Lavičky pro teenagery II.

V minulém příspěvku k tomuto tématu http://www.pavelbursa.cz/?p=1999 jsem vyjádřil k tomuto záměru města véééééééééééééééééééélikou zdrženlivost.

Ačkoliv zveřejněná výzva města na městském webu k tématu laviček pro teenagery http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/mladi-chcete-ve-meste-vlastni-lavecky.html byla evidentně jen pro fandy laviček (Pokud vás tento nápad zaujal, dejte do 30. 10. 2011 vědět, kde byste speciální lavečky pro teenagery uvítali),  tak jsem se jako občan města nesouhlasící s tímto záměrem také ozval a to tímto podáním na mail paní tiskové mluvčí uvedený ve výzvě města.

Vážená paní Gáborová,

v rámci výzvy http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/mladi-chcete-ve-meste-vlastni-lavecky.html si dovoluji vyjádřit nesouhlasný názor s tímto projektem a zejména s navrhovanou úhradou výdajů na něj třeba z prostředků městského rozpočtu či samostatného finančního fondu Zdravého města.

Vzhledem k tomu, že jste ve výzvě byla pověřena zpracováním námětů k této problematice, chtěl bych Vás požádat o předání mého nesouhlasného stanoviska radě města opírajícího se o tyto 3 základní atributy :

1. „projekt Zdravého města“ má být využit jednoznačně pro podporu aktivity a ne s prominutím pro podporu „sezení na zadku“

2. projekt 3 takto upravených laviček v Táboře je pouze zkušební a dosud nebyl vyhodnocen a je skutečně diskutabilní jak z hlediska bezpečnosti těchto prvků, tak vlivu na okolí a chování mládeže

3. ačkoliv můžeme s některými výroky pana prezidenta Václava Klause nesouhlasit, plně se podepisuji s částí jeho názoru vysloveného v rámci projevu k výročí 28.října, kde se jednoznačně vyjadřuje k některým okolnostem dění v naší společnosti :


Dnešní stav neklidu a nespokojenosti je spíše odrazem ideového chaosu, ztráty tradičních hodnot, rychlého vpádu nových  vzorců chování a v neposlední řadě chápání svobody jako nezodpovědné libovůle.

Vede k němu i popírání jakékoli autority, vede k němu nerespektování znalostí, zkušeností a lidské zralosti.

Vede k němu nedomyšlené fandění frackovitosti a nevázanosti.

Vede k němu i popírání a zesměšňování tradičního a tradicemi ověřeného společenského chování.

 Jsem přesvědčen, že právě zde to všechno začíná.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/dokument-projev-prezidenta-republiky-k-28-rijnu-2011-fvq-/domaci.aspx?c=A111028_203631_domaci_jan

 

 

Radniční věž – aneb náš život s věží a nutně i s plánovacím kalendářem

Město s dotací opravilo radniční věž. Akce to byla podle politiků úspěšná, ale plody jejich úsilí si jen tak neprohlédnete.

Musíte se kvůli návštěvě věže objednávat u informačního střediska, které a to je pro naše město a organizaci typické, není u radnice v samém centru, ačkoliv tam roky bylo, ale je přesunuto u provozně-technické budovy jménem Zámek, kde nic moc zajímavého není, ale je tam právě ta naše kancelářička infocentra…

Termíny akcí vypisuje zásadně město počtem 12 ks á 1 hodina … skoro by se mi chtělo říci, že v tom město chce mít ordung, aby se mu krásně plnily tabulky.

http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/rezervujte-si-adventni-prohlidku-radnicni-veze.html .

Argumenty města proč musí skupinky maximálně 12 lidí za 1 hodinu !!! vodit za ručičky průvodkyně z radnice jsou : … omezení počtu účastníků má své opodstatnění dané kapacitou a nosností. Vyplývá to z podmínek stanovených bezpečnostními techniky, nikoliv z „výmyslu“ radničních úředníků. Navíc, vzhledem k tomu, že přístup do věže je možný výhradně skrze vnitřní prostory úřadu, není vhodné umožňovat prohlídky bez průvodce, jako je tomu například u jiných věží. Jana Gáborová, tisková mluvčí MěÚ Prostějov

Takže si to zrekapitulujme :

12 lidí za 1 hodinu a k tomu plat 1 průvodkyně ( úřednice úřadu) činí asi 18000 Kč měsíčně, to děleno 160 odpracovanými hodinami měsíčně = cca 113 Kč na hodinu * 1,34 na povinné odvody = 152 Kč náklad jen ve mzdě. 152 Kč / 12 lidmi = 13 Kč jeden návštěvník v případě plné skupiny.

