Tzv. „soutěž“ na stacionární radary u nás a skutečná soutěž v Turnově

Rozhodnutí rady našeho města jít cestou nájmu a ne cestou pořízení radaru jsem už komentoval dříve. Nu což. Pokud někdo dokládá nějakým materiálem, že nájem je lepší vlastnictví, je nutno rozhodnutí rady respektovat. Praxe ukáže, co a jak bylo lepší.

V současnosti probíhají 2 velké soutěže o pořízení stacionárních radarů. První je u nás a soutěžíme o 11 radarů a druhá (ačkoliv byla vyhlášena dříve) běží v Turnově. Další bezva byznys pro Czech radar se připravuje např. v Sokolově ( http://vary.idnes.cz/sokolov-si-pronajme-dvacet-pevnych-radaru-fib-/vary-zpravy.aspx?c=A120926_180424_vary-zpravy_slv ).

Zadání zakázky na soutěž v Prostějově najdete zde www.pavelbursa.cz/zd_prostejov.pdf a odůvodnění zakázky na www.pavelbursa.cz/od_prostejov.pdf .

Zadání zakázky na soutěž o nájem v Turnově najdete zde www.pavelbursa.cz/zd_turnov.pdf a odůvodnění zakázky na www.pavelbursa.cz/od_turnov.pdf .

Ačkoliv jde v principu o nájem radarů, které města dávno užívají ( obě města od 2008), zadání zakázek vykazuje 2 základní rozdíly.

Ad 1) CENA NÁJMU

Město Turnov uvádí soutěžní cenu 10.000.000,- Kč bez DPH za nájem 5 let pro 7 radarů – to činí průměrně měsíční náklad cca 23810 Kč měsíčně za 1 radar. Tuto cenu v odůvodnění zakázky popisují jako cenu zjištěnou průzkumem trhu a na základě zkušeností zadavatele s nájmem měřících zařízení.

Město Prostějov uvádí soutěžní cenu 5.250.000 Kč bez DPH za nájem 4 roky pro 11 radarů – to činí průměrně měsíční náklady cca 9943 Kčtaké v odůvodnění zakázky uvádí, že tato cena odpovídá průměrným cenám u stejných a obdobných zakázkách zjištěných průzkumem trhu.

Jsem z toho jelen – oba chceme to stejné, oba jsme si na neexistujícím trhu těchto zařízení udělali průzkum trhu a zjistili jsme přitom cenu se tak řádově odlišující ( my 9943 Kč á 1 měsíc á 1 radar a město Turnov 23810 Kč á 1 měsíc á 1 radar).

Mně to spíše napovídá, že někde je chyba – ale kde?

Když jsem požádal MP Prostějov, garanta té zakázky o podrobnější informaci, kde vzali oni ta čísla nájmu zjištěného „průzkumem trhu“, bylo mi sděleno, že mi informaci nemohou sdělit z důvodu probíhajícího zadávacího řízení. Nu což, počkáme na konec soutěže a zeptáme se případně přes 106/1999 Sb.

ad 2) OMEZENÍ SOUTĚŽE

Zatímco u pořízení téhož v Turnově oni zvolili otevřené podmínky bez vyžadování referencí a rozhoduje jen cena, my jsme zvolili mimo ceny ( uznávám extrémně nízké) jednu zásadní omezující technickou kvalifikační podmínku.

Já tuto omezující podmínku pro soutěž považuji za základní problém zakázky.

Při znalosti toho, jak je totiž trh zakázek se stacionárními radary v ČR úzký ( kdo chce informace o umístění stacionárních radarů najít, může použít volně dostupnou databázi radarů do autonavigací www.poi.cz ), je evidentní, že jakékoliv vyžadování reference soutěžitele na 5 radarů v rámci 2 zakázek v posledních 3 letech je hrubé omezení soutěže.

Jaká města tam mohou totiž u Czech radaru padnout ? Ano – Prostějov a Turnov.

Město Plzeň ne, ten ty radary neodebral a fungovaly jim tam jen 3 ks radarů, než se se společností Czech radar rozešli.

Celé to s tou zakázkou zavání směřováním k jednomu předem vytipovanému soutěžiteli, který si může za takto nízkou cenu dovolit našemu městu nabídnout jen ty radary, co zde už jedenkráte používal v letech 2008-2012.

