Nevědomost hříchu nečiní … tak jak je to vlastně s těmi radary?

Vzhledem k panující nejistotě, jak je to s těmi radary po rozhodnutí rady města ze dne 27.4.2010 a po zveřejnění tohoto tiskového prohlášení ze dne 12.5.2010 :  TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ K PROBLEMATICE STACIONÁRNÍCH RADARŮ V PROSTĚJOVĚ

Rada města Prostějova rozhodla na svém řádném zasedání 11.5.2010 o postupu při řešení přestupků zaznamenaných stacionárními radary, který vychází ze závěru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje, a který by měl znamenat, že vyhovujeme názoru krajského úřadu.
Na svém mimořádném zasedání už dříve Rada města Prostějova rozhodla, že město Prostějov požádá Ministerstvo dopravy o provedení vrchního státního odborného dozoru.
Měření rychlosti bude nyní sestávat ze dvou částí – takzvané statistické a dále z části měření, které bude zjišťovat konkrétně, kdo přestupek spáchal. Takto zjištěné přestupky bude městská policie postupovat správnímu orgánu (přestupkovém oddělení Odboru občanských záležitostí Městského úřadu Prostějov). Tento správní orgán v rámci svých úkonů bude zjištěné přestupky řešit.

jsem se chtěl zeptat na aktuální stav .

Začal jsem s dotazem na vedoucí odboru občanských záležitostí paní Javůrkovou. Ta dotaz přehodila na paní Gáborovou jako tiskovou mluvčí. A co ta mi sdělila ? To už si přečtěte sami – připojuji komunikaci v té věci složenou tak, jak probíhala :

From: ing. Pavel Burša
Sent: Monday, May 17, 2010 9:25 AM
To: Javůrková Marie
Subject: aktuální stav pověření na vybírání pokut od Czech radaru
Dobrý den paní Javůrková,
omlouvám se, že zdržuji, ale chci se jen zeptat v souvislosti s rozhodnutím rady města ze dne 27.4.2010
2. Revokace usnesení Rady města Prostějova
Usnesení č. 1348:
Rada města Prostějova po projednání
I. r e v o k u j e
své usnesení č. 8242 ze dne 1. 4. 2008, kterým uložila Odboru občanských záležitostí Městského úřadu v Prostějově, oddělení přestupků zajištění agendy související s měřením rychlosti vozidel, monitorováním jízdy na červenou na katastrálním území města Prostějova dle smluv uzavřených se společností CZECH RADAR a. s., společností Burke & Freeman Czech, s. r. o. a JUDr. Květoslavem Hlínou, advokátem (sdružení Bezpečná města),
II. u k l á d á
Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Městského úřadu Prostějov,připravit podklady pro podání žádosti o provedení vrchního státního odborného dozoru na Ministerstvo dopravy ČR.
Platí tedy, že od 27.4.2010 nemá Váš odbor možnost zpracovávat správní proces výběru pokut na základě dat předaných společností Czech radar a.s. a tedy, že po dobu, dokud nebude Váš odbor opět pověřen touto pravomocí, je proces zpracování podkladů a vydávání výměru u pokut ze stacionárních radarů zastaven?
díky za odpověď Ing. Pavel Burša
 
 
 
 
 
 
 
 

 

následuje odpověď :

Odesílatel  Zobrazit podrobné záhlaví zprávy Javůrková Marie <Marie.Javurkova@prostejov.eu> 
Odesláno  Pondělí, 17.května 2010 – 9:42 dop.
Příjemce  ing. Pavel Burša
Kopie   
Skrytá   
Předmět  RE: aktuální stav pověření na vybírání pokut od Czech radaru
 
Dobrý den, Váš dotaz jsem postoupila tiskové mluvčí úřadu k vyřízení.
S pozdravem
 Mgr. Marie Javůrková
vedoucí odboru občanských záležitostí
Městského úřadu Prostějov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pak došla i odpověď od paní Gáborové :

Odesílatel  Zobrazit podrobné záhlaví zprávy Gáborová Jana <Jana.Gaborova@prostejov.eu> 
Odesláno  Pondělí, 17.května 2010 – 10:27 dop.
Příjemce  Javůrková Marie <Marie.Javurkova@prostejov.eu> 
Kopie  ‚Pavel.bursa
Skrytá   
Předmět  RE: aktuální stav pověření na vybírání pokut od Czech radaru
Přílohy 
0512-prohlaseni radary.doc 51K
Vážený pane Buršo, v příloze Vám zasílám prohlášení, které v této souvislosti město Prostějov vydalo.
S přáním pěkného dne, Jana Gáborová, ref.vnějších vztahůmoje odpověď paní Gáborové :             

na ten jsem reagoval obratem :
 
From: ing. Pavel Burša
Sent: Monday, May 17, 2010 10:55 AM
To: Gáborová Jana
Subject: RE: aktuální stav pověření na vybírání pokut od Czech radaru
 
Děkuji paní Gáborová, znám to sdělení – je to v dnešním večerníku .
 
Já se ptám, co to znamená konkrétně a hlavně prakticky :
 
a) měříme – asi ano … je to jen technologie
b) ale půjde to do správního řízení a je tedy nadále kontinuita, že i přestupky po 27.4.2010 budou všechny postiženy,
nebo je teď období, kdy se nedá pokutovat, než se to přeskládá, podle nálezu Olomouckého kraje?
O to mi jde – 27.4.2010 to rada města prokazatelně odebrala odboru občanských záležitostí – takže jsem se proto ptal
paní Javůrkové, zda mohou nadále pracovat a zda pokutují – ona to přepinkla va Vás.
Chci si jen tedy jen ověřit , co bude s přestupky např. zjištěnými 28.4.2010 …
Určitě jsou změřené, jsou změřené podle starého systému, budou tedy i pokutovány a vyměřeny nebo je teď zatím
stav status quo a nějak se to přeskládává a tedy vše, co nebylo dosud vyměřeno je stopnuto a bude či nebude vyměřeno?
s pozdravem Ing. Pavel Burša
konečná odpověď od paní Gáborové :
 
 
 
 

 

Odesílatel  Zobrazit podrobné záhlaví zprávy Gáborová Jana <Jana.Gaborova@prostejov.eu> 
Odesláno  Pondělí, 17.května 2010 – 11:06 dop.
Příjemce  ‚ing. Pavel Burša‘ 
Kopie   
Skrytá   
Předmět  RE: aktuální stav pověření na vybírání pokut od Czech radaru
 
Vážený pane Buršo, další informace k této problematice nemám, takže tyto Vaše konkrétní dotazy nemohu zodpovědět.
S přáním pěkného dne, Jana Gáborová
    

 

 Tak co jsem za 1,5 hodinovou komunikaci o těch stacionárních radarech ( spíše o tom, zda aktuálně probíhá správní řízení ) zjistil ?

Že město také nic neví …  Kdyby vědělo, určitě by mi to paní tisková mluvčí sdělila.

No mám z toho všeho osobní pocit, že něco není v tom systému čitelné a transparentní. Mohu se jen ptát „Quo bono?“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>