Výsledky radarů za období 1.6.-15.6.2010 po úpravě měření

Tak se s účinností od 24.5.2010 změnily parametry měření pro nejvíce kritizovaný radar na ulici Kojetínské ( to byla naše budka obdobná té mělnické u nepoužívaného přejezdu …).

Parametry pro záblesk a měření přestupku byly přenastaveny tak, aby zachycovaly překročení rychlosti až od hranice 69 km .

A co data přinesla ?

To najdete : v přehledu zde .

Co výsledky v praxi znamenají ?

Že po „vykroužkování“ radaru na nejméně nebezpečné ulici Kojetínská se v čele počtu přestupků objevil … hádajte kdo … ??? No přeci radar na ulici Brněnská.

To je totiž náš hlavní korunní princ, kam by se měla naše pozornost nyní zaměřit.

Všimněte si ihned změny váhy v procentickém zastoupení přestupků. Když se eliminoval radar, který způsoboval dlouhodobě cca 38% všech přestupků, uvidíme ostatní radary ihned v jiné optice významnosti přestupků.

Výsledky měření stacionárními radary 05/2010

Měsíc s měsícem se sešel a opět jsou zde data. Co ukazují ?

De facto stacionární stav.

Určitě se zde projevuje nepříznivý stav uzavření části vnitřního okruhu ( nárůst dopravy na jiných částech města) a stav dopravy je určitě i mírně zvýšený o nástup jara. Plné porovnání půjde udělat až v okamžiku, kdy se nám data překulí do měsíce června a budou se dát porovnat s daty o mínus 1 rok…

Stále více je patrné, že po odpreparování radaru na Kojetínské ( po roce boje za racionalitu přiznávám moudré stanovisko paní místostarostce Raškové k tomu radaru – více zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/kojetinska-a-kralicka-sedmdesatkou-bez-problemu.html ) , bude potřeba skutečně začít řešit ulici Brněnskou jako jeden z přívodů dopravy do města.

Takže data :
rozbor po jednotlivých místech měření v porovnání řadou měření v měsíci PROSINEC 2008 x ČERVEN 2009 až do KVĚTNA 2010 je uveden v tabulkách a grafu zde .

A jak si na tom stojíme s výběrem pokut ? To najdete : v přehledu zde .