Jak interpretovat sčítání dopravy v našem městě?

Je zajímavé sledovat, jak různě a bez skutečné diskuse o datech se interpretují výsledky sčítání dopravy v našem městě. 

Chyb se dopouští i největší odborníci na dopravu prostou záměnou sčítacího místa, tak ostatní mnohdy od stolu zajímavou interpretací čísel.

Nelze automaticky porovnávat sumární čísla ze sčítání dopravy let 2000 a 2005 s výsledky 2010. Došlo totiž ke změně metodiky sčítání nákladních automobilů a porovnávat dnes sumární čísla je jako rovnat jabka s hruškama. Je o tom důrazné upozornění na titulní stránce sčítání dopravy 2010 http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx .

Co se dá spolehlivě porovnat s minulostí je pouze stav o počtu osobních automobilů, rozhodně ne čísla za dopravu jako celek a toho si nikdo dosud nevšiml a přesto se dělají dalekosáhlé úvahy o tom, jak nám doprava klesla vlivem okruhu, který žádným okruhem není !!!

Psal o tom Iprostějov zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/kam-umistit-nove-rondely/ či Itýdeník  v článku zde : http://www.itydenik.cz/zpravodajstvi/zpravy/olomoucka-a-plumlovska-ulice-hlasi-podstatne-mene-aut . V obou článcích ze stejného zdroje pan Vafek zaměnil výsledky sčítacího místa na konci města se sousedním místem ve středu města. Údaj 22340 aut ( na hranici města směrem na Mostkovice) se dnes v porovnání s ostatními místy ukazuje jako zmatečný – zejména dohledáte-li si jeho sousední úsek zejména směrem na Mostkovice či Ohrozim, kde součet aut rozhodně číslo 22340 nedá. Marně mne napadá, zda tam ta abnormálně vyšší doprava v tom období nesouvisela se stavbou právě toho Intersparu.

Tedy pak tento údaj z měřícího čísla 6-1310 ( kraj Prostějova) za rok 2005 pan Vafek porovnával se sousedícím místem ústícím na vnitřní okruh a to je měřící místo 6-1311 s daty z roku 2010…

Inu chybička se vloudí.

Základní informace o měřících místech a počtech aut najdete v jednoduché mapce http://scitani2010.rsd.cz/content/doc/71-08.jpg .

Co čísla ukazují ? Vybraná data najdete po jednotlivých kategoriích v samostatné tabulce zde .

Došlo na některých místech skutečně k poklesu dopravy, třeba zmiňovaná ulice Plumlovská. Ovšem podíváme-li se na sousední měřený úsek od Mostkovic po kraj města, má na to zásadní vliv ne okruh, ale zásadní snížení vstupního množství dopravy od Mostkovic ( porovnejte údaje 2 sousedních měřících míst 6-1310 a 6-1311).

Došlo k poklesu zatížení ulice Olomoucká – ano – ale není proto třeba obyčejným důvodem spíše to, že došlo k otevření dalšího supermarketu Interspar na druhé straně města a tím se část dopravy odklonila jinam?

Naopak jsou místa, kde doprava nadále roste – je o úsek Blahoslavova u lázní z 10399 osobních aut na 12090  a hlavně Wolkerova z 12542 osobních aut na 13963 a skutečně ulice Dolní z 7831 osobních aut na 8824.

Tím vším chci říci – lid neblbněte – data si zasluhují rozhodně větší analýzu než jen populistické výkřiky o tom, „co se asi děje“.

Jde skutečně o závažnou věc a současná data zejména o nadále vzrůstající dopravě osobními automobily na vnitřním okruhu bychom měli vzít za základ pro další rozhodování a plánování.

Třeba pak zjistíme, že je potřeba skutečně řešit Blahoslavovu a Wolkrovku a že plánovaný kruháč na Žeranovskou skutečně asi není tak důležitý, protože tam počty aut tím směrem skutečně klesly asi zapojením kvadrantu Určická x Okružní.

Vnímavý čtenář si porovnáním údajů o počtu osobních aut projíždějících jednotlivými segmenty vnitřního okruhu spolu s údaji o stavu dopravy na silnicích na vnitřní okruh přímo navazujících udělá představu, odkud kam auta v Prostějově jezdí.

Mne na tom vše zajímá, jak město naloží s informací o tom, že nám na 3 místech vnitřního okruhu doprava osobními automobily stoupla !!!  

Na Wolkerovce to je proti roku 2005 o +11 %, na Palackého o +7% a na Blahoslavova dokonce o 16%. Že by městem dotovaná MHD skutečně nefungovala a proto lidí jezdí stále více svými auty?

Určitě je zajímavé se podívat i na denní počty osobních aut na kraji města – tedy odkud a kam osobní auta do Prostějově nejvíce jezdí.  Matně si přitom vzpomenu na stacionární radar na Kojetínské ulici, kde je cca jednotřetinový provoz proti vnitřnímu okruhu, ale za to se tam tak krásně vybíraly pokuty :) .

