Reakce na snížení stavu bezpečnosti dopravy u radarů

Vzhledem k tomu, jaká závažná tvrzení přinesla společnost Czech radar a.s. o snížení bezpečnosti dopravy vlivem měření rychlosti stacionárními radary reagoval jsem podáním na měú, aby město měření okamžitě zastavilo a tvrzení společnosti prověřilo. Hrozí-li skutečně snížení bezpečnosti dokonce nad rámec doby, než se měřit začalo, je nutné s tím něco dělat.

Rada města Prostějov

Prostějov 3.12.2009

Věc: žádost o pozastavení měření rychlosti stacionárními radary v reakci na zvýšení nebezpečnosti stavu dopravy podle tvrzení společnosti Czech radar a.s.

Vážení přátelé,

ve všech hlavních prostějovských mediích (Prostějovský Večerník, Prostějovský deník) a koneckonců na stránkách www.czechradar.cz bylo tento týden zveřejněno závažné sdělení společnosti Czech Radar a.s. ve věci bezpečnosti dopravy po opětovném zavedení měření rychlosti stacionárními radary s vyznačením měřeného úseku.

Konkrétně jde o toto vyjádření pana tiskového mluvčího Michaela Šturma uveřejněné pod názvem jejich tiskového sdělení na stránkách www.czechradar.cz :

„Značky ohraničující úseky měření nejsou bezpečné. Řidiči za nimi ihned zrychlí“.

Společnost Czech radar v tomto článku uvádí – cituji :  … Značky bohužel docílily toho, že se bezpečnost na silnicích v celé České republice snížila. Přestože se snížil počet přestupků v měřených a podle zákona označených úsecích, jejich množství mimo tyto úseky se výrazně zvýšilo. Je často dokonce vyšší, než bylo v době, kdy se s měřením začalo. Řidiči nejsou hloupí ani slepí a označení měřených míst zneužívají. Těžko se proto bude snižovat počet nehod a zraněných mimo tyto úseky. Podobné měření se provádělo i minulý rok. Hodnoty se lišily ale maximálně o 20 %, zatímco dnes je to v řádu násobků,“ zdůraznil ředitel projektu Bezpečná města Michael Šturm … konec citace z jejich tiskového prohlášení.

Vzhledem k tomu, že jde o velice závažné tvrzení renomované společnosti mající roky zkušenosti s řešením bezpečnosti dopravního provozu, navrhuji na základě jejich zjištění okamžité ukončení měření rychlosti stacionárními radary s využitím stávajícího znění zákona.

Pokud skutečně platí tvrzení společnosti Czech radar a.s., tak dle jejich stanoviska charakterizující počet zachycených přestupků výrazem „lépe už bylo“, je možno se k té „vyšší bezpečnosti“ provozu na silnicích okamžitě vrátit tím, že přijmeme rozhodnutí okamžitě přestat měřit rychlost za stávající, pro město nevýhodné legislativní situace.

Předpokládám, že nejsme ( nejste ) žádní sociální experimentátoři provádějí pokusy na živých lidech metodou vyhánění čerta belzebubem. Zde náš partner v projektu „Bezpečná města“ něco potvrdil v tvrzení o nebezpečnosti stávajícího měření a my jsme na tuto informaci vůbec nereagovali.

Vážení přátelé,

dlouhou dobu jsem i já považoval naším městem prezentované výsledky o zásadních poklesech počtu přestupků jako úspěch komplexu opatření ( něco jako zvolené metody cukru a biče ). Měl jsem za to, že prevence je důležitý prvek výchovy řidičů. Zde prevenci před námi určenými nebezpečnými místy nahrazovaly nově instalované značky upozorňující na místa měření a tím na nutnost před námi nadefinovanými místy jednoznačně dodržet rychlost. Věřil jsem, že naším cílem bylo dosáhnout co nejnižšího poštu přestupků a tím eliminovat potencionální nebezpečí nehody a věřil jsem, že měření rychlosti radary je pouhým prostředkem ( nikoliv cílem ), jak toho dosáhnout.

