Vývoj judikatury ohledně uplatňování Zákona o obcích verzus akce Manthellan

Každý snad zná písničku „Časy se mění“ , připomenu ji v podání mých studentských oblíbenců Peter Paul & Mary http://www.youtube.com/watch?v=1oU7M4OeSRM .

Časy se snad změní i pro postup zvolený společností Manthellan ve věci získání pozemků města k realizaci stavby Obchodního centra. Tyto pozemky oni získali na základě záměru města k zástavbě celé té části města. Radní vypsali bohulibý záměr a na základě toho záměru byly de fakto investorem (jeho právní kanceláří)  nachystány smlouvy. Bohužel ze smluv vypadla už jakákoliv zmínka o stavbě Společenského domu ze strany investora a i cena za pozemky byla jakási vachrlatá (jen pro připomenutí aktuální situace s cenou pozemků v té oblasti : my je prodáváme Manthellanu za 2214 Kč a kus potřebného pozemku nám nyní stát v té oblati prodává za cenu 6906 Kč – tedy 3x tak dráže !!! a to prosím na základě znaleckého posudku. Celkový rozdíl mezi oceněním naším a státu při přepočtu na prodávanou výměru činí skoro 70.000.000,- Kč !!!)

Nyní se i v oblasti veřejného práva více aplikuje princip otevřenosti a transparentnosti řízení obcí a samosprávných celků a tomu odpovídá přísnější aplikace zákona o obcích.

A jedna ta aplikace se týká dodržení záměru obce při nakládání s majetkem. Čím více totiž obce v záměru specifikují užití, tím více současně omezují soutěž. A u nás tím zásadním omezením s nakládáním majetkem města byla povinnost vybudovat Společenský dům, která ze smluv vypadla.

Nový judikát, který používá už i ministerstvo vnitra s účinností od 31.12.2011 v metodice nakládání s majetkem obcí totiž jednoznačně říká: …Jestliže ovšem obec ve zveřejněném záměru bližší podmínky zamýšleného majetkoprávního úkonu vymezí, předem „omezuje“ okruh potencionálních zájemců, kteří obci podají nabídku na uzavření příslušné smlouvy. Od takto zveřejněných podmínek se proto obec v zásadě nemůže odchýlit, ledaže by v záměru sama předem vyjádřila možnost, že zamýšlená dispozice může být realizována i za jiných než předem stanovených požadavků. Pokud obec toto pravidlo poruší a nemovitost např. prodá nebo pronajme osobě, která uvedené podmínky nesplňovala, je tento její právní úkon absolutně neplatný, neboť taková situace je svými důsledky obdobná předchozímu nezveřejnění záměru….Jde o judikát Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 721/2010.).

Ostatně – co hrozí městu a případně statutárnímu orgánu za ně jednajícího ve světle nových judikátů sahajících trestně-právně už i na starosty obcí jsem popsal v podání, které šlo přímo do rukou našeho primátora www.pavelbursa.cz/judikaty20112012.pdf , aby se ten mohl nad věcí opět se štábem svých lidí poradit.

A důkladně s pomocí právní analýzy zvážil, zda není skutečně zásadně překonaná argumentace našeho města použitá v tvrzeních předaných soudu ohledně nedodržení věcného záměru společností Manthellan konkrétně strany 13 a 14 materiálu uveřejněného zde http://www.proprostejov.eu/soubory/soud2.pdf a zda tím není celý proces ze strany města už za hranicí linie bezpečnosti zákona.

Judikatura Nejvyššího soudu roku 2011 je totiž dalece přísnější, než judikatura let 2007 a 2008, o níž jsme své argumety opírali v obhajobě města. Jde velice přísněji v tom směru, že pokud politici rádoby v rámci plnění veřejné služby voličům omezují soutěž všemi různými omezeními, aby je následně potichu vypustili a přihráli s prominutím majetek obce někomu kooperativnímu, že tento postup už stát nebude tolerovat a může jej trestat dokonce v rovině trestní odpovědnosti za způsobenou škodu na majetku obce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>