Brutalita na entou … v památkové zóně

Tak  mám někdy pocit, že se svět zbláznil.

Určitě to patří ke koloritu dnešní překotné doby, kdy pro řešení problémů místo rozumu vezmeme na pomoc … betonové kvádry.

Jedním takovým příkladem je povinné splnění informační povinnosti SOUO na Netušilce ve prostěch velevážených poskytovatelů dotací. No on Vám stát skrytě nejdříve totiž peníze vytáhne z kapes přes daně, aby Vám je laskavě přes prostředníky po peripetiích žádostí, doprošování někdy i podlézání nakonec poskytl ve formě dotace, za níž se musí veřejně děkovat a ukazovat na nich na moudro donátora.

 

 No sami uznejte, že k takovým betonovým patkám

 byste klidně uvázali bejka velkého jako kráva :) .

 

Radniční věž – platba x neplatba aneb jak vypadá mlžení kolem platby

Návštěva věže radnice měla být a také byla pro pár lidí od 1.ledna zpoplatněna .

Článek o tom je zde z 5.1.2012: http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/vstup-na-vez-nove-za-desetikacku-stale-na.html .

Pak se najednou 23.1.2012 odvolalo, co se právě řeklo: http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/mesto-zmenilo-nazor-pohled-z-veze-bude-opet-zdarma.html .

A zdůvodnění podle článku v Prostějovském deníku?

… Rada města vyhodnotila, že vybírání vstupného by spíše zatížilo administrativu a nepřineslo žádný efekt, takže jsme od toho upustili,“ vysvětlila mluvčí městského úřadu Jana Gáborová. …

A zdůvodnění podle článku v Prostějovském večerníku ? 

http://www.vecernikpv.cz/2012/4-2012/pv11.pdf .

… Uvědomili jsme si, že na rozsáhlou rekonstrukci radniční věže jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu. Tudíž na základě smlouvy o dotaci nemůžeme v souvislosti s věží pořádat žádné komerční akce. A přestože jde o pouhou desetikorunu na osobu, mohli bychom se dostat do problémů,“ řekl Miroslav Pišťák. …

Babo raď – komu věřit? Panu starostovi či paní tiskové mluvčí?

Primátor Svoboda x městská policie v Praze

Primátor Svoboda mi v Praze mluví jako z mé duše:

http://praha.idnes.cz/mestska-policie-v-praze-prestane-pokutovat-bude-hlidat-rekl-primator-1kc-/praha-zpravy.aspx?c=A120124_162318_praha-zpravy_ab

citace z článku :

 …Primátor Bohuslav Svoboda bude chtít po novém řediteli městské policie, aby „překopal“ její fungování. Podle Svobody strážníci zbytečně dublují práci policie, soukromých firem, hasičů i záchranářů. V minulosti navíc nakoupili zbytečné vybavení. Primátor chce, aby strážníci sloužili zejména na ulicích. …

Nesmyslně dublují funkce například s dopravní policií. To ve svém důsledku znamená, že více jak devadesát procent své činnosti věnují řešení dopravních přestupků, ale přitom nejsou schopni zvýšit bezpečnost Pražanů a turistů v ulicích a efektivně bojovat s nešvary, kterými jsou pouliční prodej drog nebo kapsářství,“ opřel se do fungování městské policie primátor Bohuslav Svoboda.

Chybí také mapa kriminality, podle které by se řídila činnost a umístění hlídek.

Navrhuji zavést systém mapy kriminality, kam musí být zahrnuty poznatky městské policie, policie, případně pověřených pracovníků města. Pro obchůzkovou činnost budou preferovány cyklohlídky. Zároveň budu trvat na prohloubení přístupu ´poznej svého strážníka´ a více seznamovat veřejnost se strážníky hlídkujícími v jejich domovské lokalitě,“ řekl primátor.

Také u nás máme městskou policii – a tak se také zhlédla v dublování práce policie ČR otevřenou spoluprací s firmou Czech radar, když dovolila jen tak akceptovat měření na ulici Kojetínská bez jakékoholiv vztahu k nebezpečnosti tohoto místa a tím dělala legislativní stafáž přesunu peněz do soukromé firmy. A o tom, kolik lidí bývá pravidelně okradeno u Tesca raději ani nemluvit…

O vzniku jednoho občanského sdružení

V současné době probíhají práce na přípravě občanského sdružení pracovně označeného Pro Prostějov, o.s. . více www.proprostejov.eu .

