Nebýt jen pasivní rezistencí v našem městě

Až se mě jednou někdo zeptá, cos dělal pro to, aby se věci pohnuly u nás opět o krok „dále a výše“, povím mu, „nic moc, ale aspoň jsem se o něco stále pokoušel“.

Takže zaprvé: dozvěděl jsem se, že úřad Olomouckého kraje prodává bratru pár metrů čtverečních pozemků společnosti Manthellan těsně vedle pozemků města Prostějov za cenu 1500 Kč za metr čtvereční.

Inu, když je každému u nás veřejně známo, že město Prostějov tam stejné pozemky prodávalo za cenu 2214 Kč a dokonce pro tohoto investora vykupovalo do jednoho celku i další potřebné spoluvlastnické podíly až za cenu 5000 Kč za metr, nemohl jsem mlčet…  

Protože nechci, aby náš kraj byl při správě majetku ochuzen, poslal jsem mu v zákonné době připomínku kolem prodejní ceny,aby náš kraj nebyl tím posledním hloupým, kdo špatně prodá. Protože jak je zatím vidět, ve věci pozemků kolem akce Manthellan existuje zatím jen jediný vítěz. A myslíte si, že je jím naše město?

Ne – pouze společnost Manthellan, které jsme na stříbrném podnose věnovali naše bývalé rodinné stříbro a to cenné pozemky v centru města a zatím za to nedostaneme to, co se očekávalo.

Podání na úřad Olomouckého kraje, aby nebyl hloupý a prodal pozemek dráže najdete v odkazu celý zde .

Druhým podáním jsem po zralé úvaze oslovil pana starostu Miroslava Pišťáka, aby podpořil projekt omezující chapadla korupce, kterou vnímají jako problém nejen naši lidé, naši voliči , ale třeba i investoři v zahraničí.

Navrhuji mu, aby z pozice starosty zaštítil 2 jednoduché a elegantní kroky konané i v jiných městech a to konkrétně :

a) zveřejnění všech smluv uzavíraných s městem ( takto to dnes už dělá město Praha, Nový Jičín či Hodonín) na web našeho města

b) zveřejnění faktur vydaných či přijímaných městem ( opět město Hodonín či třeba Poprad) opět na web našeho města

Tyto 2 navržené body jsou poměrně jednoduchým krokem směřujícím k transparentnosti s nakládáním s finančními prostředky i našeho města.

 Podání na městský úřad k rukám pana starosty Miroslava Pišťáka k získání podpory pro zvýšení transparentnosti města v oblasti financí včetně konkrétních odkazů na dnes už běžící službu ve městech Praha, Hodoním či Nový Jičín najdete v samostatném odkazu celý zde .

Inu – končím. Má snaha směřuje hlavně k tomu, aby odpovědní úředníci třeba na mém návrhu zveřejnit smlouvy a faktury sami příště vyhledávali skutečnosti, jak je řeší jinde.

Proč máme být vždy ti úplně poslední, co zavádějí něco, co jinde už roky funguje a proč se bránit pokroku a většímu využívání webu?

Proč nebýt třeba ihned v 1. desítce měst v naší republice, co odtajní smlouvy a faktury na svém webu?

Jak na stacionární radary?

Zatímco se naše prostějovská radnice místo levné a jednoznačné prevence snaží složitě spolu s ohýbáním či lámáním paragrafů plnit kapsy soukromé firmy a to si řekněme i kapsy své (ačkoliv neexistuje jediné doložení vztahu mezi vybranou pokutou a bezpečností na silnici), tak se v tisku objevilo toto :

…Poslanec to prohlásil v rozpravě, kterou vyvolalo rozhodnutí vlády Nového Jižního Walesu odstranit 38 stálých dopravních radarů s kamerami. Podle nové vlády státu měly víc za cíl zvyšovat tržby země než chránit lidské životy.

Nepřipomíná vám to také něco? 

Zda i nám jde skutečně o prevenci? 

Tedy působit maximálně před vznikem nehodového případu než sankcionovat případný skutek mastnou pokutou jako když Baťa sázel cvičky…

Proč to vše říkám? Protože se opět objevily v celostátním tisku informace o tom, že ne vše s radary bylo u nás správně http://olomouc.idnes.cz/system-radaru-v-prostejove-byl-plny-chyb-nekterym-promijel-prestupky-1m0-/olomouc-zpravy.aspx?c=A110816_1635709_olomouc-zpravy_stk . Otisk zmíněného článku o dalších nepříjemnostech s jednou soukromou firmou přikládám zde pro jistotu, kdyby to Idnes z webu později stáhl.

