Konec spolupráce s firmou Czech Radar?

Dne 22.11.2011 přijala městská rada usnesením tento bod :

41. Měření rychlosti v dopravě – smlouva s firmou Czech Radar
Usnesení č. 01002: Rada města Prostějova p o v ě ř i l a Ing. Baláše, tajemníka MěÚ, navrhnout možnost případného ukončení smlouvy s firmou Czech Radar.

Opakovaně jsem zde prosazoval názor, že daný koncept smlouvy s touto společností není šťastný.

Byl zde hned odpočátku evidentní exces s umístěním radaru ne na nebezpečné místo, ale na místo nejvýnosnější.

Pak se čím dál více ukazovalo, že systém zpracování , tak jak byl nastaven, není v souladu s naším právním řádem … viz. závěry kontrolního dozoru http://www.mestopv.cz/files/Urad/KS/zaznam-z-vrchniho-statniho-dozoru.pdf .

Město z toho mělo jen špatné renomé u občanů a řidičů, neslo v plné tíži náklady úřadu na zaměstnance, na desetitisíce zbytečně tištěných poštovních zásilek, neboť náš právní řád v institutu osoby blízké není nakloněn této navržené formě práce s firmou Czech radar.

Co tedy s tím dělat dále?

Vzhledem k tomu, že stacionární radary skoro 2 roky nefungují, minimálně další rok ani fungovat nemusí, protože institut osoby blízké ve stávajícím znění zákona bude platit ještě celý rok 2012!!!, vyjadřuji plný souhlas s ukončením takové spolupráce.

A doufám, že příště se městští politici nenechají chytit do soukromé pasti lákavě nějak nazvané, ale že budou předtím zkoumat, co se za tím pozlátkem skrývá.

U nás to byla neskonalá paušalizace přestupků, sázení pokut jako když Baťa sázel cvičky a to vše ve prospěch jedné soukromé firmy.

Konec svévole odtahovek při úklidu města

Ústavní soud ve svém stanovisku IV.ÚS 612/11 ze dne 19.10.2011 zamítl ústavní stížnost Správy služeb hlavního města Prahy ohledně jejich povinnosti vracet odtažená auta po úklidu na původní místo. Blíže k tomu třeba článek zde http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=722296 .

Platí tak sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu … Nejvyšší soud při výkladu aplikované normy vzal v úvahu časové omezení vlastnického práva provozovatele silničního vozidla nezbytně nutné z hlediska realizace veřejného zájmu, nemohl Ústavní soud považovat takový výklad za svévolný, iracionální, či objektivně neakceptovatelný.

Nejvyšší soud uznal dříve už nárok odtahovek při odtahu aut při veřejném čištění ulic za nepřiměřený v rámci omezení vlastnického práva. Tedy při úklidu MOHOU auto odtáhnout, ulici vyčistit, ale po ukončení úklidu auto MUSÍ vrátit zpět – samozřejmě s patřičnou pokutou od příslušného orgánu. 

Nemůže Vám tedy napříště hrozit ještě nějaká „smluvní platba“ za umístění auta na „smluvním“ odtahovém parkovišti.

Nu což – i u nás s tím byla mírná masáž ze strany úřadu, jak naše ulice budou plné nečistot a nepořádku, např. zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/cisteni-neodtahuje-se-asa-se-trapila-s-uklidem.html v článku z 22.3.2011, což snad vyvrátilo dne 14.11.2011 konečné stanovisko ředitele MP v článku http://www.iprostejov.cz/cz/p/s-blokovym-cistenim-se-ridici-vyporadavaji-po-svem/ .

… Přibližně dva měsíce připomíná blokové čištění také lístek nalepený na vchodových dveřích obytných domů, který vylepují pracovníci .A.S.A. Na situaci to ale zřejmě nic nemění. Podle poznatků městské policie bude počet pokutovaných řidičů v podstatě stejný jako množství v minulosti odtahovaných aut. „Jestliže někdo něco poruší, musí strpět postih. Vnitřně s rozhodnutím Nejvyššího soudu nesouhlasím, ale musíme ho respektovat,“ prohlásil Nagy .

O chytání koček za ocas

Tak jsme se v článku http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/nnncnapondeliurednici-hledaji-ve-meste-nahradu-za.html dozvěděli, že úředníci odboru kultury dělají inventuru sálů a sokoloven pro jejich případné využití po zbourání KASC a že se tomu hospodští diví.