Veřejnosti byl představen koncept stanov a bylo uskutečněno setkání zájemců.

Cílem sdružení je jednoznačně zkvalitnění komunikace mezi občany a radnicí a podpora občanského sektoru.

Každý rád mluví o „občanské společnosti“, ale věřte naplnit její ideu je někdy složité. Mnohdy pro člověka pojem „občanská společnost“ znamená zejména právo na řešení právě jeho problému naproti právu na řešení problémů jiných občanů. A touto optikou vidí jednání své či jednáních

Hledejte v tom pak nějakou spravedlnost :) .

Podle mne by hlavní tíha práce členů sdružení měla spočívat ve vytváření vhodných komunikačních platforem, na základě nichž budou pak probíhat transparetní rozhodovací procesy.

Mohou to být formy akcí zejména jako jsou ankety, diskusní fóra, pracovní workshopy na aktuální témata dění v našem městě.

Zapojit do nich by se měli právě ti zájemci z řad občanů majících zájem na věci, zapojit do nich by se mohli a byli bychom tomu rádi třeba naši zastupitelé, které by řešení věcných problémů trochu jinou optikou mohlo obohatit a pomoci jim se správně rozhodnout.

Proč?

Protože mnohdy jde při řešení věcných problémů o problém znalosti informací. Někdy občan považuje informaci sdělenou městem za nedostatečnou, načež město trpí představou právě opačnou. Pak z toho vznikají ostré hrany přenášející řešení problému z věcné roviny do osobní.

Věřte mi – vím o čem mluvím.

Mimochodem – každý má nárok na chybu. Jak občan nevhodnou volbou jak prostředků či argumentů při obhajově svého požadavku. Tak třeba radnice či odpovědný úředník či politik ve volbě přístupu k jinému názoru třeba právě pro něj „revoltujícího“ občana.

Nemělo by nikdy znamenat to, že odlišný názor dělá z občana nepřítele.

Správnost názoru není daná tím, kdo jej přednáší a zda ta osoba je či není třeba výše postavenou osobou v hierarchii obce, ale zejména věcnou argumentací na základě kvalitních informací.

Prostě jsme jako lidi takoví – jeden je na holky, druhý na vdolky. Jeden sklenici o objemu 1 litr s obsahem tekutiny cca 500 ml vidí jako poloprázdnou a druhý jako poloplnou. Popisují svými osobními výrazy stejnou skutečnost a třeba prostě mají oba ze svého hlediska pravdu. Nač se kvůli tomu stavět do nepřátelství.

Co nám na městě chybí?  Mnohdy některým rozhodnutím města chybí správný a aktivní informační krok radnice ve směru – proč a na základě čeho se takto město rozhodlo.

Věřím, že úředníci se drží při svém jednání správního řádu, věřím, že zastupitelé se při výkonu funkce drží svého slibu. Ale přesto to někdy skřípe.

A pokud činnost sdružení pomůže tyto disproporce odstraňovat, pokud činnost sdružení pomůže odstraňovat i ostré hrany v diskusi mezi občany a radnicí, pokud činnost sdružení bude moci být někdy mediátorem diskuse s cílem najít pro město a občany města to nejlepší řešení, mělo by to mít smysl.

Galimatyáš kolem platby za „výstup na radniční věž“

Byli jsme veřejně upozorněni například ještě 5.1.2012 zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/vstup-na-vez-nove-za-desetikacku-stale-na.html , že se „výstup“ na věž zpoplatní.

Proč? Protože námi navržený běžný provoz kolem výstupu na věž něco stojí a je vhodné aspoň symbolicky na něj získat od návštěvníků zdroje.

Nyní ve stylu slavného prostějovského jednání „odvolávám, co jsem slíbil“ ( aneb prodáme KASC a chceme Společenský dům od kupujícího či prodáme KASC a Společenský dům od kupujícího následně nechceme) se věc po ani ne 12 dnech navrací opět zpět http://pvnovinky.cz/koktejl/10142-plan-letosnich-prohlidek-radnicni-veze-budou-zdarma či zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/prohlidky-veze-turbulence-kolem-desetikoruny/ .