Pokud totiž platí údaje z diplomové práce http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/39346/1/MinarikovaL_NavrhOpatreni_JJ_2011.pdf , které uvádí pořizovací cenu nájmu radar společnost: Czech Radar a.s., model: TraffiPhot III SR, cena: 685 800 Kč, pak my v Prostějově při případně 5letém nájmu za 1 měřící přístroj zaplatíme (pokud by platila cena v zakázce) jen cca 596.580,- Kč, což znamená, že ani při 5 letém nájmu se takový radar soutěžiteli nezaplatí!

A to nakrásně ukazuje, že cena nájmu námi stanovená je asi chybná a neodpovídá realitě či tato cena je účelově stanovená a spolu s omezením na technickou kvalifikační podmínku vytváří ideální prostor, aby zde Czech radar obsadil trh, aby mu zde prostě náhodou nevykvetla konkurence. Tuto cenu je ochoten nabídnout protože použije 4-5 leté radary, které už jedenkráte dostával zaplacené při provizi 49% z vybraných pokut a nájmu 1000 Kč měsíčně za jeden radar.

O hledání Správce parkovacího systému

Jak je vidět z oficiálních kroků radnice uveřejněných zde http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/340852?style=white-space%3Apre%3Bheight%3A60px%3B , hledá naše město Správce parkovacího systému. Dosud jsme jako město parkoviště pronajímali společnosti .A.S.A Technické služby, kde naše město má už jen 25% obchodní podíl.

Něco blíže k tomu bylo ostatně psáno už zde http://www.itydenik.cz/obsah/hleda-se-spravce-parkovist-mesto-je-ve-vlastni-rezii-provozovat-nechce .

Protože ale veřejnosti nebylo dosud řečeno, co by takový externí „správce“ měl vlastně dělat, jak by měl být za to například odměňován, poslal jsem cestou pana primátora radě města připomínku ke zvýšení úrovně sdílení informací o tom, co se na nás, motorizované občany města vlastně bude chystat.

Blíže v podání zde www.pavelbursa.cz/spravceparkovani.pdf .

Chtěl bych z města pro veřejnost vyloudit pár drobností:  

a) dozvědět se, co vlastně ten správce bude spravovat

b) proč tu správu parkování nechce dělat samo město ( když v Olomouci tomu tak je) .

Czech radar se v Prostějově drží jako klíště … proto něco k ekonomice výběru pokut

Výchozí stav : http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/a-je-vymalovano-radary-v-prostejove-zustanou-ve-hre-jsou-dve-varianty-20120530.html či zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/radary-magistrat-chce-vice-penez-z-pokut/ .

Výchozí rekapitulace : institut osoby blízké končí 19.1.2013 – dá se tedy předpokládat, že se od té doby zásadně zvýší dobytnost přestupku…

Vycházejme z měsíční průměrné výše počtu registrovaných přestupků:  cca +-200 na 1 radar. Počítejme s tím, že se +-cca 50% podaří dohledat, platí tedy výpočet 100 dohledaných pachatelů *1500 Kč průměrná výše pokuty = výnos 150.000,- Kč pokut za měsíc na 1 radar, tj. 1.800.000,- Kč ročně.

Z toho nově navržený podíl CZECH RADAR 25% ( počítejme včetně DPH) – 1.800.000*0,25= 450.000,- Kč ročně . Jde jen a pouze o nájemné bez poskytování žádných služeb, protože radary smí provozovat jen město.

Městu zůstane 1.800.000,- mínus 450.000,- , tedy 1.350.000,- Kč

V diplomové práci http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/39346/1/MinarikovaL_NavrhOpatreni_JJ_2011.pdf

se uvádí k typovému řešení v Hradci Králové tyto údaje :

Celý příspěvek

Konec svévole odtahovek při úklidu města

Ústavní soud ve svém stanovisku IV.ÚS 612/11 ze dne 19.10.2011 zamítl ústavní stížnost Správy služeb hlavního města Prahy ohledně jejich povinnosti vracet odtažená auta po úklidu na původní místo. Blíže k tomu třeba článek zde http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=722296 .

