PF 2012

Vážení přátelé,

do nového roku 2012 Vám Všem přeji:

aby to byl opět nejlepší rok ve Vašem žití,

aby Vás lidi měli rádi,

abyste i Vy měli ostatní lidi rádi,

aby zdraví sloužilo nejen Vám, ale i všem blízkým,

aby se problémy dařily řešit a nepřerůstaly Vám přes hlavu,

abyste lidi s jiným názorem brali pouze za „lidi s jiným názorem“ a ne za nepřítele,

aby, až rok skončí a Vy třeba někde ve skrytu duše budete bilancovat právě proběhlý rok, jste si řekli : „stálo to za to“.

A pokud Vám někdy připadne, že život s Vámi někdy jede z kopce – blíže uvidíte kliknutím zde ,

pak si třeba sáhněte do košíku starých a osvědčených hitů, jako byl třeba tento

starý klasický hit

či  tento

trošičku syrovější a procítěnější kousek pro fajnšmekry

anebo pro skutečné odborníky, kde při poslechu naskakuje husí kůže, je tu třešnička na dortu

G.F. Handel – Hallelujah

a poslední 2 odkazy tvoří jedna vypalovačka pro dobrou náladu a jedna super povedená taškařice.

P.S. 

Pokud budete někdy unavení, pak jděte klidně spát a pusťte si na odlehčenou odkaz uvedený zde :) .

http://www.youtube.com/watch?v=tuGvpw78hEU .

KASC – interní analýzy dokládající vývoj k odchýlení se od původního záměru

V minulém příspěvku z 8.11.2011 ( http://www.pavelbursa.cz/?p=2098 ) jsem oslovil pana starostu ve věci změny záměru výstavby Společenského domu s několika otázkami :

… Chtěl jsem Vás tedy v rámci všeobecně požadované transparentnosti procesu realizace záměru požádat:

- aby město zveřejnilo na městském webu „interní analýzy“, o nichž se zmiňuje smlouva se společností MANTHELLAN a.s.

- aby město sdělilo, kdo tyto analýzy vypracoval a kdo tedy ručí za jejich věcnou správnost zejména po stránce ekonomiky a zejména vyčíslení budoucího závazku města ve formě „stavby ve vlastní režii“

- o případné sdělení, zda byly v rámci těchto analýz vyžádány i oponentní posudky k navrženému řešení města, které bylo pak vyjádřeno ve smlouvách

 

Stav je totiž nyní takový, že veřejnost začíná mít pocit, že ke změně původního záměru došlo jen tak nějakými úhybnými manévry, řeknu-li to skutečně eufemicky.

V odpovědi mi pan starosta potvrdil, že skutečně ke změně záměru vedly nějaké hmatatelné materiály a že tyto materiály na úřadu stále existují.

Bohužel jsme se nedozvěděli zatím to, kdo je vypracoval a jak tyto materiály byly provázány například v rámci tvorby střednědobého rozpočtového rámce města.

Zatím si postup města v rámci KASC ( v této věci se s lidmi nekomunikuje, lidem se důležité a strategické materiály nezveřejňují, natož vysvětlují) rozhodně nezaslouží kytičku spokojenosti.

Tož pojďme to tedy neustále zkoušet, tak jak to s lidmi stále zkoušeli ti skřítci v pohádce od Jana Wericha.

Když ty interní materiály existují !!! – tak je prostě zveřejněme na webu  v sekci KASC a lidem skutečně na předložených materiálech, rozborech, tabulkách, grafech vysvětleme, na základě jaké dokladu jsme ustoupili od stavby Společenského domu investorem a co jsme tím jako protihodnotu získali.

Měnili jsme skutečně jabka za hrušky nebo spíše jabka za zajíce v pytli?

Kde se najednou vzala částka 100 mil. Kč !!! za nový Společenský dům, když soutěžní nabídka Manthellanu o žádné takové částce nehovořila? Jejich původní záměr najdete zde v odkazu a na straně 69 se tam mluví o sále za 49 mil. Kč .

