EIA II. na Galerii Prostějov spuštěna

Dne 3.5.2013 byla spuštěna opět práce na protlačení procesu EIA na Galerii Prostějov – blíže dokumenty k tomu zde http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK648 .

Inu – moc se v tom projektu od toho předkládaného městem a následně staženém nezměnilo. Nezměnily se tedy i pochyby občanů, nakolik je záměr výhodný i pro naše město.

Napsal jsem v té souvislosti opět pár poznatků radě města. To proto, aby ta pokud možno více deklarovala svůj vztah k tomu projektu.

Více v podání uvedeném níže:

Členům Rady města Prostějov

 Ing. Pavel Burša, Tylova 20, 796 01 Prostějov

 V Prostějově 9.5.2013

 Vážení přátelé,

 obracím se na Vás jako na představitele nejužšího vedení města ve věci realizace největšího stavebního díla realizovaného na základě záměru města, dříve představovaném jako projekt Obchodně-společenského centra, nyní pragmaticky označeného jako „Galerie Prostějov“.

 Přechází se totiž postupně od obecných a nikoho k ničemu vážně nezavazujícím proklamací „rozvoje území“ stanovených stále platným záměrem zastupitelstva č. 18224 ze dne 4.11.2008 k naplňování praktických kroků, které měly původně naplnit dikci vůle zastupitelů definovanou například i takto : ..Vedle zajištění parkovacích míst pro novou výstavbu je třeba zajistit i maximálně možnou parkovací kapacitu. Součástí záměru bude komplexní dořešení dopravní infrastruktury v této lokalitě. Součástí navržené výstavby bude společenské centrum s kapacitou sálu min. 500 lidí.

 Déja vu opět po cca 5 měsících … se mi chce říci. Nyní je od 3.5.2013 předložen do opakovaného procesu EIA jen mírně upravený a doplněný návrh, který je ale ve všech zásadních směrech totožný s návrhem z konce roku 2012. Je tu tedy opět posuzování EIA na Galerii Prostějov a já i někteří další občané mají k této akci stále věcně podložené výhrady, kterými lze jednoduše na předložené dokumentaci od firmy Manthellan dokázat, že jejich předložené řešení nenaplňuje ani jednu z výše uvedených predikcí, proč město Prostějov do tohoto projektu skoro před 5 lety vlastně šlo.

 Město o konkrétních připomínkách občanů ví, ale co hlavně neví občané, je skutečný vztah vedení města k předloženému záměru a to, jak chce před občany věcné a dnes už i hrozící právní nedostatky řešení od firmy Manthellan obhajovat. Občané nemají stále žádné informace, jak a zda vůbec se vedení města k řadě věcných připomínek postaví, zda je případně bude hájit, aby nevznikla stavba jen výhodná pro investora, ale i byla současně výhodná pro potřeby města. A mezi tyto potřeby města určitě nepatří další zbytný obchodní dům  stahující do centra města další dopravu osobními auty (důkaz – denní návštěvnost centra má být 3000 návštěvníků, přičemž ti tam mají dojet cca 1208 auty denně –  strana 13 jejich ohlášení do EIA) stojící navíc jen 100m od obchodňáku druhého.

 Narovinu Vám tedy pokládám k úvaze jménem i dalších občanů jednoduché otázky:

Skutečně jsme dali společnosti Manthellan z pozice vedení města bianco šek, do kterého si oni mohou dopsat to, co je zrovna namane?

Skutečně na tomto projektu i podle Vás je vše košer a předložený projekt je dle Vašeho nejlepšího mínění plně v souladu s rozvojem města?

Skutečně i Vám ve vedení města nevadí s jakým návrhem oni tzv. „soutěžili“ a s jakým řešením nyní přicházejí?

Copak máme na radnici na očích klapky a nevidíme, že mezitím čas od roku 2010 oponou trhnul a potřebu obchodního a částečně i společenského centra nakrásně vyplní zmodernizovaný a rozšiřovaný PRIOR a že stavět 100 m od něj další obchodňák s „podporou města“ je skutečně zbytečné? Podporou města rozumím Manthellanu „nic nevytýkat“, „nechtít po něm ani to minimum, s čím on sám soutěžil“, „nechat si od něj poddolovat na věčné časy městské pozemky“ a „dořešit za něj problémy s dopravou“ za městské peníze.