Můj osobní názor na spolupráci města Prostějov s firmou Czech radar se nemění:

– ANO spolupráci s nimi, ale za jasných podmínek, které v první řadě myslí na prevenci a nepreferují naditou kešeňu dodavatele radarů.

– ANO prevenci a ANO myšlence, že veřejná správa je tu HLAVNĚ od toho, aby věci skutečně SPRAVOVALA  a pouze nevydělávala na chybám ostatních.

Tak konečně jako město přijmeme řešení, že za podmínek původní smlouvy to dále nejde a rozvažme si ruce pro vyjednání lepšího postavení města a hlavně zájmu přestupky nemít.

Najde se ale u nás (nejen na Novém Jižním Walesu) nějaký takový politik, co konečně na doložených nálezech!!  a stanoviscích!! uzná, že spolupráce s Czech radarem v dikci staré smlouvy je dále neudržitelná?

A že existuje řada jiných a kvalitnějších řešení, jak působit z pozice města na dopravu ve městě i jím spravovaným?

Je mi smutno z toho všeho dění kolem nového KASCentra

Člověk si dá týdenní dovolenou a po návratu se nestačí divit, co se opět semlelo kolem Společenského domu.

Jednak mi přijde už úplně mimo mísu najednou do tématu umístění Společenského centra tahat jeho umístění na ploše bývalých kasáren na ulici Jezdecká?!, jak se o tom píše například zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/kasc-otazniku-neubyva-prior-vyrazi-k-soudu/ , či http://www.vecernikpv.cz/2011/32-2011/pv03b.pdf zejména mluví-li platná smlouva mezi městem a Společností Manthellan jednoznačně o Kulturním a společenském centru…(V Návrhu Investor předpokládal výstavbu kulturního a společenského centra („Kulturní centrum“), kde byla blíže popsána jeho předběžná podoba, a jeho následný prodej či pronájem Městu. Po dokončení výběrového řízení se však Město na základě interních analýz rozhodlo realizovat výstavbu Kulturního centra samostatně a ve vlastní režii s tím, že  případně využije určité pozemky, které byly předmětem výběrového řízení a které se podle Návrhu nachází ve 3. etapě/C. Investor s tímto případným zúžením rozsahu pozemků využitelných pro jeho Projekt souhlasí., což s prominutím s jeho vymístěním někde na Jezdecké není!!

Tím bychom už úplně dali na PRDEL původnímu avizovanému a hlavně soutěženému záměru oblast po bývalém KAScentru řešit globálně a jednotně!! Tedy jako celek Kultury, společenského života a obchodu s tím, že nám místo kultury a společenského života zbyde vedle centra další komerční oblast, jakých je všude něúrekom.

Objevují se navíc i různé dezinterperetace toho, k čemu první jednání speciální komise došlo http://www.pvnovinky.cz/node/9788 .  tedy – zda se na něčem usnesla či neusnesla.

Jsem z toho nějaký rozladěný – doufal jsem, že diskuse o umístění Společenského a kulutrního centra skončily usnesením zastupitelstva číslo 18224 ze dne 4.11.2008 o jednotné podobě celého území http://www.prostejov.eu/cz/obcan/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni_a_zapisy/2008/usneseni-z-15-zasedani-zastupitelstva-mesta-prostejova.html .

K té pracovní komisi zastupitelstva či spíše politických klubů k otázce budoucnosti KASC mám několik připomínek.

Vede mne k tomu obsahová úroveň informací o její činnosti, zejména jde-li o zástavbu v tak citlivé oblasti http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/radni-kasko-zbourame-ho-jiny-sal-uvidime20110729.html či zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/kasko-aktiviste-predaji-na-radnici-petici-ma–podp.html .

Herdek baba – není už náhodou nějak pozdě diskutovat o otázce typu: …“Prodiskutujeme, zda chceme či nechceme, aby součástí investice byl kulturně společenský sál“.

My jsme na úrovni zastupitelstva v roce 2008 jednoznačně řekli, že chceme!! 

Akorát jsme blbě lidem a i možná investorům sdělili, za čí peníze se to má udělat!!

Možná by proto neškodilo více otevřenosti směrem k lidu takovými drobnostmi, jako je jasná deklarace, k čemu ta komise vlastně je, aby proces rozhodnutí byl více pod veřejnou kontrolou. 