Zde v odkazu najdete odpověď pana starosty odeslanou 15.12.2011, kde potvrzuje, že jsme se nerozhodovali jen tak, ale že k tomu byly nějaké podklady.

Já za sebe a snad i za ostatní chci mít jen jistotu, že to, co se dělo v roce 2009 a 2010 je nadále výhodné pro město.

Že to rozhodnutí odchýlit se ve věci Společenského sálu nebylo ono pověstné vykročení posledním krůčkem … do propasti.  Předtím jsme totiž měli KASC s největším sálem na okrese a dopláceli jsme na jeho provoz v rámci podpory kultury částkou cca 1-2 miliony korun.

Je pravdou , že po realizaci Obchodního centra skutečně ročně ušetříme 1-2miliony korun, ale to už budeme bez baráku a na nový desítky let nebudou peníze…

O jedné totální opravě dětského hřiště – Tylova x Libušínka a bagr

Tak i u nás ve vnitrobloku Tylova x Libušínka vzniklo před cca 6-7 lety NOVÉ dětské hřišťátko. Letecky pohled na něj je zaznamenán na fotce zde:

Nyní se asi v rámci akce výměny dětských prvků na hřištích http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/z-detskych-hrist-zmizi-stare-herni-prvky-sidliste-svobody-popraskany-asfalt.html provádí nějaká rekonstrukce.

Inu – ptal jsem se na městě, WO CO GOU? , když je tam ta plocha relativně krátkou chvíli ?? a vidím u ní najednou bagr, náklaďák !! a to nejlépe v pondělí 12.12. v 6 hodin ráno ještě za úplné tmy…

Inu … Otázka šla cestou paní tiskové mluvčí ihned 12.12.

Dobrý den paní Gáborová,

 v pondělí začali stavaři kompletně vybagrovávat „staré“ dětské hřiště ve vnitrobloku Tylova x Libušínka.

Vzhledem k tomu, že to tam až tak staré nebylo, chtěl jsem se zeptat – lze někde zveřejnit na plánku či nákresu či vizualizaci, co tam bude? Jak to tam má ponovu vypadat?

díky za info Ing. Pavel Burša

odpověď došla ihned 13.12.2011 a velice mne překvapila !!!

 Dobrý den, pane inženýre, k Vašemu dotazu na rekonstrukci dětského hřiště ve vnitrobloku ulic Tylova a Libušinka uvádím následovné.

Nejedná se o investiční akci, ale o rekonstrukci tj. nahrazení starých nebo nevyhovujících herních prvků ( na základě revize) novými s úpravou dopadové plochy, oplocení, lavečky. Přes zimu budou provedeny zemní práce a na jaře před zahájením „sezony“ budou namontovány nové herní prvky.

Jelikož se nejedná o investiční akci, ale o opravu, projekt není zpracován. Podrobné informace k opravě dětského hřiště , umístění herních prvků, laviček atd. Vám poskytne pani Simona Říhová (tel. 582 329 557), která má tuto oblast na Odboru správy a údržby majetku města na starost.

S pozdravem Ing. Jaroslav Chromek, Městský úřad Prostějov,Odbor správy a údržby majetku města, vedoucí oddělení údržby majetku města

Herdek baba – posuďte sami, jak vypadá pouhá oprava!!! :

Když se před těmi roky připravovala rekonstrukce tohoto vnitrobloku, seděl jsem tehdy s dnešním místostarostou Jiřím Pospíšilem na radnici a lidem z tehdejšího stavebního odboru jsme původní cestu napříč sídlištěm zalomili, aby nebyla jako přímka a hřiště jsme navhovali také jako nějakou tu nepravidelnou plochu.

A ono to tehdy vyšlo a realizace byla velice zdařilá !!!

Nyní, jak je vidět, opět vítězí zastánci přímek, ostrých rohů a nejlépe obdélníků !!!

Proto jsem chtěl vidět ty plány!!! 

Proč místo citlivě navržených původních úprav zachycených například z Google nyní jdeme tou nejlehčí cestou prostých obdélníků. Já asi vím – je to nejjednodušší cesta.  :(.

