Jak jsme na to s dopravou? Ví to někdo?

Včera jsem se s jedním známým dostal do sporu ohledně účelnosti staveb všech těch „obslužných“ silnic.

Bavili jsme se o severní i jižní. Samozřejmě jsem mu argumentoval tím, že obslužná (  hlavně ta severní ) není určitě obchvatem města, ale je pouze a jen „obslužná“ pro ty investice, co se tam nově chystají. Tedy, že přínos „obslužné“ je hlavně  v tom dostat do té oblasti od města zdarma silnici a o zbytek že se pak už postarají investoři, co si tam nastavějí ať domy pro bydlení či stavby pro větší profit.

Co tím chci vlastně říci. Roky se pinožíme s věšením bulíků veřejnosti ohledně obchvatu města. Abychom ustáli řeči o obchvatu, je potřeba přesně znát, co vlastně chci a kolik že čeho chci odněkud někam vlastně dostat.  Tedy – měli bychom si stanovit pevný a konkrétní cíl a jít po něm. Celý příspěvek

Chybějící generel rozvoje sportu – vzor Brno

Při toulkách po netu jsem na stránkách města Brna našel materiál, který by mohl být inspirací i pro nás. Jde o soubor informací vztahující se k možnostem sportování lidí ve městě.

Pozor – nejen těch vrcholových sportovců, ale všech těch obyčejných, co někdy sem tam zajdou do sokolovny či na nějaké to hřiště si zacvičit. Materiál města Brna najdete zde : http://www.brno.cz/index.php?nav01=2214&nav02=4012&nav03=8861 .

Jak znám naše město , něco podobného bychom potřebovali i u nás .

Celý příspěvek

Politika větší otevřenosti

Málo co je potřeba v našem městě posílit, jako otevřenost místní správy vůči svým občanům.

Dlouhodobě tato oblast pokulhává a přitom existuje několik prokazatelných metod, jak kvalitu radikálně zvýšit.

bod první : v dostatečné době před jeho konáním zveřejňovat materiály do jednání zastupitelstva. Cílem je zde dát vůbec možnost lidem vznést relevantní dotazy a připomínky.

bod druhý : začít zveřejňovat bodový program pro jednání městské rady. Tím se dá veřejnosti najevo, co se míní v našem městě řešit a na co by si měl občan začít dávat pozor, aby nečučel na upečenou věc jako „tele na nová vrata“.

p.s. tyto 2 body dávno realizuje sousední město Olomouc

Celý příspěvek

Páky v politice

Mnohdy slyšíme o odtržení politiky od reality. Musím se tomu lacinému hodnocení smát, neboť vytváří falešný dojem o dvojím světě.

O jednom světě, kde žijí politici a o tom druhém, kde žijeme my, obyčejní lidé. Mezi tím jakoby chyběl nějaký převodník.

Funkci převodníku v základním politickém modelu tvoří systém politických stran. Politické strany generují lidi, co mají zájem „do toho jít“ a tyto lidi nasazuje a tyto lidi voliči případně volí.

Je ideální, když občan volí toho, koho konkrétně zná.

Celý příspěvek

O sportu a politice

Chce-li v rámci své činnosti fungovat fotbalový či jiný sportovní tým, musí mít tento klub pevný organizační tvar a daná pravidla.  A aby tento klub přežil, musí si dál vytvořit na jedné straně zásobu svých budoucích pokračovatelů, tak i svých fanoušků. V rámci své činnosti se každý klub snaží soutěžit s jinými kluby o nějaký ten pohár, neboť co je jednoznačnějším znakem úspěchu, než etiketa vítěze s lampasem přes hruď.

ODS v rámci státu jednu z dílčích soutěží za rok 2008 „nevyhrála“. 

Podle mne příští „Soutěž 2010″ bude pro tento tým mnoho náročnější z důvodu, že tým byl rozhozen a stávající fanoušci byli rozladěni z nečitelné hry.

Celý příspěvek

Prostějovský politikon na 333

Vzhledem k tomu, že někdy je potřeba rozhýbat ledy nedůvěry, přistupuji zde k experimentu. V rámci této kapitoly se na prostoru 333 slov budu snažit zaměřit na obecnější témata, kterými žijí lidé v našem městě.

Cílem bude zde na této ploše v poměrně úzkém konceptu daného omezenou šíří plochy sladit formu a obsah nad určitými problémy, s nimiž se setkávme. Zjistil jsem totiž, že šíře příspěvků mnohdy lidi mate, protože nikdo dnes nemá na nic čas.

Celý příspěvek