Je podle mne absurdní, a opakovaně tak tvrdím ( prvně v říjnu v samostatném článku http://www.pavelbursa.cz/?p=2048 ),  si dovolit takový luxus, aby nadále platilo toto vyjádření:  …„Režim prohlídek je prostě jiný, než například v Brně. Věž je v Prostějově pojata zároveň jako výstavní síň, instalovali jsme zde expozice z muzea, je tady audiovizuální technika, stroj věžních hodin a v posledním vyhlídkovém patře dalekohledy. I z těchto důvodů proto není vhodné přistupovat k prohlídkám prostějovské radniční věže tak jako u věží, kde jde skutečně jen o prostou vyhlídku,“ zdůraznila městská mluvčí.

Heleďte – Vy lidi na radnici, tak prostě přeorganizujte tu slavnou výstavní síň na věži, zabezpečte i audiovizuální techniku nějakou tou hlídací kamerou, stroj věžních hodin dejte za sklo a lidi pusťte na věž volně a ve formě samoobsluhy. 

Jináč totiž pouštíte napjatému městskému rozpočtu tisíce korun měsíčně za zbytnou roli průvodkyně či někomu jen tak děláme tabulkové místo v rámci sestavy pracovníků městského úřadu …

A pak ty prohlídky radniční věže dělejte třeba zdarma, protože nás nebude stát 1 hodina pro pouhých 12 lidí !!! minimálně jen 150 Kč na mzdových nákladech průvodkyně!!!

Nejsme zde ( bohužel) v Prostějově jako v klenotnici národního podkladu, aby skupině 12 lidí bažících hlavně po výhledu na město Prostějov musela za prd… chodit neustále 1 placená obsluha z městského rozpočtu.

Lidi jsou gramotní, v brožurce si každý přečte to, co ho zajímá, s dalekohledy to každý umí, směrovkami je naženeme na věž samostatně a bez dohledu  – nač tedy pořád trvat na placené funkci průvodkyně po schodech nahoru a dolů.

KASC – pohádka o chytré horákyni či pantátovi, který měnil až vyměnil?

Měl jsem ošklivý sen…

Bylo nebylo, jedno město.

To mělo v té pohádce ve svém majetku velký a skutečně velký Společenský dům – vypadalo to tam takto : http://www.sdpv.cz/galerie.php . Okna velká, sál s přísálími, no prostě velká a skutečně velká stavba to byla.

I rozhodli se radní a zastupitelé, že zvelebí tu část města, kde shodou okolností stál Společenský dům a že tam pustí k Víle kultury moderního Ducha konzumu.

I vypsali na řešení této části města bohulibý záměr na zvelebení a pro jistotu, aby jim lid věřil, přímo ústy zastupitelstva sepsali jako do knih Mojžíšových svá desatera – co tam stát má, co tam stát může a kdo to i zaplatí. Jako doklad o tom je to uvedeno například zde http://www.proprostejov.eu/kasc/c1.jpg a zde http://www.proprostejov.eu/kasc/c2.jpg .

I došli princové. Někteří byli udatní, někteří více a někteří méně a předložili své návrhy řešení.

Princ Manthellan předložil nabídku tuto http://www.proprostejov.eu/kasc/d1.pdf .

Princ Prior také nelenil a oponoval http://www.proprostejov.eu/kasc/d2.pdf a současně třetí princ Crestyl se také nedal zahanbit http://www.proprostejov.eu/kasc/d3.pdf .

I zapanovalo na městě ohromné veselí, neboť bylo z čeho vybírat, čas a ani krize nikoho nehonila a nastalo tedy velké vybírání.

A kuk – radní si pomocí mudrců vybrali prince jménem Manthellan.

Přišel a tak dlouho radní a mudrce okecával svojí nejlepší nabídkou, kde uváděl , že :

– celý komplex ho vyjde bratru na 1.243.910.000 Kč ( údaj na straně 26 záměru)

že to celé zafinancuje zčásti ze svého a z části úvěrů ( údaj na straně 26 záměru)

že součástí záměru bude Společenské centrum, jež s kapacitou 500 míst bude sloužit jako multifunkční zařízení pro pořádání plesů, přednášek, kongresů, výstav, divadla, koncertů a jiných společenských akcí, až skutečně dovedl radní k podpisu smlouvy.

