Návrat města Prostějova k racionalitě ve věci radarů

Snad tlak na nápravu stavu ve věci stacionárních radarů udělal své. Ze strany města bylo přijato velice moudré rozhodnutí o přenastavení radaru na ulici Kojetínská tak, aby do přestupkového řízení šly pokuty za přestupky až od rychlosti 69 Km a výše a toto řešení bylo implementováno do praxe .

Tento jediný !!! radar na ulici Kojetínská evidoval dlouhodobě nejvyšší počet všech přestupků ( v procentickém vyjádření šlo něco mezi 33 – 44 % všech zjištěných přestupků !!!) .

Viz. tabulka s procenty :

Celý příspěvek

Radarová past na Kojetínské ulici – úmysl či nedbalost ?

Vracím se k tématu stacionárního radaru na ulici Kojetínská. Tak jako Mělník měl měřící kadibudku u nepoužívaného železničního přejezdu, máme i my jedno výběrní místo . Není v blízkosti žádné školy či veřejně nebezpečného místa. Je na přivaděči do města, který končí kruhovou křižovatkou.

V měsíci dubnu a květnu se toto místo stalo radarovou pastí a to z velice jednoduchého důvodu. Byla tam špatně umístěná dopravní značka upozorňující na měřící místo stacionárního radaru.

Ukáži vám to konkrétně na těchto fotografiích :

Celý příspěvek

Výsledky měření stacionárními radary za 04/2010

Začalo být konečně hezky, provoz zhoustl a plně se projevil i nácvak na vnitřním okruhu způsobený uzavírkou jedné z klíčových městských křižovatek na Petrském náměstí.

Plně se ukazuje, že DLOUHODOBĚ máme problém s 2 místy :

1. je kadibudka na Kojetínské ( k té se vyjádřím v samostatném článku ) – opět podíl 36% na všech přestupcích
2. je ulice Brněnská – podíl na přestupcích činil v dubnu 16 %

Co tím chci říci? Že ta 2 místa dělají více jak polovinu všech evidovaných přestupků !!!

Tedy zde platí , že 2 jsou > jak 9 . Ano, je to tak … :) .

Celý příspěvek

Stav inkasa pokut za stacionární radary k 30.4.2010

Že jde ve věci pokut za stacionární radary o velké peníze je evidentní. Nemá cenu to skrývat. Přehled o stavu výběru pokut a jejich transportu do firmy CZECH RADAR a.s. uvádím níže.

Celkem se za rok 2009 a 2010 do 30.4.2010 vybralo na pokutách 10717 tis. Kč .

Směrem do CZECH RADARU odcestovalo 5184 tis. Kč .

A pak, že provozovat radary není výdělečná činnost :).

Statistika ohledně výběru pokut na účet města je uvedena zde .

Vypařily se … Kdo ? No přeci naše značky k radarům!!!

Potichoučku se přesně po 1 roce od instalace ze silnic vypařily ty značky, které město nechalo v první fázi nadšení z měření rychlosti osadit na všech krajích města . 

To, že i odborná veřejnost nad jejich instalací kroutila hlavou, městu nevadilo a přes rok trvalo na svém specifickém výkladu zákona … http://tn.nova.cz/finta-na-mereni-rychlosti-prostejovske-radnici-nevysla.html .

Takže dnes už tam tyto značky nenajdete. Jsou jen tam, kde se skutečně měří .

Snad i to signalizuje návrat ke střízlivosti konání ve věci měření rychlosti prostředky městské policie u nás v Prostějově .

to je ona ...

Nevědomost hříchu nečiní … tak jak je to vlastně s těmi radary?

Vzhledem k panující nejistotě, jak je to s těmi radary po rozhodnutí rady města ze dne 27.4.2010 a po zveřejnění tohoto tiskového prohlášení ze dne 12.5.2010 :  TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ K PROBLEMATICE STACIONÁRNÍCH RADARŮ V PROSTĚJOVĚ

Rada města Prostějova rozhodla na svém řádném zasedání 11.5.2010 o postupu při řešení přestupků zaznamenaných stacionárními radary, který vychází ze závěru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje, a který by měl znamenat, že vyhovujeme názoru krajského úřadu.
Na svém mimořádném zasedání už dříve Rada města Prostějova rozhodla, že město Prostějov požádá Ministerstvo dopravy o provedení vrchního státního odborného dozoru.
Měření rychlosti bude nyní sestávat ze dvou částí – takzvané statistické a dále z části měření, které bude zjišťovat konkrétně, kdo přestupek spáchal. Takto zjištěné přestupky bude městská policie postupovat správnímu orgánu (přestupkovém oddělení Odboru občanských záležitostí Městského úřadu Prostějov). Tento správní orgán v rámci svých úkonů bude zjištěné přestupky řešit.

jsem se chtěl zeptat na aktuální stav .

