Hodina Země – jen zhasínání světla nestačí …

Tak se i naše město přihlásilo k Hodině Země  http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/mesto-prostejov-se-pripoji-k-letosni-hodine-zeme-2.html s cílem podpořit …symbolickou akci, která má zdůraznit nutnost ochrany životního prostředí.

Když ale pošlete na náš úřad jeden konkrétní podnět, kde příroda či kousek přírody dostává prokazatelně na prdel od aut a od lidí:

zelen…  konkrétně podání v tom směru, aby se zabezpečil vhodný přechod pro chodce, aby ti nemuseli chodit po zeleni a auta tam neměla nad PŘÍRODOU absolutní přednost http://www.pavelbursa.cz/podnet2.pdf

tak  se vám dostane od úřadu hlásícího se k ochraně přírody odpovědi ve formě vyjádření http://www.pavelbursa.cz/vyjadreni2.pdf , že nic není nutno měnit.

Připojuji citaci: …

Dopravní komise se podnětem zabývala na svém jednání a závěrem bylo schváleno, že v tomto místě nebude řešeno žádné dopravní omezení zakazující zastavení vozidel a místo zůstane tak jak je doposud.

Tak buď levá ruka neví co dělá ruka pravá, nebo opět podléháme vizi, že pouhé přihlášení se k proklamativním heslům stačí :( .

Setkání vedení města s občany – Tylova

Něco k tomu setkání najdete zde http://pvnovinky.cz/beseda/19505-vedeni-mesta-hralo-presilovku a ačkoliv skutečně šlo o přesilovku, ale vedenou korektně :) , byla zde možnost předat vedení města několik připomínek, námětů či přání.

Je škoda, že někde v matrixu nastala chyba a že nikdo z vedení města nepřipomenul lidem to setkání ( třeba 1x rozhlasem) , ale už se stalo. Prostě spoléhat se pouze na to, že všichni lidi čtou radničky a budou si z jednoho článečku pamatovat termín setkání, se neukázalo jako plně šťastné.

K věci : probírala se rekostrukce ulice Tylovy, nějaké poznatky k tomu, pak obligátní parkování na sídlišti – zejména u RGaZŠ třeba o víkendech, dovoz dětí před školu -parkovací záliv, oprava chodníků, zabezpečení sběrného hnízda na odpady, aby nebylo tak ošklivé až třeba po jeden drobný bod zejména pro sportující děti a rodiče, jako je včasná reakce vedení města na to, aby v době propuknutého jara tomu odpovídalo i otevření školního hřiště pro veřejnost podstatně dříve, než jím avizovaný datum 14.4.2014.

14032014

Paradox … „bulhaři“ x nezaměstnanost

Jen tak pro připomenutí paradoxů toho dnešního světa v Prostějově.

Máme zde v Prostějově rekordní údaje o nezaměstnanosti a bývalý areál OP likvidují především dovozoví dělníci , označení v článku jako „bulhaři“ .

http://vecernikpv.cz/co-se-stalo/zpravodajstvi/5944-bulhari-demoluji-op

Jen to natvrdo ukazuje, že i naši čeští zaměstnanci, v klidu registrovaní na úřadu práce, by se měli naučit čelit konkurenci, pokud o práci skutečně budou mít zájem.

rozpor

Mlčící vazal nebo rovnocenný partner?

Za několik posledních let mělo naše město nadstandardní vztahy s 2 soukromými investory.

První firmou byl Czech radar a.s. blahé paměti, který si u nás udělal rejdiště takového  výběru pokut, před jehož sítěmi by i exekutoři bledli –  zůstaly tu po nich ty kadibudky.

Druhou firmou je Manthellan, který ačkoliv se tváří, že je partnerem, je asi vše jiné, než tomu označení patří.

Situace s Galerií je absurdní – nevíme ani po 4 letech od smlouvy jak to tam bude vypadat!!, tisíce lidí jsme nepřesvědčili o účelnosti a reálnosti projektu!!, navíc z prvotních nástřelů pro EIA jsme i jako město ( zastoupené radou města) nadefinovali 9 problémových okruhů ( http://www.pavelbursa.cz/stanovisko.pdf )  a jaksi se zbavujeme možnosti je nyní prosadit!!

A jaký je postoj města přes všechna ta rizika?

Vypíše společnosti Manthellan generální plnou moc k jednání v dané věci, kterou lze vyložit takto :

„dělejte si tam s tím co chcete, podejte si kamkoliv co uznáte za vhodné, my se dopředu vzdáváme práva na podání odvolání. A protože nás nezajímá, co kde řešíte, zplnomocníme vás i k přebírání veškeré korespondence kolem“ .

Připomíná mi to skutečně otevřenou šekovou knížku, kterou jsme „partnerovi“ dali do ruky a řekli – partnere, tak tě milujeme, že si tam postav, co budeš chtít a my vše pokryjeme.

Kopie zmocnění je zde : http://www.proprostejov.eu/plna_moc.pdf

Moje reakce na radu města, aby takto sestavenou plnou moc k jednání, kdy nevíme dosud, co a jak tam bude stát (a to nejsme ani investor a ani objednatel) a touto plnou mocí se zbavujeme možnosti to reálně v průběhu přípravy záměru ovlivnit, město co nejdříve vypovědělo a navrátilo si zákonné možnosti v dané věci reagovat a hlavně, aby mělo pod kontrolou i to , jaké písemnosti v té věci kde na úřadech kolují .

www.pavelbursa.cz/RMPM.pdf