Platí tak sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu … Nejvyšší soud při výkladu aplikované normy vzal v úvahu časové omezení vlastnického práva provozovatele silničního vozidla nezbytně nutné z hlediska realizace veřejného zájmu, nemohl Ústavní soud považovat takový výklad za svévolný, iracionální, či objektivně neakceptovatelný.

Nejvyšší soud uznal dříve už nárok odtahovek při odtahu aut při veřejném čištění ulic za nepřiměřený v rámci omezení vlastnického práva. Tedy při úklidu MOHOU auto odtáhnout, ulici vyčistit, ale po ukončení úklidu auto MUSÍ vrátit zpět – samozřejmě s patřičnou pokutou od příslušného orgánu. 

Nemůže Vám tedy napříště hrozit ještě nějaká „smluvní platba“ za umístění auta na „smluvním“ odtahovém parkovišti.

Nu což – i u nás s tím byla mírná masáž ze strany úřadu, jak naše ulice budou plné nečistot a nepořádku, např. zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/cisteni-neodtahuje-se-asa-se-trapila-s-uklidem.html v článku z 22.3.2011, což snad vyvrátilo dne 14.11.2011 konečné stanovisko ředitele MP v článku http://www.iprostejov.cz/cz/p/s-blokovym-cistenim-se-ridici-vyporadavaji-po-svem/ .

… Přibližně dva měsíce připomíná blokové čištění také lístek nalepený na vchodových dveřích obytných domů, který vylepují pracovníci .A.S.A. Na situaci to ale zřejmě nic nemění. Podle poznatků městské policie bude počet pokutovaných řidičů v podstatě stejný jako množství v minulosti odtahovaných aut. „Jestliže někdo něco poruší, musí strpět postih. Vnitřně s rozhodnutím Nejvyššího soudu nesouhlasím, ale musíme ho respektovat,“ prohlásil Nagy .

Den bez aut 2011 opět s alibistickou uzavírkou jedné ulice

Psal jsem zde o zjevném formalismu této akce už v tomto blogu loni http://www.pavelbursa.cz/?p=1445 .

S napětím jsem čekal, jak se se Dnem bez aut popasuje naše město letos. Když jsem jel v 8,00 po ulici Olomoucká, nic totiž ani vzdáleně nepřipomínalo klid v dopravě, prostě provoz jako obvykle a počet rodičů v autech vozících své děti přímo třeba pod nos školy na Studentské ulici byl stejný jako jindy.

Je mi cizí myšlenka dělat něco proto, aby to vypadalo, že něco děláme a přitom to dělat bezzubě a jen pro pár řádků v mediích, že jsme se také připojili.

Prostě to s tím uzavíráním ulice chápu s prominutím jako „farizejství jako svi…“ , které nic neřeší.

Posuďte sami. Letos jsme opět vybrali jednu uzavíranou ulici. Loni to byl pokus o uzavření jednoho kousíčku ulice Havlíčkova, letos to byl pro změnu kousek ulice Jezdecká.

Bratru šlo dle údajů ulic na Seznamu o uzavírku v délce 270 m vedoucí kolem vybydlených Jezdeckých kasáren a můžu to tak říci i kolem vybydlených domů tzv. Prostějovského parlamentu.

Výběr ulice byl tedy konán opět tak, aby to moc lidi neprudilo a hlavně, aby se to dalo nacpat do formulářů a tabulek a pak v mediích říci, že jsme i My – Zdravé město – letos opět dělali propagandistickou akci s uzavíráním ulice.

I když to bylo propagováno jako uzavírka ulice, stejně byla s výjimkou pro dopravní obsluhu a tedy de facto pro všechny tam právě projíždějící, protože jde o jednu z obslužných uliček.

Je to populistické a marné a připomíná mi to knížete Potěmkyna.

Děláme, že něco děláme. A mne to skutečně štve… Takto alibisticky přece Zdravé město fungovat nemá. Místo skutečné zásadní akce ( např. uzavření hlavního náměstí T.G. Masaryka v tento den pro motorová vozidla či třeba uzavření ulice Vápenice pro akce dětí v blízkosti základny Sportcentra ) děláme obyčejný alibismus jako vyšitý.

Tedy uzavřeme jednu ulici, je jedno, že je pro provoz města absolutně nevýznamná a honosíme se tím, jak slavíme Den bez aut.

