Ping-pong ohledně obsahu zveřejnění zakázek na webu

Tak jsem na svůj podnět ohledně zvýšení kvality obsahu zveřejňovaných zakázek dostal odpověď:

Vážený pane Buršo,

obdržela jsem Váš návrh na vylepšení městského webu v souvislosti s vyvěšováním veřejných zakázek. K tomuto Vám sděluji následující:

Ke dni 1.7.2011 začne platit na Městském úřadu Prostějov nová organizační struktura, která mimo jiné počítá s vytvořením oddělení veřejných zakázek. Dle redakčního systému, kterým je tvořen městský web, bude tento podnět předán příslušným pracovníkům nového oddělení, kteří ve spolupráci s oddělením informačních technologií rozhodnou, jakým způsobem se budou zakázky na webu zveřejňovat, respektive, jakým způsobem budou řešit příslušnou podstránku.

Domnívám se, že tato úprava podstránky je pouze přechodná.

Děkuji za Váš podnět a zdravím, Jana Gáborová, ref.vnějších vztahů

**************************************************
No, vzhledem k tomu, že se s městem plně shodneme na to, že stávající stav je skutečně jen přechodným, už jen v krátkosti na to asi avizované odložení jakékoliv úpravy o 3 měsíce?   jsem reagoval touto reakcí :

Paní Gáborová,

díky za informaci, víte šlo mi o to, že :

a) není dobré ty „prošlé zakázky“ z webu nenávratně stahovat, měly by tam být vidět napořád.

K nějakému tomu posunu ohledně webu : není potřeba čekat čtvrt roku na další řešení – jde o okamžité technické řešení v jednotkách minut práce na webu rozhodit to na Aktuální data a Archív.

Zkušenosti jiných měst jsou s tím dobré a měli bychom si jinde brát vzor, jak to oni zvládají.

b) návrh na zveřejnění hodnotícího formuláře je určitě věc i politická, tak ale i praktická. Navrhl jsem to proto, že vznikl nějaký šum ohledně jedné zakázky vypsané městem, kdy soutěžící účastník soutěže se po jejím skončení nedozvěděl , jaké byly konkurenční cenové nabídky.

Což mi připadlo skutečně divné – proč to u nás nejde, když jinde se transparentnost veřejných zakázek ( zejména těch malých) už stává standardem.

přeji hezký den Pavel Burša

P.S. ostatní města také v tomto směru dělají pokrok – například skoro sousední město Vyškov http://www.vyskov-mesto.cz/vismo/vyberova-rizeni.asp .

Transparentnost veřejných zakázek na našem webu

I náš web se pomalu dostává do roviny, kdy se zveřejňují záměry města něco konat.

Protože ostatní města jsou v této věci už ale dále, prošel jsem pár webů a poslal na městský úřad doporučení, čím se třeba řídit.

Městský úřad Prostějov

Vážení přátelé,
moc děkuji za rozšíření funkcionality městského webu ve směru podávání informací o veřejných zakázkách.

Je to bezesporu krok potřebným směrem, přesto aby to nebyl jen krok, ale i pevný nastolený směr, chtěl bych Vám doporučit příslušný úsek webu rozšířit takto:

a) oddělit ve stromové struktuře Veřejných zakázek aktivní poptávky od těch uplynulých volbou Aktuálně a volbou Archív ( tam odkládat už uplynulé poptávky – tedy doporučuji nemazat je z webu, ale dále s nimi pracovat). Usnadní to okamžitou orientaci ve zveřejněných nabídkách.

Funkční řešení jako možné vzory jsou například zde :

http://www.mesto-pisek.cz/vyberova-rizeni

http://www.semily.cz/cz/podnikatel/verejne-zakazky/

b) u všech zde zveřejněných poptávek navrhuji doplnit ve volbě Archív ihned po jejich vyhodnocení o tu nejdůležitější funkci veřejné kontroly a tou je proces vyhodnocení s uvedením nabídek soutěžitelů a způsobu hodnocení.

Vzor jednoho takového hodnocení (město Písek) uvádím v zde:

http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument9599.pdf

Kompletní vzor města Semily uvádím taktéž v odkazu, kde je krásně vidět chronologie jedné konkrétní zakázky:

http://www.semily.cz/cz/podnikatel/verejne-zakazky/verejne-zakazky/vypocetni-a-prezentacni-technika.html

Tímto formulářem ukážeme veřejnosti, kdo se nabídky účastnil, kdo a podle jakých kriterií ji hodnotil ( hodnotitelé budou současně více pod veřejnou kontrolou) a se kterou nabídkou (podle názoru hodnotící komise ) v souladu s předem stanovenými kriterii má město doporučení zakázku uzavřít.

Právě ten hodnotící formulář je veřejností očekávaný krok pro transparentnost veřejných zakázek a určitě si po jeho zavedení splníme i dost důležitou část volebního programu.

s pozdravem Ing. Pavel Burša

Jak dál s radary?

Máme jako město prý být vzorem pro ostatní, jak měřit rychlost s Czech radarem a.s..

Ptám se proč? Qui bono?

Je potřeba pokládat otázky a hledat odpovědi. A když se sejde pár odpovědí, pak nějak konat. My jako město jednáme ve vleku Czech radaru a.s. a otázky, natož odpovědi nemáme.

