KASC – bez peněz do hospody nelez

Stále více se situace s KASC blíží patu či snad nedejbože prohře města.

Ukazuje se, že nadále platí stará česká přísloví „Bez peněz do hospody nelez“ či dokonce „Nechoď Vašku s pány na led“ .

O co jde? Měli jsme KASC – 17 let starou stavbu, bratru nezateplenou, ale velkou, stojící a funkční.

Shlédli jsme se v nabídce zájemce o lukrativní pozemky a naběhli mu na lopatu a prodali mu pozemky a staré KASC.

A nyní zjišťujeme, že námi obdržené peníze na nový Společenský sál rozhodně stačit nebudou.

Takže se to blíží pak komedii ve stylu Járy Cimrmana ve slavné hře o Dobytí severního pólu – vše bylo spočítáno absolutně přesně, akorát se to zapomnělo vynásobit dvěma :(. 

A my skončíme jako té v pohádce :“Jak dědeček měnil, až vyměnil“.

Takže je potřeba se ptát, co se vlastně stalo v letech 2010, kdy jsme Manthellanu sedli na lopatu. Buď jsme měli od někoho špatná čísla a udělali jsme na základě nich špatné rozhodnutí, nebo jsou ta čísla v pořádku a můžeme jít do toho. Ale je divné, že v době krize stavebnictví se tak zásadně liší čísla o stavbě Společenského domu z roku 2010 a jen o rok později.

Proto jsem oslovil pana starostu se žádostí o to, aby právě ty ekonomické rozbory, na základě nichž město rozhodlo o zásadní změně záměru ve věci KASC zveřejnil na web.

Proto, aby bylo vidět, co nová stavba měla v roce 2010 dle odborníků stát. Aby bylo vidět, kde jsme se tedy případně sekli a na základě jakých predikcí, předpokladů, výpočtů či analýz. A kde tedy chybí třeba to vynásobení dvěma.

starosta města
pan Miroslav Pišťák

Věc : zveřejnění interních analýz ke smlouvě MANTHELLAN a.s. x KASC

Vážený pane starosto,
chtěl bych Vás požádat o to, aby město Prostějov na svých webových stránkách zveřejnilo interní analýzy, o nichž mluví smlouva se společností MANTHELLAN a.s. v části Preamhule, v části D takto : Po dokončení výběrového řízení se však Město na základě interních analýz rozhodlo realizovat výstavbu Kulturního centra samostatně a ve vlastní režii .

 Stále více zaznívají pochyby o ekonomice budoucí stavby Kulturního centra (běžně lidem označovaného jako Společenský sál pro 500 osob). 

Proslýchá se, že požadovaná částka za stavbu nového Kulturního centra dosahuje několikanásobku ceny, se kterou se v záměru ucházela společnost MANTHELLAN ve své soutěžní nabídce.

Předpokládám, že vzhledem k zásadnímu odchýlení se od původně avizovaného záměru si město Prostějov ( jeho orgány – rada či zastupitelstvo) nechalo zpracovat rozborové materiály, dále označované jako „interní analýzy“, které použilo pro odůvodnění tehdejší zásadní změny v realizaci záměru.

Předpokládám, že tyto pro rozvoj města tak důležité materiály byly určitě vypracovány nezávislými odborníky či nezúčastněnými osobami a i když jsou interní, že to neznamená, že jsou současně i tajné.

Na základě těchto „interních analýz“ byla provedena zásadní změna záměru, která v konečném důsledku může znament i to, že nový sál vyjde město na několikanásobek obdržené ceny za starou budovu KASC a pozemky či dokonce to může znamenat, že město Kulturní centrum ( Společenský sál pro 500 osob) nebude mít.

Chtěl jsem Vás tedy v rámci všeobecně požadované transparentnosti procesu realizace záměru požádat:

- aby město zveřejnilo na městském webu „interní analýzy“, o nichž se zmiňuje smlouva se společností MANTHELLAN a.s.

- aby město sdělilo, kdo tyto analýzy vypracoval a kdo tedy ručí za jejich věcnou správnost zejména po stránce ekonomiky a zejména vyčíslení budoucího závazku města ve formě „stavby ve vlastní režii“

- o případné sdělení, zda byly v rámci těchto analýz vyžádány i oponentní posudky k navrženému řešení města, které bylo pak vyjádřeno ve smlouvách

Moc a moc se omlouvám, že Vás tímto požadavkem zatěžuji. Ale čas nás tlačí a ve skutečnosti stojíme na křižovatce.
 
Buď jsme se před rokem a půl dobře rozhodli a stavba nového Kulturního centra „v naší režii“ se vleze do čísel uvedených  rámci „interních analýz“ a vše bude o.k. a není důvod proces rozhodnutí dále odkládat.
 
Nebo jsme se prostě nerozhodli správně a stavba Kulturního centra nás vyjde na několikanásobek „interní analýzy“ a to není dobře. Proto bude vhodné znát jak původní rozpočty, tak i jejich autory, abychom z toho měli velice zásadní ponaučení pro příští zpracovatele rozborů a analýz a i jejich morální tak i finanční odpovědnost za ně.

Či dokonce můžeme dojít ke stanovisku, že nové Kulturní centrum ani nebude, protože bude tak drahé, že na to nebudeme mít finance.

Buď jak buď, je prostě čas ten gordický uzel už rozetnout a tím jednoznačně naznačit veřejnosti, co s kulturou v centru města bude i po roce 2013, po roce, v němž možná padne staré KASC.

s pozdravem Ing. Pavel Burša

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>