Je mi z toho divně – snad si inventuru takových prostor udělala už ta komise!!!, která v roce 2008 stanovila prvotní podmínky v tu dobu snad „platné podmínky“ o tom, že záměr vítěze musí respektovat stavbu Společenského domu se sálem pro 500 osob.

Protože pak mi jinak tone myslí – proč tam pak do těch podmínek nové zástavby nedali třeba číslo 400, či třeba číslo 800 ( tolik bylo třeba osob na koncertu Petra Koláře o tomto víkendu http://prostejovsky.denik.cz/kultura_region/petr-kolar-zaplnil-kasko-prislo-fanousku.html ) či proč ji tam vlastně strkali?

Aby podmínkou sálu odradili další potencionální kupce?

Jestli má skutečně platit, že nyní město politicky: nevhodným – špatně formulovaným – špatným rozhodnutím ( každý si dosaďte podle své politické příslušnosti a cítění to své zatřídění) přijde o sál umožňující návštěvu až 1200 osob a budeme takové akce rozstrkávat tu do hospod, tu do sokoloven, tak pánbůh s námi :( !!!

Když se dívám na historickou zástavbu města, tak lidé dříve odjakživa tvořili cíleně prostory pro střetávání se – tu lacinější a více využitelné sokolovny, tu třeba i honosné Národní domy. Prostě, aby se mohli sejít a pobejt spolu.

Ale těch lidí v roce 1900 žilo v Prostějově cca 24000, dnes jen nás cca 45000 a široké okolí vesnic nás bere zatím jako kulturní centrum regionu a tak řada lidí do našeho města stále jezdí tu za kulturou či zábavou. Ale co stačilo v roce 1900, nemusí stačit dnes, když je nás tu 2 x více.

Stále více mi to jednání a lavírování a odklady kolem KASC připomíná honění koček a jejich chytání za ocas. To totiž ty kočky přitom honu na ně abnormálně řvou, dělají přitom rambál a sekají drápky a to si nyní plně asi jako město vychutnáme…

Místo jasně definované dlouhodobé strategie, která měla být hotova v roce 2008 a plně na stole v roce 2010 a následně měla být zapracována do střednědobých rozpočtových výhledů, nyní honíme operativu a termíny.

A jak to tak stále více vypadá, sál umožňující setkání tu 500, tu 800 či dokonce 1200 osob se nám vypaří a nebude žádný.

Místo budování a rozvíjení města děláme restrikci. 

Ustupujeme komerci, vyčistíme jí plochy a tak se možná skutečně příště na nějakém to plese sejdeme v sokolovně.

Pak si hópneme před sokolovnu a na jediné městské tržnici v přístěnku tam vzadu u sokolovny ( vždyť tam do centra lidi stejně na starou tržnici nechodili, tak proč ji vlastně mít v centru města – lidi nechtěli farmářské trhy, ale požadovali po nás zabezpečit jim hlavně značky Dolce & Gabbana, Calvin Clein, ZARA a tak potřebný Mekáč či KFC),  si koupíme mrkev a ředkev a řekneme si, …supr, to jsme se dnes ale poměli :) .

Smog útočí !!!

Dnes odpoledne bylo v Prostějově naměřeno 185 mikrogramů polétavého prachu PM10- norma je 50.

Překročení činilo více jak trojnásobné množství a stav vzduchu v Prostějově byl označen nejyvšším číslem 6 – velmi špatná !!!

185 mikrogramů prachu !!!

A po 6 hodině večerní už to bylo 235 mikrogramů – skoro pětinásobek povolené normy !!!

A také nejvíce z celé české republiky !!!

Hodnoty smogu v 18:00 hod. najdete v tabulce za celou ČR zde .

Stav se večer ve 20:00 hod. dále zhoršil – dosáhl 245 mikrogramů … :( .

Ale už předtím v 19:00 hodin dosáhl špičky a to 255 mikrogramů :( , :( .

 

Parkování, parkování, parkování

O tom, že se něco v oblasti parkování v našem městě chystá, jsem psal už zde http://www.pavelbursa.cz/?p=1614 .

Ale od té doby prošlo 6 měsíců a zatím nic nového.

