Jak je to s důvody nepovolení církevní základní školy?

O negativním rozhodnutí rady města Prostějova v čele s ČSSD ve věci nepovolení vzniku církevní základní školy, když u nás už existuje církevní mateřská a církevní střední škola se psalo už vícekrát. Zde v červnu http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/mesto-nechce-cirkevni-zakladni-skolu-lide-za-ni-bojuji-petici-20130607.html a třeba zde v únoru http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/cirkevni-zakladni-skola-v-prostejove-nebude-radni-ji-nechteji-20130212.html .

Že to asi s těmi důvody věcnými nebude až tak horké ukazuje výtah z facebookové diskuse s jedním prostějovským radním panem Pavlem Smetanou. Ukazuje se, že problém je spíše v levicovém vidění světa, kde stát kolektivně určuje lidem, co a jak mají dělat, místo aby jen vytvářel prostředí, ve kterém se jednotlivé aktivity mohou konat na základě své vůle.

A o tom to vše asi je – mít vše socialisticky a rovnostářsky pod kontrolou a s čím mám mentální problém ( vztah ČSSD k církvi ), to nepovolit.

cs

No nic, není to tedy jen o počtu dětí. Je to jednoznačně o nechuti přijmout alternativu a nechuti mít úctu a respekt k té části společnosti – zdecirkvi, na základě jejichž tradic naše civilizace vznikala.

I pro otázku nepovolení církevní školy v Prostějově radou města ovládnou levicovou ČSSD tedy platí okřídlené “ Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“.

Povolí naše město základní církevní školu?

Do ošemetné situace se staví vedení našeho města nepovolením vzniku církevní základní školy. Něco o tom je zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/mesto-nechce-cirkevni-zakladni-skolu-lide-za-ni-bojuji-petici-20130607.html  . Máme zde církevní školku a církevní střední školu. Nyní by v rámci kontinuální výchovy měl vzniknout prostor pro vzdělání v rámci církevní školy zapojené do běžného systému povolených škol v ČR. Ale žadatelé narazili …

Na jedné straně radnice podporuje konkurenci proti prostějovským podnikatelům – obchodníkům evidentní podporou zbytné Galerie Prostějov a tam jí konkurence o jeden žvanec nevadí. Na straně druhé nechce pustit konkurenci do školství, kde konkurentem „ateistického“ školství má být církevní škola, kde je záruka kvalitní výchovy a čísla např. CMG to dokazují.

Tato škola má základní vzdělání v rámci svých tradic umožnit těm, kteří na rozdíl od mnoha jiných drží tradici naší západní civilizace proti multikulti víře, která nás za chvíli hrozí pohltit. Že procento lidí, kteří mají zájem vychovávat děti v rámci křesťanských tradic není malé je jasné komukoliv, kdo třeba střípky tradic křesťanství v nás každý rok objevuje v narvaných kostech o vánoční půlnoční.

Nemám nic proti záměru otevřít takovou ZŠ a podpořil jsem ji aspoň drobounce podpisem v internetové petici http://www.petice24.com/petice_za_zrizeni_cirkevni_zakladni_skoly_v_meste_prostejov , protože to znamená pro spoustu věcí návrat k tradici naší křesťansko-západní civilizace.

A je mi jedno, že spousta lidí si pro své zakořeněné předsudky po dobu 40 let trvání komunismu cílevědomě pěstované v hlavách spousty lidí o té věci myslí své.

Tato škola do našeho „okresního“ města patří a měla by dostat prostor.

Zamítavá odpověď města ve věci otevření semináře zastupitelů ke Galerii Prostějov

O zabezpečení větší transparentnosti ve věci svolání semináře zastupitelů ke Galerii Prostějov jsem psal zde http://www.pavelbursa.cz/?p=3189 .

Nyní se ukazuje, že o žádný pracovní seminář nad známými materiály, který by byl aspoň dostupný v rovině kontroly přítomných novinářům podle dřívějšího sdělení 1. náměstka uvedeného zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/malo-informaci-nebo-nechut-je-zverejnit-zastupitele-si-prosadili-seminar-o-prodejni-galerii/ nepůjde!!!.

Cituji přesně z původně avizovaných podmínek jednání :  …O tom, zda se semináře budou moci zúčastnit i novináři, kteří by informovali veřejnost, ještě rozhodnuto není. „Osobně s tím problém nemám, jde o veřejnou věc. Jestli ale vydáme k semináři podrobnou tiskovou zprávu nebo budou jednání přítomni novináři, musí rozhodnout rada města,“ dodal náměstek Pospíšil. Marně hledám konkrétní usnesení rady města, jak v té věci rozhodla, ale vzhledem k tomu, že v radě města má jednoznačnou převahu ČSSD, asi došlo podle mínění většiny radních za ČSSD ke zvolení cesty mlčení a utajování.

