Qui bono s tím KASC a semináři zastupitelů?

Začínám z toho všeho mít špatný pocit, když slyším slova o rozhádané radnici http://olomouc.idnes.cz/stavba-galerie-prostejov-spolecnosti-manthellan-f7d-/olomouc-zpravy.aspx?c=A130221_1892391_olomouc-zpravy_stk či uzavřených nalejvárnách jen pro zastupitele http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/zastupitele-ceka-vysvetlujici-seminar-ohledne-galerie-prostejov-20140222.html .

Kdo vlastně tu galerii má stavět? Investor či naše město? Co vím, my mu jen prodali pozemky a šmitec – naše úloha skončila podpisem nevypověditelné kupní smlouvy pod drakonickou sankcí přes 800 mil. Kč. Proč se naši politici v té věci obhajoby projektu tak stále angažují?

Proč mediálně dávno nepracuje Manthellan jako investor sám za sebe? Proč za něj děláme jako město černou práci ve stylu mouřenína? Proč mu vlastně děláme Regulační plán té části města skutečně „na míru“ a spíše on nedělá stavbu plně podle potřeb města?

To nemáme nic jako město jiného na práci, než stále dokola obhajovat projekt jedné komerční firmy? Jak máme my občané mít jistotu, že naši politici hájí prioritně zájem města a jeho občanů proti zájmu investora, který chce jediné – realizovat na stavbě maximální zisk?

Proč je neustále tolik energie města investováno do obhajoby s prominutím dalšího zbytného obchoďáku v centru, když mezitím potřebu centra města nakrásně vykryje obnovený Prior http://pvnovinky.cz/zpravy/13362-do-vanoc-otevrou-v-prostejove-dva-nove-obchodaky a jinde je už obchoďáků jako smetí?

Doufám, že tento seminář zastupitelů bude otevřen i veřejnosti, aby ta viděla, jak zastupitelé hájí zájmy města. Ty minulé semináře byly totiž uzavřené konkláve a výsledek je jasný. No právě mne napadá – spíše nejasný, jinak by kolem toho nebylo problémů, které neustále přesouváme na město a jeho občany a ne na investora.

Hra na pravdu II. – po 3 týdnech od podání

Protože od příspěvku „Hra na pravdu“ http://www.pavelbursa.cz/?p=2975 odeslaného 31.1.2013 uběhly 3 týdny a zatím nebylo publikováno žádné osobní stanovisko člena rady města, ozval jsem se opět na náš úřad.

K podání ohledně zjištění osobního názoru jsem přidal žádost o revokaci usnesení zastupitelstva č. 18224 z 4.11.2008, kde jsme chtěli stavět Obchodně-společenské centrum se sálem pro 500 lidí v místě bývalého KASC a současně jsem k avizovanému semináři zastupitelů k projektu Manthellan http://www.itydenik.cz/obsah/k-zameru-vystavby-galerie-prostejov-bude-svolan-seminar-zastupitelstva požádal o to, aby tento seminář byl otevřen veřejnosti.

Takže Vy čtenáři, co Vás zajímá proč vlastně revokovat usnesení zastupitelstva č. 18224, níže najdete obsah podání ze dne 22.2.2013:

Celý příspěvek

Nová forma Radničních listů – bouře ve sklenici vody

Po spuštění tisku „nových“ Radničních listů nastala mediální bouře http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/obalku-radnicek-napadla-i-senatorka-sekaninova-20140220.html dále zde http://www.itydenik.cz/obsah/radnicky-s-podfukem-zastupitele-se-preli-o-kvalitu-papiru a zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/nove-radnicni-listy-drti-kritika-vydavatel-se-citi-bez-viny/ či zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/nove-radnicni-listy-drti-kritika-vydavatel-se-citi-bez-viny/ .

Prostě jsou za menší peníze menší a v menší kvalitě. A jak se ukazuje, vadí to i některým soutěžícím, kteří svojí dražší nabídkou neuspěli. Mé stanovisko k věci je strohé – nechápu, co je na jednorázových novinách určených k přečtení a pak k jejich zahození tak důležité. Kdyby mělo jít o výroční almanach či tisk památeční knihy, tak ať je to na křídovém papíru. Ale toto se platí z rozpočtu a má to sloužit prioritně k podání informace. To listy plní a hlavní je to, že je to výrazně levnější než dříve. Kdo je chce mít parádní, ať si to už ale jen za své stáhne z webu města, kde jsou noviny dostupné k kvalitním pdf tvaru a vytiskne na své tiskárně. Ano, je to změna, ale plní to za ty peníze stále funkci sdělení informací.

Jen tam mimochodem, v roce 2011 !!! jsem podáním na náš úřad testoval úvahu přejít s distribucí Radničních listů na městský web http://pavelbursa.cz/podnet_RL.pdf a případně šetřit s jejich vydáváním výběrem z několika voleb :

RL

Pak by nebyl až takový řev nespokojených lidí s tím, že někdo přišel o lukrativní zakázku na tisk na křídový papír, který následně stejně končil v odpadu. Cílem bylo využít to, že skoro více jak 3/4 domácností !!! má dnes přístup na internet a je škoda toto nevyužít k úspoře financí města http://m.rozhlas.cz/zpravy/technika/_zprava/k-internetu-jsou-pripojeny-tri-ctvrtiny-ceskych-domacnosti–1145303 .