Tolik nás tedy ve skutečnosti stojí to stání za pr..lí každého návštěvníka věže (opakuji věže, protože toto je hlavní cíl návštěvy a nikam jinak většina lidí ani jít nechce) .

Takže město nyní dobrovolně vydává na 1 návštěvníka náklad 13 Kč na jeho dohlídku, aby nekradl… 

Opět cituji stanovisko paní tiskové mluvčí …  „Věž je pojata zároveň jako výstavní síň, jsou zde instalovány expozice z muzea, je zde audiovizuální technika, stroj věžních hodin a v posledním vyhlídkovém patře dalekohledy. I z těchto důvodů proto není vhodné přistupovat k prohlídkám prostějovské radniční věže tak jako u věží, kde jde skutečně jen o prostou vyhlídku“.

Takže shrnuto:  my uděláme věž jako výstavní síň, tím si ale svážeme ruce nutností tam hlídat každých 12 jdoucích lidí 1 průvodkyní a jako město na to budeme nadále finančně doplácet.

To mi připadne obludné – taková koncentrace dozoru na 1 návštěvníka.

Opakovaně apeluji na město, aby zásadně změnilo způsob prezentace radnice a její věže a otevřelo ji i k návštěvám bez průvodce. Volně a plynule tímto pak uspokojilo zájem toho či onoho návštěvníka, který k nám do města zabloudí a třeba jen mine radnici a řekne si – na tu věž bych se rád podíval…

Návrh :

a) zrušme infocentrum v Zámku a přesuňme jej opět k radnici. Tam má svoji logiku a opodstatnění. Chápu sice logiku čerpání dotací na opravu zámku, ale mít infocentrum přemístěné od radnice, kde je větší potencionál oslovit turisty, někam do Zámku, není šťastné 

b) přeorganizujme okamžitě výstavní prostory na něco, co NEPOTŘEBUJE fyzický dozor průvodkyně, aby se lidi mohli na věž vypravit sami

c) využijme jednoznačně technických opatření, jak zabránit krádežím – například dozor kamerami na cenné předměty s využitím přiměřeného zabezpečovacího zařízení či instalace audiotechniky tak, aby byly více zabezpečené a opět, aby s lidmi nemusela chodit průvodkyně

d) nedělejme umělou zaměstnanost na radnici tím, že na 12 lidí musí u nás chodit 1 dozor, aby se nekradlo, na věži nejsou korunovační klenoty, aby toto mělo nadále opodstatnění

e) omezme náš byrokratický a filozofický sklon vše řídit a delegovat a věž otevřme průběžně, lidi se sami v čase a místě rozvrství a konečnou fázi výstupu na počet lidí 12 nechejme lidskému úsudku a starosti o bezpečnost osob samých

O umění se opakovaně pochválit …

Tak nám skončila III. etapa prací na rekonstrukci Husova náměstí.  Inu, opět nastal čas pro politiky stoupnout si za nějakou tu fangkli a tu slavnostně přestříhnout.

Pak se člověk v oficiálním komuniké k III. etapě dočte, že zde bylo vybudováno 70 parkovacích míst ( http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/dalsi-cast-husova-namesti-prokoukla.html ) cituji přesně z komentáře k III. etapě uvedeného na městském webu: Obyvatelé Husova náměstí v Prostějově, řidiči i rodiče, kteří tudy vodí své děti do místní mateřské školy, si mohou oddechnout. Hlučná, prašná silnice a staré chodníky na náměstí jsou minulostí. Díky dokončení další etapy rekonstrukce náměstí má nyní silnice nový povrch, jsou zde nové chodníky, upravené veřejné osvětlení a přibylo zde téměř 70 parkovacích míst.

