Podnět k zavedení on-line přenosu jednání zastupitelstva a pár drobností k tomu

Nerad někdy používám silná slova, ale tento článek v deníku http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/sledovat-jednani-zastupitelstva-na-internetu-zatim-ne-vzkazuje-radnice-20120417.html mne mírně nazvedl ze židle. Asi proto, že tématice využití internetu ve státní správě se věnuji dlouhodobě.

Nu což, řídil jsem se podnětem paní tiskové mluvčí a v této věci jsem oslovil pana primátora – to když už to paní mluvčí sama navrhla :) .

Dopis na magistrát zaslaný jak jinak než elektronicky s využitím elektronického podpisu :

Magistrát města Prostějova

vážený pan primátor Miroslav Pišťák

Prostějov

Vážený pane primátore,
docela mne překvapilo sdělení uvedené ve včerejším článku http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/sledovat-jednani-zastupitelstva-na-internetu-zatim-ne-vzkazuje-radnice-20120417.html  konkrétně toto – cituji :  …Pokud by skutečně někdo chtěl sledovat jednání po internetu, musel by prosadit změnu přes zastupitele nebo vedení města. „Bylo by nejlépe obrátit se s tímto požadavkem na primátora nebo někoho z náměstků. Pokud by zastupitelé takovou věc uznali za prospěšnou a nutnou, tak už bychom museli přenosy či nahrávky nějak zařídit. Dosud se ale takový požadavek neobjevil,“ uzavřela mluvčí Gáborová. …

O tomto požadavku na zvyšování úrovně sdílení informací se prokazatelně mluví i v našem městě roky. On-line přenosy má už například město Brno, má je už i sousední statutární město Přerov.

Pokud tedy chybí magistrátu města k možnosti tohoto institutu sic jediný požadavek od občana k jeho realizaci, rád se pod tento požadavek podepíši.

Proč on-line přenos ANO? Protože to technologie umožňuje už velice levně a zejména tím zbavíme zastupitelstvo nálepky městského orgánu, o jehož praktické činnosti valná většina občanů pranic neví. Jednání zastupitelstva je důležité přenášet on-line i proto, aby se výkon správy města přiblížil více lidem.

A aby skutečně občané poznali, kdo město řídí a čí zájmy hájí. Zda město řídí jimi volení politici či zda se nedejbože skrytě neprosazují zájmy některých soukromých firem majících zájem si jen urvat, co jde ( zde uvádím zejména zájem například společnosti Czech radar „řešící“ za město bezpečnost na silnicích a evidentně vytrhávající výkon státní správy do soukromých rukou či lze uvést některé developerské projekty, jež jsou také někdy kryty pláštíkem plnění „veřejného“ zájmu a přitom směřují jen k naplnění své kapsy bez ohledu na zájem města či jeho občanů).

Občané jsou skutečně odtrženi od reality rozhodování na městě, protože spousta věcí se řeší ve skrytu kanceláří a ve v diskusi s občany.

Pro doložení toho mého tvrzení nemusím chodit dalece pro argumenty.

Například bod a) Chystáme pro lidi realizaci „Revitalizace Smetanových sadů„. A ví dodnes lidi, co se tam vlastně chystá? Jak budou vedeny například ty cesty a jaké budou? Bude to celé ohraničeno dalším plotem či zábradlím? Co pejskaři – dočkají se například na nějakém tom přirozeném ostrůvku v parku například pěkně plůtkem ohraničené plochy pro volné venčení pejsků jako to vídáme například ve Vídni?

Sám si odpovím – bůh suď. Proč nevidí občané města dávno na našem městském internetu variantní řešení plochy? Proč nedáme lidem možnost si vybrat, zda to má být klidný park ( pak bez těch ohavností jako jsou rockové koncerty v altánu) či zda to má být spíše lesopark se zábavou a koncerty či zda to neskončí jen jako další sterilní flák země sloužící k průchodu mezi centrem a zbytkem města.

Bod b) parkovací systém města . Roky se o něm mluví, měsíce se snad někde něco chystá a dosud nic. Přitom parkování je stále větší problém a je potřeba ho řešit v diskusi s širokou veřejností. Ubíhají měsíce bez viditelného řešení a diskuse a mezi tím městu utíkají miliony z nevybraného „i aspoň sociálně přiměřeného“ parkovného, které mohlo být už reinvestováno opět do parkování.

Bod c) otevřenost magistrátu ohledně vynakládání veřejných prostředků ve větší transparentnosti, za co úřad platí. Zde se vracím ke svému loňskému podnětu zveřejňovat, tak jak to dnes činí některá další města, na městském webu vybrané soupisy přijatých faktur, vydaných faktur a otevřenost v uzavíraných smlouvách.

Vážený pane primátore,

internet nabízí dnes desítky možností, jak zvýšit zájem lidí o politiku a veřejné věci. Je potřeba jej uchopit a využít. My jako občané jsme stále v situaci, kdy o každý kvalitativní posud směrem vpřed musíme bojovat a přitom jde o věci dávno jinde fungující ( já to mohu potvrdit například s tou několikaletou anabází, než se mi podařilo dostat materiály pro jednání zastupitelstva na internet před jeho jednáním).

On-line přenos jednání zastupitelstva patří mezi takové věci, co lidi zaujme a co může zvýšit i Vaši zásluhu na zvýšení úrovně řízení města a koneckonců to naplní volební program městské koalice.

P.S. A to nemluvím o jedné další vychytávce, jako je větší otevřenost samotné rady města ve věci zveřejnění programu jejího jednání.

Když se lidé nedovědí, co se v radě města začíná řešit, pak se výrazně snižuje možnost pro jejich kvalitní a věcné reakce v průběhu rozhodovacího procesu, když to následně dojde až na zastupitelstvo, kde se toho moc už měnit nedá.

vzor Brno zde http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/RMB/svolani_RMB-062internet.pdf ,

český Krumlov zde http://obcan.ckrumlov.info/php/rada/program.php , 

koneckonců sousední Přerov http://www.prerov.eu/cs/samosprava/rada-mesta-rm/pozvanky-a-programy-rm/ .

Takže k výše uvedeným 3 bodům praktického využití internetu + hlavního požadavku na on-line přenos jednání zastupitelstva připojuji současně nový podnět k tomu, aby rada města, po vzoru mně například ve směru k využívání internetu blízkému Přerovu, začala svá jednání doplňovat dopředu zveřejněným programem jednání zveřejněným tak +- týden před jeho konáním.

s přátelským pozdravem Ing. Pavel Burša

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>