Hra na pravdu, aneb jak na tom vlastně jsme s podporou projektu Galerie Prostějov

Skutečně mi vadí to, že neznám aktuální stav podpory předloženého projektu ze strany vedení města. Jde o investici za 1 mld. Kč, v bezprostřední blízkosti centra, evidentně projektovanou zásadně odlišně od vysoutěženého záměru a nikdo nic neví, zda je to podle vedení města 100% v pořádku či zda tam i na úřadě vidí zjevné disproporce v projektu. Co víme je jen to, že město podalo žádost o EIU a tak se dostalo do nepříjemné roviny, kdy projekt má obhajovat a současně v tomto řízení má nestranně hájit zájmy města a jeho občanů.

Zvolil jsem netradiční hru „Na pravdu“ a poslal jsem radním města žádost o kratičkou odpověď na jednoduchou otázku v této věci. Uvidíme, kdo a jak odpoví. Aspoň bude jasno, jakou podporu má projekt ve vedení města.

Podání na úřad najdete zde:

Celý příspěvek

EIA na Nákupní centrum stažena z projednávání na popud města

Jak nám potichu a hlavně těsně před vánoci !!! naše město podalo žádost o posuzování vlivu na životní prostředí na soukromou investorskou akci firmy Manthellan na stavbu nákupního centra (aniž o tom dala vědět svým občanům a třeba i zastupitelům), tak stejně rychle byla tato žádost stažena http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK632 .

Obrátil jsem se proto na tiskovou mluvčí s dotazem:

Dobrý den paní Gáborová,

můžete prosím tiskovou zprávou na web města či jen tak do mailu okomentovat důvody stažení EIA na Galerii Prostějov našim podáním z  24.1.2013, když jsme to ještě jako magistrát slovy pana náměstka Pospíšila 28.1.2013 obhajovali jako správný krok ? http://www.itydenik.cz/obsah/mimoradne-zastupitelstvo-nebude-mesto-pry-jen-poslechlo-krajsky-urad ? U procesu EIA nejde přeci jen tak o nějaké obyčejné podání, ale o velice závažný krok ovlivňující rozvoj města a zatím nechápu důvody tohoto stažení z projednávání.

děkuji za info Pavel Burša

Odpověď došla vzápěti :

Dobrý den, obdržela jsem informaci, že žádost stáhnul Manthellan, město dalo pouze souhlas se zpětvzetím. Iniciátorem byl investor. Zdraví Jana Gáborová

Takže shrnuto : Skáčeme jako město jak investor píská … Ten sice zruší tam desítky parkovacích míst, onde nemusí stavět Společenský dům, tak si nastaví dopravu podle sebe jak chce a my mu to celé žereme . A tady si na nás jako na laboratorních myších otestoval, že proti stavbě jsou protesty a nyní už ví jaké, aby se na ně připravil do druhého kola!!! Stačilo přitom málo – aby se nikdo v době vánoc nepřihlásil a měl skoro vymalováno :( .

No řekněte – nepřipomíná Vám to něco? Třeba pojď mi hop ! http://www.livetv.cz/video/view?v=nCwztp3Gan6B .

Pár připomínek k chystanému parkovacímu systému v centru města

Protože byly opět změněny podmínky parkovacího systému ( pro rezidenty např. v otázce snížení skutečně přestřelené ceny karet a pro soutěžící o roli správce byla zrušena povinnost odkupu stávajícího zařízení), poslal jsem k návrhu parkovacího systému několik připomínek.

Cílem je jednoznačně posílení role místní samosprávy nad parkovacím systémem a jeho výnosy, posílení role regulační roviny nad ekonomickou ( např. aby nebyl až takový tlak na občany bydlící v centru města a aby to neznevýhodňovalo podnikatele v centru proti podnikatelům mimo centrum) a také to, aby se z pozice města tento systém začal transparentně občanům a podnikatelům představovat – aby se vychytaly např. problémy v definici řešených ploch a třeba se skutečně vedla diskuse, zda chceme na vlastních občanech žijících v centru a podnikatelech tam sídlících realizovat zisk. Jedna z navržených metod je třeba to, aby město pověřilo nějakou osobu jako koordinátora projektu a ten třeba s lidmi vedl diskusi přes diskusní fórum na městském webu, aby se proces přípravy současně ztransparentnil a současně bylo vidět, co lidi na projektu pálí.