A nastalo na městě opět veselí a radosti a lid se těšil.

Jenže někde v tom podhradí v tu dobu skřítci začali kout pikle proti lidem.

Ti skřítici jsou skutečně potvora – jsou maličcí a stále se množí. A co se tedy nestalo.

Uvařili radním a zastupitelům odvar z makovic, hodili jim do očí zrnka mámení a pak jim předložili ke schválení skoro stejnou smlouvu, jak lidi čekali, ale ona ta smlouva nebyla tak čestná a poctivá – ona ta smlouva byla tajnými „interními analýzami“ tak trošičku cinknutá.

Místo závazku investora postavit tam Společenský dům ve své režii v rozsahu své původní nabídky uvedené na straně 69 – tedy Společenský dům s povinným parkingem bratru za 90 mil.Kč + infrastrukturu za 30 mil. Kč + drobné stavební práce kolem za asi 8 mil .Kč, celkem tedy za cca 128 mil.Kč je dovedl svojí tajemnou „interní analýzou“ uvedenou zde http://www.proprostejov.eu/kasc/ia.pdf sám investor přesvědčit o skutku podobném jako v babylonském zmatení jazyků – vyvléci se z povinnosti postavit tam hlavní středobod místa.

Našeptával jim … prý nenechávejte ten Společenský dům stavět investora…  postavte si ho raději sami … postavte si co chcete a nás z toho vynechejte … ta naše nabídka přeci nebyla myšlena úplně vážně … stejně se vše pozmění…  my na tom proboha chceme vydělat a nechceme do dělat jako charitu….

A radní a zastupitelé omámení a opití mu skutečně uvěřili.

A popřeli svým dalším jednáním co popřít šlo, zapomněli na to, co vytesali do svých Mojžíšových knih známých jako usnesení zastupitelstva číslo 18224 ze dne 4.11.2008 a smlouvu podepsali.

A po čase nastalo prozření – mámení opadlo a část zastupitelů si promnula oči, podívala se zpět do knih Mojžíšových a zbledla …

Smlouva s princem Manthellan tu ční jako to pověstné zkamenělé fimfárum v knize Werichově a hnout s ní není možné.

Princ – ačkoliv nafoukl svoji nabídku v celkové částce 1.243.910.000 Kč o Společenský dům ten dům skutečně stavět nemusí.

Oblafl lidi výší svého IQ a přelstil je všechny. Dovede nyní to své Obchodní centrum postavit minimálně o 128 mil. Kč laciněji…

Inu – je to jako v realitě – dovedl právě ušetřit 10% a každý milion domů se skutečně počítá.

A to město v té pohádce? No děti – není to skutečně žádná chytrá horákyně – tou je totiž princ Manthellan.

To město je jako ten pantáta, jak měnil až vyměnil. Měl funkční a ne až tak neopravitelné KASC, chtěl ho vyměnit za 50 mil. Kč bláhových penízků a mít okolní centrum hezké od investora.

Místo toho ho vyměnil tak, že mu bude ještě asi 70 mil. Kč chybět do stavby nového Společenského domu, ale to dětičky, už jen za své…

Bylo nebylo, jedno město – spím či bdím?

Jsem ve snu či v realitě?

To nám tedy rok 2011 pěkně končil s tím právem na informace…

Jsou to věci na městě – jeden nejmenovaný občan položil našemu ctěnému a veleváženému úřadu dotaz, kdo byl členem městské rady a zastupitelstva v Prostějově v letech 1990-1994.

Konkrétně je to na webu uvedeno takto :

36/ Žádost přijata dne 27.12.2011
Obsah žádosti: složení rady a zastupitelstva 1990-94
Vyřízeno dne: 30.12.2011.

Jo – houby vyřízeno !!!

Místo, aby úřad okamžitě sdělil, kdo zde byl v tu dobu zastupitelem a radním (přeci to musí mít na úřadu k dispozici !!!) odpověděl touto odpovědí :  http://www.prostejov.eu/files/Urad/KS/106_seznam.pdf .

Protože je to odpověď ve stylu – „ptejte se na co chcete, my, na co chceme odpovíme a pošleme Vás v klidu do p…. ( pardon archívu), uděluji této velice svérázné a odvážné odpovědi podle 106/1999 Sb. „nula bodou …“ .