O dalším kole jednání o pokutě za aquapark

V článku uvedeném zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/pokuta-spor-o-aquapark-vyresi-az-nejvyssi-soud.html se opět rozebírají prvotní kroky, které stály u zrodu prostějovského aquaparku.

Můj názor od počátku nebyl k otázce způsobu realizace bohužel moc vstřícný. A tahanice a argumentace ohledně následně vyměřené pokuty toto vše ukazují.

Plně souhlasím s uveřejněným názorem našeho pana starosty, že hodnocení okolností vzniku stavby nebude vždy jednoznačné – ano je to tak a můžeme si za to sami ….

Celý příspěvek

Příčiny současné krize – co se vlastně děje s ekonomikou …

Na jednom zajímavém webu byl publikován zajímavý postřeh o tom, co se děje s ekonomikou. Celý článek najdete zde :

http://blog.ihned.cz/c3-36652750-YMacha_d-ctyri-smrtici-efekty-doporucena-cetba-pro-mirka-topolanka

Jan Macháček to tam komentuje šířeji, já z článku vyberu nejdůležitější, co podstatu současného problému shrne. Hlavně se i Vy zamyslete nad 4 pojmenovanými body – odráží to obecné chování jak firem, tak občanů – tedy ekonomiky jako celek :

Celý příspěvek

Dopis zastupitelům ohledně jednání 21.4.2009

Vážené zastupitelky a zastupitelé,

dovolte mi Vás před Vaším jednáním oslovit tímto e-mailem. Žijeme v informační době, všichni si tak nějak postupně zvykáme na to, že informace kolem nás běhají a jedinec se v tom může buď utopit či se přizpůsobit.

Strkat ale před informacemi hlavu do písku nebude dlouhodobě udržitelné. Barack Obama dokonce jeden ze symbolů komunikace ( mobilní telefon Blackberry) dostal do Bílého domu jako symbol otevřené a přímé komunikace s lidmi (voliči).

Proč informace sdílet?

 

 

Celý příspěvek

Dopis našim zastupitelům ohledně nezveřejnění podkladů pro jednání

Vážení přátelé,

dovolte mi jen krátce zareagovat na způsob, kterým bylo argumentováno při odložení zveřejnění materiálů pro jednání zastupitelstva pro nás „obyčejné“ občany.

Co se vlastně dnes stalo?

Dnes byla zveřejněna na webu města pozvánka na Vaše jednání a na rozdíl od minulého zastupitelstva k ní chyběly podkladové materiály.

Poptal jsem se proto na příčinu po odpovědných místech a odpověď z úřadu mne
zarazila :

Celý příspěvek

Střípky z webových diskusí k stacionárním radarům

Nemá snad už co cenu dodávat k problematice nasazení stacionárních radarů a hlavně uvozujících informacích o nich. K tomuto tématu se vrátím po datu 21.4.2009, kdy kdo bude chtít měřit, ten bude muset o tom lidi informovat.

Provedl jsem krátkou inventuru diskusí na internetu s mými postřehy a vybral jsem z nich střípky z diskusí. Cílem je lidem poukázat na to, že svět není dělen na černou a bílou či temnou a světlou část. Kdo bude chtí, snad v těch střípcích najde něco, co mu ukáže, že jde ve skutečnosti o problém širší a závažnější.

Celý příspěvek

Statistika věda je, má však cenné údaje … jen pokud je tedy má

Na text písně si vždy vzpomenu, jsem-li ze strany města masírován čísly vytrženými z kontextu.

Chápu město, že vůči lidem je trocha propagandy někdy potřeba, neb propaganda nemá za úkol sdělovat pravdu, ale má prodat produkt či někomu obrátit mysl požadovaným směrem a to je někdy potřeba.  Ale záměrně uvádět vytržené věci z kontextu ve vztahu k bezpečnosti občanů s cílem prodávat jeden komerční produkt nazvaný „Bezpečná města“ mi nepřipadne košer.

Na městském webu se objevil článek http://www.mestopv.cz/showdoc.do?docid=17255 poukazující na strašlivé nárůsty počtu dopravních přestupků po ukončení možnosti měření rychlosti MP.

Ostatně stejná mediální masáž se objevila i v dalším partnerském městě „Bezpečných měst“ Mělník http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/melnikem-jezdi-ridici-stale-rychleji20090320.html či převzatý článek http://www.bezpecnamesta.cz/index.php?rubrika=4&page=clanek&clanek=180&menu_poz=&id_up_rubrika=1 .

