z řad flustrovaných příslušníků městských policií ) může nelíbit, cíle bylo dosaženo. A to určitě rychleji, než dlouhodobým působením metodou „spalte se a pak si příště na tu horkou plochu už nešáhnete“.

Rozbor po jednotlivých místech měření v porovnání řadou měření v měsíci PROSINEC 2008 x ČERVEN 2009 x ČERVENEC 2009 x SRPEN 2009 x ZÁŘÍ 2009 x ŘÍJEN 2009 x LISTOPAD 2009 X PROSINEC 2009  je uveden v tabulkách a grafu zde .

Celý příspěvek