Jsou prostějovské radary prokleté?

Tak nám PV večerník opatrně někde na straně 11 svého posledního vydání servíruje http://vecernikpv.cz/co-se-stalo/zpravodajstvi/1520-ach-ty-radary-vyber-viteze-konkurzu-odlozen , že se odkládá vyhodnocení soutěže o 14 dní.

Co z toho článku plyne? Například to, že u nás soutěžily jen 3 firmy ( v Turnově na dodávku stejného řešení se mj. soutěže účastnily 4 společnosti) a že jsou v dokumentaci soutěžitelů nějaké nedostatky … všechny tři společnosti měly v nabídkách nějaké nedostatky. Většinou šlo o technické záležitosti, kdy některé věci nebyly správně doložené, někdo správně nepopsal, zda už s měřením rychlosti má nějaké zkušenosti a ve kterých městech, neuvedli počet měřičů, které už provozují a podobně

To signalizuje asi i problém se splněním našeho hlavního prostějovského požadavku „provozovat radary po dobu 3 let ve 2 městech v počtu minimálně 5 ks“, což jak se dá vyhledat přes rejstřík veřejných zakázek, není až tak jednoduché splnit ve vazbě v jakém legislativním prostředí poslední 3 roky měření soukromými subjekty NEfungovalo.

Nu což, buďme skromní a trpěliví a sečkejme a uvidíme, zda i u nás dopadne soutěž překvapením jako v Turnově, kdy dřívější monopolista na automatizované měření rychlosti NEvyhrál a vyhrál někdo skutečně v oboru nečekaný.

Konec monopolu Czech radaru se blíží…?

Zajít chuť si musela nechat společnost Czech radar na desítky milionů korun plynoucích z výnosů pokut za pronájem radarů. V Turnově vyhlásili novou soutěž na provozování jejich 7 stacionárních radarů a výherce – kuk není Czech radar, ale AŽD Praha. Bližší informace najdete zde http://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/verejne-zakazky/aktualni-zakazky/najem-zarizeni-pro-mereni-rychlosti.html .

Soutěž v Turnově nebyla svazována žádnými požadavky na 2 zakázky po 5 radarech v posledních 3 letech, tak to můžeme brát po dlouhé době jako skutečnou soutěž několika snad navzájem nespojených soutěžitelů.

Dovolím si k tématu 2 poznámky:

a) jejich vysoutěžená cena je dokonce pod 50% původně soutěžené ceny stanovené “ dle podmínek obvyklých na trhu“

b) kladně lze ocenit jejich transparentnost ve zveřejňování zakázek na webu města (uvedení kdo a s jakou nabídkou soutěžil, kdo ji hodnotil) . Za tímto mechanismem naše město bohužel značně pokulhává či skoro se mi chce říci belhá :( . A to máme na zakázky také sofistikovaný SW PPe systém, který ale nikdo po ukončení zakázky nenaplní informacemi . Používáme ho totiž jen k vyhlášení zakázky, ale už ne k tomu, aby byl nositelem dalších nutných informací – třeba kdo a s jakými nabídkami soutěžil, kdo a podle jakých kriterií je hodnotil.

O čechrání peříček II.

Jako mor se internetem šíří zkreslená informace o průměrném stavu dluhu města Prostějova přepočteném na hlavu ( napomáhá tomu bohužel samo město http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/ministerstvo-financi-zverejnilo-udaje-hospodareni-mest-obci-cr-prostejov-patri-mezi-absolutni-elitu.html , přijímají to bez jakýchkoliv okolků jiná media http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/prostejovane-dluzi-64-korun-na-hlavu-20121105.html či zde http://pvnovinky.cz/zpravy/12233-prostejov-hospodari-dobre-potvrdilo-ministerstvo-financi ).

Inu – není to prostě pravda. Průměrný prostějovan nedluží žádných 68 Kč, ale 1723 Kč. Kdo chce věřit jedné informaci vytržené z kontextu, ať si tak dělá.

Kdo chce věřit fundované zprávě ratingu, který respektuje finanční a hlavně smluvně vymahatelné závazky přijaté z jiných důvodů ( například závazek města platit desítky milionů do společnosti MIPROSTAV, aby ten mohl zaplatit úvěr za aquapark, za nějž právě ručí naše město), ať raději pracuje s údaji v ratingu například na straně 11 http://www.mestopv.cz/files/Podnikatele/rating-prostejov-2011.pdf

Je škoda, že i v tak jednoduchém problému, kolik činí závazky města, se dá u nás argumentačně zabloudit :( .