A pak že u nás není kde parkovat auta

O potřebnosti dalších míst k parkování se vedou někdy bouřlivé diskuse. Plamenní zastánci mít vše ve městě „zdarma“ nakrásně polemizují s myšlenkou nedostatkový statek regulovat finančně a z výsledků regulace stavět další místa.

Jak se říkalo u nás dříve : „z h…. bič neupleteš“ a bez dalšího přísunu peněz nová parkovací místa rozhodně nevzniknou. Stupeň motorizace je prostě vyšší nez aktivita ve výstavbě nových parkovacích míst.

Ale že ne všude je využití ploch k parkování aut efektivní svědčí i toto foto.

Tam, kde parkovací místa mají sloužit potřebám města a jejich občanů do města dojíždějících, parkuje lodička i s přívěsem :) .

Free parkovací karta – předzvěst budoucnosti parkování v našem městě

Kdo jezdí městem a potřebuje zde i parkovat ví, jak je to někdy obtížné a hlavně někdy i zbytečně otravující opakovaně platit na městských parkovištích poplatek v automatu. Při cestě přes Hlaváčkovo náměstí jsem narazil na parkovací karty zjevně nenáležející městu (ty klasické s logem města se objevují třeba na Žižkově náměstí).

Vzor této karty je zde :

Parkovací karta .A.S.A Technické služby Prostějov

Zarazilo mne to, že karta je evidentně nečíslovaná, není vystavená na SPZ auta a evidentně může být přenosná. Bingo – to je tedy ono, to bych potřeboval třeba pro umožnění parkování mých klientů na mně nejbližším parkovišti.

Napsal jsem tedy dopis na .A.S.A. Technické služby Prostějov paní jednatelce žádost o informaci, jak se k takové kartě dá dostat.

A paní jednatelka mi odpověděla ( tak podrobně, jak to někdy nejsem zvyklý ani ze strany města), že si ode mne zasloužila veřejné díky za otevřenost a vstřícnost.

Její odpověď, jak takovou kartu získat zní :

Dobrý den pane inženýre,

V současné době existují v Prostějově následující 3 druhy parkovacích karet :

1. Město má vydaných 200 karet pro své úředníky a zastupitele plus jsem ještě viděla městské karty nazvané pohotovostní služba.
2. Služební vozidla naší společnosti- vedoucí středisek plus já máme karty ASA – celkem 8 ks
3. Protože se opravuje kanalizace u Atria vyšli jsme vstříc požadavku Vaku a města a dali jsme parkovací karty – 15 ks majiteli Atria, který si platí parkoviště a nemůže tam teď kvůli stavbě parkovat (platné do 30.6.2011)

Jiné karty by se neměly v Prostějově vyskytovat. V tuto chvíli město nemá systém předplatitelských karet, takže není možno si parkování předplatit. Myslím, že systém předplatitelských a residenčních stání v centru města se chystá.

Děkuji za pochopení

Iveta Jurenová

Z její odpovědi jsem jen zalitoval,že nejsem městský úředník, abych se k takové kartě dostal. Ono mít vydaných za město 200 či 201 karet na parkování už není až takový rozdíl.

Dlouhodobě se i v našem městě připravuje projekt něčeho, co se dá nazvat Městským parkovacím systémem. Pak se skutečně objeví na vybraných místech i možnost vydání parkovacích karet jak pro rezidenty ( obyvatele s trvalým pobytem) , tak abonenty ( třeba podnikatele) s umožněním na určité lokalitě parkovat a hlavně najít místo k parkování.

Pak se pro mne, doufám, taková jedna karta určitě také najde :) .
Ale už asi nebude free, ale jen za peníze :( .

Odpověď MěÚ na návrh k řešení dopravy tzv. Zóny klidu

Poměrně promtně zareagoval městský úřad na můj návrh úpravy dopravy v sídlišti Tylova x Brněnská – viz. příspěvek zde na webu ze dne 26.7.2010.

Odpověď úřadu : ve formě skenu dokumentu najdete zde .

Chtěl bych věřit, že tam navrhované kolečko : Odbor dopravy městského úřadu, Dopravní inspektorát Policie ČR, Odbor rozvoje a investic a dopravní komise se uzavře co nejrychleji, než nás stavební lobby zabetonuje ve své kruhové křižovatce, která přijde na miliony Kč a která stejně dopravu na celém sídlišti neřeší.

Námět k zavedení „Zóny klidu“ – tzv. Zóny bez dopravních značek v oblasti definované ulicemi Libušínka–Studentská x Lidická x Okružní x Brněnská ulice

Vzhledem k tomu, že v jednoduchosti je mnohdy síla a že méně je někdy více, jsem předložil radě města návrh na vytvoření naší první Zóny klidu bez dopravních značek . Jde o princip, kdy se ke zklidnění dopravy nebude používat stavební řešení za miliony korun a desítky dopravních značek, ale kdy se použije selský rozum a roky platící „tzv. pravidlo pravé ruky“.

