Nastražená past na myši – to je budoucí podpis další smlouvy s Manthellanem

Jako pověstná past na myši vyznělo stanovisko státního zastupitelství ve věci „Rozpor mezi schváleným záměrem a konečným obsahem smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Prostějov a společností Manthellan“.

Jinou otázkou je nepochybně skutečnost, nakolik finální znění samotné kupní smlouvy, jejímž předmětem by byl převod majetku města, by bylo souladné s „vyhlášeným záměrem“. Tedy, nastala-li by skutečnost, na kterou primárně poukazujete. Jakkoli nelze předjímat výsledek dohody smluvních stran, je možno ve zcela v obecné rovině v daném kontextu poukázat na aktuální a ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, potažmo soudu Ústavního, kterou ostatně v podání zmiňujete, kteroužto lze zjednodušeně vyjádřit tak, že došlo-li k převodu (ne)movitého majetku v rozporu s původně zveřejněným záměrem (uvádějícího podrobnější než zákonem požadované podmínky, které jsou však součástí vyhlášeného záměru), je nutno na takovou situaci nahlížet, jako kdyby obec převedla majetek bez zveřejnění záměru“ (viz. např. rozsudek NS ČR sp. zn. 321 Cdo 721/2010, který do značné míry problematiku a soudní výroky k ní se vztahující „sumarizuje“). Nutno dodat, že diskrepanci mezi Záměrem a kupní smlouvou, jejímž předmětem je převod majetku,  pak zákon sankcionuje absolutní neplatností …. konec citace část 1.

…V intencích výše uvedeného lze proto vyslovit tezi, že i v posuzovaném případě se strany budou řídit danými postuláty a principy, tedy, že v základních parametrech bude případný převod majetku korespondovat s jeho primárním Záměrem a účelem. V opačném případě by se zjevně jednalo o právně reprobovanou svévoli. … konec citace část 2.

Narovinu říkám, že jsem toto stanovisko zástupce státu očekával právě v rovině toho, co dnes už justice v judikátech 2 roky judikuje a čím se vlastně dnes podílí na kultivaci právního prostředí u nás.

O tomto našem problému smlouvy s platnými judikáty (a právě i tím státním zastupitelstvím opakovaně citovaném ) ale na radnici dávno ví!!! :(

Ví to už minimálně přes půl roku a dosud jsme si z toho judikátu dělali spíše trhací kalendář a vesele si nechali namalovat společenské centrum na ulici Jezdecká. Doklad o podání směrem na pana primátora z 13.9.2012 najdete zde http://www.pavelbursa.cz/judikaty20112012.pdf včetně upozornění na blížící se kolizí a případnou i trestněprávní odpovědnost vedení města v případě podpisu oficiální smlouvy na prodej či zástavu městských pozemků věcnými břemeny odlišnými od záměru.

Takže nyní už jen čekám, kdy to s tím Manthellanem a naším jednoznačně prokázaným odklonem od záměru definovaném zde http://www.proprostejov.eu/soubory/c1.jpg a zde http://www.proprostejov.eu/soubory/c2.jpg raději sami odtroubíme, než na někoho z vedení města doklapne pastička

empty mousetrap

v případě podpisu jakékoliv smlouvy, která nebude v souladu se stále platným záměrem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>