Naše „chromá“ transparentní radnice

Psal jsem o některých požadavcích na zvýšení transparentnosti našeho města zde http://www.pavelbursa.cz/?p=3068 . Došla odpověď z úřadu charakteru – „na webu není na faktury místo..“, „zákon nám to nenařizuje..“, „kdoví, zda zastupitelé vůbec on-line přenos z jednání zastupitelstva chtějí …“ Co myslíte, je to k :) či k pláči :(?

Celé znění odpovědi najdete níže, perličkou je zejména naše zákonné zdůvodnění obav  úřadu z reakce veřejnosti na zastupitelstvu pronášené projevy z důvodu ochrany osobnosti evidentně naším městem nadřazené zájmu veřejnosti na transparentnost veřejné správy. Proč takové obavy nejsou jinde už neřeším. Asi si tam prostě jen cení více své transparentnosti správy města nad něčím, co je veřejně projednávané.

Ještě perlička – to, že je skutečně stále více běžné sledovat zastupitelstvo on-line je zbytečné našim radním a zastupitelům opakovaně na desítkách města dokazovat ( stačí si vzít google a prolétnout web), stále více se navíc stává běžnější i o to, že se občané mohou s projednáváním zastupitelstva seznámit i off-line .

Nově právě nyní třeba právě zde http://www.liberec-me-bavi.cz/cs/prakticke-info/urady-statni-instituce-v-liberci/liberec-videozaznamy-ze-zastupitelstva-budou-k-dispozici-na-webu-mesta.html . No já chtěl jen aspoň on-line přenos a jak je vidět, „něchodí, stále nechodí, čo je s ňou, je mi biedně..“ :) .

Aspoň je nyní byrokraticky s citacemi zákonů ve věci „proč NE jednání s on-line přenosem zastupitelstva“ jednoznačně doloženo, že na naší tak formálně byrokraticky oceňované radnici stále platí „Kdo NECHCE, hledá důvody, Kdo CHCE, hledá způsoby“. Posouzení našeho přístupu, ať nejlépe vyhodnotí volič. Můj názor ke stanovisku města uvedeného v plném znění zde www.pavelbursa.cz/trpII.pdf je jednoznačný.

V Prostějově dne 13. 5. 2013

Vážený pane inženýre,

k Vašemu dopisu ze dne 29. 3. 2013 adresovaný Radě města Prostějova ve věci návrhu na rozšíření projektu “Transparentní radnice“ k jednotlivým bodům uvádíme:

ad B) faktury města přijaté a vydané zveřejnit zpětně za poslední volební období (minimálně jejich soupisy):

zveřejnění faktur za roky 2010 – 2012: vzhledem k tomu, že faktury z let 2010 – 2012 jsou pro další použití uzavřené a nelze do nich již připojit údaje v kolonce Popis pro WEB (jak to děláme od roku 2013), nedoporučujeme zveřejnit seznamy faktur z důvodu nedostatku kapacity. Dále by se musely vyselektovat faktury fyzických osob, z důvodu ochrany osobních údajů. Pokud některá města zveřejňují tyto faktury – tedy jejich elektronický obraz, nebo seznamy faktur, děje se tak zřejmě od doby, kdy mají tuto službu zavedenou nikoliv zpětně.

Pro představu:

Rok 2010 (od 1.11. do 31.12.) 1156 faktur

Rok 2011 4763 faktur

Rok 2012 4502 faktur + 225 faktur v režimu PDP

Celkem 10 646 faktur

ad C a D) převzít zkušenosti města Písek a provést úpravu jednacího řádu města a na základě úpravy jednacího řádu zveřejnit k avizovanému programu jednání i konkrétní podklady pro jednání rady.

Kontrolou webových stránek města Písku bylo zjištěno, že skutečně zveřejňují materiály k jednotlivým bodům jednání z rady. Nutno však podotknout, že těchto materiálů je polovina toho co projednává statutární město Prostějov. Tyto materiály jsou sice částečně upraveny, pokud se jedná o ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění nicméně, v těchto materiálech je spousta dalších indicií, které v případě fyzických osob dokáží tuto osobu identifikovat.