Požádal jsem proto neprodleně radnici o zpřesnění informace uvedené na městském webu tímto textem:

Paní Gáborová,

chtěl bych zdvořile požádat o to, aby článek na městském webu

http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/ministerstvo-financi-zverejnilo-udaje-hospodareni-mest-obci-cr-prostejov-patri-mezi-absolutni-elitu.html

byl doplněn o kratičký dovětek, že se jedná pouze o tzv. přímý dluh města. Mimo tento přímý dluh eviduje město Prostějov tzv. nepřímý dluh obsahující zejména závazky města, které plynou z titulu stavby aquaparku. Dle ratingu města k 31.12.2011 tento nepřímý dluh města činí částku 103 mil. Kč . Tento finanční závazek města bude v souladu s uzavřenou smlouvou městem splacen do konce roku 2014.

Celkem tedy celkový dluh ( přímý i nepřímý ) města po započtení závazků zejména ke stavbě aquaparku k 31.12.2011 činí částku 1723 Kč na 1 obyvatele a ne tedy částku 68 Kč dle výpočtu z hodnoty pouze přímého dluhu.

Bližší informace o stavu dluhu města najde občan například v ratingu města na odkazu http://www.mestopv.cz/files/Podnikatele/rating-prostejov-2011.pdf na straně 11 zmíněného materiálu s pozdravem Ing. Pavel Burša

O čechrání peříček

Na městském webu http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/ministerstvo-financi-zverejnilo-udaje-hospodareni-mest-obci-cr-prostejov-patri-mezi-absolutni-elitu.html se uvádí, jak se naše město chlubí skoro nulovou výši dluhu. Není to s těmi čísly až tak pravda …

Vychází se totiž pouze z hodnoty přímého dluhu města. To ovšem nic neříká o tom, že naše město má smluvně a závazně podepsané v budoucnu splatné závazky, z níchž plyne tzv. další nepřímé zadlužení. Nedá se tedy rozhodně říkat, že naše město žilo ke konci roku 2011 pouze s cca 3 mil. Kč úvěrem. Město dlužilo totiž významnou část z celkové čátky dluhu 103 mil .Kč přes svoji ovládanou společnost MI PRO STAV s.r.o. za dosud nesplacený aquapark. Přesná výše celkového dluhu města (zmiňovaných cca 103 mil. Kč) se uvádí například i v ratingu města http://www.prostejov.eu/files/Podnikatele/rating-prostejov-2011.pdf .

Je ošidné vytrhávat čísla z kontextu. To, že nic nedlužíme, neříká nic o tom, že bez dluhu jezdíme po rozbitých silnicích, že chodíme po chodnících, kde nám kachličky stříkají vodu do nohavic a koneckonců to, že náš Zámek už opravujeme bratru 20 let či že v našich školách máme nacpané třídy s 30ti děckami v jedné třídě… :( .

Prostě jiná města přehodnotila své priority a na důležité rozvojové akce si půjčila.

MÍT DLUH (rozuměj závazek např. z úvěru) na stavební investici, která podpoří růst města, která vyřeší jednorázově důležitý problém, NENÍ HŘÍCH.  Dělá to každá rodina, která například aktivně používá kreditní kartu a určitou dobu tedy žije na dluh či každá domácnost, investující přes hypotéku či stavební spoření do bydlení.

Prostě některá města ( či kraje a náš Olomoucký kraj jakbysmet ) když ví, že při každoroční existující inflaci skoro ve výši 2-3%, že když si půjčí na úrok ani ne 3%, že na tom ještě vydělají.

Transparentní radnice Prostějov – podněty k jejímu zvýšení

Ačkoliv čas oponou sdílení informací trhnul, tak někdy mám pocit, že u nás na městě málo aktivně vstřebáváme podněty zvyšující transparentnost našeho jednání. Shrnul jsem 16 aktivit jinde už zavedených a podal je jako jeden balíček na město ke zvážení jejich realizace i na tom našem malém prostějovském hřišťátku.

Co a jak se ve městech v oblasti transparentnosti řešilo, je možno najít v podání na radnici www.pavelbursa.cz/TRP.pdf . Ten název souboru TRP je zde použit záměrně – mnohdy skutečně trpím, když o něco, co jinde dávno funguje, musím naši radnici opakovaně žádat.