Za takový postup se ale kytičky spokojenosti nedávají .

Jen tak dále – bude o něco kvalitnější web o městských zakázkách

Dlouhodobě se snažím vedení našeho města směrovat k vyšší transparentnosti a využívání všech možných funkcí webu. Dnes jsem dostal v té věci opět přípis od úřadu v tomto znění :

Sdělení starosty

Vážený pane inženýre,

z titulu pověření M. Pišťáka, starosty města Vám sděluji, že na základě Vašich podnětů, týkajících se uveřejňování informací na webu města Prostějova, schválila rada města na své schůzi dne 6. 12. 2011 následující usnesení:

 K bodu 8. Návrh řešení zveřejňování schválených veřejných finančních podpor na webu města

Usnesení č. 01013:  Rada města Prostějova I.s c h v a l u j e

variantu 1 dle důvodové zprávy,  II.u k l á d á

Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,

cestou oddělení informačních technologií zajistit od 1. 1. 2012 zveřejňování informací o veřejných finančních podporách v souladu s variantou 1 dle důvodové zprávy.

 Var. 1 znamená, že se jedná o zveřejňování všech schválených veřejných finančních podpor s uvedením příjemce, účelu a výše poskytnuté VFP. Za tímto účelem byl zřízen na webových stránkách města Prostějova samostatný odkaz: Občan – veřejná finanční podpora – VFP rok  – soubor ve formátu MS OFFICE xls, po otevření daného odkazu se občan dostane na tabulku ve formátu MS OFFICE  excel, jež bude nabízet výše uvedená kritéria.

K bodu 9. Zveřejnění seznamu veřejných zakázek na webu města

Usnesení č. 01014: Rada města Prostějova I. s c h v a l u j e

zveřejňování seznamu veřejných zakázek v objemu nad 100 tis. Kč dle varianty A popsané v důvodové zprávě,

II. u k l á d á

Mgr. Renatě Grulichové, vedoucí Odboru kancelář tajemníka,

cestou oddělení veřejných zakázek  zajistit od 1. 1. 2012 zveřejňování informací o veřejných zakázkách v souladu s variantou A dle důvodové zprávy.

 Var. A: Pro zveřejňování realizovaných veřejných zakázek nad 100 tisíc Kč bude vytvořena  nová  samostatná www stránka,  na které bude tento seznam veden.

Označení stránky – „Seznam realizovaných veřejných zakázek“. Na stránce „Seznam realizovaných veřejných zakázek“ povede oddělení veřejných zakázek seznam veřejných zakázek, u kterých bylo ukončeno zadávací řízení a byl vybrán dodavatel, tedy uchazeč, který předložil nejvýhodnější nabídku.

V seznamu bude pro každou zakázku vyhrazen jeden řádek. K dané zakázce budou v seznamu uváděny tyto informace:

–        název zakázky

–        vybraný dodavatel = uchazeč, který předložil nejlepší nabídku

–        vysoutěžená cena zakázky

–        datum podpisu smlouvy o realizaci zakázky.  

 Mimo usnesení č. 01014 rada doporučila po uzavření soutěže uveřejnit seznam všech zájemců a jejich nabídky (předpokládá se souhlas uchazečů se zveřejněním) s tím, že Ing. Baláš zajistí v tomto smyslu předložení materiálu na příští schůzi rady.

 S pozdravem

Věra Krejčí

referentka agendy RMP a ZMP

Odboru kancelář starosty
Městský úřad Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov
Kontakt: 582 329 132
vera.krejci@prostejov.eu

Takto to bylo i prezentováno v našich mediích např. zde : http://www.iprostejov.cz/cz/p/transparentnost-vyberovych-rizeni-pokulhava/ či http://www.pvnovinky.cz/radnice-bude-otev%C5%99en%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-roz%C5%A1%C3%AD%C5%99%C3%AD-informace-na-webu .

Takže lidi – máte-li i Vy něco na srdci, co zvýší úroveň informovanosti o dění na městě, ozvěte se třeba sami na úřad i se svojí připomínkou.

Věřte – má to smysl … :) .