Jaké je tedy její přesné pracovní zadání, zda by třeba sama neměla zveřejnit materiály, na základě nichž vysloví ten či onen doporučující soud a zda by neškodilo zveřejnit třeba po jejím jednání i písemný zápis z jednání, abychom věděli, na čem vlastně se dohodli.

Víte –  je to čím dál více absurdní. Odpovědnost za ROZVOJ A BUDOUCNOST tohoto území jsme od architektů a případných odborníků na architekturu a kulturu ve výběrové komisi k hodnocení nabídek podle Záměru číslo 18224 z roku 2008 nenápadně přesunuli k obyčejné pracovní komisi politických klubů se 4 členy!! 

Asi proto, aby se na ní dala do budoucna přehrát odpovědnost zastupitelů a odborníků „my jako zastupitelé nic, to ta pracovní komise rozhodla a vůbec, my u toho nebyli – to ti minulí a pokud u toho byli případně i ti minulí, pak se použije argument o tom, že rozhodlo 30 zastupitelů z 35 a těch 5 bylo omluveno“.

Pánové a dámy – náš parlament a senát tvoří 200 + 81 osvícených hlav a i ti plodí někdy věci, že se nestačí divit.

To, že o něčem rozhodlo 30 z 35 pranic nesvědčí o tom, zda to bylo správné rozhodnutí.

Já měl dávno za to, že politické rozhodnutí o novém centru padlo už v roce 2008, smlouvy o stavbě pak byly uzavřeny v roce 2010. Nyní se řeší už s prominutím „technikálie“ věci – jak to bude vypadat, kde to bude stát a takovou jednoduchou perličku na závěr: kdo to celé zaplatí.

Ale diskutovat opět o tom, zda v tomto území má být vůbec Společenské centrum !!! je ztráta 3 let a možná i ztráta finanční pro město jako hrom, pod kterou by se někteří zastupitelé určitě podepsat nechtěli. Cena posudku prodané nemovitosti a pozemků při prodeji vycházela z tehdy platného Územního plánu, který pro tuto oblast delegoval kulturní využití a právě jeho rozšíření i pro byznys a obchod byla ta další úlitba investorovi, aby tam kulturák udržel…

Pokud bychom nyní nechtěli mít kulturu přímo v té řešené oblasti, pak je prodejní cena zejména u pozemků stanovena špatně a je v rozporu se Zákonem o obcích a to si určitě nevezmeme na triko.

Chce se mi při všech těch tahanicích a dalších dezinterpretacích říci: „Škoda, že samo město nedalo k soudu svoji uzavřenou smlouvu, aby se na ní podíval někdo nezávislý a nestranný“.

Aspoň by pak samo město zjistilo ( a řada překvapených zastupitelů jak minulých, tak současných), jaké bylo poslední platné rozhodnutí zastupitelstva k Záměru soutěže o architektonický záměr, jak tedy přesně vlastně zněla soutěž a jak se podmínky soutěže plasticky měnily až se vyměnily úplně k podobě investora a jak město při tom všem asi ostrouhalo.  

Oficiální odpověd měú ve věci zřízení diskusních fór

Dalo se to čekat, že námět k otevření radnice směrem k veřejnosti ( na který reagovala radnice odpovědí http://www.pavelbursa.cz/?p=1822 ) zejména ve formě otevření diskusních nadále nebude přijat. 

Je sice teoreticky možné, že nadále existuje možnost od RRW otevřít diskusní fórum k jednotlivým tématům od vedoucích odborů, ale co já mechanismus úřadu roky znám – ti se na nic veřejnosti neptají ( co kdyby opět přišla nějaká reorganizace úřadu, chce se mi říci). Případně se můžeme to sdělení RRW v praxi vyzkoušet . 

Najde se nějaký vedoucí odboru, který otevře diskusní fórum například k Zámku ( něco jako diskuse – co by tam mohlo být, co by tam být nemělo), kde by se lidem třeba zveřejnily situační plány Zámku s jednotlivými dispozicemi místností a lidi by mohli sami navrhnout a diskutovat, co by kde mohlo být?

Najde se nějaký vedoucí odboru, který by otevřel diskusní fórum třeba  k novému KASC , kde by s lidmi diskutoval a průběžně jim uváděl a hlavně vysvětloval na číslech, rozborech, návrzích, záměrech veškeré informace, informoval je jaký je stav jednání té či oné pracovní skupiny k dané tématice a diskusi k nějakému logicky podloženému závěru na otázku v  nutné volbě „Společenský sál Ano či Ne“, zvlášť, když toto rozhodnutí musí padnou už jen v řádu pár měsíců a jaký je tam vlastně záměr města do cca 5 let?