Možná jsem jen slyšel trávu růst či až moc věřil v té věci politikům v prohlášení ze dne 16.5.2011, že jde s tím kompletním pronájmem parkovacích míst firmě .A.S.A TS Prostějov jen o nouzové řešení … viz. konkrétně a černé na bílém je to uvedeno http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/mestska-parkoviste-ziskala–do-pronajmu-asa-.html „Smlouva nebude trvat dlouho,“ nechal se slyšet starosta, který, společně s radními připravuje nové řešení obsluhy parkovišť. …

„Nabízí se zrušení pronájmu a určení správce,“ naznačila místostarostka Alena Rašková.

Inu, uběhlo 6 měsíců a stále nic.

Obrátil jsem se proto po 6 měsících od podání původního podnětu opět v té věci s opakovaným podáním na pana starostu, kde navrhuji našemu městskému úřadu několik bodů, jímž by se měl parkovací systém města řídit a jak by měl být spravován.

Inu – čas běží a peníze městu utíkají.

Koho problém parkování zajímá, může se seznámit s námětem v této věci v bodovém uvedení jednotlivých priorit například zde .

Původní námět ohledně Parkovacího systému města Prostějov ze dne 13.5.2011 podaný v této věci včetně jeho zdůvodnění a popsání základních principů najdete zde .

Konečně drobná chvála za lepší a kvalitnější funkcionalitu na webu města

Po dlouhých měsících laborování, jak dávat na web města údaje o veřejných zakázkách nastal drobný posun směrem k vyšší kvalitě zveřejňování údajů o činnosti města v oblasti pořizování jak služeb, tak dodávek materiálu …

V sekci Veřejné zakázky město začalo používat výrazněji sofistikovanější ppeSystém, který nakrásně ukazuje, co se pro město pořizuje a to dokonce i v úrovni těch velice oblíbených „malých zakázek“ .

Takže se můžete seznámit, kolikže sportovní obuvi se třeba právě kupuje pro potřeby strážníků MP a teoreticky se můžete seznámit s tím, kolik třeba ponožek už koupili :-) .

Dám tomuto systému cca 100 dní hájení a pak se podívám, jak se ho úředníci naučili používat.

Ono to totiž není jen o transparentnosti uveřejnění soutěže a určení okruhu osob vyzvaných k účasti, ale i o procesu vyhodnocení, stanovení pořadí a sepsání smlouvy a zveřejnění konečné ceny.

A právě zatím ta koncovka veřejné zakázky tady u nás chybí – u ukončených a zveřejněných zakázek se skoro nikde nedozvíte, kolik lidí soutěžilo, jaké byly jejich nabídky a kolik činila vítězná nabídka.

Ale jak říkám – každé softwarové řešení chce čas a tak ho úřadu dáme.

KASC – bez peněz do hospody nelez

Stále více se situace s KASC blíží patu či snad nedejbože prohře města.

Ukazuje se, že nadále platí stará česká přísloví „Bez peněz do hospody nelez“ či dokonce „Nechoď Vašku s pány na led“ .

O co jde? Měli jsme KASC – 17 let starou stavbu, bratru nezateplenou, ale velkou, stojící a funkční.

Shlédli jsme se v nabídce zájemce o lukrativní pozemky a naběhli mu na lopatu a prodali mu pozemky a staré KASC.

A nyní zjišťujeme, že námi obdržené peníze na nový Společenský sál rozhodně stačit nebudou.

Takže se to blíží pak komedii ve stylu Járy Cimrmana ve slavné hře o Dobytí severního pólu – vše bylo spočítáno absolutně přesně, akorát se to zapomnělo vynásobit dvěma :(. 

A my skončíme jako té v pohádce :“Jak dědeček měnil, až vyměnil“.

Takže je potřeba se ptát, co se vlastně stalo v letech 2010, kdy jsme Manthellanu sedli na lopatu. Buď jsme měli od někoho špatná čísla a udělali jsme na základě nich špatné rozhodnutí, nebo jsou ta čísla v pořádku a můžeme jít do toho. Ale je divné, že v době krize stavebnictví se tak zásadně liší čísla o stavbě Společenského domu z roku 2010 a jen o rok později.

Proto jsem oslovil pana starostu se žádostí o to, aby právě ty ekonomické rozbory, na základě nichž město rozhodlo o zásadní změně záměru ve věci KASC zveřejnil na web.