Obracel jsem se na celou městskou radu 31.1.2013 s drobounkou žádostí či spíše otázkou: „Jste pro realizaci projektu Obchodního centra přesně dle záměru podaného společnosti Manthellan ve znění přílohy oznámení podaném dne 18.12.2012 na krajský úřad do procesu EIA? Tedy tak, jak si to Manthellan nakreslil, propozičně dislokoval včetně toho, jak v projektu mj. řeší dopravu a zástavbu centra?“

Nu, uběhlo čtvrt roku a žádné odpovědi jsem se nedočkal. Mně to až tak nevadí, mlčení je také možno brát jako stanovisko k věci, ale Vy jako čelní politici 2 stran, které stály u zrodu projektu byste měli lidem říci, odkud kam vlastně s tím projektem jdeme, co vyřeší a co naopak nevyřeší a co za tento projekt bude řešit následně město.

Vážení členové  nejužšího vedení města,

náš městský úřad se z projednávání procesu kolem KASC raději vyloučil (mám mu to s prominutím „za zlé“, protože proč zde zrovna Ano a proč jinde Ne – třeba s procesem změny zemního plánu „na zakázku“ Manthellanu, jak jim pak máme věřit v jiných rozhodováních?) a dosavadní mlčení členů vedení města o jeho konkrétním vztahu k předloženému projektu a jeho vypořádáním se s věcnými připomínkami od vlastních občanů pak svádí k domněnce, že by nejraději udělalo totéž.

Ale to asi nejde – občané od Vás, čelných politiků města očekávají, že v dresu města budete před soukromými zájmy a soukromými návrhy maximalizující zisk investora hájit zejména zájmy a představy o funkci města vznesenou i od jednotlivých občanů.

Je evidentní, že představený projekt Galerie Prostějov:

– sahá do hloubky 10m přímo u samotné paty rajské zahrady hlavního kostela, přičemž vliv průběhu realizace takové stavby jako takové je pro staré nemovitosti prokazatelně ohrožující, třeba i vlivem změny chování podzemní vody a stavební jáma vytvoří neprodyšnou vanu o rozsahu cca 160x120m,

– řeší dnes v centru zbytnou veřejnou potřebu nakupování v místě pouhých 100m od jiného obchodního domu,

– řeší jen to své, přičemž finanční dopady vymístění kulturního centra z této oblasti ponese na svých bedrech město tak i jako řešení dopadů zvýšení dopravy stažené do vnitřního okruhu.

Tedy předložený projekt Galerie Prostějov naplňuje vše ostatní, jen ne to správné řešení situace jak v místě, tak zejména v čase, co jsme od něj v roce 2008 očekávali.

Prostě se doba vyvinula. PRIOR nyní udělal kousíček od zamýšlené Galerie zásadní krok ke zlepšení funkcionality a obsahu poskytovaných služeb v samotném centru města a v tom kontextu je nyní potřeba projekt Galerie posuzovat. Když se to z hlediska potřeb města Prostějova a jeho občanů nebude totiž brát v jednom logickém celku, budeme nadále plodit jednu chybu za druhou.

Předkládám Vám návrh, aby město zastoupené zejména Vámi jako členy nejužšího vedení města, jednoznačně v nejbližším usnesení rady města, která se má konat 14.5.2013, veřejně do zápisu z jednání deklarovalo:

– že v rámci předloženého záměru z 3.5.2013 ve věci Galerie Prostějov využije všech možností mu daných a že řádně posoudí předložené řešení od firmy Manthellan a budeme požadovat jeho komplexní projednání v procesu EIA

– že bude záměr Galerie Prostějov jak v procesu EIA, tak zejména v otázce tvorby Regulačního plánu pro tuto oblast, posuzovat jak co do obsahu, tak i rozsahu stavebního díla Galerie Prostějov ve vzájemném kontextu a souladu s právě realizovanou rekonstrukcí a rozšířením OD PRIOR tak, aby se zbytečně v dané ploše neplýtvalo s veřejným prostorem a byla současně minimalizována rizika stavby na okolní prostředí

s pozdravem Ing. Pavel Burša

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>