Kolik nehod se stává na úsecích , kde jsou radary? Tedy jaká je skutečná dopravní nebezpečnost těchto míst, co na to Police ČR jako hlavní garant . Kde jsou tyto úseky a jak jsou tedy nebezpečné a jak se na nich projevuje vliv vyšší rychlosti jako viníka dopravní nehody.

Odpověď: jako město neznáme, ze slov PČR ale vychází, že nehodové úseky jsou zásadně jinde, než kde se snažíme propasírovat svoji městskou policii jako garanta měření!!!

Celý příspěvek

Celoměstský parkovací systém

V souvislosti se snahou společnosti .A.S.A TS Prostějov s.r.o. dostat se k prostějovskému „rodinnému stříbru“ či spíše „nosnici nesoucí zlatá vejce“  (rozuměj oněch 380 parkovacích míst na parkovištích) odvadějících do rozpočtu města nemalý peníz se mne ihned zeptali, a jak to tedy chci řešit …

Nuže odpovídám :

a) udělejme nejdříve aktualizovaný rozbor statické dopravy na území katastru města  – ty staré byly roztříštěné po jednotlivých částech města a některé oblasti města nebyly řešeny, na základě něj stanovme priority a možná řešení

b) pak rozvrhněme město na 2 oblasti

– na střed města , který obepínají právě ty v Záměru č. 0176 definovaná veřejná parkoviště a ty ponechejme plně v režimu poplatku !!! plynoucího 100% do rozpočtu města. Z něj hraďme skutečně jen nutné výdaje na jejich provoz a ani ň navíc – generují ročně výnos cca 3,5 mil. Kč a budeme je potřebovat

– všechny nově vznikající plochy k parkování mimo střed města ( napadá mne nově Husovo náměstí) definujme cíleně jako „Parkovací zóny“. Dá se předpokládat, že tam parkují spíše rezidenti. Tam po zkušenosti jiných měst stanovme cenu odpovídající možnosti parkovat mnohdy nakrásně před svým domečkem … Nepůjde o tisícikoruny, spíše o stokoruny ročně á 1 místo. I spousta drobných kapek jednou naplní pohár se říká.

c) vytvořme Fond parkování města Prostějova, kam poplynou poplatky z parkování a zdroje z Parkovacích zón a s pomocí něj hledejme formu stavby parkovacího domu či domů. Navrhuji, aby v Prostějově vzniklo něco dalšího podobného jako je parkování v Autoklubu Prostějov o.s. . Tedy mělo by jít o nastartování projektu stavby Parkovacího Domu Neziskového Charakteru, které by město mohlo podpořit například počátečním vkladem z fondu parkování, který by následně lidé spláceli ( odkupovali by podíl na parkovacím místě). Tedy město by pomohlo nastartovat projekt, lidé by se do něj přidali a postupně ho naplňovali svými penězi a město by zdroje odtamtud uvolněné následně použilo na další projekt.

A basta fidli – pojďme o tom diskutovat. Parkování je skutečně problém a škoda, že žádná strana dosud negarantovala občanovi města parkovací místo – tak proč to nezkusit. Jde skutečně o věc, ke které je povinováno k řešení město. Tak jako dělá ulice k ježdění, parky k rekreaci , tak by se mělo aktivně účastnit na řešení kvality života v parkování.

Parkování, parkování a opět parkování

Po letech se opět dostává do řešení problematika parkování.

Byl na tuto činnost vyhlášen Záměr rady města pod číslem 0176.

Pro uvedení do situace o co v té věci jde a kdo se dostane k cca 3.500.000,- Kč ročního výnosu z provozu městských veřejných parkovišť jsem připravil krátký rozbor.

Udělal jsem rozbor výnosnosti na jedno parkovací místo na všech našich 8 zmiňovaných veřejných parkovištích.

Rozbor výnosnosti na 1 parkovací místo najdete : v přehledu zde .

A závěr?
Ten jsem poslal odboru správy majetku k diskusi.

Podání připomínky v této věci najdete : v přehledu zde .

Ano platí pro otevření řešení této problematiky, protože přes pokusy z let 2006 a 2007 jsme stále na bodu 0 a situace bude stále horší.

Ne platí současně navrženému řešení, kdy zjevně profit zůstává mimo město a nikde se neřeší, co za to vlastně město ( jeho občané, návštěvníci, lidé dojíždějící do úřadů atd. atd. ) navíc dostanou.

P.S. V souvislosti s reorganizací parkování ve středu města bylo zmiňováno i navádění vozidel na parkoviště. Osobně považuji za zbytečnost navádět další auta do už tak přeplněného středu města :(  , protože a to hlavně : vlastně není KAM koho navádět. Kdo už náhodou vjedete do středu města,  jedete cíleně a žádná „záchytná parkoviště“ na okraji města nemáme.

Z mosta doprosta – pro těch našich pár parkovacích míst ve středu města je to prostě zbytečnost a zkušenost o jeden řád většího a snad i důležitějšího krajského města Olomouce beru jako ostrý průzkum, že tudy cesta asi nepovede.

Dovoluji si zde připojit současné stanovisko města Olomouce :

– zde byly připomínky lidí na uváděný systém : http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/ridici-nove-navadeci-cedule-v-olomouci-jsou-na-nic.html

– zde je aktuální reakce města Olomouce z 5.3.2011: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/navadeci-cedule-pro-ridice-nepomohly-radnice-je-as.html