Mají-li být ale tyto výsledky dosaženy za cenu snížení bezpečnosti, je nutno od takové praxe okamžitě ustoupit. Navrhuji proto, abychom nesplnitelný cíl, mít bezpečnou dopravu s použitím měření dle současné legislativy, dočasně opustili a stanovili si cíl nový.

a) shrňme všechna dostupná data o deklarovaném snížení bezpečnosti na našich silnicích

b) použijme prokazatelná a veřejně dostupná data od PČR, která eviduje údaje o kdejaké dopravní nehodě na území našeho města a tato data zpracujme na úseky, kde jsou radary

c) předložme na stůl data o počtu nehod za srovnatelná období před umístěním radarů, v době, kdy radary byly umístěny a měřily ( konec roku 2008), v době kdy měřily, ale nedalo se sankcionovat ( leden – květen 2009) a zejména z doby od cca června do listopadu 2009, kdy došlo k deklarovanému snížení bezpečnosti provozu 

d) zpracujme zejména data za úseky, kde je umístěna značka ukončující místo měření a z těchto dat zanalyzujme a prokažme nárůst nebezpečnosti měření na počtu dopravních nehod.

 Tato tvrzení dejme do jednoho dokumentu a předložme jej našim zástupcům ve volených orgánech jak parlamentu, tak senátu, aby na tato data patřičně reagovali zákonodárnou iniciativou a sami se zasadili o legislativní změnu.

 Je-li naším cílem zvýšení bezpečnosti na silnicích, nemůžeme to dělat metodami, kde současně bezpečnost snižujeme.

 Ano, cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Někdy se prostě vydáme slepou cestou. Asi jsme se po ní vydali také a mrzí mne to. Musíme se ale z takových cest poučit a místo „slepého lpění na skoro vědeckých technologiích, jak kdejaký přestupek zachytit“ pojďme tedy sami ke složitější a trnitější  cestě „jak přestupku předejít“. Opatření se nabízí například na příkladu ulice Dolní. Totéž je možno použít okamžitě i na zmiňované ulici Brněnská či Olomoucká.

 Je-li tedy stávající metoda měření rychlosti stacionárními radary podle současné platné legislativy metodou ve skutečnosti snižující bezpečnost dokonce nad rámec doby, kdy se neměřilo, musíme na to reagovat. Třeba rozhodnutím o tom, že na dobu třeba 2 měsíců či i na dobu delší zastavíme měření  stacionárními radary „anblock“ a znovu prověříme tvrzení společnosti Czech radar a.s..

 I z Vaší reakce na upozornění na zvýšení nebezpečnosti na našich silnicích veřejnost usoudí, jak se k tématu nebezpečnosti postavíme jako jeden z účastníků projektu Bezpečná města.

 Je-li tento projekt nebezpečný ( náš partner to říká ), tak ho na určitou dobu zastavme a zanalyzujme data. Tím PROKAZATELNĚ ukážete, že nám nejde jen o ty pokuty,  ale že nám jde primárně o bezpečnost.

 V případě, kdy projednáním této mojí žádosti v radě potvrdíte, že se může měřit dále i přes stále oficiální tvrzení společnosti Czech radar a.s., asi vlastníte své interní informace o tom, že tvrzení vašeho partnera bylo unáhlené a nedoložené. Prostě se partner mohl mýlit a tiskový mluvčí něco utrousil, co neměl ověřené ( i to se stává).

 V tom případě bych chtěl požádat o kratičké veřejné stanovisko města směrem k občanům, že současné měření s použitím infoznaček je dle nám známých informací bezpečné a že žádnému zvýšení nebezpečnosti nedochází. Protože kdyby k takovému nárůstu nedejbože došlo, určitě by jste ho nepodporovali.

 Chci věřit, že úmyslem společnosti Czech radar a.s. a i našeho města není jen maximalizace výnosů z vybraných pokut odstraněním informací o místech měření, ale že nám jde primárně o bezpečnost. Je-li ale v současné době dle legislativy projekt paradoxně pro bezpečnost dopravy horší než dříve, tak ho prostě zastavme – bez okolků a v zájmu bezpečnosti.

 Oceňuji závěrem společnost Czech radar a.s., že nás na snížení bezpečnosti provozu upozornila (tedy pokud se pan tiskový mluvčí nemýlil) a věřím, že na toto jejich upozornění v rámci bezpečnosti města zareagujete a zabezpečíte, aby silnice byly nejméně tak bezpečné, jako v době před začátkem měření.

 S pozdravem Ing. Pavel Burša, Prostějov

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>