Začal jsem s dotazem na vedoucí odboru občanských záležitostí paní Javůrkovou. Ta dotaz přehodila na paní Gáborovou jako tiskovou mluvčí. A co ta mi sdělila ? To už si přečtěte sami – připojuji komunikaci v té věci složenou tak, jak probíhala :

Celý příspěvek

Město lapené do sítě najatých radarů CZECH RADAR a.s.

Tak dlouho se chodí s hrnečkem pro vodu, až … Dále to už znáte.
Tak dlouho město měřilo rychlost s najatými radary od společnosti CZECH RADAR a.s., až nakonec samo město uznalo, že to nedělá dle zákona ( vycházíme-li z nálezu Olomouckého kraje) a koneckonců i z tiskového sdělení radnice ze dne  12.5.2010, kde se nálezu kraje městská rada podvolila.

Předtím dne 27.4.2010 městská rada tento proces vybírání pokus zastavila a nyní se hledá nové řešení.

Proč to došlo až k takovému závěru, když indicií, že to není plně košer, bylo více?

Celý příspěvek

Malý krůček pro měú, snad velký pro lidi, ale anketa to ještě není …

Už by se snad mohlo zdát, že se pomalu blýská na lepší časy ve využití internetu … Ale zatím to tak není.

To se jen radnice na městském webu rozhodla zeptat na svých stránkých občanů, jaký film by chtěli vidět v rámci Prostějovského léta, případně jaký je jejich názor na zóny s omezenou rychlostí s 30 km s vobou ANO x NE.

Ale ono je to takové nedotažené … Odpovědět se dá ale pouze buď zasláním mailu či zavoláním na městskou linku , která je zaplaťpánbůh zdarma.

Co ale chybí k dokonalosti?

Celý příspěvek

Svrab a neštovice … asi řádí na městském úřadě

Těžko hledat slova pro to, co předvádí nyní pracovníci městského úřadu ve věci vyměřování pokut ze stacionárních radarů.  Dlouhodobě se ukazuje, že něco není v pořádku a až nyní to prasklo.

Viz. články zde :

http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/radarova-anomalie-ridici-platili-pokuty-pritom-nem.html

či reportáž z 12.5.2010 :

http://www.ct24.cz/regionalni/brno/89734-prostejov-ustupuje-nevyuzije-naplno-vsech-jedenact-radaru-ve-meste/

či zde :

http://www.ct24.cz/doprava/89757-rychlou-jizdu-v-prostejove-uz-nebude-evidovat-soukroma-firma/

či zde opět reportáž z 26.4.2010 :

http://www.ct24.cz/regionalni/brno/88091-kraj-napada-prostejov-za-vyber-pokut-z-radaru/

Město tvrdohlavě opakovalo, že to je o.k. Pak se objeví nějaké ty stovky vrácených výměrů na pokuty od olomouckého kraje a my? Nejdříve nejprve říkáme, že u nás je to v poho… a že kraj to udělal blbě. A pak najednou vše zastavíme a děláme blíže neupřesněná opatření.

Odůvodnění celého toho procesu je stejně tragické, jako argumentace předtím a chaotičností se blíží Vlčkovu vysvětlení, jak to bylo s jeho poradci… :( .

Takže : buď je něco děláno správně a platí to pro všechny nebo je v tom maglajz.

My ten maglajz ještě více zamotáme  A proto v klidu tvrdíme, že pokuty vyměřené platí a jen tomu, kdo se odvolá proti pokutě vyměřené spolu s ostatními ji nevyměříme!!!

Cítíte tu neúčtu k zákonu ? Někdo vyvázne a někdo uvízne a záleží to jen na tom, kdo se ozve.

Toto má být právní stát v praxi  :(.

Svrab a neštovice …

Nedalo mi to a oslovil jsem proto radu města s 2 návrhy:

a) aby rada města zásadně sáhla do počtu radarů a nechala v provozu jen ty, co mají přímý vliv na bezpečnost provozu
b) vypověděla stávající smlouvu na pronájem radarů s provizi 49% pronajímateli a doplnila do ceny za službu horní cenu služby – to proto, aby se elimininoval výběr pokut z míst, kde jde evidentně o transport peněz do soukromé sféry. Tedy , aby cena služby měla strop a více peněz městu zbylo na nutná opatření ke SNÍŽENÍ počtu dopravních přestupků.

Plný text podání na město včetně rozboru, jak na tom jsme tragicky i s výběrem pokut a údaji o množství přestupků najdete níže :

Celý příspěvek