Proměny jednoho zábradlí

Upozorňoval jsem na tomto blogu na nesoulad rekonstrukce náměstí E. Husserla a jeho propojení s Vojáčkovým náměstím.

Nejprve v té rovině, že tam zůstalo zábradlí staré, nevkusné a hnusně socialistické a to bylo 12.7.2011 ( http://www.pavelbursa.cz/?p=1797 )

Jak to tak vypadá, připomínka na evidentní nesoulad nového a starého někoho zaujala a nastalo řešení situace I. , zachycené dne 13.9.( http://www.pavelbursa.cz/?p=1936 )

Nu a co dnes nevidím?!

Řešení tohoto místa se od návrhu I. přesunulo k návrhu II. :

zábradlí je fuč

Chce se mi zvolat: „Město či ty, kdos to způsobil, díky…“. :)

Teď už si jen počkám, kdy budou ty 2 lavečky.

To proto, aby tam Havlíček nestál tak sám a lidi nemuseli u hovoru stát. :) :) .

 

Den bez aut 2011 opět s alibistickou uzavírkou jedné ulice

Psal jsem zde o zjevném formalismu této akce už v tomto blogu loni http://www.pavelbursa.cz/?p=1445 .

S napětím jsem čekal, jak se se Dnem bez aut popasuje naše město letos. Když jsem jel v 8,00 po ulici Olomoucká, nic totiž ani vzdáleně nepřipomínalo klid v dopravě, prostě provoz jako obvykle a počet rodičů v autech vozících své děti přímo třeba pod nos školy na Studentské ulici byl stejný jako jindy.

Je mi cizí myšlenka dělat něco proto, aby to vypadalo, že něco děláme a přitom to dělat bezzubě a jen pro pár řádků v mediích, že jsme se také připojili.

Prostě to s tím uzavíráním ulice chápu s prominutím jako „farizejství jako svi…“ , které nic neřeší.

Posuďte sami. Letos jsme opět vybrali jednu uzavíranou ulici. Loni to byl pokus o uzavření jednoho kousíčku ulice Havlíčkova, letos to byl pro změnu kousek ulice Jezdecká.

Bratru šlo dle údajů ulic na Seznamu o uzavírku v délce 270 m vedoucí kolem vybydlených Jezdeckých kasáren a můžu to tak říci i kolem vybydlených domů tzv. Prostějovského parlamentu.

Výběr ulice byl tedy konán opět tak, aby to moc lidi neprudilo a hlavně, aby se to dalo nacpat do formulářů a tabulek a pak v mediích říci, že jsme i My – Zdravé město – letos opět dělali propagandistickou akci s uzavíráním ulice.

I když to bylo propagováno jako uzavírka ulice, stejně byla s výjimkou pro dopravní obsluhu a tedy de facto pro všechny tam právě projíždějící, protože jde o jednu z obslužných uliček.

Je to populistické a marné a připomíná mi to knížete Potěmkyna.

Děláme, že něco děláme. A mne to skutečně štve… Takto alibisticky přece Zdravé město fungovat nemá. Místo skutečné zásadní akce ( např. uzavření hlavního náměstí T.G. Masaryka v tento den pro motorová vozidla či třeba uzavření ulice Vápenice pro akce dětí v blízkosti základny Sportcentra ) děláme obyčejný alibismus jako vyšitý.

Tedy uzavřeme jednu ulici, je jedno, že je pro provoz města absolutně nevýznamná a honosíme se tím, jak slavíme Den bez aut.

Děkuji, nechci !!! 

Takových pseudooslav jsem jako dítě zažil desítky – tu připomínání idejí VŘSR, tu oslavy Svátku práce a čím bylo kde více fanglí a mávátek a socialistických závazků a vznosných proklamací, tím více jsme byli jako pro.

Proboha zastavme tu pakárnu s pseudouzavíráním ulic.

Je to už dnes profláknuté a místo toho udělejme s lidmi skutečný rozbor a veřejnou debatu, proč lidi raději po našem městě stále více jezdí auty místo toho, aby používali MHD.  Zda chyba není náhodou v systému, kterému uzavření kousíčku bezvýznamné ulice absolutně ke kvalitnějšímu životu nepomůže. 

Fotem pseudouzavírky s pseudolejstrem o Dni bez aut na oprýskané uzávěře a kusem papíru umožňující vjezd dopravní obsluze končím letoční Den bez aut opět s pocitem marnosti.

Uzavírka části ulice Jezdecká

 

Kolik lidí v budově městské policie porušuje zákon?

Tak mi při té „svaté válce našeho města za stacionární radary reprezentovaného u nás papírově městskou policií “ ve prospěch výnosů soukromé firmy přišlo na mysl to, zda náhodou není pod svícnem tma.

Vede mne k tomu realita dopravního značení stanovující zákaz vjezdu motorových vozidel do dvora městské policie (obecně úřadu tam umístěného) a zda městská policie i zde 100% dbá na zákony i přímo pod svými okny.