Najde se někdo, kdo otevře diskusní fórum k tématu Bezpečnosti, kam lze psát postřehy o lidem viděných problémech s tím, aby bylo vidět, že se jimi někdo skutečně zaobírá?

Najde se někdo, kdo otevře diskusní fórum například ke stacionárním radarům? Jak jsou nebezpečná místa kde měří (oblíbená Kojetínská) , zda jako město skutečně řešíme skutečné dopravní problémy či zda náhodou nejdeme na ruku soukromé firmě, která ani za mák nemá zájem na jakékoliv prevenci?

 

Připojuji sem tedy to sdělení úřadu:

Vážený pane Buršo,

Redakční rada webu obdržela Váš podnět k obnovení diskusních fór. Z pověření předsedkyně Redakční rady webu RNDr. Jaroslavy Tatarkovičové bych Vám ráda sdělila následující:

O obnovení obecných diskusních fór aktuálně RRW neuvažuje. Naopak časově omezená diskusní fóra ke konkrétním akcím a událostem (dle potřeb například odboru rozvoje a investic) mohou být spuštěna prakticky kdykoli na základě požadavku konkrétního odboru.

Naším cílem je spíše připravit pro členy vedení města on-line rozhovory s občany.

Dále chceme důkladně prověřit možnosti zřízení profilu informačního střediska MěÚ Prostějov na facebooku, což by zcela jistě přispělo k oživení oboustranné komunikace na webu.

Děkujeme za Vaše podněty,

s přáním pěkného dne, Jana Gáborová, ref.vnějších vztahů

 

Inu, kde asi není od politiků jasně deklarovaný zájem, je něco těžké měnit.

Jen k tomu Facebooku – už jej má i Olomoucký kraj http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Olomouck%C3%BD-kraj-ofici%C3%A1ln%C3%AD-str%C3%A1nka/228288367184502 , takže snad nebude takový problém se tam zajet zeptat a třeba za 2 pracovní dny rozjet oficiální profil města Prostějova :( .

Jen pro připomenutí – v článku http://www.pavelbursa.cz/?p=942 nazvaném  User friendly II. – ta naše malá radnice, radnice městská ze dne 11.11.2009 jsem se o možnosti Facebooku dávno zmiňoval ( vlepím zde část toho článku) :

Chcete podpořit své město jako fanda třeba komunitní sítě ? Chcete se identifikovat se svým městem, chceš být fandou svého města? Tak tuto možnost u nás zatím nehledej. Skoč si třeba opět na Prahu6. http://www.facebook.com/pages/Prague-Czech-Republic/Praha-6/110738609233?#/pages/Prague-Czech-Republic/Praha-6/110738609233?v=wall .

Chceš si veřejně pokecat se svým starostou, vedoucími odboru ? Chceš mít jistotu, že on vidí, na co se ptáš a že to vidí i ostatní a že všichni vidí i odpovědi? Tak u nás to nezkoušej. To si raději přeskoč opět na Prahu6 do diskusních fór , dokonce dvojích – buď konkrétně na osoby mající přímý vliv na chod města : http://www.praha6.cz/otazky/otazky.php či do jejich obecného fóra http://www.praha6.cz/forum/index.php .

Takže my máme pouze 2 roky zpoždění za Prahou 6…

Jen pro připomenutí – taktéž v článku http://www.pavelbursa.cz/?p=922 User friendly I. – ta naše malá radnice, radnice městská ze dne 9.11.2009 jsem se věnoval problematice transparentnosti správy města a jejím možným zlepšením.

Kratičký dovětek : měl jsem za to, že způsob komunikace radnice jde zásadně ve směru Politik – Redakční rada webu a ne naopak.

Že nehledáme neustále důvody, proč něco nemá jít, ale že se podíváme vždy tam, kde to dávno funguje a dobré nápady odjinud okamžitě zapojíme do dění i u nás.

Nebudou-li totiž politici hledat přímé spojnice mezi přáním občanů a praktickou politikou ) úřadu, ještě více se prohloubí nezájem lidí se účastnit na správě veřejných hodnot třeba tím, že ke komunálním volbám dojde ještě méně lidí než minule a to bylo číslo pouhých 37%. To pak znamenalo, že skoro 2/3 lidem bylo úplně jedno!!! , co se bude s jejich městem dít.

O to větší nebezpečí z toho našeho nezájmu o potřeby lidí pak plyne z útěku lidí k jednoznačně populistickým či extremistickým stranám, které na vše mají jednoduché recepty.

