Glanc vánočních trhů

Tak jsme si v tisku odkaz na celé znění článku najdete zde přečetli o aktivitě města k pozvednutí úrovně vánočních trhů.

Tato aktivita spočívá ve způsobu pořízení nových dřevěných stánků k umístění prodejců na náměstí: „…Koupí se stánky v hodnotě zhruba čtyřiceti tisíc korun. Nepořídí je ovšem radnice, ale někteří podnikatelé. Ti je následně pronajmou městu za symbolickou jednu korunu,“ …

Tak to nějak má prý být.

Celý příspěvek

Radary v Prostějově III.

Co se stalo v té věci  od minulého článku :

– sněmovnou se protlačila 2. čtením novela zákona o provozu na pozemních komunikacích , kde k měření rychlosti vozidel pomocí městské policie byly přišpendleny povinnosti rázu preventivního – tj. zejména označení úseků měření přenosnými dopravními značkami

– město Prostějov si do rozpočtu na rok 2009 stanovilo cíle příjmů z pokut od společnosti Czech Radar v částce 6.000.000,- Kč proti plánovaným výdajům v částce 1.500.000,-Kč , město tedy očekává přínos do kasy v částce 4.500.000,- Kč. Vzhledem k absenci jakýchkoliv dalších výdajů v této kapitole, která by měla jít podle mne jednoznačně opět do sféry posílení bezpečnosti a prevence v dopravě je jasné, že nám pokuty od Czech radaru pomáhají skutečně látat díry v rozpočtu

– společnost Czech radar má uzavřeny s městem 2 podstatné smlouvy, jednu na pronájem „holých“ měříčů v ceně 1000,- Kč měsíčně á 1 ks bez DPH, což pro město jako neplátce DPH znamená, že ho roční provoz 1 radaru bude stát 14280,- Kč, při počtu 10 radarů tedy celkem 142800 Kč. Druhá smlouva je na řešení dodávky služeb , kde se odměna stanovuje podílem z vybraných pokut v částce 49 %, opět ale bez DPH. Reálně tedy město z 1000 Kč obligátní pokuty odvede společnosti Czech Radar a.s. částku 583 Kč a městu zbyde 417 Kč

Co z toho všeho plyne?

Celý příspěvek

Výsledek krajských voleb za město Prostějov

Tak nám proběhly volby do kraje.

Našemu hlavnímu volebnímu soupeři se podařilo celkem úspěšně přetransportovat celostátní témata na krajskou úroveň, trochu jimi vystrašit lidi a pomocí podle mne skutečně laciného argumentu „poplatku á 30 Kč za návštěvu lékaře či recept“ drtivě vyhrát volby.

Jak jsme volili u nás v Prostějově do kraje v porovnání s minulými volbami?

Celý příspěvek

Příprava rozpočtu na rok 2009

Tak nám začaly práce na přípravě rozpočtu na rok 2009.

Jako vždy to probíhá v utajení kanceláří s tím, že zejména nejméně viditelná a nejméně transparentní část se týká zařazení položek stavebních investic.

Připravil jsem zde pro zvídavé čtenáře malý rozbor výsledků hospodaření za rok 2006 a 2007.
tabulka v pdf tvaru zde .
Jak je tam vidět, hodně prostředků nám stále vice spotřebovávají pouhé provozní výdaje a moc už nezbývá na rozvoj.

Celý příspěvek

Pohled z druhé strany – na „botičky“ a odtahy vozidel

Naše město Prostějov má zřízenu MP. Chápu to, její činnost je důležitá, ovšem některé její postupy jsou diskutabilní. Vždy se při analýze její činnosti ptám, jde-li jim o to věci řešit či zda-li jim jde spíše o to uplatňovat přemíru pravomocí daných jí zákony.

ad a) používání botiček
V článku odkaz na celé znění najdete zde se naše MP chlubí používám botiček v cca 500 případech za rok.
Jsem asi od přírody tak trochu anarchista, protože na použití botiček vidím pouze lehce používanou metodu přetlaku moci nad obyčejným občanem. Skoro by se dalo říci buzerace a už slyším křik těch, co to používají.

Proč jsem proti jejich používání ?

Celý příspěvek

A tak budeme mít své rekreační středisko

Tak město Prostějov nabude rekreační středisko u Plumlovské přehrady.

Je to ale podle mne ze strany ÚZSVM ( státu či okresního úřadu přesněji) danajský dar.
Vždyť už při jeho nabídce bylo konstatováno :

… Při fyzické prohlídce areálu dne 17.07.2008 bylo zjištěno, že areál je několik let nepoužívaný, neudržovaný a k bezpečnému provozu bude patrně vyžadovat kompletní rekonstrukci. Vnitřní prostory v některých objektech jsou zjevně napadeny hmyzem (mravenci, vosy, mouchy apod.) – bude patrně třeba provést dezinsekci. Objekt na pozemku p.č. 1125/2 v k.ú. Stichovice (pozemek ve vlastnictví Evy Rolné) nebyl pro nemožnost přístupu přes pozemky ÚZSVM využívaný (při fyzické prohlídce nebylo možné do něj nahlédnout; přístup zamezen uzamčenou brankou). Nemovitosti mají s okolními rekreačními objekty společný septik nacházející se v areálu ÚZSVM (patrně na pozemku ČR-Pozemkového fondu), přičemž otázka zajištění vyvážení a úhrady nákladů není mezi připojenými subjekty nijak smluvně ošetřena. K nemovitostem není přiveden plyn, topení je zajištěno elektřinou. Provoz areálu bude patrně vyžadovat přítomnost správce. … konec zprávy pro zastupitele.

Celý příspěvek

Laciný populismus

Tak jsme si v Deníku odkaz na celé znění najdete zde mohli přečíst, že v našem městě se nebude zvedat daň z nemovitostí.

K tomuto tématu jsem už 20.6.2008 na interních stránkách domovské partaje publikoval níže uvedený text. Co k tomu dodat – nemáme prostě chuť a hlavně odvahu narovnávat nerovnosti.
8 let !!! neaktualizovat koeficient, přičemž inflace kolem nás nespí, znamená že rezignujeme na vztah vlastník nemovitosti a veřejné výdaje s touto nemovitostí spojené.
De facto : nevlastníci nemovitosti dotují z výběru jiných daní vlastníky nemotostí, protože těm se krásně levně žije.

Celý příspěvek

Není nad strohost úředního sdělení

Milý úřade,

předem mého dopisu ti děkuji za zprávu, kterou jsem jako uživatel funkce hromadné korespondence z měú Prostějov dostal do své schránky dne 3.10.2008 s tímto textem : 

V období od 6. 10. 2008 do 20. 12. 2008 bude pro veškerou dopravu uzavřena ulice Libušinka v Prostějově. Důvodem je rekonstrukce vnitrobloku.

Děkujeme za pochopení.

Celý příspěvek