Czech radar se v Prostějově drží jako klíště … proto něco k ekonomice výběru pokut

Výchozí stav : http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/a-je-vymalovano-radary-v-prostejove-zustanou-ve-hre-jsou-dve-varianty-20120530.html či zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/radary-magistrat-chce-vice-penez-z-pokut/ .

Výchozí rekapitulace : institut osoby blízké končí 19.1.2013 – dá se tedy předpokládat, že se od té doby zásadně zvýší dobytnost přestupku…

Vycházejme z měsíční průměrné výše počtu registrovaných přestupků:  cca +-200 na 1 radar. Počítejme s tím, že se +-cca 50% podaří dohledat, platí tedy výpočet 100 dohledaných pachatelů *1500 Kč průměrná výše pokuty = výnos 150.000,- Kč pokut za měsíc na 1 radar, tj. 1.800.000,- Kč ročně.

Z toho nově navržený podíl CZECH RADAR 25% ( počítejme včetně DPH) – 1.800.000*0,25= 450.000,- Kč ročně . Jde jen a pouze o nájemné bez poskytování žádných služeb, protože radary smí provozovat jen město.

Městu zůstane 1.800.000,- mínus 450.000,- , tedy 1.350.000,- Kč

V diplomové práci http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/39346/1/MinarikovaL_NavrhOpatreni_JJ_2011.pdf

se uvádí k typovému řešení v Hradci Králové tyto údaje :

Celý příspěvek

Výhled do budoucna – co nechtít jen tržnici, ale přímo vystavět náměstí?

Prostějovská veřejnost je dennodenně masírována otázkou „kam s tržnicí“ a přitom se nikde dosud neřeší, jak by ta oblast „staré tržnice“ měla po výstavbě obchodního centra Manthellanu vlastně vypadat.

Zkusil jsem v rámci zveřejněné ankety a možnosti připojit tzv. „jiný názor“ sdělit radnici vizi, jak jít dál, než jen s prominutím řešit jen a pouze „tržnici“.

Můj návrh se týká řešení celé té části města a cílem je zde vytvořit v podstatě nic menšího, než přímo nové náměstí. Pracovně mu třeba říkejme Rohové či Malé či třeba Za kostelem.

Proč si vlastně máme dávat  malé cíle, když jsou před námi určitě větší výzvy, než je „pouhá tržnice“.

Celý příspěvek

Vzor ankety ohledně nové prostějovské tržnice

Protože jak to tak vypadá, plnohodnotné ankety se po dnešní odpovědi tiskové mluvčí na městském webu asi nedočkáme, nastal čas zapojit do toho nějakou sociální síť.

Třeba konkrétně Facebook.

Takže –  fanoušci fajnšmekři fejsbukáři, přihlašte se na svůj účet a pojďme na to takto: http://www.facebook.com/home.php#!/?sk=question&id=2801274410004&post_id=2801290650410&notif_t=question_forward_success .

Re: Žádost na úřad o úpravu ankety k nové tržnici

Jak se dalo čekat, konkrétní otázky do ankety na volbu místa ve stávající lokalitě se od města nedočkáme. Zdůvodnění, proč tam tu otázku tedy nezařadit, najdete v odpovědi níže (dovolil jsem si v odpovědi jen zvýraznit zdůvodnění typu Hlava 22 – my Vám tam tu požadovanou otázku nedáme proto, abyste si ji náhodou nevybrali a my se tím nemuseli řídit, ale možnost reakce samozřejmě máte, ale nikdo se o tom nedozví, aby to náhodou nepodpořili i ti ostatní):

Vážený pane Buršo,

znění anketních otázek odsouhlasila porada vedení, stejně jako její umístění na webové stránky a do Radničních listů. Do kolonky „Jiný názor“ mohou občané vyjádřit své vlastní tipy na umístění tržnice včetně stávajícího. Nevidíme tedy důvod, proč anketu měnit. Explicitně není stávající lokalita uvedena z toho důvodu, že, i v případě, kdyby tržnice byla budována na stejném místě, musela by být nejdříve zbourána, provizorní tržnice by musela vzniknout na jiném místě a teprve po realizaci výstavby podzemních garáží (jak to zamýšlí společnost MANTHELLAN) by teoreticky mohla být nová tržnice vystavěna ve stávající lokalitě (samozřejmě s ohledem na vyjádření památkářů).

S přáním pěkného dne, Jana Gáborová, ref.vnějších vztahů

Žádost na úřad o úpravu ankety k nové tržnici

Vážení přátelé,

chtěl bych městský úřad požádat o stažení stávající webové ankety k umístění tržnice, nahrazením jejího stávajícího znění zněním novým a prodloužení ankety do data 18.6.2012. Důvodem je nesoulad mezi anketními otázkami na webu uvedenými a navrženými místy pro umístění tržnice předtím v mediích propagovanými.

