Ekonomické pojmy a zastupitelské dojmy

Dnešní příspěvek bude o mém kratičkém povzdechu nad nakládáním s penězi města. Zastupitelé ( to se dalo plně předpokládat) schálili další navýšení základního kapitálu do jedné z městem ovládané společnosti, která je stále a opět ve ztrátě.

Je to jejich bytosné právo, zarážející je argumetace a zdůvodnění. Všichni vědí, že jde v případě toho s.r.o. o ztrátovou činnost a nějak té činnosti ( společnosti ) chtějí pomoci.

Ale volíme k tomu absolutně nevhodnou formu.

Co k tomu mohu z pozice ekonoma říci?

Nepleťme si proboha pojmy a dojmy…

Celý příspěvek

Daň z nemovitostí … jak se to vyvíjí v okolních městech

Pragramatismus versus populismus. Obojí se dá najít na přístupu politiků k úpravě koeficientů daně z nemovitostí.

Pragmatismus říká, že chce-li se město vyvíjet, musí získat či udržet finanční zdroje. Ať  je to či není populární rozhodnutí, je nutné k němu přistoupit.

Populismus říká, že uložíme-li lidu vyšší daň, nebudeme příště možná zvoleni a toto předřazujeme před povinností zabezpečit rozvoj města. Aspoň je pak pro politiky více práce do budoucna na takové to věčné šolichání s pár penězi v prázdném městském rozpočtu.

Je zajímavé podívat se na přístup politiků k té věci v nám nejbližších městech.

Olomouc – městská rada 11 členů, z toho 7 ODS, 3 ČSSD a 1 KDU-ČSL.

Přerov – městská rada 11 členů, z toho 6 ODS a 5 ČSSD.

A jak se k té věci tamní politici postavili ?

Celý příspěvek

Píchání do vosího hnízda

Někdy si jako člověk se svým vlastním názorem připadám v tom našem městě jako kluk, co píchá do vosího hnízda – naposledy se to opět stalo v souvislosti s mým komentářem k předloženým bodům jednání posledního zasupitelstva. Mám za to, že veřejně prezentovat názor, ten nechat podrobit veřejné oponentuře je jednou ze zásad demokracie a očekávám totéž i od ostatních. Mnohdy ale neumíme přijmout cizí názor a místo věcné oponentury je lehčí to vše shodit z pozice moci či neschopnosti věcně argumentovat a komunikovat. Velká většina spíše u nás mlčí, k „věcem veřejným“ se „veřejně“ nevyjadřuje  a když se někdo ozve, ihned to od části většiny schytá.

Přijímám všechny věcné názory, které mohou oponovat mé tvrzení, protože mi jde o meritum věci. Díky za ně. Třeba z nich vyjde zajímavý kompromis.

Přijímám se vztyčenou hlavou i všechny ty osobní ataky – ty totiž také znamenají, že lidé se s mými argumenty seznámili, ale místo věcné oponentury je to vyprovokovalo pouze k osobnímu ataku. Třeba příště se to posune blíže k věcnosti.

Přesto ještě v krátkosti doplním na základě dotazů či postřehů či ataků zúčastněných svůj názor na projednávaný materiál, co bude 23.6.2009 na jednání zastupitelstva:

Celý příspěvek

Příspěvek k červnovému jednání městského zastupitelstva

Před červnovým jednáním zastupitelstva jsem cestou městského úřadu oslovil naše zastupitele s vyjádřením k pár navrženým bodům jednání, případně k bodům, o kterých by stálo za to se více pobavit .

Jde o tato témata :

a) bod navýšení základního kapitálu společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.

b) odkup pozemků sportovišť u SPORTCENTRA – DDM ( INGA stavební společnost, a.s.)

c) problematika, zda přistoupit ke zvýšení koeficientu daně z nemovitostí alespoň o 1 minimální krok, tedy na koeficient 2 ( jde totiž o to, že toto navýšení  s ještě vyšším koeficientem 3,5 bude právě teď navrhovat i sousední město Olomouc…)

Celý příspěvek

Pokles přestupků po instalaci infoznaček k radarům o 70% !!!

Instalace infoznaček k radarům nese viditelné úspěchy. Dochází k radikálním a prokazatelným poklesům počtu přestupků…

Viz. odkaz zde: http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/radary-pocet-prestupku-klesl-o-sedmdesat-procent-.html .

Co k tomu mohu dodat za svoji osobu? 

Celé to připomíná filozofickou otázku, co bylo dříve – slepice nebo vejce?

Když nebyly značky k radarům, nedalo se měřit, ale byly přestupky. Když jsou značky před radary, není skoro co měřit, protože se řidiči zázračně polepšili :-). A teď, čím to nastalo? Pokutami či těmi značkami? Zbytečné je to řešit – hlavně, že cíle bylo dosaženo…  Analýza v čem se hlavně a kde chybuje je uvnitř článku.

Celý příspěvek

Nakoukání nad prodejem KASCentruma novim majitelam …

Prošel jsem si ty 3 zveřejněné návrhy, které na zadání města zpracovali případní zájemci. Jejich obrázkové vizualizace jsem naschvál prolétl jen zběžně, neboť a) jde jen o záměry zdaleka se mnohdy lišící od konečného řešení, b) neb ty hodně barevné fotky mohou lehce mást a odlákávat mysl občana od důležitějších věcí a za c) nakonec – čert se skrývá v jednotlivostech a schovaných pokecech utopených v množství řádků.

Co jsem v tom našel? Nebude to mít hodnotitelská komise lehké, protože se ani v jednom případě nenaplňuje plně cíl požadovaného záměru.

Celý příspěvek

Záležitost je v řešení …

V souvislosti se informativním značením k radarům ( známé značky k začátku a konci měřeného úseku městskou policií ) se naše město zásluhou některých úředníků odboru dopravy stalo zkušebním experimentem.

Dokud byly značky pouze jen na začátku a konci města, dalo by se teoreticky mluvit s přitaženými vlasy o jednom úseku.

Ale instalací dalších značek ( typicky Olomoucká, Brněnská, Dolní) dovnitř měřeného úseku došlo k tomu, že ukončovací značkou za každým ze stacionárních radarů tam umístěných končí úsek měření. A vzhledem k tomu, že další značka označující počátek měřeného úseku už nenásleduje, nejsou další stacionární radary umístěné za tímto místem řádně označeny.

Celý příspěvek