Proto, aby bylo vidět, co nová stavba měla v roce 2010 dle odborníků stát. Aby bylo vidět, kde jsme se tedy případně sekli a na základě jakých predikcí, předpokladů, výpočtů či analýz. A kde tedy chybí třeba to vynásobení dvěma.

starosta města
pan Miroslav Pišťák

Věc : zveřejnění interních analýz ke smlouvě MANTHELLAN a.s. x KASC

Vážený pane starosto,
chtěl bych Vás požádat o to, aby město Prostějov na svých webových stránkách zveřejnilo interní analýzy, o nichž mluví smlouva se společností MANTHELLAN a.s. v části Preamhule, v části D takto : Po dokončení výběrového řízení se však Město na základě interních analýz rozhodlo realizovat výstavbu Kulturního centra samostatně a ve vlastní režii .

 Stále více zaznívají pochyby o ekonomice budoucí stavby Kulturního centra (běžně lidem označovaného jako Společenský sál pro 500 osob). 

Proslýchá se, že požadovaná částka za stavbu nového Kulturního centra dosahuje několikanásobku ceny, se kterou se v záměru ucházela společnost MANTHELLAN ve své soutěžní nabídce.

Předpokládám, že vzhledem k zásadnímu odchýlení se od původně avizovaného záměru si město Prostějov ( jeho orgány – rada či zastupitelstvo) nechalo zpracovat rozborové materiály, dále označované jako „interní analýzy“, které použilo pro odůvodnění tehdejší zásadní změny v realizaci záměru.

Předpokládám, že tyto pro rozvoj města tak důležité materiály byly určitě vypracovány nezávislými odborníky či nezúčastněnými osobami a i když jsou interní, že to neznamená, že jsou současně i tajné.

Na základě těchto „interních analýz“ byla provedena zásadní změna záměru, která v konečném důsledku může znament i to, že nový sál vyjde město na několikanásobek obdržené ceny za starou budovu KASC a pozemky či dokonce to může znamenat, že město Kulturní centrum ( Společenský sál pro 500 osob) nebude mít.

Chtěl jsem Vás tedy v rámci všeobecně požadované transparentnosti procesu realizace záměru požádat:

- aby město zveřejnilo na městském webu „interní analýzy“, o nichž se zmiňuje smlouva se společností MANTHELLAN a.s.

- aby město sdělilo, kdo tyto analýzy vypracoval a kdo tedy ručí za jejich věcnou správnost zejména po stránce ekonomiky a zejména vyčíslení budoucího závazku města ve formě „stavby ve vlastní režii“

- o případné sdělení, zda byly v rámci těchto analýz vyžádány i oponentní posudky k navrženému řešení města, které bylo pak vyjádřeno ve smlouvách

Moc a moc se omlouvám, že Vás tímto požadavkem zatěžuji. Ale čas nás tlačí a ve skutečnosti stojíme na křižovatce.
 
Buď jsme se před rokem a půl dobře rozhodli a stavba nového Kulturního centra „v naší režii“ se vleze do čísel uvedených  rámci „interních analýz“ a vše bude o.k. a není důvod proces rozhodnutí dále odkládat.
 
Nebo jsme se prostě nerozhodli správně a stavba Kulturního centra nás vyjde na několikanásobek „interní analýzy“ a to není dobře. Proto bude vhodné znát jak původní rozpočty, tak i jejich autory, abychom z toho měli velice zásadní ponaučení pro příští zpracovatele rozborů a analýz a i jejich morální tak i finanční odpovědnost za ně.

Či dokonce můžeme dojít ke stanovisku, že nové Kulturní centrum ani nebude, protože bude tak drahé, že na to nebudeme mít finance.

Buď jak buď, je prostě čas ten gordický uzel už rozetnout a tím jednoznačně naznačit veřejnosti, co s kulturou v centru města bude i po roce 2013, po roce, v němž možná padne staré KASC.

s pozdravem Ing. Pavel Burša

KASC – střed velkých očekávání a sjednané reality

V souvislosti s nelítostně se krátícím termínem ZÁSADNÍHO rozhodnutí města ve věci jak Tržnice, tak Společenského domu nezbývá nic jiného, než věřit, že se nějak věci ještě dají do pořádku.

Můj názor jsem zde prezentoval dostatečně, proto si dovolím udělat jen takové malé shrnutí, jak byl v minulosti ve věci zejména sálu pro 500 osob prezentován záměr města.

Jde o časově uspořádaný výcuc mediálních vystoupení zástupců města udělaných v Prostějovském deníku.