Já jsem měl zájem jednání navrhnout jako transparentní představení projektu, pod kontrolou veřejnosti a médií, s cílem materiály na něm prezentované dát k dispozici už před jeho konáním minimálně zastupitelům, aby ti šli na seminář připraveni.

Ale nestalo se tak. Nebude to věcný a pracovní seminář – bude to jen další obyčejná předváděčka s prominutím „šmejdů“ předvádějících tu zázračné přípravky na hubnutí či zázračné kuchyňské přístroje dělající zázraky na počkání a těm vždy jde o to, aby jim nebylo vidět do zákulisí a do karet.

A 1000x mne mrzí, že jim tu hru na mlčení a netransparentnost naši zastupitelé s prominutím žerou.

Já být nimi, na takové jednání, kde nemám materiály dané k seznámení dopředu a kde nemohu jednat veřejně a hájit pozici města, raději ani nejdu.

Svojí přítomností bych totiž tomu holportu lidí deklarovaném jako „seminář“ dával jen legitimitu, kterou si to nezaslouží.

Plnou odpověď města, v níž na mé jasně deklarované otázky město vyhýbavě potvrzuje, že ono vlastně nic neorganizuje, že to vše dělá Manthellan a navíc, že nemáme k tomu do dnešního dne žádný materiál k seznámení !!!,  připojuji níže v článku ( …Přednášejícím bude zástupce firmy Manthellan. Přípravu veškerých podkladů tedy zajišťuje uvedená firma a z toho důvodu magistrát nepřipravuje a ani nemá k dispozici žádné podklady.) 

Zde je plné znění odpovědi města : Celý příspěvek

Kdopak by se vlka bál … že by naši zastupitelé kontroly veřejností?

1x, 2x, 3x škoda, že naši radní nenašli odvahu další seminář na Galerii Prostějov udělat veřejnosti dostupný a že z něj neudělají aspoň videozáznam a ten nedají na web města.

První uzavřený seminář zastupitelů v roce 2010 zplodil totiž pověstného DANAJSKÉHO dřevěného koně, skrze něhož se nám do centra vpašoval obyčejný obchodňák a lidi byli hodně dlouho voděni za nos plněním tzv. veřejné služby v té oblasti – z ale té nezůstal kámen na kameni.

Nyní má být tedy zastupitelům skrytě před okem veřejnosti odprezentován projekt Galerie Prostějov, jehož přípravu od počátku pronásleduje řada nešťastných příhod hodných fantaskních příběhů „Lemony Snicket: Řada nešťastných příhod“ . Akorát nevím kdo je zde ten nehodný strýček Olaf. :( .

Byla v rámci jednání města s investorem konána interní jednání, o nichž se stále neví, kdo a co vlastně v rámci nich projednával a čí stanoviska vlastně hájil, neboť z nich nejsou žádné zápisy, existovaly interní analýzy, které jen tak vesele zbavily investora povinnosti stavět Společenský dům a o jejichž nezávislé oponentuře jsme si mohli nechat zdát, měli jsme tu třeba peripetie s městskou tržnicí, která cestovala 5-6 x v návrhu jejího umístění ve městě jako kůň na šachové desce.

Nyní jsme promeškali možnost vrátit proces přípravy zástavby po KASC do věcné roviny. Kdo doufal, že se jako město z řady nešťastných kroků v letech 2009-2010 poučíme a nyní budeme jednat transparentně a věcně, ten byl zklamán asi jako já

Zůstává z toho totiž všeho jen divný pocit, že Manthellanu jako osobě konající neveřejný seminář jde o vše možné, jen ne o to, aby projekt výstavby jím vykastrovaného projektu Obchodně-společenského centra byl pod veřejnou kontrolou.

A naši zastupitelé tomu všemu neveřejnému konání dělají jen smutnou stafáž, že s Manthellanem takovou hru hrají, místo aby empativně a citlivě reagovali na požadavky občanů, jejichž výhrady naše město ve skutečnosti v řadě velice konkrétních připomínek použilo do svého stanoviska k EIA II.

A těmi minimálními požadavky na seminář by mělo být: a) veřejné projednávání, b) zveřejnění všech podkladů pro seminář na web města a c) videozáznam z jednání a veřejně dostupný písemný zápis, kdo a co vlastně prezentoval a kdo,co a třeba jakými argumenty hájil.