Olomouc náš vzor … stále nedostižný

Psal jsem na tomto webu, že Olomouc je stále ve spoustě věcí před námi.

Umí třeba zabezpečit otevřená školní hřiště veřejnosti transparentně a jednotně, zatímco my se s nimi pachtíme :(.

Umí svým občanům zpřístupnit materiály pro jednání zastupitelstva tak, že lidi vědí, o čem se bude jednat, zatímco my to neumíme :(.

K hřištím se nebudu dále vyjadřovat, je to zde na webu samostatně doloženo.

Jen opět upozorním na rozdíly v přístupu ke sdělení o obsahu jednání zastupitelstva :

a) řešení Prostějov ve věci zpřístupnění podkladů pro jednání zastupitelů:

… 7) Materiály určené pro jednání zastupitelstva města odevzdají v písemné formě zpracovatelé Odboru kancelář starosty, který zajistí jejich kompletaci, a to tak, aby materiály v požadované formě byly doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva města jeho členům. Materiály určené pro jednání zastupitelstva města zpracovatelé současně ve lhůtě stanovené ve větě první zveřejní na intranetu na disku: Materialy_do_porad na Fs_mu_prostejov\Data4\Pracovni_skupiny (W:). Členové zastupitelstva města, kteří jsou vybaveni notebooky ve vlastnictví města Prostějova, obdrží materiály pro jednání zastupitelstva města v elektronické podobě. Ostatní členové zastupitelstva města obdrží materiály v písemné formě.

b) řešení Olomouc ve věci zpřístupnění podkladů pro jednání zastupitelů:

6. Materiály v písemné podobě předložené k projednání předá organizační oddělení odboru kancelář primátora:
a) všem členům zastupitelstva
b) klubům zastupitelů
c) vedoucím odborů magistrátu města

nejméně 11 dnů před zasedáním zastupitelstva. Od tohoto termínu jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách města s výjimkou materiálů z poslední schůze Rady města Olomouce.
Do materiálů může od tohoto termínu rovněž nahlížet veřejnost v Informačním centru Olomouc a na internetových stránkách města.

Tak nevím, kde je u nás zakopaný pes a proč to jinde jde a u nás ne a ne.

Sami posuďte , zda je a) či b) lepší.

Já hlasuji pro b).

Qui bono radary – článek na www.osbid.org

Na stránkách občanského sdružení OSBID byl prezentován kratičký článek ukazující na to, jak a zda má měření rychlosti s označením úseků značkami vliv na nebezpečnost provozu.

http://www.osbid.org/index.php?t=article&n=clanek-mereni-rychlosti-se-znackami-zadny-problem-203 .

Jednoduše se tam na grafech ukazuje, že se tím označením měřených úseků jen straší a že cílem je ve skutečnosti zabezpečit si pro úzkou skupinu lidí výnosný kšeft s „bezpečností“ nás všech. 

Podle mne jde s těmi stacionármími radary a měřením „zpoza buku“ o nevídanou manipulaci s veřejným míněním tak, aby se na tom hold někdo dostatečně napakoval.

Vliv na bezpečnost provozu to totiž nemá a jen se lidem vkládá falešný pocit, že jim skryté měření rychlosti aktivistickou městskou policií zabezpečí bezpečné silnice

Má to vliv na bezpečnost asi jako je návrh dávat pokuty podle výše příjmu lidí. Neexistují k tomu žádné analýzy, kdo a jak páchá přestupky a jen to vyvolává kouřový oblak k odlákání pozornosti od nutnosti věci řešit jinak a účinněji, což se nám jaksi nedaří. Tak se pak hodí  jako argument i to, co je pouze líbivé a co se dobře prodává. Pak se už neřeší zda to i funguje. A je plně skryto to, kdo na tom všem humbuku vydělává.

Když se na ty grafy počtu nehod podíváte, musíte totiž uznat, že měření s umístěnými značkami mělo vliv na snižování počtu přestupků a o to snad šlo!!

Nebo se najde někdo, kdo chce mít přestupky jen a právě proto, aby na nich mohl vydělávat?

Otevřená hřiště veřejnosti x nastupující jaro x naše realita

Zatímco v Olomouci už na městském webu zveřejňují otevírací doby školních hřišť pro letošní rok http://www.olomouc.eu/phprs/view.php?cisloclanku=2011033001 , u nás je stále astronomická zima.

Věnoval jsem se tomu rozdílnému přístupu k podpoře sportu a tělesných aktivit už v minulosti :

např. v roce 2008 zde : http://www.pavelbursa.cz/?p=211

či v roce 2010 : http://www.pavelbursa.cz/?p=1330 a to dokonce s obrázky :).

Škoda, že je u nás tak obtížné být aktivní a že naše víceúčelová a mnohdy bezúdržbová  hřiště nelze ponechat otevřená třeba celý rok.

Ono se to s tím globálním oteplováním totiž mění – jaro začíná skoro 1 měsíc předtím, než si na naši radnici kdejaký úředník myslí.

Mít víceúčelové hřiště za desítky milionů pro sportovní aktivity širokého druhu otevřené pouze 1/2 roku !!! prostě nechápu – to by se skutečně, ale skutečně v tom našem malém , střediskovém „Zdravém městě“ nemělo stávat.

P.S. všimněte si v Olomouci toho krásného sjednocení otevíracích dob všech hřišť pro veřejnost – vezmeme si z nich letos konečně příklad i u nás nebo Olomouc bude vždy o krůček dál před námi?