Takže nejdříve KASC:

co se lidem slibovalo opakovaně v roce 2009 a i investor to potvrzoval:

 

2.4.2009 http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/o-kas-centrum-soutezi-tri-investori20090401.html

 

Sál pro pět set lidí a parkování

Radnice má i další požadavky.

„Předkládaný záměr musí respektovat městskou památkovou zónu a zajistit co nejvíc parkovacích míst. Součástí navržené výstavby pak bude také společenské centrum se sálem projektovaným pro nejméně pět set lidí,“ poznamenal.

„Jde o obrovskou investici a nesmírně lukrativní pozemky přímo v centru města. Teprve až investor splní naše podmínky, dojde k prodeji,“ řekl Uchytil.

 

 

24.4.2009 http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-co-zamysli-s-kas-centrem-investori-zatim-t.html

Radnice prodává KaS centrum i s pozemky za 49 miliónů

Radnice prodává Společenský dům s okolními pozemky o rozloze patnácti tisíc metrů čtverečních plochy za devětačtyřicet milionů korun. Požaduje, aby v lokalitě vzniklo obchodně společenské centrum se sálem pro pět set lidí a co největšími parkovacími plochami. Projekt přitom nesmí hyzdit historické centrum města.

 

7.5.2009 http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/kas-o-vitezi-bude-jasno-v-srpnu20090507.html

Radnice nabízí zmíněné nemovitosti za necelých devětačtyřicet milionů korun. Chce, aby tam investoři vybudovali obchodně-společenské centrum s tanečním sálem pro pět set lidí a garážemi, jež nenaruší architektonický ráz místa.

22.5.2009 http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/kas-radnice-uz-zverejnila-slozeni-komise20090522.html

Už během příštího týdne,“ slíbil Grepl. Lidé mohou předložené dokumenty i připomínkovat, komise pak při hodnocení nabídek přihlédne k jejich názoru.

„Důležitý při výběru nejlepší nabídky bude především architektonický záměr a životnost projektu. V září by pak mohli zastupitelé rozhodnout, s jakým zájemcem bude podepsána smlouva. Nejdříve o pronájmu a poté o koupi Společenského domu a jeho okolí,“ prohlásil prostějovský místostarosta Vlastimil Uchytil.

Radnice nabízí zmíněné nemovitosti za necelých devětačtyřicet milionů korun. Chce, aby poblíž židovských uliček vybudovali investoři obchodně-společenské centrum s tanečním sálem pro pět set lidí a garážemi.

11.10.2009 http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/kasc-manthellan-je-nejlepsi20091110.html

Juraj Aláč, tiskový mluvčí Manthellanu, popsal, že základní myšlenkou jejich návrhu je doplnit stávající centrum města zajímavými a funkčními stavbami tak, aby zapadly do současné zástavby a splňovaly požadavky prostějovské radnice.

„Vstup do nového kulturního stánku je plánován z nároží ulic Komenského a Na Spojce. Vlastní společenský sál pojme minimálně pět set osob, bude sloužit nejen pro pořádání plesů a tanečních, ale také například jako místo pro koncerty, kongresy, promítání filmů a podobně,“ uvedl.

 

A jaká nastala realita v roce 2010?

 

4.8.2010 http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/otazniky-kolem-kasc-co-vlastne-radnice-planuje.html

 
Kde bude knihovna? Nevíme. Co bude s tržnicí? Uvidíme. Kdo vybuduje nový kulturní dům? Neřekneme.Takto lze shrnout postoj prostějovských radních a zastupitelů v otázce patnácti tisíc metrů čtverečních u Společenského domu (KaSC) v Komenského ulici.
 

„Ve smlouvě, kterou jsme s městem podepsali v polovině července, je ustanovení, které říká, že na základě interního vyhodnocení si společenské centrum postaví město samo a ve vlastní režii,“ sdělil včera mluvčí Manthellanu Juraj Aláč.

Podotkl, že zbytek zástavbového záměru, týkajícího se například otázky stávající tržnice a místa, kde by snad mohla stát nová knihovna, bude jejich společnost řešit v součinnosti s městem.

Podmínky smlouvy s Manthellanem doladili prostějovští zastupitelé na neveřejném semináři, který se konal počátkem června.

