Czech radar x Město Prostějov x Radary – rána z milosti to jistí …

Tak konečně ministerstvo dopravy rozťalo gordický uzel ohledně legálnosti měření soukromým subjektem, tak jak se tomu drahnou dobu dělo v Prostějově. 

Ministerstvo k tomu řeklo zásadní NE !

Viz. materiál k tomu uvedený zde http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/D76DAB2D-8366-4E43-B2A9-36DA30F7D038/0/Informacni_material_MD_k_mereni_rychlosti.pdf .

Případně uvozující článek umístěný na stránkách ministerstva dopravy : http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Kdo_smi_merit_rychlost_vozidla.htm 

či článek zde http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=735265 .

Takže pánové – zpět na stromy …

KASC – nalezená „neshoda“ v uskutečnění záměru

Tak konečně kontrolní výbor zastupitelstva dle článku uvedeného zde http://www.itydenik.cz/zpravodajstvi/zpravy/kontrolni-vybor-nalezl-neshodu-kterou-chtel-slyset-malokdo zjistil „neshodu“ v realizaci Záměru prodeje KASC.

Není to nic nového, o této neshodě se evidentně mimo kuloáry zastupitelstva mluví už roky a já jsem psal o tom například zde http://www.pavelbursa.cz/?p=140620.9.2010 !!! a poslal v tom směru i podání na kontrolní výbor ještě toho starého !!! zastupitelstva.

No nic, nemá cenu házet hrách na stěnu, vidět přitom stále padající kuličky shora dolů a přitom dělat, že se dílo podařilo.

Realizace tak velkého díla, jako je zástavba centra města Obchodním centrem se stala politikem právě proto, že město neumělo tuto realizaci pevně uchopit a navíc je stále více evidentní to, že se investor pomaličku stále odchyluje od ním vysoutěžené verze zástavby celé oblasti.

Nejsem náturou osoba uvazující se ke starému KASC, jako když chtěl někdo nejmenovaný chránit zástavbu jedné oblasti futuristickou zástavbou jednoho světového architekta. Určitě i podle mne centrum potřebuje oživit. Ale znáte to – chtěli jsme jako město původně něco jiného a nějak se to nepovedlo. Místo zástavby, kterou jsme se mohli chlubit, na tomto záměru zůstane pachuť něčeho nepodařeného či dokonce zmařeného.

Je to ale tím pádem o to více výzva pro nynější politiky se nyní náležitě postarat, aby následky dříve volených kroků byly nahrazeny nějakou přidanou hodnotou.

Tou určitě nebude pasivní postoj města směrem k investorovi se staženým ocasem mezi nohama, ale spíše jasná strategie definice ochrany pošlapaných zájmů města například v definici regulačního plánu.

Jsem osobně zvědav, kam až jako město ustoupíme či co si třeba na záměru dovedeme zpět vybojovat.

Zatím to vypadá na garde ze strany Manthellanu. Jsem zvědav, zda město je schopno udělat i nějakou rošádu, která zásadně vylepší jeho pozici, do které ho postupně dotlačila agresivní hra soupeře, při které postupně obětováváme figuru za figurou… :( .

Pochvala úřadu – už víme, kdo byl ve vedení města od roku 1990

Na těchto stránkách jsem poměrně nelibě v článku http://www.pavelbursa.cz/?p=2214  poukazoval na skutečnost, že úřad v odpovědi podle 106/199 Sb. neuměl občanovi sdělit, kdo byl ve vedení města od roku 1990-2010.

Místo okamžité a promptní odpovědi poslal úřad tazatele totiž do … archívu.

Jak je vidět, náprava tohoto skutku je už udělána a tak se skutečně můžeme i na městském webu dočíst, kdo nyní tvoří dějiny města.

Díky za klasickou ukázku, že když se chce, tak to jde :) .

Odkaz na rozpis osob ve vedení města od roku 1990 najdete zde http://www.prostejov.eu/files/Urad/KS/pvmu_15872_2012.pdf  .

Dodatek smlouvy č.2 s MANTHELLANEM – rekapitulace podnětů k jednání zastupitelstva

Na jednání zastupitelstva 14.2.2012 se má projednávat opět materiál k nové zástavbě Obchodního centra místo starého KASC.

Jsou v té věci stále nějaké nejasnosti a hrozící rizika. Něco je neošetřené ve vztahu k městu, něco je naopak až moc ošetřené ke straně investora.

Poslal jsem proto k rukám pana starosty níže uvedené podání.

Vážený pan starosta Miroslav Pišťák

Věc : Dodatek smlouvy č. 2 se společností MANTHELLAN a.s.

Vážený pane starosto, v příloze posílám několik postřehů k připravovaným krokům zastupitelstva směrem ke společnosti MANTHELLAN.

Omlouvám se, že je to až na poslední chvíli před jednáním zastupitelstva, ale vlivem dovolené a velice krátké doby, kdy byly materiály dány veřejnosti k nahlédnutí nešlo reagovat dřívěji.

Závěr mých připomínek k předloženým materiálům a moje osobní doporučení je asi v tomto směru:

– jednoznačně jako město okamžitě prohlásit, že město v rámci smluvních dispozic nebude realizovat stavbu Tržnice a Kulturního centra v daném území ( zjednoduší to zásadně dodatek smlouvy č.2 a umožní to další vývoj Záměru)

– odložit jednání o IX. změně ÚP a dodatku smluvy č.2 až na příští zastupitelstvo ( jde jen o 2 měsíce a to vzhledem k délce kontraktu je skutečně marginální doba) a to hlavně z důvodu posílení kontrolní role občanů města nad některými dalšími nezvratnými smluvními kroky

– zvýšit v té době informovanost občanů o novém záměru Galerie a mít pro jednání o dodatku č.2 ( tedy i kontroly záměru Galerie)  i odborná stanoviska příslušných orgánů města, které předtím dáme veřejnosti k diskusi.

Jde zejména o otázku parkování, architektury, dopravního řešení navádění dopravy do Obchodního centra, MHD a koneckonců vliv na samotné centrum – náměstí TGM a to i včetně stanoviska dopravního inspektorátu PČR a odboru dopravy měú. Určitě nejen já sám, ale i veřejnost v tomto směru čeká na stanoviska odborných komisí rady města ( a to výslovně Komise výstavby, Komise architektury a urbanismu, Komise dopravy a Komise koncepce a rozvoje města) k nově zveřejněné studii Galerie.

Myslím si, že právě proto komise rady mají smysl a měly by jak radě města, tak i veřejnosti sdělit svá stanoviska k předloženému konceptu Galerie od firmy Manthellan, aby proběhla pak třeba i na základě jejich stanovisek skutečně odborná diskuse o všem, co nás s tímto projektem může ještě potkat. 

Očekával jsem v tom směru totiž vyšší stupeň diskuse o největším zásahu do centra města v novodobé historii od výstavby Prioru a tato diskuse se skoro nevede a to je velká škoda.

Tak si říkám, zda není právě čas to celé napravit.

s přátelským pozdravem Ing. Pavel Burša