Další návrh úpravy parkování na městě – bude lepší jak ty minulé návrhy?

Vzhledem k tomu, že se na radě města 22.10.2013 bude jednat o další variantě úpravy parkování, podal jsem radě města několik poznatků, co by v takovém systému mělo být řešeno.

Mimochodem – město Česká Lípa podobný problém také řešilo – odkaz na jejich návrh řešení je zde: http://www.mucl.cz/customers/mucl/ftp/File/OKT/Sekretariat/zastupitelstvo/2012_03_28/044/Koncepce%20parkovani.pdf . A co se v tom jejich materiálu píše?

To, co říkám našemu městu už několik let !!!

…Cílem optimalizace parkovacího systému v centru města je vytvořit ucelený parkovací systém s optimální obsazeností a obrátkovostí na komerčně atraktivních místech. To předpokládá především omezení dlouhodobého návštěvnického parkování v centru města a současně zvýšení počtu parkovacích míst pro abonenty a rezidenty. Souběžně s optimalizací dopravní je třeba řešit optimalizaci ekonomickou tak, aby nově zavedený systém umožnil přijatelnou ekonomickou návratnost vložené investice a přinesl maximum užitku pro potřeby města a jeho obyvatel. …

V současné době je část parkovacích ploch pronajata soukromému subjektu, který využívá k parkování systém osobního výběru parkovacího poplatku ve výši stanovené pronajímatelem, tedy městem Česká Lípa. Město Česká Lípa tak v současné době nemá reálnou možnost tento systém zásadně ovlivnit, proto by bylo vhodné upravit stávající nájemní vztah tak, aby město tuto možnost získalo. Jednou z možností, jak tohoto stavu dosáhnout je například ukončení smluvního vztahu se stávajícím nájemcem, kde je stanovena výpovědní lhůta v délce 6 měsíců. V průběhu výpovědní lhůty je pak možné připravit a realizovat potřebná opatření tak, aby po ukončení nájemního vztahu mohlo plynule dojít k přechodu na nový systém parkování v centru České Lípy, který bude pro obyvatele a návštěvníky města jednoduchý, srozumitelný a přinese obecně přijatelné podmínky pro využití dostupných parkovacích ploch v historickém centru města.

Takže zde níže je uvedeno to podání na město:

Celý příspěvek

Příspěvek do diskuse o podmínkách stavby dalšího prostějovského nákupního centra v lokalitě po KASC

Aby řeč před volbami nestála, oslovil jsem přes facebook  2 zastupitele za ČSSD kandidující do parlamentu (pana Smetanu a pana Holíka) ve věci „Galerie Prostějov“ níže uvedenými otázkami, aby bylo více vidět, jak oni chtějí nejen spravovat náš stát, ale i náš Prostějov …

Vážený pane zastupiteli, kandidáte do Poslanecké sněmovny,

nejen velkými volbami je člověk živ, přehoďme tedy výhybku na náš Prostějov a zkuste prosím najít na níže uvedené otázky co nejpřesnější odpověď:

– jste pro realizaci záměru stavby dalšího obchodního centra „Galerie Prostějov“ v oblasti KASC podle návrhu společnosti Manthellan, který nebyl předmětem soutěže o nejlepší záměr a který je tedy úplně odlišný od jejich soutěžního řešení z roku 2009?

– budete hlasovat jako prostějovský zastupitel za ČSSD pro Regulační plán té oblasti zpracovaný podle žádosti firmy Manthellan neobsahující sál pro 500 lidí, ačkoliv jeho vznik pro tuto oblast předpokládá stále platný záměr zastupitelstva z roku 2008?

– souhlasíte s tím, aby město Prostějov prodalo pozemky soukromému investorovi k výstavbě obchodního centra v té oblasti 3 x tak levněji, než je cena obvyklá stanovená českým státem a tím městu Prostějov vznikla škoda více jak 70 mil. Kč z rozdílu prodejních cen?

Odpověď prvního z nich najdete v diskusním vláknu uvedeném zde https://www.facebook.com/ps.smetana/posts/10200649708512022?comment_id=4935041&offset=0&total_comments=20&notif_t=feed_comment .

Vyberu hlavní odpověď ( nezkrácenou) na výše uvedené otázky:

Vážený pane Buršo, jak vidno nemáte koalici na radnici co vytknout a tak se držíte stále jen jednoho tématu. Přesto, že jsem se Vám vyjadřoval již x-krát, tak to udělám znovu. Nejprve připomenu trochu historie: se záměrem řešit prostor KaSC přišla minulá koalice ve které měla většinu Vaše ODS. Nechápu proto, proč se část Vaší ODS, k tomuto tématu dnes točit zády. Nicméně, pro návrh hlasovala Rada města (ve složení ODS 6 členů a ČSSD 5 členů), pro návrh a následně smlouvy o smlouvách budoucích hlasovalo celé zastupitelstvo tj. ODS, ČSSD, KSČM, SZ, KDU-ČSL. Vzhledem k tomu, že někteří tehdejší zastupitelé za SZ a KDU-ČSL mezitím přeběhli do TOP09, byla pro i tato strana. Tak tolik k historii.

A nyní Vaše dotazy:

1) jak jistě víte platí latinské: „Pacta sunt servanda“, tedy smlouvy se mají dodržovat, smlouvy jsou schváleny a momentálně platí, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. Bez ohledu na to zda se mi tato smlouva může líbit či ne.