Děkuji, nechci !!! 

Takových pseudooslav jsem jako dítě zažil desítky – tu připomínání idejí VŘSR, tu oslavy Svátku práce a čím bylo kde více fanglí a mávátek a socialistických závazků a vznosných proklamací, tím více jsme byli jako pro.

Proboha zastavme tu pakárnu s pseudouzavíráním ulic.

Je to už dnes profláknuté a místo toho udělejme s lidmi skutečný rozbor a veřejnou debatu, proč lidi raději po našem městě stále více jezdí auty místo toho, aby používali MHD.  Zda chyba není náhodou v systému, kterému uzavření kousíčku bezvýznamné ulice absolutně ke kvalitnějšímu životu nepomůže. 

Fotem pseudouzavírky s pseudolejstrem o Dni bez aut na oprýskané uzávěře a kusem papíru umožňující vjezd dopravní obsluze končím letoční Den bez aut opět s pocitem marnosti.

Uzavírka části ulice Jezdecká

 

Jak na stacionární radary?

Zatímco se naše prostějovská radnice místo levné a jednoznačné prevence snaží složitě spolu s ohýbáním či lámáním paragrafů plnit kapsy soukromé firmy a to si řekněme i kapsy své (ačkoliv neexistuje jediné doložení vztahu mezi vybranou pokutou a bezpečností na silnici), tak se v tisku objevilo toto :

…Poslanec to prohlásil v rozpravě, kterou vyvolalo rozhodnutí vlády Nového Jižního Walesu odstranit 38 stálých dopravních radarů s kamerami. Podle nové vlády státu měly víc za cíl zvyšovat tržby země než chránit lidské životy.

Nepřipomíná vám to také něco? 

Zda i nám jde skutečně o prevenci? 

Tedy působit maximálně před vznikem nehodového případu než sankcionovat případný skutek mastnou pokutou jako když Baťa sázel cvičky…

Proč to vše říkám? Protože se opět objevily v celostátním tisku informace o tom, že ne vše s radary bylo u nás správně http://olomouc.idnes.cz/system-radaru-v-prostejove-byl-plny-chyb-nekterym-promijel-prestupky-1m0-/olomouc-zpravy.aspx?c=A110816_1635709_olomouc-zpravy_stk . Otisk zmíněného článku o dalších nepříjemnostech s jednou soukromou firmou přikládám zde pro jistotu, kdyby to Idnes z webu později stáhl.

Můj osobní názor na spolupráci města Prostějov s firmou Czech radar se nemění:

– ANO spolupráci s nimi, ale za jasných podmínek, které v první řadě myslí na prevenci a nepreferují naditou kešeňu dodavatele radarů.

– ANO prevenci a ANO myšlence, že veřejná správa je tu HLAVNĚ od toho, aby věci skutečně SPRAVOVALA  a pouze nevydělávala na chybám ostatních.

Tak konečně jako město přijmeme řešení, že za podmínek původní smlouvy to dále nejde a rozvažme si ruce pro vyjednání lepšího postavení města a hlavně zájmu přestupky nemít.

Najde se ale u nás (nejen na Novém Jižním Walesu) nějaký takový politik, co konečně na doložených nálezech!!  a stanoviscích!! uzná, že spolupráce s Czech radarem v dikci staré smlouvy je dále neudržitelná?

A že existuje řada jiných a kvalitnějších řešení, jak působit z pozice města na dopravu ve městě i jím spravovaným?

Nový parkovací systém města Prostějova – jaký bude?

Pomalu se o tom začíná šuškat, že prý něco město chystá.

Kousíček informace o tom najde zde v Deníku http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/mestska-parkoviste-ziskala–do-pronajmu-asa-.html či u konkurenčního Týdeníku http://www.itydenik.cz/zpravodajstvi/zpravy/prostejov-zmeni-system-parkovani.-ceny-se-prozatim-nezvysi .

Problematice parkování jsem se věnoval v článku ve věci záměru pronajmout parkoviště města http://www.pavelbursa.cz/?p=1521 . Tam se mi nezdála ta navržená cena a de facto princip přehození odpovědnosti politiků na nějakou úzkou skupinu soukromníků hájících (to si přiznejme) zejména „své zájmy“.

