Výsledky měření stacionárními radary za měsíc prosinec 2009

Tak nám uplynul celý rok od plného nasazení stacionárních radarů. Vývoj prošel vlivem legislativy určitým posunem a tento posun byl plně vidět na zaznamenaných datech.

Prošli jsme jako město „tvrdým“ měřením, kdy se měřilo „zpoza buku“ a ven šly sankce za přestupky, prošli jsme obdobím, kdy se měřilo „zpoza buku“, ale nesankcionovalo se, prošli jsme pak obdobím, kdy se měřilo, ale na takto stanovaná místa se upozornilo doplňkovou značkou působící na řidiče jako prevence.

Data mluví jasně – období působení na počet přestupků a tím potencionální zdroj nehod jen v podobě sankcí nemá srovnání s dobou, kdy se posíllila prevence. Prevence a tím neustálá výchova řidičů působí rychleji a efektivněji, než jen obyčejná sankce.

Za měsíc prosinec 2009 byla dosažena výše počtu přestupků pod hranici 2000 – konkrétně 1957 u 11 stacionárních radarů.

A to ještě ten jeden náš hlavní výběrčí „berně“ na ulici Kojetínská dělá přes 1/3 všech přestupků na obyčejném přivaděci do města v průmyslové zóně, kde o nějaký ten přechod pro chodce či školu či penzion pro staré nelze ani mluvit …

Ačkoliv se to některým pistolníkům ( zejména z řad flustrovaných příslušníků městských policií ) může nelíbit, cíle bylo dosaženo. A to určitě rychleji, než dlouhodobým působením metodou „spalte se a pak si příště na tu horkou plochu už nešáhnete“.

Rozbor po jednotlivých místech měření v porovnání řadou měření v měsíci PROSINEC 2008 x ČERVEN 2009 x ČERVENEC 2009 x SRPEN 2009 x ZÁŘÍ 2009 x ŘÍJEN 2009 x LISTOPAD 2009 X PROSINEC 2009  je uveden v tabulkách a grafu zde .

Celý příspěvek

Byla zima veliká a předtím nasněžilo

Tak nám i v Prostějově mrzlo až skoro praštělo. Ráno 27.1.2010 jsem s mírnými obavami šel ke svému autu a vědíc, že jde o diesel jsem přemýšlel – pojede či nepojede ?

No – autíčko jelo bez potíží a byla i v něm zima veliká, že jsem si to zblejsknul :

A jak to bylo se sněhem?

Špatně – proto jsem se ozval na jediný odpovědný orgán města Radu města, aby svůj „Plán zimní údržby komunikací města“ zaktualizovala a více tím dbala na životní potřeby lidí a méně na životní potřeby pracovníků od ASA ( dodavatelů služeb) . Kdyby ti totiž odstranili hned sníh z chodníků v tu sobotu a neděli co nasněžilo – 9. a 10. ledna, ušetřili by ostatním lidem hodně stresu a i pádů.

Oficiální podání na město v této věci najdete zde .
Celý příspěvek