Hlavním tématem podnětu je :

a) zrušit veřejnou zakázku na správce pro rozpor zadání města s jinými současně chystanými kroky,

b) realizovat správu parkování vlastními prostředky města a ne externí firmou,

c) ceny R/A karet na stejné úrovni jako u města Přerov,

d) abonentní karty v režimu „přenosná na jméno firmy“.

Blíže podání je uvedeno zde www.pavelbursa.cz/rmpparkovaniII.pdf .

O budování občanské společnosti a odvaze říkat názor veřejně

Někdy si musím hold hlasitě povzdychnout nad úrovní diskuse či nediskuse ohledně bourání KASC. Zatímco já a někteří jiní svůj názor na megalomanský projekt  veřejně a dlouhodobě prezentují,  v mezích daných mi zákony a předpisy uplatňuji tu připomínku k projektu, tam podnět k tomu, aby byla patřičně známa rizika stavby, její dopady na okolí, předkladatelé záměru krytí asi podporou města statečně mlčí.

Tlačíme to celé totiž metodou buldozeru, kde kabina řidiče držící páky je odhlučněna, okna zaslepena a jen držíme radlici a tlačíme a tlačíme a hrneme to před sebou a myslíme, že problém přestane existovat ihned po té, co to celé projedeme. Protlačíme to, co chce investor a ty občane zde bydlící, drž hubu a krok , neb i tebe nabereme na radlici.

Nikde se neprezentuje věcná obhajoba projektu, nikde se neventiluje představa našich čelných politiků ohledně vize stavby, co to tam a v čem přinese přidanou hodnotu městu, neprezentuje se skutečné zdůvodnění, proč zrovna u centra města má od hloubky 10 m do výšky cca 13 m vyrůst na ploše 3 fotbalových hřišť další zbytné nákupní centrum, když předtím zde v centru jen stávající Prior svoji prodejní plochu v letošním roce zdvojnásobí na více jak 4000m. A my kousek od něj tam přidáme metrů 16000 závislých na automobilové dopravě :( .

Tato stavba původně Společensko-obchodního centra, nyní jen nákupní Galerie Prostějov, ovlivní tvář města na dalších 100 let a my stále nevíme:

a) kteří politici, kteří budou schvalovat Regulační plán šitý firmě Manthellan na míru, projekt  bezvýhradně podporují ( těm skutečně závidím jejich klidné spaní),

b) kteří politici stavbu podporují, ale mají k ní věcné a obhajitelné výhrady a co pro jejich napravení ve prospěch města konají (kde a jaké podali připomínky k nápravě projektu),

c)  ti, kteří jsou podle mi známých informací případně proti, ale statečně mlčí, protože by mohli dostat po tipci.

Ty ostatní známe – jsou nálepkováni jako odpůrci projektu – ale já bych tu nálepku jen drobně opravil – jsou to v drtivé většině jen ti, co chtějí, aby tam vyrostla stavba přesně v dikci toho, co v soutěži investor Manthellan nasliboval a ne v dikci toho, co ořezal, na čem ušetřil a co ve prospěch města raději ani neřešil.

Celé to zmiňuji jen pro připomenutí, že pomalu i u nás začíná platit to, co jinde ve spojitosti s výstavbou obchodního centra v Plzni řekl Jiří Pospíšil ( ten Plzeňský) …Jako Plzeňák jsem rád, že v centru města nevyroste obrovské komerční centrum. Otevírá se tak šance na vhodnější využití tohoto území. Plzeňáci hlasováním v referendu mimo jiné ukázali, že se v posledních letech mění nálady obyvatel, zvláště u mladé generace. Před několika lety jsme všichni toužili mít nejlépe hned vedle svého bydliště moderní obchodní centrum. Teď si naštěstí čím dál tím více uvědomujeme, že v životě jsou důležité i jiné hodnoty, například zdravé životní prostředí či ochrana kulturních památek, které nám zanechali naši předkové. Vyspělost společnosti se nepozná podle toho, kolik kde máme komerčních center, ale podle toho, jak se společnost stará o památky, přírodu,…atd.