 
Nejvíce problematické pro občany tedy zůstává to, na základě čeho město změnilo svůj náhled na věc a přešlo od stavby Společenského domu v režii investora na záměr to stavět samo.

citace ze smlouvy : …Po dokončení výběrového řízení se však Město na základě interních analýz rozhodlo realizovat výstavbu Kulturního centra samostatně a ve vlastní režii …

Kdo je ale vlastně to anonymní „MĚSTO“? 

Město nemá hlavu, město někým jedná – některou městskou hlavu v původním vyjednávacím týmu muselo napadnout změnit kriteria soutěže.

Uběhl už rok a čtvrt od podpisu smlouvy a stále není nic jasného…

Zůstane či nezůstane v centru tržnice?

Bude mít město Společenský sál pro 500 osob ano – ne a kdo ho postaví?

Co brání setsakra například té pracovní komisi zastupitelstva ke KASC v rámci transparentnosti procesu zveřejnit, kdo je autorem tohoto interního materiálu a zda tento materiál měl vypracovanou nějakou oponenturu? A tím veřejnosti tedy doložit na základě vlastně jakých podkladů „město“ zásadně změnilo původní záměr soutěže…

Vždyť jde o pouhých minimálně 60 mega a to v době sílící ekonomické recese a tedy nedostatku financí na jakékoliv investice.

Mimochodem – najdeme odvahu zveřejnit, kdy tento interní materiál zásadně měnící podmínky původní soutěže o architektonický návrh projednala vlastně i rada města a kdy i zastupitelstvo, aby jím revokovala své původní rozhodnutí z roku 2008 a jak bylo o tomto dokumentu hlasováno?

Víte, když nerozkryjeme karty, na základě čeho a vlastně proč si má Společenský sál stavět samo město a proč tato podmínka nezůstala na investorovi, zůstane nám jako městu v ruce jen černý Pert a z centra města zmizí jak Tržnice, tak Společenský sál.

a nyní Tržnice:

23.10.2010 http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/trznici-v-prostejove-opousteji-prodejci-ma-nejiste.html

Místostarosta Zdeněk Fišer (ČSSD) tvrdí, že myšlenka tržnice u místního nádraží je čistě hypotetická.

„Nynější projekt tuto otázku nezahrnuje,“ dodává s tím, že řeší naopak silnice, cyklostezky, chodníky, zastávky, osvětlení a zeleň.

„Stavba obchodního centra v lokalitě Společenského domu se vlastního prostoru městské tržnice nijak nedotkne,“ ubezpečil Fišer.

 
Co bude s tržnicí? Uvidíme.

Odborné komisi, radním a posléze i zastupitelům Manthellan nabídl, že postaví obchodní centrum s podzemním parkovištěm, kulturní sál pro více než pět set lidí, knihovnu a rezidenční bydlení. Vše takovým způsobem, aby nenarušil architektonický ráz lokality.

Co z tohoto plánu nakonec zbude, je nejasné.

Podmínky smlouvy s Manthellanem doladili prostějovští zastupitelé na neveřejném semináři, který se konal počátkem června.

„Věci se tam probraly. Na následném zasedání zastupitelů, kde se hlasovalo o znění smlouvy s firmou, se o tomto bodu programu už v podstatě nediskutovalo. Všech třicet přítomných zastupitelů hlasovalo pro schválení smlouvy,“ informovala prostějovská mluvčí Jana Gáborová.

 4.10.2011 http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/neberte-nam-trznici20111003.html

Nikdo neřekl, že se bude tržnice bourat,“ prohlásil Pišťák.

Starosta k věci

Starosta Pišťák v pondělí dopoledne autorům petice, kteří se za ním vypravili na radnici, řekl, že jeho názor je ponechat tržnici na místě.

Otazníky kolem tržnice

Místostarosta Zdeněk Fišer (ČSSD) již dříve prohlásil, že myšlenka přemístit tržnici u místního nádraží je čistě hypotetická. Zároveň ubezpečil, že stavba obchodního centra v lokalitě Společenského domu se vlastního prostoru městské tržnice nijak nedotkne.

Tržnice v Prostějově určitě bude. Otázkou, kde ji umístit, se bude rada města zabývat na počátku příštího roku,“ slíbil v prosinci 2010 prostějovský místostarosta Jiří Pospíšil (ODS). Do podzimu roku 2011 nedokázal prodejcům ani návštěvníkům trhů říct, co špičky města plánují.

Lavičky pro teenagery III.