Co k tomu lze říci?

Tak jako parkovací systém není jen o tom právě schváleném „prostém pronájmu“ parkovišť firmě .A.S.A , tak důchodová reforma určitě také není jen o prostém prodloužení pracovního života …

Moje vize parkování ve městě se opírá o několik základních bodů:

– ne vše, co je dostupné teď automaticky a volně a kdykoliv nemusí být dostupné do budoucna. Bez nutné a přiměřené regulace či samoregulace bychom se zde navzájem požrali. Stupeň motorizace naší populace roste a my na to málo reagujeme. Počty míst pro parkování prostě rostou pomaleji, než počty používaných aut.

– nároky na městský rozpočet jsou více stále vyšší ze všech oborů a bohužel, bez viditelného zapojení těch, jímž parkování slouží, se prostě neobejdeme. Jak se říkalo u nás na vesnici dávno : „bez peněz do hospody nelez“ či případně podstatně tvrději: „z ….. bič neupleteš“.

Bez zapojení většího přísunu peněz osob používajících vlastních auta a používající právě ta všechna možná či nemožná parkoviště či místa k zaparkování to dlouhodobě u nás nepůjde a musíme se na to připravit.

Shromáždil jsem v té věci známá fakta, publikované připomínky a návrhy řešení jiných města a připravil jsem v té věci návrh Parkovacího systému města Prostějova. Ten  podal jsem jej vedení města k diskusi. Vycházím z osvědčených postupů jiných měst a garantuji Vám – není to jen o pouhém pronájmu parkovišť do soukromého sektoru, je to právě naopak, je to spíše o systému provozování , současně jeho financování a třebas i o zřízení oddělené stránky městského rozpočtu řešící právě tento problém.

Parkoviště vlastněná městem a všechna ta dostupná místa kolem nich se musí vrátit pod správu města a protože už nemáme žádnou 100% vlastněnou obchodní společnost jako jiná města k provozování tohoto systému, budeme to muset zvládnout jako město sami.

Obsah návrhu včetně jeho zdůvodnění a popsání základních principů najdete zde .

Podklady pro řešení jsem převzal z posledně známé prezentace k rozvoji dopravy u nás firmy UDIMO z roku 2006 – materiál zde.

Empíci se už těší na měření rychlosti bez tabulí

Tak se nám podnikatelská lobby napojená na Czech radar prokousala se zákonem parlamentem a brzy opět půjde podle zákona měřit rychlost příslušníky městských policií bez těch tabulí upozorňujících na nebezpečné úseky. Tím pádem zejména na místa, kde městská policie bude měřit rychlost stacionárními radary, nebude upozorněno a Czech radar NEZIŠTNĚ spolupracující s řadou z nich si opět začne mastit kapsy.

No je škoda, že se zejména komunální politici nechávají opíjet rohlíkem a místo řešení skutečně důležitých věcí v mnoha případech jdou na ruku soukromníkům.

Já s tím osobně nesouhlasím, ale přivazovat se proto k nějakému tomu stacionárnímu radaru nebudu. :) .

Jen narovinu říkám :

jde-li nám o prevenci, tak ji prostě děláme vším možným a dosažitelným a děláme vše proto, aby přestupek vůbec nenastal (asi jako když se při sexu používá kondom před nechtěnými následky)

jde-li nám ale jen o obyčejné prachy z pokut a provize z nich, tak to aspoň řekněme na plnou hubu a neskrývejme se za boj za bezpečnost na vozovkách (asi jako když se po nechráněném sexu jde na interupci na zákrok ex-post a ti povolaní andělíčkáři z toho mají radost) .

Pro obveselení aspoň jeden malý obrázek ukazující také jednoho Radara Radaroviče:

Radar v praxi ...

Free parkovací karta – předzvěst budoucnosti parkování v našem městě

Kdo jezdí městem a potřebuje zde i parkovat ví, jak je to někdy obtížné a hlavně někdy i zbytečně otravující opakovaně platit na městských parkovištích poplatek v automatu. Při cestě přes Hlaváčkovo náměstí jsem narazil na parkovací karty zjevně nenáležející městu (ty klasické s logem města se objevují třeba na Žižkově náměstí).

