Transparentní radnice II. – další návrhy směrované na radu města

Vzhledem k tomu, že se z původního návrhu uvedeného zde http://www.pavelbursa.cz/TRP.pdf podařilo realizovat jen určitou část, neusnul jsem na vavřínech a opět jsem cestou podání na městskou radu apeloval na zavedení dalších prvků, které učiní rozhodovací procesy na městě transparentnější.

Shrnutí žádosti:

- zveřejnit faktury města (minimálně jejich soupisy) po celou dobu současného politického vedení města

- doplnit jednací řád rady města po vzoru města Písek

- skutečně přestat nechat úředníky vymýšlet složité konstrukce, proč něco u nás stále nejde a materiály pro jednání rady města po vzoru města Písek ( kde to za stejné legislativy jde) natvrdo zveřejnit

- otevřít co nejdříve smlouvy města veřejnosti – přeci se nemáme za co stydět a žádné kostlivce snad neskrýváme

- zabezpečit co nejdříve on-line přenos jednání zastupitelstva jako pro někoho jedinou možnost se podívat, jak naši někteří zastupitelé vůbec vypadají a co se tam ve prospěch lidí projednává a jak se argumentuje.

Obsah podání najdete v textu níže:

Celý příspěvek

Úřední lapsus u neuvolnění informace podle 106/1999 – kaňka na chodu našeho městského úřadu

Na žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, která se týkala zveřejnění podkladových materiálů pro jednání rady města bylo naším úřadem odpovězeno takto:

odpoved

Nu což, roky nám tvalo, než se náš úřad naučil dělat něco, co bylo jinde už obvyklé (třeba s těmi podklady pro jednání zastupitelstva).

Je ale zajímavé, že ve městě Písku tytéž podklady pro jednání rady města v okamžiku zveřejnění programu jednání městské rady na internet jejich městští úředníci dávají. To za stejné legislativy, no možná ne stejné chuti mít rozhodovací procesy transparetní.

Tady jsou podklady pro jednání rady města Písek za rok 2013:

http://www.mesto-pisek.cz/samosprava-mesta/DIR-rada-mesta/DIR-materialy-jednani-rady-mesta-2013

tady jsou podklady pro jednání rady města Písek za rok 2012:

http://www.mesto-pisek.cz/samosprava-mesta/DIR-rada-mesta/DIR-materialy-jednani-rady-mesta-2012

a tady jsou podklady pro jednání rady města Písek za rok 2011:

http://www.mesto-pisek.cz/samosprava-mesta/DIR-rada-mesta/DIR-materialy-jednani-rady-mesta-2011 .

Ano – už 3 roky !!! zveřejňují podklady pro jednání městské rady a my tady v roce 2013 jako městský úřad černé na bílem tvrdíme, že to nejde. :( .

Proto městu Písek uděluji jedničku za aktivitu :) . Co dát ale našemu městu nevím, asi jen to, že tu o tom našem přístupu napíši pár slov a budu doufat, že povzdech nad naší prostějovskou cestou „nevyhovění“ se dostane do očí či uší zodpovědných osob a bude zjednána okamžitá náprava zejména tam, kde se zaměňuje význam slova „neveřejný“ a slova „tajný“. Ostatně něco malého k tomu tématu je případně i zde http://moderniobec.ihned.cz/c1-49676420-jsou-zasedani-rady-obce-tajna .

Smlouvy města x městský web x zjištění problému, v čem je zakopaný pes

Nezdá se mi, že by v roce 2013 měl mít jakýkoliv komunální politik problém se zveřejněním uzavřených smluv města a protože zatímní odmítnutí problému odkazem na to, že by to „web nevydržel“ se mi nezdá příliš pravděpodobné, poslal jsem okamžitě na měú dotaz, jak to vlastně s těmi smlouvami je.

Dobrý den paní Gáborová,

reaguji na Vámi tlumočené stanovisko úřadu „…Požadavek, aby město na svých stránkách zveřejňovalo každou uzavřenou smlouvu, radní odmítli. „Je jich takové množství, že by to zahltilo web,“ vysvětlila mluvčí Jana Gáborová …“.

Chtěl jsem se proto zeptat úřadu Vaší cestou na skutečný proces, jak se dnes na našem úřadě skutečně evidují uzavírané smlouvy.