Statutární město Olomouc zveřejňuje pouze návrh programu a usnesení z rady. Statutární město Přerov je v tomto dále a zveřejňuje pozvánku na radu, program rady, zápisy z rady města, které jsou však upravené (zákon o ochraně osobních údajů) a pak usnesení z rady. Žádné z těchto měst však nezveřejňuje, byť upravené materiály pro jednání. Vzhledem k tomu, že tuto povinnost zákon o obcích neukládá, respektive zákon ukládá co je povinností rady města zveřejnit (tj. usnesení rady) a umožnit nahlédnout občanovi města do zápisu z rady, nepůjde naše město nad rámec zákona.

ad E) zveřejňování uzavíraných smluv města minimálně po vzoru města České Budějovice

Usnesením Rady města Prostějova ze dne 6. 12. 2011 č. 01013 byla schválena varianta zveřejňování schválených veřejných finančních podpor minimalistickou úpravou na webu města Prostějova.

Je nutné ještě podotknout, že vláda připravila v souvislosti s novým občanským zákoníkem,rozsáhlou novelu zákona o obcích, kde je navrhován v § 40 postup zveřejňování smluv jak věcí týkajících se nemovitostí, tak u ostatních věcí nad Kč 50.000,- bez DPH, ale prostřednictvím portálu veřejné správy spravovaných ministerstvem vnitra. Není však zatím zřejmé, jakou konečnou podobu dozná při schválení zákona toto ustanovení.

ad F) skutečně začněme reálně uvažovat o on-line přenosech z jednání zastupitelstva (zabezpečit co nejdříve on-line přenosy z jednání zastupitelstva)

Prioritní je otázka – zda členové Zastupitelstva města Prostějova vůbec přímý přenos jednání chtějí. Diskuse na zastupitelstvu nenaplňuje pojmové znaky zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, proto uskutečnění přímého televizního přenosu z jednání zastupitelstva na internetu tak není možné zákonu o ochraně osobních údajů podřizovat. (poznámka Burša – co tím básník chtěl říci – že je pro ano či pro ne) .Okruh možných příjemců informací se přenosem prostřednictvím televize nebo internetu rozšiřuje, z pohledu ochrany osobních údajů to může mít i negativní důsledky,neboť jsou šířeny i k těm příjemcům, kteří by o ně přímou účastí na jednání zájem neprojevili, což může zvyšovat riziko zneužití osobních údajů. Při veřejném zasedání nelze vyloučit, že mohou být členy zastupitelstva i jinými účastníky proneseny výroky, které osoba, jíž se týkají, může považovat za neoprávněné zveřejňování osobních, případně i citlivých údajů. Právo na ochranu před neoprávněným zveřejňováním osobních údajů obecně, stanoví článek 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. V tom případě se však tohoto práva a případného zadostiučinění lze domáhat pouze soudní žalobou na ochranu osobnosti podle § 11 – § 16 občanského zákoníku.

Přímý přenos ze zasedání by tedy přinášel vyšší nároky na všechny osoby, které během jednání vystoupí, ale to neznamená, že jej právní předpisy nedovolují. Lze poukázat na rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 8 A 316/2011 ze dne 13.3.2012, který řeší pořizování zvukového záznamu přímo na jednání zastupitelstva.Poslanecké sněmovně byl předložen návrh poslanců, číslo tisku 757/0, kterým je projednáván návrh novely zákona o obcích. Tento návrh se konkrétně dotýká pořizování obrazového a zvukového záznamu z jednání zastupitelstva, případně rady. Tisk připomínkovala s výhradou vláda ČR. Ve vládou navrhované velké novele zákona o obcích je obdobný způsob zveřejňování zakomponován. V případě, že by členové Zastupitelstva města Prostějova s přímým přenosem nikoliv však záznamem nebo archivací pro zveřejnění vyslovili souhlas, bude zpracován návrh řešení. Nicméně doporučujeme posečkat s přímým přenosem do účinnosti schválené novely zákona o obcích (pozn.: v současné době je novela zákona projednávána ve výborech Poslanecké sněmovny).

S pozdravem Miroslav Pišťák, v.r. primátor města Prostějova

originál odpovědi najdete zde www.pavelbursa.cz/trpII.pdf

Příspěvek byl publikován v rubrice Dění v Prostějově se štítky a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>