Vzor této karty je zde :

Parkovací karta .A.S.A Technické služby Prostějov

Zarazilo mne to, že karta je evidentně nečíslovaná, není vystavená na SPZ auta a evidentně může být přenosná. Bingo – to je tedy ono, to bych potřeboval třeba pro umožnění parkování mých klientů na mně nejbližším parkovišti.

Napsal jsem tedy dopis na .A.S.A. Technické služby Prostějov paní jednatelce žádost o informaci, jak se k takové kartě dá dostat.

A paní jednatelka mi odpověděla ( tak podrobně, jak to někdy nejsem zvyklý ani ze strany města), že si ode mne zasloužila veřejné díky za otevřenost a vstřícnost.

Její odpověď, jak takovou kartu získat zní :

Dobrý den pane inženýre,

V současné době existují v Prostějově následující 3 druhy parkovacích karet :

1. Město má vydaných 200 karet pro své úředníky a zastupitele plus jsem ještě viděla městské karty nazvané pohotovostní služba.
2. Služební vozidla naší společnosti- vedoucí středisek plus já máme karty ASA – celkem 8 ks
3. Protože se opravuje kanalizace u Atria vyšli jsme vstříc požadavku Vaku a města a dali jsme parkovací karty – 15 ks majiteli Atria, který si platí parkoviště a nemůže tam teď kvůli stavbě parkovat (platné do 30.6.2011)

Jiné karty by se neměly v Prostějově vyskytovat. V tuto chvíli město nemá systém předplatitelských karet, takže není možno si parkování předplatit. Myslím, že systém předplatitelských a residenčních stání v centru města se chystá.

Děkuji za pochopení

Iveta Jurenová

Z její odpovědi jsem jen zalitoval,že nejsem městský úředník, abych se k takové kartě dostal. Ono mít vydaných za město 200 či 201 karet na parkování už není až takový rozdíl.

Dlouhodobě se i v našem městě připravuje projekt něčeho, co se dá nazvat Městským parkovacím systémem. Pak se skutečně objeví na vybraných místech i možnost vydání parkovacích karet jak pro rezidenty ( obyvatele s trvalým pobytem) , tak abonenty ( třeba podnikatele) s umožněním na určité lokalitě parkovat a hlavně najít místo k parkování.

Pak se pro mne, doufám, taková jedna karta určitě také najde :) .
Ale už asi nebude free, ale jen za peníze :( .

Qui bono radary – článek na www.osbid.org

Na stránkách občanského sdružení OSBID byl prezentován kratičký článek ukazující na to, jak a zda má měření rychlosti s označením úseků značkami vliv na nebezpečnost provozu.

http://www.osbid.org/index.php?t=article&n=clanek-mereni-rychlosti-se-znackami-zadny-problem-203 .

Jednoduše se tam na grafech ukazuje, že se tím označením měřených úseků jen straší a že cílem je ve skutečnosti zabezpečit si pro úzkou skupinu lidí výnosný kšeft s „bezpečností“ nás všech. 

Podle mne jde s těmi stacionármími radary a měřením „zpoza buku“ o nevídanou manipulaci s veřejným míněním tak, aby se na tom hold někdo dostatečně napakoval.

Vliv na bezpečnost provozu to totiž nemá a jen se lidem vkládá falešný pocit, že jim skryté měření rychlosti aktivistickou městskou policií zabezpečí bezpečné silnice

Má to vliv na bezpečnost asi jako je návrh dávat pokuty podle výše příjmu lidí. Neexistují k tomu žádné analýzy, kdo a jak páchá přestupky a jen to vyvolává kouřový oblak k odlákání pozornosti od nutnosti věci řešit jinak a účinněji, což se nám jaksi nedaří. Tak se pak hodí  jako argument i to, co je pouze líbivé a co se dobře prodává. Pak se už neřeší zda to i funguje. A je plně skryto to, kdo na tom všem humbuku vydělává.

Když se na ty grafy počtu nehod podíváte, musíte totiž uznat, že měření s umístěnými značkami mělo vliv na snižování počtu přestupků a o to snad šlo!!

Nebo se najde někdo, kdo chce mít přestupky jen a právě proto, aby na nich mohl vydělávat?

Jak dál s radary?

