Tak nám jde OP do kytiček …

Je to tvrdé, ale neúprostnou ekonomiku nezastavíš.

Co my umíme, umí dnes na východě také a levněji. Je to prostě odvrácená strana globalizace.

Jak si tak vzpomínám, že když se v roce 2005 tvořila vůbec první vize Strategického plánu rozvoje města ( stále i v roce 2010 je to v našem pojetí nedomrlé nedochůdče) , oděvní průmysl byl zmíněn jako jedna z nosných vizí města. Mluvilo se tam o tradici a duchu oděvnictví.

Měl jsem s takto formulovanou vizí a vůbec konceptem problém a proto jsem se k němu na veřejném jednání vyjádřil.

Celý příspěvek

Ííííáááá, řehtá úřední šiml a politici u toho mlčí …

21.4.2010 jsem se ozval na radu města, kdeže je zakopaný pes, proč vlastní občané nedostanou současně s programem jednání k dispozici na web města více podkladů k jednání zastupitelstva…

A dnes jsem dostal odpověď – typicky v úřední dikci :

odpověď úřadu najdete zde .

Takže : v Praze to jde, v Olomouci to jde a jen u nás s tím máme už 3 roky problém.

To už spíše vypadá někde na žábu na prameni, než jen na obyčejného úředního šimla.

Napadá mne – za co vlastně dostává úřad ocenění za kvalitu práce, když v takové základní věci, jako je zveřejnění, o čem bude jednat zastupitelstvo, opakovaně náš úřad selhává ? :(

Výsledky měření stacionárními radary za 03/2010

Tak nám začalo jaro a na dopravě to bylo znát. Určitě na místně nerovnoměrné zvýšení zachycených přestupků měla i nově spuštěná částečná uzávěra vnitřního okruhu města.

Počet přestupků mírně stoupl asi tak na úroveň měsíce prosince 2009.

Tentokrát přikládám NOVĚ i statistiku, jak jsme na tom s výběrem pokut.

Když se seznámíte s jednoduchými počty, že co přestupek, to zhruba 1500 Kč pokuty, mělo by naše město mít na účtech desetimiliony. Ono je ale ovšem nemá – když se přepočtou vymožené pokuty v poměru k celkovému počtu evidovaných přestupků, vyjde nám číslo mírně přes 200 Kč …

Co to znamená? Že efektivnost správního řízení je neuvěřitelně nízká a skoro je mi líto těch, co zaplatili… ( Tím je ovšem neomlouvám, jen chci poukázat na to, že je asi bohužel více těch, na které ruka zákona nedosáhne).

Stálicí tedy zůstávají 3 místa, kde je dlouhodobě nejvíce přestupků : Kojetínská – ale ta nás pálit nemusí a pak Brněnská a Vrahovická
Tabulky přikládám níže.

Celý příspěvek

Výsledky měření stacionárními radary za 01 a 02/2010

Opět pozitivní čísla a opět nejlepší výsledky z celkové doby měření.

Ano – částečně určitě pomohla i dlouhotrvající zima, určitě působí i ten tlak toho měření a i ta prevence.

Rozbor po jednotlivých místech měření v porovnání řadou měření v měsíci PROSINEC 2008 x ČERVEN 2009 až do ÚNORA 2010 je uveden v tabulkách a grafu zde .

Přehledové obrázky najdete v textu níže.

Co se opět ukazuje ?

Že by se město mělo kouknout na ulici Brněnskou a co nejdříve tam udělat podobné zklidnění dopravy jako na ulici Dolní …

Měření ukazuje, že ulice Brněnská (obklopená sídlišti z obou stran a de facto přivaděč dopravy na vnitřní okruh ) dnes dělá 1/7 všech registrovaných přestupků a to je rozhodně větší problém, než Kojetínská. Kojetínskou není skutečně potřeba řešit, tam jde o přivaděč vedený v průmyslové zóně a není tam akutní nebezpečí pro lidi tam žijící …

P.S. Doufám, že i na měú si data z radarů odborníci průběžně analyzují a chystají na základě nich nějaké řešení. Je pravdou, že ke konci roku 2009 prosákla zpráva, že by po projednání s policií ČR (DI) mělo dojít k novému označení ul. Kojetínská (max. rychlost 60km/hod.) a ul. Kralická (max. rychlost 70km/hod.) . Takže uvidíme, zda dopravní značení bude více reflektovat potřebu města a bezpečnosti lidí v něm.

Celý příspěvek

Ztracené informace … etc. – happy end ?

Jak jsem slíbil, tak jsem udělal. Ozval jsem se se získaným stanoviskem na městský úřad a odpověď došla pozitivní …

Díky všem na úřadě za myšlenkový posun a snad se pro příště nebudeme pouštět do neznámých vod a budeme se držet toho, co zákon stanovil. Zejména u tak citlivé otázky, jako je zveřejnění údajů podle 106/1999 Sb..

Celý příspěvek

Ztracené informace, aneb slovní ping-pong s úřadem II.

Přestože jsem původně neměl zájem zjišťovat, jak je to s tou minimálně zákonnou dobou, co informace mají viset na webu města, protože vždy plně důvěřuji úřadu, že „činí jen to, co činit má…„, poslal jsem dotaz jedné z osob tvůrců zákona 106/1999 Sb.

Odpověď ze stránek webu  http://www.otevrete.cz/  provozovaného Otevřenou společností, o.p.s. pod garancí Ing. Mgr. Oldřicha Kužílka , jednoho ze spoluautorů zákona 106/1999 Sb.:

je uvedena ZDE a to včetně přímé otázky a přímé odpovědi.

O této odpovědi jsem neprodleně informoval i náš měú a počkáme si tedy na odpověď či spíše činy.

Ztracené informace, aneb slovní ping-pong s úřadem …

Tak se nám na městském webu ztratily informace.

Ano, jsou to ty informace, které město povinně zveřejňuje podle zákona 106/1999 Sb..  Někdo pracně vydolované informace sundal z webu a nahradil je nicneříkajícím ustanovením pouze o jejich sděleném počtu.

Když jsem si toho všiml, začal ping-pong s úřadem. Lidsky mne zajímalo, kdo a proč ta data sundal.

Přikládám opis nezkrácené korespondence s úřadem z období od 22. března po 25.března letošního roku…

Pořadí je netradiční – od konce , takže kdo má zájem, ať začne číst článek s použitím klávesy End …

Celý příspěvek