Jenže věc má háček – ta parkovací místa zde už rok byla zhotovena a užívána!!!  a město se jimi už opakovaně chlubilo v listopadu 2010 http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/husovo-namesti-nabizi-pres-70-parkovacich-mist-nove-chodniky.html cituji přesně z komentáře k II. etapě : V rámci II. etapy byla provedena rekonstrukce komunikace celkem čtyř větví z celkového počtu jedenácti. Vozovky v celkové délce cca 540 metrů mají asfaltový povrch, jsou lemované přídlažbou a betonovými obrubníky. Přes 70 parkovacích stání je řešeno jako dlážděné plochy ze zámkové dlažby. Dále pak byly vybudovány chodníky podél komunikace ze zámkové a plošné dlažby.

Že se těmi stejnými 70 parkovacími místy město Prostějov skutečně chlubilo už v roce 2010 dokladuje mimo jiné i odkaz zde na článek pod názvem

„Prostějov: Husovo náměstí nabízí přes 70 parkovacích míst a nové chodníky“

z data 21.11.2010 http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/obce-volicum/181616.aspx 

či zde například z data 18.11.2010 v článku nazvaném

„V centru Prostějova přibyly desítky parkovacích míst“

 http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/olomoucky/clanek.phtml?id=683244 

či v loňských Radničních listech města z listopadu 2010 na straně 11

http://www.mestopv.cz/files/Urad/Radn_listy/2010/rllistopad-10pdf-komplet.pdf .

Já vím, jde o prkotinu, ale jen to signalizuje, jak nás etapizace prací postupně zahlcují, že jedenkráte vykonanou práci do médií prodáme hnedle 2x…

Takže si dovolím pozměnit staré úsloví „Milujte se a množte se!“ na naše prostějovské „Chvalte se a množte se!“. :) :) .

Konkláve na Vás, milí zastupitelé :)

Dnes v tisku se opět přetřásá názor mladých na bourání KASCentra a jeho potencionální náhradu ( http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-bourat-kasko-je-blbost20111018.html ).

Naše paní senátorka zaujala jako obvykle velice opatrné stanovisko : …tvrdí, že ve vztahu k plánům na demolici Kaska( ale pozor – třeba i osud tržnice v centru)  není nic definitivně rozhodnuto. „Je to živé,“ prohlásila Sekaninová s tím, že zastupitelé nyní posuzují, kolik velkých akcí se ročně ve Společenském domě odehraje.

A ostatní raději mlčí a městská rada stále a stále jedná.

Vážení – nevíme-li ke konci běžící lhůty 18. měsíců !!! (počátek lhůty schválení smlouvy zastupitelstvem 29.6.2010) pouhé 2 měsíce před deadlinem, jak se má město zachovat, je to špatně. Zbývá tak maximálně jedno zastupitelstvo, více šancí už nebude. A víme-li, jak se vedly či nevedly diskuse ohledně záměru Obchodně-společenského centra ( nyní pouze už asi jen Obchodního) zejména na zastupitelstvu :( , moc šancí vysvětlit naše stanovisko lidem už nebudeme mít. A zůstane jen pachuť a pocit zmaru.

V minulosti měla církev k přijetí svého důležitého rozhodnutí instrument zvaný konkláve. Tedy zavřít někam volitele a ti, dokud se nerozhodli, museli být spolu, museli spolu jednat a aby mohli jít opět na slávu boží, museli se nějak shodnout.

Navrhuji proto takové malé městské KONKLÁVE udělat co nejdříve i pro naše zastupitele. A nejlépe v KASC. A nejen pro ně – ale současně i pro ty nemastné neslané úředníky, kteří jim ani za 2 roky projednávání projektu Obchodně-společenského centra nebyli schopni sestavit a připravit takové podklady, aby se na základě nich dalo konečně rozhodnout.

Vážení – dělat tak zásadní rozhodnutí do budoucna jen na základě analýzy akcí pro 500 lidí provozovaných v minulosti!!! vedením KASC, kterému a to si přiznejme se moc nevedlo!!!, není správné. 

Chybí nám náhled do budoucna – zda chceme být pro sichra uprdlí maloměšťáci ( a to neberte pejorativně – jsme skutečně maloměsto jako vyšité) sedící v klidu na radnici a kterým se rozpadá společenský život ve městě nebo zda chceme být aktivní politici.

Ti totiž dávají i nadále potřebný prostor tu kultuře, tu společenským akcím, prostě aktivní podpoře střetávání se na společenských akcích či kongresové turistice.