Ani jsem neočekával odpověď na mé nesouhlasné stanovisko k těm lavičkám .

Ale přesto mi dnes dorazila reakce.

 ———— Původní zpráva ————
 Od: Gáborová Jana <Jana.Gaborova@prostejov.eu>
 Předmět: FW: lavičky pro teenagery – odpověď na výzvu města k jejich umístění
 Datum: 02.11.2011 12:34:14
 —————————————-
Dobrý den, postupuji Vám odpověď místostarostky a političky Zdravého města na
Váš názor týkající se laviček pro teenagery, zdraví Jana Gáborová:
 
Vážený pane inženýre, v žádném případě se nejedná o úhradu z rozpočtu města či
Zdravého města, komisí ani jiných financí městských. Financování zajišťuje
Okrašlovací spolek ze svých vlastních zdrojů. Nápad se nám zdál vtipný a
využitelný tam, kde se mládež nejvíce shlukuje. Mě např. vadí, že mládež sedí na
lavičkách v parku s nohama na sedací ploše – Vám ne ?
 
Působila jsem 3O let ve školství, 15let jsem byla na strojírenském učilišti,
dalších 15 let na oděvní průmyslovce , k tomu mám tři děti a tak si troufám
 říct, že o mládeži něco vím. Vždy jsem dosáhla cíle spíše po dobrém než silou či
 tvrdostí. Mnoho let jsem měla na stole citát jednoho starého řeckého filosofa :
“ Dnešní mládež je hrozná. Nejhorší na ní je, že už k ní nepatříme.“

Pokuste se občas podívat i na tu “ hroznou“ mládež s láskou a humorem. Možná
budete překvapen, kolik moudrých a vzdělaných lidí mezi nimi objevíte.
 
Alena Rašková

Nu což, bylo mi odpovězeno, tak jsem připojil k tomuto mailu svoji shrnující odpověď.

… Když si tak hezky zprostředkovaně povídáme, také si dovolím jednu malou odpověď cestou paní tiskové mluvčí ( snad se na mne nebude zlobit) :
 
a) s projektem Zdravého města vycházím z citace paní Sokolové pro Idnes: Pokud by podle ní šlo například o deset kusů, nebrání se tomu, že by celou věc sponzorsky zaplatil Okrašlovací spolek. „Ještě to dořešíme v radě města. Další možností je třeba i připravit projekt na takové lavičky v rámci programu Zdravé město,“ podotkla. 
 
Mám prostě jiný názor na fungování Zdravého města, které by mělo žít aktivitou a ne doopravdy podporou sezení na zadku :-)) .
 
 
b) o tom, že v městě Táboře jde o čistě o projekt zkušební a to jen u 3 laviček je prostě doložitelné… A my se u nás hnedle popapežtíme na 10 laviček a chceme to hned roztrkat po celém městě…
 
c) o tom, co dovede sedící a nudící se mládež vidím od jara do zimy u nás u RGaZŠ na tylovce v tom rekonstruovaném parčíku, kde hlučící a bavící se mládež nejlépe u toho mlátící skateboardem vytlačila z této zóny zejména právě seniory a to mi až tak vtipné nepřipadne :-( .
 
Končím – prostě se zde asi u tohoto bodu neshodneme.
 
Když to bude realizovat a nést za to následky nějaká ta neziskovka, bude to prostě jako s těmi hodinami „Přijdu včas“ – pro život města to bude zbytné, o účelnosti toho se dá hodiny diskutovat, ale to je asi tak vše, co k tomu říci.
 
Máme za město k řešení tisíce jiných drobností a samozřejmě i důležitějších věcí, než lavičky pro teenagery…To, že máme na některé věci ve městě různé názory je správné.
Je správné dát ale i prostor prostě nesouhlasnému stanovisku. Já reagoval na tento návrh s lavičkami zejména proto, aby nás pak aktivisti v tisku lacině nekamenovali argumentem, že jsou všichni 100% pro jejich nápad a že nikdo nebyl proti ;-) a laviček nebude pak 10, ale třeba 20. Znáte to – dělá se zejména to, proti čemu se nikdo neozývá…
 
přeji Vám všem hezký den
 
Přeji „Zdar lavečkám“ nejen pro teenagery, ale třeba i těm pro seniory :-)
 
Pavel Burša, co má prostě na lavečky pro teenagery odlišný názorB-)