Výsledky měření stacionárními radary za měsíc listopad 2009

Další měsíc v řadě měření stále ukazuje na pozitivní trend v počtu přestupků. Počet zachycených přestupků klesl na číslo 2171 – na nejnižší úroveň v historii.

Ukazuje se ALÉ TAKÉ, že u řady míst se křivka poklesu přestupků zastavila… Prostě jen radary na přestupky nestačí a snad si toho vlivné osoby všimnou a doplní se riziková místa nejen o stávající „mýtné za přestupky“, ale třeba i dalším stavebním řešením.

Lze tedy pozorovat už spíše i to, že přestupky nejsou dělány už z viny nevěnování se provozu a nesledování značek, ale dostáváme se prostě na statistickou úroveň, kdy prostě řidič udělá chybu. Vemte v potaz, že jde u těch míst měření o místa s řádově vyšší frekvencí, než je 8000 aut denně!!

To by dříve čert na koze jezdil, než by se tam dosáhl stav 0 přestupků.

Celý příspěvek

Blíží se schvalování rozpočtu města na rok 2010

Rok se s rokem sešel a je tu ke schvalování základní zákon města – tedy nařízení určující to, co a jak se z penízků města postaví či opraví, komu se něco dá a komu se něco přispěje.

Je pravdou, že naši občani jsou tohoto martiria ušetřeni, protože žádná větší popularizace položek rozpočtu směrem k lidem nenastala.

Takže až vám postaví před domem např. 6metrovou protihlukovou stěnu, tak se nedivte , že se nezajímáte, kam peníze půjdou :(.

Ano, zákon to s tou otevřeností vůči vlastním občanům nepřikazuje …
(Ale také nezakazuje chce se mi dodati).

Prošel jsem si ten návrh a pár podnětů sesumíroval a poslal.

Jako každoročně vím, že je to jako když hrách na stěnu házím, ale proč to nezkusit.

Zde je přilepeno to podání směrem na úřad už ve tvaru pdf .

Třeba příště bude inspirovat i ostatní, abych nebyl sám.

Celý příspěvek

O mírných nepravdách ze strany Czech radaru

Tak nám byl ústy společnosti Czech radar vmeten argument o nebezpečnosti měření s vyznačením úseků měření. Upozornil jsem na to obratem naše městské radní, aby o tomto riziku věděli. Je-li tomu skutečně tak, že je to skutečně „méně bezpečné “ než loni, než se začalo měřit, určitě se oni nějak patřičně zachovají a měření zruší. 

Pokračováním v měření ( i po upozornění na údajnou nebezpečnost označení úseků ) podle mne natvrdo jen poukáží na to, že „chybovat je lidské“, ale že se ve skutečnosti chybuje méně a to je naším cílem !!!

Nechci natvrdo říkat, že Czech radar cíleně s tou nebezpečností lže ( nemá na to žádný relevantní důkaz opřený třeba o policejní statistiky a tedy sděluje jen své dojmy).  Chci jen upozornit na určitá výrazová zkreslení použité firmou Czech radar.

Celý příspěvek

Reakce na snížení stavu bezpečnosti dopravy u radarů

Vzhledem k tomu, jaká závažná tvrzení přinesla společnost Czech radar a.s. o snížení bezpečnosti dopravy vlivem měření rychlosti stacionárními radary reagoval jsem podáním na měú, aby město měření okamžitě zastavilo a tvrzení společnosti prověřilo. Hrozí-li skutečně snížení bezpečnosti dokonce nad rámec doby, než se měřit začalo, je nutné s tím něco dělat.

Celý příspěvek