Škoda, že takový pragmatický postup chybí u nás. Nebude totiž Prostějov o nic více světovější, když zde kousíček od centra bude mít naše město tisícíprvé tuctové nákupní centrum a to jen proto, aby se centrum tzv. „oživilo“.

ODS dostala v prezidentských volbách po prdeli …

to je jasné každému.

Příčin, proč to tak nastalo, je spousta, ale jedna je uvedena například i zde v tomto článku http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/zpravodajstvi/1863-ministr-kuba-v-prostejove .

cituji z něj …„Musíme znát starosti obyčejných drobných podnikatelů, protože mám pocit, že jakmile je politik dlouho ve vysoké politice, ztratí kontakt s obyčejnými lidmi, zapomene, jaké jsou jejich starosti a to je špatně,“ uvedl ministr Kuba .

Má pravdu, předsedo – chce se mi říci citací z Vesničky mé střediskové.

A jen ho drobně doplním – jde nejen o starosti podnikatelů, ale i vlastních občanů-voličů.

Abychom pak nemuseli ve vedení měst válčit s vlastními občany, aby lidi k prosazení svých potřeb či představ o tváři či rozvoji města nemuseli jít proti hlasu své radnice až místními referendy, které jim proti strojní mašinerii úřadu musí vydupat až Ústavní soud jako například v Praze 7 ( projekt megalomanské radnice Prahy 7 s účastí ODS na radnici http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=768082 , megalomanského obchodního centra Corso v Plzni – opět s účastí ODS v radě města) něco malého k tomu i zde http://m.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/uspesna-referenda-v-plzni-a-v-praze-7-mohou-ukazat-cestu-obcanum-i-v-dalsich-mestech–1161268 .

Nebudeme si to nalhávat – i u nás tlačíme jako město s naší účastí ( dokonce v rovině zpracovatele podání na EIA) jeden čistě komerční projekt hlava nehlava, petice nepetice, potřeby města nepotřeby města a všem začíná být jasné, že ne vše šlo při výběru investora v zájmu města a že se mu i z pozice města zametají cestičky – třeba Regulačním plánem psaným na potřeby investora na úkor potřeb města.

A pak se při takových peripetiích s vlastními občany můžeme divit, že nás lidi nevolí.

Proč by to proboha vlastně měli dělat?

EIA na Galerii Prostějov a postoj města – samosprávy k ní

Na samostatný přípis na čelné představitele města ohledně spuštění EIA (blíže zde http://www.pavelbursa.cz/?p=2893 ) , jsem obdržel oficiální reakci města (blíže opět zde http://www.pavelbursa.cz/odpovedmmp.pdf ) .

Ano, jsem rád, že se tomu věnuje patřičně důkladná pozornost. Díky za ni. :) .

Ostatně – vždyť od toho tam ty lidi volený občany města vlastně máme a podle mne musí viditelně, transparentně a co nám chybí „veřejně a nepokrytě“ hájit zejména zájem města před nájezdy různých podnikatelů, kterým je řešení veřejného problému cizí a kteří přitom upřednostňují ve svém byznysu jen a pouze svoji košili než městský kabát.

Naše město se totiž dostalo podáním na EIA v rovině zákona v pozici OZNAMOVATELE současně do role „opozice“. Na jedné straně předkládá a de facto hájí někým jiným zpracovaný projekt, na straně druhé jej musí současně oponovat a hledat v něm problémy, rizika, pojmenovávat slabá místa řešení, které ovlivní zásadně tvář města ne na 50, ale třeba až 100 let.