Máme jako město prý být vzorem pro ostatní, jak měřit rychlost s Czech radarem a.s..

Ptám se proč? Qui bono?

Je potřeba pokládat otázky a hledat odpovědi. A když se sejde pár odpovědí, pak nějak konat. My jako město jednáme ve vleku Czech radaru a.s. a otázky, natož odpovědi nemáme.

Kolik nehod se stává na úsecích , kde jsou radary? Tedy jaká je skutečná dopravní nebezpečnost těchto míst, co na to Police ČR jako hlavní garant . Kde jsou tyto úseky a jak jsou tedy nebezpečné a jak se na nich projevuje vliv vyšší rychlosti jako viníka dopravní nehody.

Odpověď: jako město neznáme, ze slov PČR ale vychází, že nehodové úseky jsou zásadně jinde, než kde se snažíme propasírovat svoji městskou policii jako garanta měření!!!

Celý příspěvek

Parkování, parkování a opět parkování

Po letech se opět dostává do řešení problematika parkování.

Byl na tuto činnost vyhlášen Záměr rady města pod číslem 0176.

Pro uvedení do situace o co v té věci jde a kdo se dostane k cca 3.500.000,- Kč ročního výnosu z provozu městských veřejných parkovišť jsem připravil krátký rozbor.

Udělal jsem rozbor výnosnosti na jedno parkovací místo na všech našich 8 zmiňovaných veřejných parkovištích.

Rozbor výnosnosti na 1 parkovací místo najdete : v přehledu zde .

A závěr?
Ten jsem poslal odboru správy majetku k diskusi.

Podání připomínky v této věci najdete : v přehledu zde .

Ano platí pro otevření řešení této problematiky, protože přes pokusy z let 2006 a 2007 jsme stále na bodu 0 a situace bude stále horší.

Ne platí současně navrženému řešení, kdy zjevně profit zůstává mimo město a nikde se neřeší, co za to vlastně město ( jeho občané, návštěvníci, lidé dojíždějící do úřadů atd. atd. ) navíc dostanou.

P.S. V souvislosti s reorganizací parkování ve středu města bylo zmiňováno i navádění vozidel na parkoviště. Osobně považuji za zbytečnost navádět další auta do už tak přeplněného středu města :(  , protože a to hlavně : vlastně není KAM koho navádět. Kdo už náhodou vjedete do středu města,  jedete cíleně a žádná „záchytná parkoviště“ na okraji města nemáme.

Z mosta doprosta – pro těch našich pár parkovacích míst ve středu města je to prostě zbytečnost a zkušenost o jeden řád většího a snad i důležitějšího krajského města Olomouce beru jako ostrý průzkum, že tudy cesta asi nepovede.

Dovoluji si zde připojit současné stanovisko města Olomouce :

– zde byly připomínky lidí na uváděný systém : http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/ridici-nove-navadeci-cedule-v-olomouci-jsou-na-nic.html

– zde je aktuální reakce města Olomouce z 5.3.2011: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/navadeci-cedule-pro-ridice-nepomohly-radnice-je-as.html

Tak nám zruší označení měřených úseků před radary?

V parlamentu proběhla snaha pana poslance Humla ( VV)  zasáhnout do zákona o  provozu na pozemních komunikacích a to snaha zrušit značky upozorňující na měření rychlosti městskou policií.

Poslal jsem mu v té souvislosti dopis, aby v tom případě dotáhl věc do správného konce – tedy pokud umožnit obcím měřit rychlost, tak ať jde výnos do kapes státu …

celý dopis najdete zde :

Celý příspěvek

Výsledky měření stacionárními radary za 06 + 07/2010

V přehledu opět přináším data ze stacionárních radarů. Bylo období dovolených, proto v jedné tabulce najdete jak data za červen, tak i červenec 2010.

Nadále se ukazuje, že novým premiantem mezi rizikovými místy je ulice Brněnská. Ta si drží svůj standard dopravních přestupků i v porovnání s daty mínus 1 rok – tedy i v porovnání s červnem a červencem roku 2009.

Jak výsledky naměřených přestupků interpretovat?

Celý příspěvek

Odpověď MěÚ na návrh k řešení dopravy tzv. Zóny klidu

Poměrně promtně zareagoval městský úřad na můj návrh úpravy dopravy v sídlišti Tylova x Brněnská – viz. příspěvek zde na webu ze dne 26.7.2010.