My dnes odklonem od původně požadovaného Společenského sálu neděláme politiku rozvoje města, ale jen a pouze strategického ústupu z dříve dosažených pozic. Jiný by řekl, že jsme prostě boj o Společenský sál v centru města vzdali a že soupeř nás přemohl.

Marně si v té souvislosti říkám – děláme za stotisíce takové blbosti jako jsou „Strategické plány rozvoje města“ a když dojde na lámání konkrétního chleba, Strategie mlčí a vítězí opět Operativa. A místo Rozvoje města řešíme raději Lavičky se sedátky pro teenagery.

Konkláve na Vás, milí zastupitelé :) .

Bláznění kolem laviček pro teenagery

Svět se zbláznil – vše u nás funguje, politici plní voličům každé jejich přání, protože naditou městskou kasu pan starosta raději lidem rozdá, než by ty peníze jen stále počítal, na městském webu se v otevřených diskusních fórech v plamenných rozhovorech řeší už jen demokratické drobky asi jako kam dát tisicí padesátou nádobu na kompostér a kam dát stodvacáté sběrné hnízdo na PET láhve, protože vše je dávno vydiskutované a to včetně kultury v novém sále od Manthellanu, chodníky jsou u nás ze zlata a zespoda vyhřívané, takže se lidi v zimě nudí u vysílání on-line záběrů z jednání našich zastupitelů, všude kolem dokola jsou kruhové křižovatky, tisíce parkovacích míst pro motoristy se nezaplní ani pronájmem zbytných parkovacích míst odvěkým nepřátelům Přerovákům, na městem zřizovaných školách jsou všechny třídy po 20 žácích, kteří znuděně probírají výuku na svých IPadech, senioři už zase zívají nudou, protože Pavel Hron v Národním domě už po desáté v tomto měsíci uvádí své staré hity a Karel Gott už k nám nechce jezdit…

Ne – nebojte – nic z toho všeho nám nehrozí. Jen jsme se místo řešení důležitých věcí zbláznili do řešení prkotin.

O co jde?

O toto – o lavičky pro teenagery :

 

Tuto informaci z radnice ( či snad přímo z městské rady) ochotně převzaly jak PVNovinky http://www.pvnovinky.cz/node/10489 , tak Olomoucké novinky  http://m.olomouckenovinky.cz/zpravy/z-regionu/prostejov-bude-mit-specialni-lavicky-pro-mladez/ , tak samozřejmě Deník http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/v-ulicich-budou-lavicky-pro-teenagery-reknete-si.html a koneckonců i iDnes.

Hlasitě této iniciativě říkám – lidi neblbněte! a říkám i proč…

Když se totiž řekne A, má se říci B.

A to naše radnice v prohlášení o vyhlášení akce pod názvem

„Mladí, chcete ve městě vlastní lavečky?“ http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/mladi-chcete-ve-meste-vlastni-lavecky.html neudělala!

Asi si k tomu zjistili aktivisté málo informací.

Takže : tyto lavičky v námi jako příklad uváděném městě Táboře v srpnu instalovali zkusmo!!! Nemají s tím zatím sebemenší zkušenost, jen to zkouší a my jsme hned papežtější než papež. http://moderniobec.ihned.cz/c1-52719850-na-operadle-lavicek-sedet-dovoleno a chceme je zasít ve velkém po městě jako kouzelník Žito ječmen na Hané :) .

Převzali přitom nápad na tyto lavičky z německého města Eppelheim.http://aktualne.centrum.cz/zahranici/fotogalerie/2011/04/08/nemecky-zlepsovak-lavicka-pro-nactilete/ Á propos – místní starosta tyto lavičky nazval příznačným názvem „NEZÁJEM“, proč si už najděte v tom článku sami.

To, že někdo někde si dá 3 lavičky k jedné zdi blízko jedné školy na vyzkoušenou pro mne tedy neznamená, že se takovým dílem musí ihned plevelit ulice Prostějova a to hned ve velkém.

Navrhuji nepodléhat orgastickým extázím z nového a nepoznaného a nějakého náhlého vzplanutí mysli mít zde něco extra a navrhuji počkat, jak se s tím v tom Táboře popasují.

Jsou totiž důležitější věci než sedět na opěradle. A pokud to mládežníci chtějí – ať se spojí a najdou na to zdroje mimo městský rozpočet a zkusí to někde také na zkoušku dát. Ale za své. Pak si toho budou třeba i více vážit, než těch laviček, které ničí ostatním.