Cíl toho všeho? Jednoznačný – udržet mašinerii na výběr peněz z pokut co nejdéle a v co nejširší míře…

Žijeme v době informační, proto s takto jednostranně stavěnou propagandou nesouhlasím zejména z těchto důvodů:

Celý příspěvek

Trocha čísel kolem počtu přestupků odhalených radary

Protože se nerad nechávám vodit za nos čísly vytrženými z kontextu ( zejména počty přestupků) , obrátil jsem se na odbor prevence u MP tímto e-mailem odeslaným v pátek v cca 11 hod:

Vážení přátelé,
obracím se na Vás se žádostí o zveřejnění skutečné statistiky naměřených hodnot stacionárních radarů. Opakovaně jsme v tisku omračováni excesy v naměřených hodnotách, přičemž tyto excesy nelze porovnat s nějakým standardním stavem či pomyslnou většinou případů.
Chtěl jsem Vás proto požádat (případně pokud se vás tato problematika netýká, prosím o předání dále), o zveřejnění skutečně transparentní statistiky měření stacionárními radary a to za 2 období – za období od instalace do 31.12.2008 a za období od 1.1.2009 do 31.3.2009.

Jde mi o porovnání skutečně 2 srovnatelných období, aby se na těchto 2 tabulkách dala data analyzovat a zjistit tak, kde je největší dopravní problém a kde je vhodné navrhnout třeba i jiné dopravní řešení, než pouze stav zatím monitorovat a věc neřešit.

Záměrně se na Vás obracím pouze tímto dopisem jako obyčejný občan a upozorňuji, že tento dopis není v režimu 106/1999 Sb.. Tyto informace lze určitě od Vás dostat na web třeba v rámci programu prevence a pravidelných tiskových zpráv o činnosti MP s tím, že určitě o ně nebudu muset žádat byrokratickou cestou.

Chci osobně podpořit to, aby skryté výsledky radarů více přecházely do běžné praxe a nekončily pouze v obálkách pokut pro řidiče. Loňská výroční zpráva o činnosti MP totiž problematiku stacionárních radarů plně ignorovala, ačkoliv MP je pro tuto činnost nepochybně nutnou součástí systému. Je to podle mne škoda – cesta pravidelného zveřejňování statistik po radarech a obdobích je určitě potřebná a výchovná.
Děkuji za vyhovění a třeba i za to nastartování zveřejňování pravidelných statistik o radarech ve zprávách o činnosti MP
s pozdravem Ing. Pavel Burša, Prostějov,
A reakce ? Celý příspěvek

Plíživé dopady recese budou mít dopad i na obce

V článku uvedeném zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/obce-nemaji-na-ucty-chybi-jim-statisice20090401.html se začíná poprvé objevovat to, že dosud anonymní a plíživá hospodářská recese může mít zprostředkovaný vliv i na obce a města a jejich finance.  Ostatně psal jsem tu o tom cca před 14 dny http://www.pavelbursa.cz/?p=504 .

Pro neznalé – obce žijí z velké části z daňových příjmů státu – zjednodušeně se dá říci, že z každých 100 Kč vybrané daně z přidané hodnoty, daně z příjmu právnických osob, daně z příjmu fyzických osob ( tam ze základny 60% celostátního výnosu) připadne obci 21,40 % , tedy 21,40Kč . Vícero ne, zbytek slouží státu. Kdo chce najít tabulku přesnou – dokaz zde : http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-3EA9846C-6C4D7A97/cds/schema_obce_rud08.doc .

No a z této zákonné danosti je už velice blízko k tomu, že čím více klesá naturání spotřeba lidí a firem,  tím klesá i odvod DPH státu, čím více klesá ziskovost firem, čím více stoupá nezaměstnanost, že se to vše 100% odrazí na nižším transferu peněz do obcí.

Celý příspěvek

Čtvrt roku bez radarů na měření rychlosti

V článku uvedeném zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/mestem-se-auta-riti-i-stosedeatkou-radary-jen-prih.html opět ožívá přízrak radarů – jak se prý snad bez jejich péče stává město rejdištěm kamikaze řidičů .

Co k tomu mohu dodat, abych se stále neopakoval a aby nezapadlo mínění těch, co nechtějí přijímat jen tak se sklopenými ušiskami technokracii moci, ale snaží se v rámci kritického myšlení hledat  i jiná řešení .

Snad pár kratičkých poznámek :

Celý příspěvek