Jediný vjezd do dvora Městské policie je označen 2 značkami:

A) tou první pod označením B01 – Zákaz vjezdu všech vozidel ( v obou směrech) s dodatkovou značkou stanovující výjimku „Mimo vozidel městské policie“ 

B) tou druhou pod označením B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejich hmotnost překračuje 1,5 tuny

Fotografie toto dokazující je zde:

Mám takový pocit, že základní barvou aut naší MP v Prostějově je barva bílá a za tou branou na nás vykukuje kousek barvy jiné :) .

Takže – dá si někdo tu práci a podívá se ( zde minimálně z vesmíru z map od Googlu) , kolik naše městská policie má vlastně aut a kolik jich denně v tom ohromném dvoře parkuje?

P.S. doufám, že mě MP nebude od této chvíle sledovat a chtít mne načapat …

Jde mi jen o praktickou připomínku toho, že chybu může udělat každý :) .

A stačilo trocha zelené barvy

V příspěvku uvedeném zde 12.7.2011 jsem se pozastavil nad tím, jak se po rekonstrukci náměstí E. Husserla jaksi pozapomnělo na spojovací část a jedno socialistické zábradlí http://www.pavelbursa.cz/?p=1797

Nyní to tam vypadá o trošičku lépe:

Ano, je to o krok lepší, škoda jen, že jsme nenašli odvahu to zábradlí jako celek zrušit a místo toho pruhu země-nezemě jsme tam nedali 2 lavičky.

 

Je rozdíl „něco po lidech chtít“ a „něco pro to dělat“

Opakovaně se divím disproporci v některých mediálních výstupech našeho města ve věci rekonstrukce Zámku.

Zatímco v tisku se objevují aktivistické články od našich vrcholných politiků jako zde z 2.9.2011 http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/apel-z-radnice-reknete-nam-co-chcete-v-zamku.html či zde ze 7.9.2001 http://www.iprostejov.cz/cz/p/zamek-radnice-oprasuje-stare-namety-a-ceka-na-nove/ realita je poněkud tvrdší.

Městský web úřadu o jakékoliv formě dotazu města směrem do řad svých občanů mlčí!!!

A když se na to mlčení pozeptal nějaký iniciativní člověk přes redakci IProstějova: „Já si nikde takové výzvy směrem k veřejnosti nevšiml. Na webu města nic takového není…“ diví se čtenář na  http://www.iprostejov.cz/cz/p/add-zamek-radnice-oprasuje-stare-namety-a-ceka-na-nove/  dostal pak skutečně zajímavou odpověď od paní tiskové mluvčí úřadu znějící spíše jako facka aktivním lidem:  

…Nejde o výzvu. Informace o tom, že město uvítá podněty občanů v souvislosti s využitím zámku, zazněla v průběhu rekonstrukce již vícekrát, mimo jiné i v Prostějovském informačním kanálu,“ odpověděla …

Takže – hele občane!!! 

Kup si místní kabelovku a sleduj PIK. 

A více sleduj politiky!! Oni někde něco před novináři od všelijakých novin řeknou a ty jim máš naslouchat a číst přitom desatery místní noviny, aby ti něco pak neuteklo, zejména informace, že máš možnost poslat v té věci příspěvek či podnět.

V tom směru ti totiž náš ÚŘAD absolutně nepomůže!!

Marně jsem si myslel, že městský úřad na web města po těch mediálních vystoupeních například pana starosty ( ze dne 2.9.2011 ) vyklopí dosud známé plány co se Zámkem, k tomu dá na web situační řezy všech podlaží a řekne: „Občane, Voliči, čas oponou trhnul a rádi od Vás uslyšíme podněty, připomínky či náměty jak pro Vás, obyvatele města, máme upravit či opravit Zámek…“.

Zatím mi to přijde nemastné a neslané a hlavně vůči lidem nekorektní.

Kdyby skutečně úřad od lidí v této věci něco chtěl, tak by postupoval úplně jinak a to nejméně takto :

a) stanovil by období, ve kterém tyto náměty a připomínky přijímá ( např. od 2.9.2011 do 31.12.2011)

b) zveřejnil by pak materiály, které chce pomoci řešit ( zde staré záměry a zejména dispozice podlaží v m2 či m3 a dosud už využitou plochu a plochu volnou)

c) zveřejnil by informační kanály, kudy vlastně přijme návrhy ( konkrétní mail např. ve tvaru zamek@prostejov.eu + webovou adresu, kde člověk všechny materiály najde či pro připomínky zaslané poštou nějaké to označení obálky např. vlevo nahoře slovem Zámek

d) veškeré přijaté podněty pak zpracuje do jednoho materiálu a zveřejní na příslušném místě webu a předá všem informaci, komu tento materiál šel k dalšímu vyhodnocení

A pak „děj se vůle boží“.

Zatím se nic neděje, protože zůstalo jen u proklamací politiků a úřad nekonal.