A prosím – berte Vy tam ( snad odpovědní) na městě jako důležitý poznatek toto: Ing. Jan Fišer, vedoucí odboru životního prostředí táborské radnice, vysvětluje: »Lavičky vyrobily Technické služby Tábor a každá vyšla na zhruba 5100 Kč. Konstrukce je z profilového materiálu (jäkl) v nerezové úpravě, na horní hraně je silná dřevěná deska jako sedák. Lavička je pevně uchycena v betonovém základu kotevními šrouby, aby se při zatížení nepřeklopila. Přesto v Táboře zatím lavičky instalovali pouze u opěrné zdi, aby ještě více znesnadnili jejich případné přepadnutí. Nicméně při vysedávání na opěradle běžné lavičky je nebezpečí přepadnutí mnohem větší a riziko úrazu při zlomení horních částí opěradla se také neúměrně zvyší. Uvažujeme o tom, že nové lavičky necháme odborně prověřit i z tohoto hlediska, uzavřel Ing. Jan Fišer.

Takže – neinstalovali je všude, ale jen čistě výběrově, aby to nejprve vyzkoušeli s tím, že je za tím opěrná zeď!

Což znamená, že to není všude využitelné, protože i samo město Tábor cítí, že kdyby z toho někdo spadl, město by z toho mělo jen potíže, také si myslím, že takový prvek se nedá dát všude, protože kdyby na něj vylezlo menší dítě a spadlo na konstrukci dolů, mělo by město jako pořizovatel jen polízanici a třeba soudní spor.

Takže tvrdím NE a rozhodnější NE na takové pořizování laviček z městských peněz.

S lavičkami pro teenagery je to evidentně plocha pro aktivity neziskového sektoru působícího přesně tam, kam by město nemělo zasahovat. Tedy do sféry nadstandardu a obecně pro město zbytných věcí.

A už jen tak na konec – jako konzervativnímu člověku je mi tak drobně proti srsti i myšlenka naší apatie nad nově zaváděnými normami chování a zamýšlím se, co pro nudící se teenagery sedící na vymazlených lavečkách na opěradlech vymyslíme příště?

Že by on-line čerpací stanice pro nějaké to Péčko či Spíd?

O jednom zaspání úřednictva na našem městě

V souvislosti s mojí snahou dostat na web to, co jinde považují za samozřejmé ( smlouvy a faktury města ) mi připadne skutečně obludné, že v dnešní době internetu v boji tu s prorůstáním ekonomických zájmů do politiky, tu v boji s nekončícími chapadly korupce a netransparentnosti se náš úřad chová jako v letech dávno minulých.

Doslova mne ze židle nazvedlo sdělení uvedené v deníku http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/trznici-a-kasko-ma-v-najmu-manthellan-prostejovu.html ukazující na některé nejasnosti ohledně pronájmu městského majetku, kde novinář natvrdo napíše : „Právní dokument, na jehož základě Manthellan Kasko městu jako vlastníkovi a zřizovateli společnosti, která jej provozuje, půjčuje, není bohužel veřejnou listinou“ .

Proboha – úředníci tam na radnici!!! 

Budíček!!!  Je ráno!!!

Je rok 2011!!!! 

Je pomalu doba rozklikávacích rozpočtů měst na internetu či během krátké doby i státu a vy tady s námi nejednáte transparentně!! 

Je skutečně u nás nadále nutné, aby veřejnost k získání přehledu o nakládání s městským majetkem v klasickém obchodním vztahu, musela k naplnění svých práv opět brát na pomoc zákon 106/1999 Sb. o přístupu k informacím?

Pak se nedivte, že lidi říkají o vás to, co říkají.

Město jim totiž i Vaší cestou ukazuje stále odvrácenou tvář :( .

O rodění ježků v boji za vyšší transparentnost úřadu – zveřejnění smluv a faktur města na web

Roky profesně spolupracuji s různými úřady. Ale ze všeho nejvíce miluji komunikaci s tím naším, střediskovým, městským úřadem. Jako typickou ukázku, jak někdy rodíme ježky místo rychlého, transparentního řešení uvádím podnět na náš úřad, aby po vzoru řady jiných měst i naše město začalo zveřejňovat na webu města uzavřené smlouvy a aby začalo zveřejňovat i to, za co město utrácí či získává peníze ( aby zveřejnilo došlé a vydané faktury) minimálně z obchodních vztahů.