Když tento proces zkoumání ale neprovede důkladně město, musí se pak v tom spolehnout na věcné a dokladovatelné připomínky třeba svých občanů a čekám například od města, že některé takové připomínky otevřeně podpoří – ať už reakcí v EIA či zejména vypracováním kvalitního Regulačního plánu pro danou oblast či spíše daný byznys jedné firmy.

No nezávidím jim tam na tom městě – rozpory mezi zadáním z roku 2008 ( povšiml jsem si přitom kratičké noticky v odpovědi města, že Záměr 2008 stále město považuje za platný – co tedy to parkování?, co Společenský dům? ) a řešením 2012 jsou totiž až velice zjevné a naše pozice města byla řadou některých kroků v minulosti zásadně oslabena.

Nu což, běží proces EIA, poběží nadále Regulační plán.

Řeknu to vojenskou terminologií : na konkrétních návrzích města v roce 2013 v procesu EIA a zejména Regulačního plánu poznáme, zda náš ústup z přesně definovaných pozic roku 2008 do zákopových pozic roku 2010 se sraženým sebevědomím a staženým ocasem ještě pokračuje či zda máme sílu pár ztracených metrů či kilometrů bojiště vybojovat zpět.

Limity hájení zájmu města jsou jasné – hloubka 10 m v památkové zóně pár metrů od kostela a tím spojená nemalá rizika stavby na památkovou zónu, řešení reálného úbytku parkování v té části města, kvalitním řešení celkové dopravy (ať ve formě obsluhy nákupního centra , tak třeba vyváženosti statické dopravy v daném místě či řešením např. únikového prostoru z podzemního parkování směrem ne třeba k tržnici ale spíše směrem k křižovatce Křižkovského x Demelova a to nemluvím o absolutním neřešení možné obsluhy obchodního centra třeba přes MHD s využitím ulice Wolkerova).

Řešení těchto problémů  z pozice města teprve ukáže, jak na tom jsme. Zda jsme nadále v područí zájmu invenstora, či jsme jako město samostatný a nezávislý subjekt, který ví co chce a dělá vše pro to, aby to dostal a to třeba až do stadia – Nechceš? Tak neber a sbal si saky paky… To, co nám ty investore stále předkládáš,  totiž před vlastními občany neumíme obhájit a námi stanovené limity v EIA či Regulačním plánu jsou pro nás limity a hranice, za které už nemíníme jít – ustoupili jsme totiž v minulosti až až…

EIA na Galerii Prostějov II.

Lidi tomu všemu s tím KASC a záměry a soutěžemi a podmínkami a odpuštěným Společenským sálem stále nerozumí a obrací se na mne s dotazy, na které odpovědi  měly dávno padat před snad už minimálně 3 lety.

Vše se bagatelizuje a zlehčuje tím, že KASC je „hnusná komunistická stavba“ a vše nové tam bude vždy lepší. Ano – souhlas – ale za jakých podmínek se to vše má udělat?

Za respektování původních podmínek města či soukromého investora? Protože tu EIU podáváme jako město a předkládáme tam ve skutečnosti jediný návrh Manthellanu, bez variant, bez Společenského sálu, s nedostatečným řešením statické dopravy – připadne mi pak skutečně se zeptat.

O jaký souboj ve skutečnosti na obou stranách jde? O zájem města se kvalitně rozvíjet a uspokojovat potřeby obyvatel či o privátní zájem investora maximalizovat zisk a šetřit, kde se dá? 

Máme (máte) skutečně jistotu, že na naší straně všichni hráči hrají maximálně za zájem města Prostějov a že nejde jen o lákavou hru pro „oči“ charakteru wrestlingu, kde je všem (u nás ale asi ne veřejnosti) známo, že jde o předem domluvenou hru a že Manthellan vždy vyhraje? Už na městu Prostějov Manthellan vydělal minimálně 90 milionů za odpustek či odklonění či vymístění Společenského domu z dané lokality, už u nás opět vydělává v projektu laciným řešením statické dopravy i směrováním dopravy do jeho nákupního centra z jednoho místa a poddolováním celé části města svým podzemním parkovištěm, aby tak dovedl maximalizovat SVÉ prodejní plochy a tedy zisk z celé akce :( .