Problém je v tom, že jsme opakovaně jako město uváděli možnost občanů určit jako umístění nové tržnice i stávající lokalitu (upozorňuji třeba na článek v Prostějovském Večerníku číslo 20 z 14.5., v článku na Itýdeníku 9.5.2012 a koneckonců i v PIK číslo 355 ze dne 15.5.2012). Chci věřit, že neuvedení stávající lokality nastalo pouhým technickým opomenutím při přípravě ankety a proto věřím tomu, že anketu lze zopakovat s lokalitami avizovanými tak, jak byly veřejnosti opakovaně prezentovány.

Tedy otázky by mohly znít: stávající lokalita, lokalita u Kocourka, Jezdecká kasárna, Areál Moragra a parkoviště před Žudrem.

Když se v té souvislosti úřad ptá občanů na jejich přání, určitě by neškodilo případně doplnit výše uvedené návrhy i o lokality původně navrhované a to u Kubusu a místního nádraží. Tím bude dána veřejnosti k výběru celá paleta dříve uvažovaných míst a úřad tak získá skutečný názor občanů, kam s novou tržnicí.

s pozdravem Ing. Pavel Burša , Prostějov

zasláno 24.5.2012 na mail uváděný ve Večerníku: informace(zavináč)prostejov.eu

Průběžný stav anket k nové tržnici k datu 23.5.2012

O svém postoji k anketě na umístění nové prostějovské tržnice jsem psal zde http://www.pavelbursa.cz/?p=2425 .

Ačkoliv město v mediích ( na webu i na PIK) projevovalo původně snahu do ankety zařadit i původní umístění, nestalo se tak.

Proto je zajímavé porovnat 2 současně běžící ankety kolem umístění tržnice – tu na http://www.itydenik.cz/ , která pracuje s původně městem avizovanými 5 nabídkami a tu na webu města  http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/rotator/anketa-nova-trznice.html , kde vypadla volba nabídky k umístnění na stávající lokalitě.

Celý příspěvek

Co se děje ohledně podání ke otevírání magistrátu?

V článku uvedeném zde http://www.pavelbursa.cz/?p=2375 jsem cca před měsícem ( konkrétně) 18.4.2012 podal na náš magistrát konkrétní podněty ke zvýšení míry participace občanů na řízení města.

Shrnu to – šlo v něm o podnět k přenosu jednání zastupitelstva on-line, opakovaný podnět ke zveřejnění smluv a faktur města na web úřadu  a o podnět ke zveřejnění programu jednání rady města před jeho jednáním.

Podívejme se nyní na stav jeho projednávání po měsíci od podání a hlavně po vypuknutí kauzy „bývalý hejtman Rath“.

Celý příspěvek

Anketa – co nejčastěji hledáte na městském webu …

Město Prostějov na městském webu vypsalo anketu : Co nejčastěji hledáte na webových stránkách města Prostějova? (možno doplnit i další komentář k webu) s tím, že přidala k otázce podotázku : „Je Vámi hledaná informace snadno dostupná?“ .  Blíže info o tom zde http://www.itydenik.cz/obsah/mesto-testuje-libivost-webovych-stranek-anketni-pruzkum-odstartoval .

Nu což –  s weby všeho druhu se setkávám roky a proto jsem tam připsal pár postřehů k vyřčené otázce „Co nejčastěji hledáte na webových stránkách města Prostějova“.

Celý příspěvek

Lex „TRŽNICE“

Jak je vidno ze znění článku uvedeného zde http://www.itydenik.cz/obsah/kde-bude-stat-prostejovska-trznice-rozhodne-lid-v-mini-referendu , jde nyní radnice ve věci umístění tržnice cestou „vox populi“. 

Zorganizuje v té věci „minireferendum“ a dá snad v této chvíli volbu lidem, kde by oni rádi viděli tržnici.

Osobně toto statečné rozhodnutí vedení města vítám, i když mi pak z mého pohledu připadne minulé dění kolem umístění tržnice ( trvající bratru pomalu 3 roky!!!),  za dobu zmarněných ideií a ztrátu času a jsem hlavně zvědav na principy tohoto minireferenda. Jak bude organizované, jak bude hlavně znít otázka minireferenda a hlavně, jak bude minireferendum závazné pro vedení města.

Zopakuji  v krátkosti, jaké volby pro vymístění tržnice z CENTRA města ze stávající polohy zejména z důvodu roky plánované proměny KASC už za poslední necelé 3 roky padly :

Celý příspěvek