Plný text podání, které šlo na město 26.8.2011, najdete dole v článku.

Protože mi asi měsíc po podání nikdo ani slovíčkem na podání neodpověděl, ozval jsem se na město a dostal jsem 3.10.2011 tuto odpověď č. 1 :

Vážený pane inženýre,

z pověření M. Pišťáka, starosty města, Vám k Vašemu podnětu ze dne 26. 8. 2011 (urgováno dopisem ze dne 22. 9. 2011) ve věci zveřejňování smluv města a podstatných údajů o přijatých a vydaných fakturách sděluji, že námětem se zabývalo vedení města na základě stanovisek přísl. vedoucích odborů opakovaně, naposledy na poradě vedení dnešního dne. Návrh řešení se připravuje a je předpoklad, že závěrečné stanovisko bude výsledkem jednání porady vedení dne 10. 10. 2011, o něm Vás budeme neprodleně informovat.

Věra Krejčí

10.10.2011 opět jednala porada vedení a čekal jsem tedy 11.10.2011 nějakou zprávu.

Nedostal jsem žádnou a tak jsem si o ni opět napsal.

Odpověď č.2 zněla :

Vážený pane inženýre,

na základě pověření M. Pišťáka, starosty města, Vám k Vašemu podnětu ze dne 26. 8. 2011 (urgováno dopisem ze dne 22. 9. 2011 a e-mailem ze dne 11.10.2011 12:42 hod.) ve věci zveřejňování smluv města a podstatných údajů o přijatých a vydaných fakturách sděluji, že námětem se zabývalo vedení města na základě stanovisek přísl. vedoucích odborů a místostarostů města, naposledy na poradě vedení dne 10. 10. 2011. Závěrečné stanovisko, které jsem avizovala, učiněno dosud nebylo. Starosta města konstatoval, že shromáždil veškeré připomínky, rozhodl, že se uskuteční další jednání a poté navrhne řešení (termín nebyl upřesněn). O výsledku Vás budeme informovat.

Věra Krejčí

A co vlastně v tom rodění ježků , které trvá pomalu už 2 měsíce jde?

O jednoznačnou transparentnost řídících procesů na úřadě a transparentnost nakládání s financemi města.

Starosta města Prostějov

pan Miroslav Pišťák

 Ing. Pavel Burša

V Prostějově 26.8.2011

 Vážený pane starosto,

dovolte mi Vás oslovit z pozice občana města s námětem, u kterého bych rád požádal o Vaši podporu. Prolétl jsem weby několika měst našich i slovenských zejména v otázce trendů směřujícího ke zvýšení transparentnosti města ve směru k vynakládání veřejných peněz z rozpočtu města a předkládám Vám z této činnosti 2 návrhy. Sleduji problematiku správy veřejných prostředků dlouhodobě a chtěl bych Vás pořádat, zda byste z pozice starosty města v rámci koalice stran ČSSD a ODS níže uvedené návrhy realizované už i v jiných městech předložil městské radě k projednání a sám je případně inicioval a pomohl je prosadit.

 

Návrh č. 1 – zveřejnění smluv města

Tento mechanismus ukazuje, jaké závazky mají navzájem vůči sobě plnit město x povinný subjekt či dodavatel. Připojuji zde zejména odkaz například na město Praha, kde primátor Svoboda v rámci koalice stejných stran tento  návrh také velice výrazně podpořil a kde funguje skutečně precizní systém evidence, jaký hlavnímu městu skutečně závidím.

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni_deska_a_oznameni/evidence_smluv

O tom, že existují dnes i další města postupující více směrem k transparentnosti správy veřejných prostředků ve formě zveřejnění uzavíraných smluv, připojuji jako důkaz zde tyto odkazy:

třeba město Hodonín: http://www.hodonin.eu/zverejnene-smlouvy/ds-48778/p1=49773 ,

nově například město Nový Jičín: http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/smlouvy/ s velice propracovaným systémem evidence jak příjmových smluv http://mapy.novy-jicin.cz/ost/smluvni_vztahy/smlouvy_p/index.php?frame , tak i evidencí smluv výdajových http://mapy.novy-jicin.cz/ost/smluvni_vztahy/smlouvy_v/index.php?frame .