Je možné mi odpovědět z úřadu na níže uvedené dotazy?

a) od kterého roku a zda vůbec se na městském úřadě provádí fyzický sken uzavíraných smluv do digitální podoby

b) zda jsou tyto skeny ukládány na městský intranet třeba do nějakého adresáře či se ukládají příkladně do nějaké databáze příslušného software

c) v jakém softwarovém systému či jeho modulu se vlastně uzavírané smlouvy evidují ( informace uvedená http://www.prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/povinne-zverejnovane-informace/dle-zakona-c-365/2000-sb/ není v tom směru jednoznačná)

d) zda je tento sken – jeho link připojen na nějaký záznam do softwarového produktu spisové služby GINIS či do jiného řešení umožňující propojení digitalizovaného skenu s nějakým vnějším rozhraním (třeba přes webový prohlížeč)

e) kolik vlastně smluv magistrát města Prostějov uzavřel například v roce 2012 s jinými právnickými osobami a kolik s fyzickými

Chtěl bych se totiž dopídit toho, v čem je u nás problém, když jinde to s těmi smlouvami jde. Děkuji za pomoc a za poskytnutou informaci s pozdravem Pavel Burša

Dotaz byl dle sdělení paní Gáborové předán na vedoucí odboru tajemníka. Tak počkáme na jejich odpověď a doufám, že budeme hledat věcné řešení ( doufám v aktivní kooperaci s lidmi z města) tak, abychom technický problém ( doufám, že ne mentální) co nejdříve odstranili :) .

Cesta k otevírání radnice je zdlouhavá páč zveřejněné smlouvy by prý zahltily náš web

Na podnět o zveřejnění smluv města mi bylo odpovězeno …“…Požadavek, aby město na svých stránkách zveřejňovalo každou uzavřenou smlouvu, radní odmítli.Je jich takové množství, že by to zahltilo web,“ vysvětlila mluvčí Jana Gáborová …“.

Je zajímavé, že vždy na podněty reaguje naše město například prohlášením, proč to u nás nejde, místo aby se nejprve ptalo, proč to jinde jde a v čem je hlavně u nás problém, že pokulháváme či zaostáváme v procesu radnici otevřít …

Nu což, ukáži praktický komentář také statutárního města České Budějovice – ti tvrdí, že na to mají počítače a že je to nezatěžuje ( u nás asi máme stolecká ořezávatka a tužky a klotové rukávy na práci úředníků) a mimochodem – patřičně se chlubí tím, že byli prvním městem, které smlouvy na web města zveřejnilo a to prosím od ledna roku 2011.

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/aktuality/stranky/lepsi-zverejnovani-smluv.aspx

cb

Když znám řešení měst jako jsou tedy české Budějovice http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx ,

Praha http://www.praha11.cz/cs/urad/dokumenty/smlouvy.html ,

Nový Jičín http://www.novyjicin.cz/cz/urad/medialni-informace/tiskove-zpravy-za-rok-2011/02-zverejnovani-smluv/ http://www.novyjicin.cz/cz/urad/smlouvy/ ,

tak se mohu jen ptát – copak máme u nás méně výkonné úředníky, co nestíhají registrovat, jaký je trend a co se vlastně venku mimo jejich kanceláře děje?

Pochvala městu za kroky k větší transparentnosti

Jsou chvíle, kdy je potřeba město pochválit. :)

Například za to, že rada města přijala několik konkrétních podnětů směřovaných k větší transparentnosti města, za co se třeba mj. utrácí městské peníze.

Na webu města nově byla v části webu Finanční odbor http://www.prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/struktura-magistratu/financni-odbor/ zřízena samostatná sekce, kde se občané města a nejen ti mají možnost seznámit s platbami města za přijaté faktury http://www.prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/struktura-magistratu/financni-odbor/faktury-prijate.html, seznámit se s vydanými fakturami města http://www.prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/struktura-magistratu/financni-odbor/faktury-odeslane.html a koneckonců se stavem plnění rozpočtu města http://www.prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/struktura-magistratu/financni-odbor/cerpani-rozpoctu.html.

Mimochodem – další z podaných podnětů (zveřejněný program jednání městské rady) už v praxi také funguje.

Je ale pravdou, že ještě několik podnětů z podání v rámci projektu Transparentní radnice Prostějov ( blíže pro informaci http://www.pavelbursa.cz/TRP.pdf ) zůstává k řešení.

Nu nevadí, aspoň je stále se o co snažit – třeba nyní o to on-line jednání zastupitelů.

Takže dnes je potřeba za posun směrem dopředu dát městu kytičku :) .

Test ankety na webu města

E-mailovou poštou mi došlo od městského úřadu avízo o novém článku . Protože text avíza byl poněkud žertovný: 

TEST ANKETA – Nová

  klůjas klůjsdf klůj sdfůlksdflů ksdflůk lůfg lů ok lůl klů klů k zde vložte: zde je checkbox CH1 1 Popis check 1 Losna Mažňák Novák

 

klikl jsem ze zvědavosti na odkaz a uviděl toto:

test ankety

Volím Losnu :) a čekám, cože ta anketa od nás bude chtít vědět.