Czech radar dovede ale mediálně masírovat …

Dnes vyšel na městském webu mírně zavádějící článek o legalitě měření rychlosti stacionárními radary (otisk článku uvádím zde www.pavelbursa.cz/UOOUpv.pdf ) .

Co k tomu říci? Snad jen to, že důležité pro nás je ale to, co si myslí dozorový orgán Ministerstva dopravy a krajský úřad . Stanovisko ministerstva dopravy najdete zde http://www.prostejov.eu/files/Urad/KS/zaznam-z-vrchniho-statniho-dozoru.pdf .

Jsme s těmi radary a připravovaným penězovodem do soukromé sféry už tak slavní, že nás ministerstvo cituje jako příklad, proč vlastně upravilo způsob měření soukromým orgánem (  …poslední době narůstají případy, kdy si jednotlivé obce najímají soukromé společnosti na měření rychlosti vozidel. Podle právní legislativy však mohou měřit rychlost pouze příslušníci státní či obecní policie. Takovým posledně známým případem je kauza města Prostějov. Zde proběhl státní odborný dozor ministerstva dopravy, který jednoznačně konstatoval, že soukromá firma nemůže měřit rychlost a nakládat s daty z radarů...) . Proto ministerstvo stanovilo pravidla, jak s touto činností konat dále (http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/D76DAB2D-8366-4E43-B2A9-36DA30F7D038/0/Informacni_material_MD_k_mereni_rychlosti.pdf ).

Napsal jsem proto paní tiskové mluvčí městského úřadu dopis žádající o úpravu textu, aby sdělení úřadu nebylo nepřesné.

citace z vašeho článku na titulce:

…Už druhé přezkoumávání Úřadu pro ochranu osobních údajů opětovně potvrdilo, že město Prostějov z pohledu kontrolorů při měření rychlosti stacionárními radary nepochybilo. …

Paní Gáborová,

důležité je vypořádat se s námitkami dozorového orgánu a tím zde bylo stanovisko příslušného odboru Ministerstva doprava a krajského úřadu. Ve svém dnešním článku na městském webu, odkud dnes hojně citují i další zdroje, uvádíte evidentně zkreslenou informaci, protože UOOU zde skutečně není důležité.

Ty zásadní problémy jsou totiž jinde:

Záznamový systém byl evidentně provozován soukromoprávním subjektem. Na této skutečnosti nic nezměnila ani následná snaha postupnými úpravami a precizací smluvních dokumentů vyvolat dojem, že systém je pronajat městu Prostějov a obsluhován Městskou policií Prostějov. Dochází ke zcela zjevným závažným porušováním platné právní úpravy. Důkazy byly získány v rozporu se zákonem. Na objednávku města fakticky vykonával dohled nad bezpečností a plynulostí provozu a obstarával důkazní prostředky místo policie soukromoprávní subjekt Czech Radar, na který takovýto výkon veřejné správy nelze přenést,“ konstatuje vrchní státní odborný dozor.

Nestačí jen rekapitulovat skutkový stav věci,“ uvádí zpráva ministerstva. „Zcela zjevně dochází k paušalizaci přestupkového řízení a je rezignováno na skutečný zájem o ochranu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.“

K odkládání přitom dochází bez opodstatněných důvodů. Za takový důvod rozhodně nemůže být považováno to, že by zjištění pachatele přestupku mohlo být spojeno s určitými obtížemi – například z důvodu tvrzení, že to byla osoba blízká,“ konstatuje ministerstvo.

 Paní Gáborová,

upřímně chápu snahu města něco s radary dělat, ale nelze se zde zašťiťovat překroucenými stanovisky.

Váš jednostranně zaměřený článek je potřeba doplnit informací, jak se k této věci staví ministerstvo dopravy a krajský úřad a zda jimi uvedené problémy byly skutečně napraveny. Není důležité, co říká UOOU, ale co říká ministerstvo dopravy ve svém posledním stanovisku ( http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/D76DAB2D-8366-4E43-B2A9-36DA30F7D038/0/Informacni_material_MD_k_mereni_rychlosti.pdf ) a případně uveďte na něj i odkaz na zkrácené znění : 

„Ministerstvo dopravy připravilo informaci pro obecní úřady v oblasti měření rychlosti vozidel. Padnou tak neustálé spekulace o tom, kdo smí měřit a kdo ne. Některá města a obce si najímají soukromé subjekty k měření rychlosti. Podle ministerstva však takový způsob nemá v zákonech oporu. V poslední době narůstají případy, kdy si jednotlivé obce najímají soukromé společnosti na měření rychlosti vozidel. Podle právní legislativy však mohou měřit rychlost pouze příslušníci státní či obecní policie. Takovým posledně známým případem je kauza města Prostějov. Zde proběhl státní odborný dozor ministerstva dopravy, který jednoznačně konstatoval, že soukromá firma nemůže měřit rychlost a nakládat s daty z radarů.“ … konec citace

 díky a zdraví Pavel Burša 

konec dopisu na paní Gáborovou …

P.S. Někdy si tak říkám, jakého že anděla strážného má společnost Czech radar na úřadě v Prostějově. Jiná města nemají Czech radar a žijí. Jen u nás je prý až tak životu nebezpečno, že pak musíme skoro 2/3 vybraných pokut odvádět jako desátek slavnému zachránci bezpečnosti silničního provozu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Dění v Prostějově se štítky a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>