Určitě se shodneme, že pořádek ve smlouvách a jejich plnění je základem pro chod města. Veřejná kontrola plnění obsahu smluv, určitě i jejich potřebnosti pro město a samozřejmě i kvalita podmínek, do nichž města vstupují (uvedu příklad na výši % podílu výnosnosti z pokut ze stacionárních radarů či výše ceny za pronájmy nemovitého majetku) kultivuje správu města na efektivní a výkonný orgán umějící se poučit z chyb svých či chyb svých kolegů.

Errando discitur aneb „Chybami se člověk učí“ nám určitě pomůže, neboť každou zveřejněnou smlouvou potencionální budoucí chybu eliminujeme, protože existuje náhled na vhodná a kvalitní řešení.

Kdybych mohl se znalostí věci doporučit našemu městu převzít nějaké řešení u návrhu č. 1, volil bych buď město Praha či Nový Jičín. Oba systémy umožňují vyhledávání a jsou skutečně kvalitní. Směr ve veřejných zakázkách směřuje k povinnému zveřejňování uzavíraných smluv, tedy jejich zveřejněním splníme jednoznačně jedno z nejdůležitějších protikorupčních opatření.

 

Návrh č. 2 – zveřejnění podstatných údajů o fakturách města jak přijatých, tak vydaných

Tento mechanismus ukazuje skutečné nároky fakturované jak proti městu, tak ze strany města.

Tento trend neskrývat, kdo a co fakturuje je umožněn samozřejmě rozvojem informačních systémů používaných městy a rozhodně není náročný na ruční zpracovávání dat.

Ukazuji zde zejména na jednoduchý systém města Hodonín, http://www.hodonin.eu/zverejnene-faktury/ds-48779/p1=49772 , kde se zveřejňuje alespoň soupis ve formátu pdf.

Tento trend k otevřenosti účtů města k nám zejména směruje ze Slovenska, kde je povinnost samospráv zveřejňovat jak smlouvy, tak faktury tak dokonce objednávky.

Připojuji zde pro náhled třeba skutečně propracovaný systém města Poprad, aby bylo vidět, jak to vše může efektivně fungovat s evidencí :

a)      uzavíraných smluv http://www.poprad.sk/zmluvy.phtml?id3=51600

b)      objednávek http://www.poprad.sk/objednavky.phtml?id3=59178

c)      faktur http://www.poprad.sk/faktury.phtml?id3=59201

 

Vážený pane starosto,

chtěl bych Vás zdvořile požádat o to, aby výše uvedené návrhy realizovalo v nějaké podobě i naše město a to zejména u smluv za dobu posledního volebního období od roku 2010 s případným postupným doplněním dat u všech dosud platných a plněných smluv z historie ( napadá mne například běžící služba na úklid města či stále běžící pronájmy nemovitého majetku) a s uvedením přehledu všech faktur například od roku 2011.

 Můžeme se tak aplikací těchto návrhů jednoznačně přihlásit do boje vůči korupci a to nejen slovy, ale i činy.

 Pokud byste tyto návrhy předložil do rady města zejména z pozice starosty, určitě by to byl velice výrazný signál směrem k veřejnosti o plnění volebního programu obou stran či koaliční smlouvy. Vycházím ze skutečnosti, že pokud máme věci řešit moderně a transparentně, neměli bychom před využíváním nových postupů zavírat oči.

 Chceme-li řídit loď v dnešních překotných dobách, musíme být v čele proudu, aby nás proud nepředběhl a nesmýkal s námi o ostrá skaliska.

 Doba realizace výše uvedených návrhů při znalosti problematiky může být maximálně v jednotkách týdnů a je předpoklad, že jejich zavedení nebude činit žádné větší nároky na město, protože tyto informace máme a jen najdeme technické řešení, jak je zveřejnit.

 S přátelským pozdravem Ing. Pavel Burša

 P.S.

Díval jsem se na weby našich 2 hlavních sousedů města Olomouce a města Přerov a oni tuto problematiku zatím neřeší. Pokud bychom do řešení návrhů okamžitě šli, můžeme jim být dokonce kladným příkladem a to třeba i Olomouckému kraji.