Který obrázek u nás vlastně platí?

souboj2

souboj3

Zásadně nám pomůže v rozhodování za jaký klub kdo vlastně soutěžil i to, jaké konkrétní a věcné připomínky k podanému projektu podle dikce Manthellanu vznese naše město či i zástupci samosprávy v procesu EIA. Jak budou v procesu EIA chtít hájit zájem města například v evidentním krácením parkovacích míst v dané oblasti a to nemluvím o zájmu ochránit domy a památky v městské památkové zóně před vlivem tak robustní stavby o velikosti 3 fotbalových hřišť.

Mé stanovisko jsem sdělil Krajskému úřadu v rámci podání vyjádření k procesu EIA v tomto podání www.pavelbursa.cz/EIAvyjadreni.pdf a uvidíme, jaké vyjádření za občany města podá i naše město – magistrát a kolik ono identifikovalo v tomto záměru problémů jak pro funkci města, tak pro jeho občany.

EIA na Galerii Prostějov běží …

a až do 7.1.2013 mají šanci do rozběhnutého procesu mluvit i ti, kterým soukromý investor chce zastavět kus centra města hlava-nehlava, parkování-neparkování, Společenský dům-NeSpolečenský dům.

Mimochodem se nám konečně rozhoupal i web města a upozornil aspoň minimalistickým odkazem po skoro uplynulých 10 dnech, že se něco v té věci děje http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/zjistovaci-rizeni-galerie-prostejov.html .

Napjatě čekám, který městský politik nyní předstoupí před své voliče a odůvodní jim, proč město do řízení EIA předkládá ořezaný a vykastrovaný projekt MATHELLANU a ne projekt v těch zásadních parametrech, co tzv. „soutěž“ vyhrál. V čem je současný projekt vlastně pro město přínosem…

Při porovnání současných parametrů záměru (další obyčejný flák zaměnitelného konzumu a obchodu) s ostatními soutěžícími je totiž nynější řešení stejně špatné jako ty ostatní a soutěž měla být dávno zrušena pro NENAPLNĚNÍ stále platného záměru zastupitelstva č. 18224 z 4.11.2008 ( http://www.proprostejov.eu/soubory/c1.jpg a zejména zde http://www.proprostejov.eu/soubory/c2.jpg ) zrušena.

Co je na současném projektu špatného?

a) vypadl Společenský sál a MATHELLAN ušetřil minimálně 80-90 milionů o něž bude  naopak chudší rozpočet města. Obchodně-společenské centrum měníme v obyčejnou nákupní „Galerii“, navíc zaplevelíme řadu městských pozemků věcnými břemeny ve prospěch soukromého subjektu a tím skoro navěky znehodnotíme majetek města tím, že sice nahoře bude hej ( tržnice) , ale dole bude bublat problém s parkovišti a cena za prodej  pozemků také v porovnání s ostatními prodeji není nic moc

b) statická doprava části centra města – místo rozšíření parkování zde ve skutečnosti ubude BEZ NÁHRADY minimálně 144 parkovacích míst !!! (údaj strana 62 z materiálu pro EIA http://portal.cenia.cz/eiasea/download/EIA_OLK632_oznameni_4946900336646886211.pdf )

c) řešení směrování dopravy do a z podzemí – vjezd a výjezd automobilů celý směřuje nyní 100% na Wolkerovku, přičemž dříve byla doprava více rozvrstvená ulicí Komenského na kruháč na Újezdě

d) a to nemluvím o té „tvrdé loterii“ se starými baráky městské památkové zóny v té oblasti, když se jim u paty bude budovat stavební jáma do hloubky 10 m o půdorysu cca 160*120m, přičemž ve hloubce 3 m už zde nastupuje spodní voda a tato robustní stavba může reálně ovlivnit stav podzemních vod v této části města.

Nu což, třeba se pak dočkáme nakloněného farního kostela Povýšení svatého kříže a budeme mít novou kulturní památku :( vyrovnávající slavnou věž v Pise.