Lex KASC … či jeho prodej a stavba něčeho nového

Potichoučku a zcela nenápadně proběhly veřejnosti dva poměrně důležité termíny ve věci stavby nového Obchodně-společenského centra. Pardon – spíše Obchodního centra…

První termín byla 15. denní lhůta k vyjádření veřejnosti k záměru prodat městský majetek, který tvoří stavby tržnice a „staré“ budovy KASCentra a pozemky kol dokol, běžící od data 29.7.2010 do data 13.8.2010.

Druhý termín byla 30 denní lhůta k vyjádření se veřejnosti k možnosti změnit územní plán pro tu konkrétní oblast – tedy de facto, aby bylo vůbec možné tam postavit nový chrám konzumu a zábavy.

Celý příspěvek

Výsledky měření stacionárními radary za 06 + 07/2010

V přehledu opět přináším data ze stacionárních radarů. Bylo období dovolených, proto v jedné tabulce najdete jak data za červen, tak i červenec 2010.

Nadále se ukazuje, že novým premiantem mezi rizikovými místy je ulice Brněnská. Ta si drží svůj standard dopravních přestupků i v porovnání s daty mínus 1 rok – tedy i v porovnání s červnem a červencem roku 2009.

Jak výsledky naměřených přestupků interpretovat?

Celý příspěvek

Aktuální stav dotací na čipování pejska …

Na základě hodnověrných a ověřených informací bylo k datu 3.8.2010 vyplaceno za letošní rok ze strany města celkem 299800 Kč jako 200 Kč příspěvek na trvalé označení psa (de facto v největší míře asi na čipování ).

To tedy znamená, že o příspěvek požádali majitelé 1499 pejsků.

Je to moc či málo, když uvážíme, že ve městě je bratru kolem 3387 pejsků?

Podle evidence městského úřadu je ke dni 3.8.2010 označeno 2229 pejsků.

Je tedy neznačena stále více jak 1/3 všech psů !!!, což by ovšem pak znamenalo, že cíle – trvale označit psy v Prostějově se ani po 10 měsících platnosti městské vyhlášky nepodařilo :(.

Nu což – třeba to bude avízo pro vyšší aktvitu městské policie, aby konala, co konati má …

Rozdíl mezi počtem vyplacených příspěvků v částce 200 Kč činí zejména ti poctiví majitelé, co si psy označili už dávno a ti majitelé, kteří částku 200 Kč nepovažují za takovou, aby se kvůli ní otravovali choditi na městský úřad.

I tak oběma skupinám patří dík.

Odpověď MěÚ na návrh k řešení dopravy tzv. Zóny klidu

Poměrně promtně zareagoval městský úřad na můj návrh úpravy dopravy v sídlišti Tylova x Brněnská – viz. příspěvek zde na webu ze dne 26.7.2010.

Odpověď úřadu : ve formě skenu dokumentu najdete zde .

Chtěl bych věřit, že tam navrhované kolečko : Odbor dopravy městského úřadu, Dopravní inspektorát Policie ČR, Odbor rozvoje a investic a dopravní komise se uzavře co nejrychleji, než nás stavební lobby zabetonuje ve své kruhové křižovatce, která přijde na miliony Kč a která stejně dopravu na celém sídlišti neřeší.