2) až bude do rady a následně zastupitelstva předložen regulační plán, tak o něm budeme diskutovat a hlasovat, ale jak budu hlasovat Vám nyní neřeknu, dokud neuvidím konkrétní návrh, bez konkrétního návrhu nelze dělat závěry jen na základě pocitů.

3) toto je opět pouze Váš dohad, bez konkrétní analýzy. Z čeho vychází Váš propočet? Závěrem bych rád podotkl, zatímco Vy stále omíláte stále stejné mantry o KaSC, tak je třeba řešit celý prostor centra a tedy nejen KaSC, ale i okolí KaSC, tržnici, starou sodovkárnu, atd.a také je třeba si říci kdo a z čeho toto řešení zaplatí. Jistě budete příští rok kandidovat do městského zastupitelstva a budete mít zpracované řešení celé této problematiky, nejen jeden výsek.

Nu což – z odpovědi je jasné, koho návrh bude ve schvalování Regulačního plánu kdo a jak podporovat a že ČSSD souhlasí se stavbou dalšího mamutího obchodního centra s památkové zóně města bez jakýchkoliv výhrad, protože kdyby ty měla, už je prezentuje a řekne: Vážení pánové – předkladatelé projektu – toto Ano a toto Ne.

Ale zatím se pořád přehazuje vina na minulost a my se tváříme, že jdeme útrpně v předem vyorané brázdě jako ty pověstné ovce na jatka a vůbec nic už s tím nenaděláme :(. 

Můj pohled na věc jsem shrnul v odpovědi na FB takto:

a) smlouvy sjednané za zdmi bez kontroly veřejnosti se mají bigotně dodržovat, i když jsou v jednoznačném protikladu s právem – konkrétně zde zákonem o obcích a státní zastupitelství tuto skutečnost „jiný záměr x jiná smlouva“ potvrdilo,

b) tvrdíte, že nevíte, co bude předmětem návrhu od Manthellanu, ale opakovaně Vám byla jejich základní idea sdělena na NEVEŘEJNÝCH seminářích pro zastupitele a obsah projektu musí být v dispozicích totožný s tím, co šlo na krajský úřad do procesu EIA. Takže si nehrejme na neviňátka, co budou náramně překvapena, co se tam v Regulačním plánu objeví – všichni víme, jak to vypadá, kolik to bude mít pater, kde bude parkoviště a kde co naopak nebude a jaké obchodní centrum nám i Vy povolíte do památkové zóny města…

c) k těm cenám – existuje na městě jiný posudek vyvracející cenu státu, od něhož jsme to vykupovali? Pokud ano – proč jsme naši cenu nepoužili pro výkup od státu? Asi proto, že naše cena z roku 2008 byla na územní plán kultura a cena státu na územní plán byznys a pozemky mají nyní prostě 3x tak vyšší cenu, než je dosud navrhnuto. Takže až na něco zase nebudou na městě peníze, zeptejme se, proč strážci kasy dovolí prodat pozemky pod tržní cenu a dovolí přijít o 70 mil. Kč.

Ptal jsem se současně přes zeď na FB druhého prostějovského kandidáta do parlamentu pana Pavla Holíka , ale zatím nepřišla žádná odpověď.

Soutěž o logo města Prostějov

Bylo k tomu něco zveřejněno zde http://vecernikpv.cz/co-se-stalo/ze-zivota-mesta/4064-o-novem-logu-mesta-se-rozhodne-koncem-rijna .

Těžko lidem na radnici pořád vysvětlovat, že „klik nerovná se člověk“ a že údaj „1668 lidí“ je mylný. Anketa umožňovala opakované hlasování a řídit jejím výsledky je prostě mylné. A zásadně – není názor získán na reprezentativním vzorku občanů a skutečně navržené řešení mající vliv na prezentaci města není optimální.

A pokud se mají důležité věci na městě rozhodovat tím, že je nemají dělat odborníci !!! a vizuální prezentace města „okresního města“ tam patří, ale široká veřejnost, tak zde mám několik návrhů, jak se nadále v budoucnu řídit na městě internetovým hlasováním.

Např. jaký plat mají mít uvolnění členové rady města, dále mohli bychom si nechat od veřejnosti nakreslit nový Společenský dům a mohli jsme ušetřit 200 tis. Kč a koneckonců jsme mohli část oprav radnice nechat na vymalování také od nějakých zájemců, kteří by to udělali levněji, než odborníci.

P.S. Pokud to měla být skutečná anketa o nejlepší logo města a mělo to být o skutečné volbě lidí, chyběla jí drobnost a to šestá otázka:“ Nelíbí se mi ani jedna volba z 5.výše uvedených“ a pro tu bych osobně hlasoval.

Podněty …

Jako uživatel sdělení o tom, co se děje na městském webu mi občas přijdou divné takové upoutávky na něco , co je prý na webu nové …

Podněty – Nová

Zvědavý tam jdu a zjistím, že se opět na webu jen testuje za živého provozu. :)

Nepochopím, proč testy funkcionality neběží někde na záloze a proč se to tam oficiální web nedá až po řádném otestování, pak to totiž vypadá v sekci Podněty takto:

podněty

 

a uvnitř takto:

podněty2