Odpověď úřadu : ve formě skenu dokumentu najdete zde .

Chtěl bych věřit, že tam navrhované kolečko : Odbor dopravy městského úřadu, Dopravní inspektorát Policie ČR, Odbor rozvoje a investic a dopravní komise se uzavře co nejrychleji, než nás stavební lobby zabetonuje ve své kruhové křižovatce, která přijde na miliony Kč a která stejně dopravu na celém sídlišti neřeší.

Námět k zavedení „Zóny klidu“ – tzv. Zóny bez dopravních značek v oblasti definované ulicemi Libušínka–Studentská x Lidická x Okružní x Brněnská ulice

Vzhledem k tomu, že v jednoduchosti je mnohdy síla a že méně je někdy více, jsem předložil radě města návrh na vytvoření naší první Zóny klidu bez dopravních značek . Jde o princip, kdy se ke zklidnění dopravy nebude používat stavební řešení za miliony korun a desítky dopravních značek, ale kdy se použije selský rozum a roky platící „tzv. pravidlo pravé ruky“.

Více v námětu zaslaného velectěné radě našeho krásného města Prostějov .

Celý příspěvek

Výsledky radarů za období 1.6.-15.6.2010 po úpravě měření

Tak se s účinností od 24.5.2010 změnily parametry měření pro nejvíce kritizovaný radar na ulici Kojetínské ( to byla naše budka obdobná té mělnické u nepoužívaného přejezdu …).

Parametry pro záblesk a měření přestupku byly přenastaveny tak, aby zachycovaly překročení rychlosti až od hranice 69 km .

A co data přinesla ?

To najdete : v přehledu zde .

Co výsledky v praxi znamenají ?

Že po „vykroužkování“ radaru na nejméně nebezpečné ulici Kojetínská se v čele počtu přestupků objevil … hádajte kdo … ??? No přeci radar na ulici Brněnská.

To je totiž náš hlavní korunní princ, kam by se měla naše pozornost nyní zaměřit.

Všimněte si ihned změny váhy v procentickém zastoupení přestupků. Když se eliminoval radar, který způsoboval dlouhodobě cca 38% všech přestupků, uvidíme ostatní radary ihned v jiné optice významnosti přestupků.

Výsledky měření stacionárními radary 05/2010

Měsíc s měsícem se sešel a opět jsou zde data. Co ukazují ?

De facto stacionární stav.

Určitě se zde projevuje nepříznivý stav uzavření části vnitřního okruhu ( nárůst dopravy na jiných částech města) a stav dopravy je určitě i mírně zvýšený o nástup jara. Plné porovnání půjde udělat až v okamžiku, kdy se nám data překulí do měsíce června a budou se dát porovnat s daty o mínus 1 rok…

Stále více je patrné, že po odpreparování radaru na Kojetínské ( po roce boje za racionalitu přiznávám moudré stanovisko paní místostarostce Raškové k tomu radaru – více zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/kojetinska-a-kralicka-sedmdesatkou-bez-problemu.html ) , bude potřeba skutečně začít řešit ulici Brněnskou jako jeden z přívodů dopravy do města.

Takže data :
rozbor po jednotlivých místech měření v porovnání řadou měření v měsíci PROSINEC 2008 x ČERVEN 2009 až do KVĚTNA 2010 je uveden v tabulkách a grafu zde .

A jak si na tom stojíme s výběrem pokut ? To najdete : v přehledu zde .

Návrat města Prostějova k racionalitě ve věci radarů

Snad tlak na nápravu stavu ve věci stacionárních radarů udělal své. Ze strany města bylo přijato velice moudré rozhodnutí o přenastavení radaru na ulici Kojetínská tak, aby do přestupkového řízení šly pokuty za přestupky až od rychlosti 69 Km a výše a toto řešení bylo implementováno do praxe .

Tento jediný !!! radar na ulici Kojetínská evidoval dlouhodobě nejvyšší počet všech přestupků ( v procentickém vyjádření šlo něco mezi 33 – 44 % všech zjištěných přestupků !!!) .

Viz. tabulka s procenty :

Celý příspěvek