Škoda, škoda … škoda slov .

Kam kráčíš Mezinárodní sochařské sympozium v Prostějově?

Letošní rok se koná desátý ročník Mezinárodního sochařského sympozia. Tak jako pokaždé koná se ve Smetanových sadech.

Atmosféra zde rozhodně není vynikající. Smetanovy sady byly předtím čerstvě rozvrtány, altán byl opraven, ale počasí se rozhodně nevydařilo a zvuk motorových pil účastníků mnohdy přehlušila těžká dopravní technika tu stavějící komunikaci, tu ji zase bourající a zase ji opravující .

Nevím, za svých mladých let jsem často jezdil s rodiči do Moravského krasu objevovat taje propastí a propadání. I my jsme zde jedno ve Smetanových sadech měli, ale turisté by z něj nadšeni nebyli .

Nu což, přírodě či kvapné práci pro splnění termínů kdovíjakého sjezdu ( pardon termínu začátku sympozia) při tažení kanalizace přes sad neporučíš.

Jenže pak z toho vyjde tato neskonalá romantika.

Romantika dostala pěkně na prdel :( .

Ale hlavně – co se sochařským sympoziem dále dělat z pozice města?

Mám pocit, že se jaksi toto konání při vší bohulibé aktivitě organizátorů jaksi překonalo či vyhasl pramen síly a objevování něčeho nového či přibližování něčeho netradičního. Při vší úctě – sochařských sympozií je dnes v republice 12 do tuctu a svět jde dál.

Plodíme zde i za městské peníze výtvarná díla mnohdy spíše charakteru industriálního charakteru, která vzhledem k čerstvosti vstupního dřeva bez další městem vynaložené finanční péče nepřežijí ani těch několik pár let. 

A neustálé vedené úvahy o tom, kam vzhledem k charakteru vstupního materiálu „vertikální“ díla vlastně po akci umístit , nesvědčí o nějaké té pevné dramaturgii akce.

Prostě něco vytvoříme a až pak přemýšlíme klasicky nerudovsky „Kam s ním“ …

Ještě, že nám minulá doba poskytla pár míst, kam s nimi.

Třeba jsme pak sochu pionýra u RGaZŠ Studentská

nahradili vertikálou nazvanou Myslitel

Jo, ale tato místa už došla a nová nejsou a jak se v praxi ukázalo – ani prodej zbytných dřevěných děl nebyl úspěšný.

Pokud mělo někdy v minulosti toto sympozium být lákadlem na turisty, toto snažení se ukázalo marným.

Mám pocit, osvědčený tím, že tamtudy denně chodím do práce, že toto sympozium probíhá nejen za neúčasti turistů, ale i domácích občanů. A to je prostě škoda.

Já budoucnost Sochařského sympozia vidím trošičku jinak.

a) Oddělil bych jej od 11. ročníku od rozpočtu města a doporučil jej třeba více navázat na aktivity třeba místního Okrašlovacího spolku.

Ten jako úspěšný subjekt úspěšně dovede získat pro neziskové akce donátory a už řadu projektů dělá bez návaznosti na městský rozpočet jako skutečně samostatná nezisková aktivita. Současná situace, kdy za zvuku motorových pil dnešní těžaři-motoráři ( pardon sochaři), něco někde kutají a pak něco odprezentují a přitom počet účinkujících vyrovnává tak maximálně počet radních města, mi nepřipadne vhodná.

b) Je potřeba šáhnout do dramaturgie, neboť ta současná plodící sochy, které pak násilně až ex-post někam umísťujeme, není dobrá. Připomíná mi to slavná slova Miloše Kopeckého na sjezdu dramatických umělců v roce 1987: „Musíme dělat boty, aby padly člověku, ne osekávat člověka, aby se vešel do bot.“.

Naše dramaturgie se sympoziem je přesně taková – my něco na sympozium vyplodíme, něco ojedeme motorovkou, pak to městu darujeme, přitom se na náklady města několik týdnů pomějeme a ty město se pak rozhodni, kam si tato díla umístíš.

Jaksi tomu dění kolem sympozia po 10. letech chybí šťáva či skutečná reakce na dění kolem.

A vůbec – není třeba čas s ním přestat a aktivitu organizátorů přesunout jiným směrem?

Třeba na podporu čistě prostějovských mladých autorů? A třeba i v jiných druzích umění, než je práce s motorovou pilou?

Plodit dřevěná díla, se kterými si město dále neví rady, není to pravé ořechové.