On-line přenos z jednání zastupitelstva…

Při brouzdání podovolenkovým netem jsem objevil anotaci na on-line přenos z jednání prostějovského zastupitelstva. Inu – zaplesal jsem :) .Protože jsem myslel, že i my, prostí hanáci (no někdy pravda trošičku pomalejší) jsme už dohnali informační dění kolem a že se naplnil jeden z mých podnětů na radnici, o který žádám už dost dlouho např. podáním z 19.4.2012 zde http://www.pavelbursa.cz/?p=2375 .

Ale ouha :( – nešlo o on-line přenos organizovaný radnicí ve prospěch svých občanů, ale o iniciativu jedněch místních novin, které převzaly roli informátora od našich zatím mlčících úředníků http://pvnovinky.cz/zpravy/13411-sledovali-jsme-zastupitelstvo-line-projdete-si-bod-po-bodu .

Škoda – tak třeba někdy příště – až najdeme odvahu a sílu to udělat. Jen mi vrtá hlavou, jak jinak nejlépe vlastně chceme naše čelné politiky představit lidem, než v plné práci na vcholném jednání nejvyššího orgánu města.

Je zbytečné podle mne si platit plošnou reklamu města v rámci české republiky. Efektivnější je ukázat na drobných věcech zájem a chuť politiků řešit problémy města. Ale jak to chcete vlastně ukázat, když se někteří místní zastupitelé nedostanou lidem po celé 4 roky volebního období vůbec na oči?

Hra na pravdu s politiky spuštěna a nyní si už jen počkáme na výsledek

Já vím, je to dětinské chtít znát pravdu. Ale někdy to neuškodí. Věci se projasní, stůl se vyčistí a je dále o čem konkrétně jednat.

Co mne vedlo k tomu předložit nejvyššímu vedení našeho města jednoduchý dotaz na jejich osobní názor na předložený projekt firmy Manthellan do správního řízení posuzování vlivu stavby na životní prostředí? Obsah otázky je uveden zde http://www.pavelbursa.cz/?p=2975 .

Po celou dobu projednávání procesu EIA pod záhlavím města jsem tomu dal volný průchod. Nyní už by ale každý prostějovský politik na základě veřejně dostupné dokumentace měl vědět, co se na naše město už v roce 2014 chystá a měl by k tomu konkrétnímu projektu mít svůj názor.

Dne 29.12.2012 vyšel totiž v prostějovském deníku v souvislosti v tu dobu už spuštěným procesem EIA tento článek ( http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/krok-zpet-nahradou-za-kasko-pry-bude-divadlo-nikoliv-hala-20121227.html ) a v něm se mimo jiné deklarovalo :

„Jako náhrada za zrušený Společenský dům může soužit Městské divadlo a Národní dům,“ potvrdila zpracovatelka Věra Tížková v dokumentaci sloužící jako podklad posouzení vlivu chystané stavby obchodní galerie na životní prostředí (EIA).

Sdělení Tížkové je v rozporu s tvrzeními městských radních. Ti totiž údajně plánují ještě před demolicí Kaska zahájit výstavbu nové multifunkční haly.Magistrát oznámil, že na podobu haly, jež má vyrůst v areálu zpustlých Jezdeckých kasáren, vyhlásí architektonickou soutěž.

Mají usedlíci věřit zpracovatelce, nebo radním?

Zmíněnou dokumentaci jsem neviděl. Teď k tomu nebudu zaujímat žádné stanovisko,“ konstatoval ve čtvrtek dopoledne prostějovský primátor Miroslav Pišťák (ČSSD).

Dodal, že záležitosti spojené s posuzováním vlivu stavby galerie na životní prostředí radní projednají po Novém roce.

Zpracovatelka Věra Tížková v materiálech tvrdí, že předpokládaný termín zahájení realizace záměru výstavby obchodní galerie je rok 2014. Termín ukončení stavby je dle jejího vyjádření rok následující. … konec citace.

Vzhledem k tomu, že proces stavby dalšího zbytného nákupního centra evidentně jde mílovými kroky k realizaci, mám za to, že by se všichni politici ve vedení města měli povinně seznámit s dokumentací, kterou naše město samo předložilo do procesu posuzování.

Tak, jak si totiž nalinkujeme mantinely stavby, tak takovou stavbu nám i politici ve skutečnosti zajistí. Proto ta položená otázka s cílem zjistit názor na projekt a zjistit, jak si město v zastoupení svých politiků ve vedení města brání svůj zájem proti obyčejnému zájmu investora na všem co nejvíce vydělat. A současně i proto, aby se někde v médiích náhodou neobjevilo sdělení o tom, že dokumentaci ke stavbě za 1 mld. Kč v těsné blízkosti centra někdo neviděl.