Podnět k projednávanému bodu „Zpráva o činnosti MP 2008″

Vážené zastupitelky a zastupitelé,

v bodu č. 11 budete projednávat Zprávu o činnosti MP za rok 2008.

V materiálu dodaném panem ředitelem ve formě ppt prezentace bohužel chybí část věnovaná provozu stacionárních radarů.
Právě městská policie je dle dikce smlouvy uzavřené mezi městem Prostějovem a sdružením 3 společností vystupujících pod názvem „Bezpečná města“ uživatelem dodaného systému měření rychlosti a vyhodnocování „jízdy na červenou“. Ostatně smlouvu včetně parametrů dělení s prominutím „kořisti“ najdete i na městském webu.

Právě této problematice se ale zpráva o činnosti MP vůbec nevěnuje. Protože jde o významnou část činnosti MP (aspoň papírově), chtěl bych proto touto cestou požádat o doplnění zprávy o činnosti MP o tento segment jejich činnosti. Stávající informace o stavu nasazení stacionárních radarů jsou totiž velice kusé a mnohdy i tendenční.

Pokud by mi bylo z pozice občana dovoleno se na tento systém zeptat, ptal bych se na tyto otázky a čekal bych tyto odpovědi :
Celý příspěvek

Placené PR či jen servilita vůči jedné ZP?

Bloumáním po našem městském webu očekávaje tam materiály pro další zastupitelstvo ( které by měly být uvolněny po letech bojů konečně PŘED jednáním zastupitelstva na městský web – mám to aspoň přislíbené slovem jednoho z místostarostů ) mi do očí vpadlo slovo AGEL.

Kdo zná , ten ví, že jde o zkrácený výraz pro jeden zdravotnický holding ovládající i jednu z nově registrovaných zdravotních pojišťoven.

A tu jsem si na webu městského úřadu přečetl, jak jsou na tom v tom AGELu dobře s odbory, jak a kolik naděloval letošní ježíšek maminkám v AGELem ovládané nemocnici, jak v nemocnici ovládané AGELem budou mít pacienti identifikační náramky a jak se projevila úhrada poplatků olomouckým krajem na stavu návštěvnosti lékáren spravovaných AGElem.

Shodou okolností je holding AGEL nájemcem v „naší“ prostějovské nemocnici.

Celý příspěvek

Ať žije byrokracie – aneb mantra radary

V článku uveřejněném zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/prestupky-ridicu-se-hromadi-na-radnici-prijdou-nov.html se dozvíme, proč mají opět byrokraté navrch.

Platí totiž :

a) tam, kde není dostatečně dělána prevence, tam si hoví byrokrati. Dlouhodobě bylo třeba i mojí osobou na městě požadováno, aby na místa měření stacionárním radarem bylo poukázáno doplňkovou značkou. Předpokládám totiž, že stálé měření rychlosti je takový zásadní zásah do dopravy, že snad stojí na to upozornit.

Tedy, pokud nám jde skutečně o PREVENCI před nebezpečnými místy. Nám jde dlouhodobě ve skutečnosti ale o to VYSOLIT od lidí co nejvíce pokut, z nichž největší podíl směřuje do soukromé sféry. Ta si vzala zákon v rukojmí a rejžuje na něm a my jsme ji ( myslím tím ale zejména politici) na to skočili jako myš na špek .

b) měla by se informace doplnit i ve směru, zda ti 2 lidi tam budoucna dobu určitou či zda tam zůstanou na věky!!

Po umístění doplňkových značek, kterých se naše MĚSTO ČI POLITICI BOJÍ JAKO ČERT KŘÍŽE totiž dojde k radikálnímu poklesu počtu přestupků a tím i nutně dojde ( doufám v to) k zeštíhlení byrokratické správy.

c) jak je navíc známo, od ledna 2009 se neměří. Tam kde se neměří, tam se nevystavují nové předpisy nových pokut. Uběhl měsíc leden a uběhne měsíc únor, než se začne měřit ponovu. To skutečně nestačí stávající zaměstnanci zpracovat to, co nestihli v loňském roce?

Celý příspěvek