Více v námětu zaslaného velectěné radě našeho krásného města Prostějov .

Celý příspěvek

Nakoukání nad prodejem KASCentruma novim majitelam …

Prošel jsem si ty 3 zveřejněné návrhy, které na zadání města zpracovali případní zájemci. Jejich obrázkové vizualizace jsem naschvál prolétl jen zběžně, neboť a) jde jen o záměry zdaleka se mnohdy lišící od konečného řešení, b) neb ty hodně barevné fotky mohou lehce mást a odlákávat mysl občana od důležitějších věcí a za c) nakonec – čert se skrývá v jednotlivostech a schovaných pokecech utopených v množství řádků.

Co jsem v tom našel? Nebude to mít hodnotitelská komise lehké, protože se ani v jednom případě nenaplňuje plně cíl požadovaného záměru.

Celý příspěvek

Ve věci instalovaných značek k měření rychlosti radary

Vzhledem k tomu, se ve věci umístění značek objevily určité otázky, obrátil jsem se na 3 osoby mající nejvíce problematiku na starosti – na pana místostarostu Uchytila, propagátora měření stacionárními radary, pana Nakládala – vedoucího odboru dopravy a na pana ředitele Nagyho, ředitele naší MP.

Cílem je hned od počátku rozptýlit pochybnosti o značkách, aby vše prostě klaplo …

Text mailu zveřejňuji právě proto, abych nebyl nařčen z pokoutních úmyslů a toho, že odpovědné osoby měly možnost reagovat co nejdříve.

Celý příspěvek

Jak jsme na to s dopravou? Ví to někdo?

Včera jsem se s jedním známým dostal do sporu ohledně účelnosti staveb všech těch „obslužných“ silnic.

Bavili jsme se o severní i jižní. Samozřejmě jsem mu argumentoval tím, že obslužná (  hlavně ta severní ) není určitě obchvatem města, ale je pouze a jen „obslužná“ pro ty investice, co se tam nově chystají. Tedy, že přínos „obslužné“ je hlavně  v tom dostat do té oblasti od města zdarma silnici a o zbytek že se pak už postarají investoři, co si tam nastavějí ať domy pro bydlení či stavby pro větší profit.

Co tím chci vlastně říci. Roky se pinožíme s věšením bulíků veřejnosti ohledně obchvatu města. Abychom ustáli řeči o obchvatu, je potřeba přesně znát, co vlastně chci a kolik že čeho chci odněkud někam vlastně dostat.  Tedy – měli bychom si stanovit pevný a konkrétní cíl a jít po něm. Celý příspěvek

Den bez aut 22.9.2008 tak nějak napolovičato

Dnes jsem šel do práce pěšky.

Je „Den bez aut“ a tak jsem to chtěl drobně osobně podpořit a připojit se tak k evropské aktivitě.

(Pššššt – stejně jsem po ránu nikam neměl naplánovanou cestu …).

Ale pro jiné řidiče měl dnešní den dvě polohy. Podle zprávy měú Prostějov mělo nastat toto :

…Dne 22. 9. 2008 bude od 7:00 do 16:30 uzavřena pro automobilovou dopravu ulice Studentská v Prostějově, a to v souvislosti s pořádáním Dne bez aut. Děkujeme řidičům za pochopení. …

Celý příspěvek

O honění zdutých koz

Kdo zná u nás v Prostějově řešení dopravy v rámci centra města, ten ví, o čem je řeč.

Máme centrum obklopené úplně dokola vnitřním okruhem. S rostoucí mírou motorismu a jeho potřeby organizace se odpovědní úředníci vypořádávají svérázně. Regulují a regulují , až se z té regulace točí lidem hlava. Naposledy zaperlili, když změnili dopravní značení na křížení ulice Wolkerova x Sušilova. Plyne to z jejich strany z důvodu, aby auta odpočující z hlavní ulice Wolkerova do centra v místě protínající silnici nemuseli dávat přednost a proto se jim pro sjezd z hlavní vytvořila hlavní silnice.

O.k. – proč to ale najednou? Protože před cca půl rokem titíž úředníci zamezili odbočení řidičům do centra už na úrovni Wolkerova x Tylova značkou zákaz odbočení doleva. Tak tedy ti řidiči musejí jet o odbočku dále a odbočit doleva až na druhý pokus. A nastává tam prostě kumulace dopravy. Navíc zjednosměrněním části propojovací komunikace Wolkerova směrem k ulici Na Spojce tam dochází ke zbytečným přejezdům řidičů. Takže regulujeme regulaci…

Celý příspěvek