Logo města – schváleno či neschváleno? A jak tedy vypadá a kde bude používané?

Protože se objevily informace, že jsme si jako město schválili nové logo, ačkoliv ty, kterých se to nejvíce dotýká – tedy vlastní občany, jsme jaksi v procesu rozhodování ponechali stranou a toto logo se NEMÁ oficiálně na magistrátě používat, zeptal jsem se na úřadě, co vlastně platí. Zda bylo či nebylo tedy logo schváleno, zda se bude či nebude kde používat.

Komunikace s paní tiskovou mluvčí v té věci je zde:

mejlík č.1

From: ing. Pavel Burša [mailto:pavel.bursa@quick.cz]
Sent: Tuesday, January 14, 2014 8:58 AM
To: Gáborová Jana
Subject: doplnění z jednání rady města – logo města a jeho výběr

Dobrý den paní Gáborová,

přeji do nového roku hodně úspěchů a zdraví.

Chtěl jsem požádat k tomu sdělení o jednání rady ( http://prostejov.eu/cz/aktuality/zpravy-z-rady-mesta-prostejova-14.html ) o oficiální stanovisko města k tomu logu města a jeho využití či nevyužití.

Šlo by prosím doplnit na web města k tomu sdělení, o čem byla poslední rada města, na čem se vlastně rada města shodla?

– zda tedy je základní logo vybrané a skutečně máme nové logo („habemus papam“) a nic se už na něm měnit z podstaty věci nebude
– zda se bude využívat v oficiální prezentaci města.

Proč se ptám?

Protože zaznívají až taková tvrzení dokonce i od pana primátora, že sice nové logo města máme,( já k tomu přidávám, že bohužel s veřejností jsme jeho výběr a podmínky jaksi zapomněli vykomunikovat či to řeknu narovinu – ani jsme se jí na názor neptali), ale na magistrátě nové logo stejně v oficiální linii používat nebudou.

To je podle mne divný postup výběru loga a podmínek jeho využívání, zejména když se podíváte na sousední Olomouc, kde je logo města součástí oficiální komunikace města a proto se ptám, o čem rada vlastně rozhodla.

s pozdravem Pavel Burša

odpověď č. 1

—–Original Message—–
From: Gáborová Jana [mailto:Jana.Gaborova@prostejov.eu]
Sent: Tuesday, January 14, 2014 9:00 AM
To: ing. Pavel Burša
Subject: RE: doplnění z jednání rady města – logo města a jeho výběr

Dobrý den, rada se s návrhem loga seznámila s tím, že na některém z příštích jednání se má rozhodnout, při jakých příležitostech se bude používat. Žádný další závěr zatím nevzešel. Zdraví Jana Gáborová

mejlík č.2 doplňující dotaz

—–Original Message—–
From: ing. Pavel Burša [mailto:pavel.bursa@quick.cz]
Sent: Tuesday, January 14, 2014 9:23 AM
To: Gáborová Jana
Subject: RE: doplnění z jednání rady města – logo města a jeho výběr

Paní Gáborová,

děkuji za okamžitou reakci.

Ovšem Vaše tvrzení je evidentně v rozporu s tím, co zveřejnil už dříve pan Smetana, cituji ho úplně přesně:

„Po zahájení schůze Mgr. Hemerková přivítala a krátce představila Mgr. Věru Marešovou, autorku návrhu loga a logotypu města Prostějova. V. Marešová prezentovala návrhy loga a logotypu města Prostějova a odpověděla v diskusi na otázky přítomných členů rady. Rada města schválila základní logo ve tvaru žluté cesty s textem Prostějov v modré barvě s tím, že Mgr. Hemerková předloží materiál na příští schůzi rady.“

Takže se opakovaně ptám a trvám na vyjádření města k tomu jednání rady.

Habemus papam? Máme tedy schválené logo či nemáme?

Je podle Vás rozdíl ve Vašem vyjádření „rada se seznámila“ oproti vyjádření Smetany „rada schválila základní logo“ – tedy vzešel z toho jednání konkrétní závěr nebo ne?

Bude jednání o něm hned na příští radě podle Pavla Smetany či podle Vás „někdy příště“?

Jde s tou volbou, podle mne nešťastnou (není to čárečkové logo skutečně hezké, proti jeho používání na magistrátu je i pan primátor, navíc nevzešlo z otevřené soutěže odborníků ale pouze z bezvýhradné?! akceptace 1 návrhu, který skutečně nemusí být vždy ideální) ještě něco dělat?

Paní Gáborová – jde o poměrně důležitou věc pro prezentaci města a proto trvám na vyjádření města, co vlastně ve věci loga platí a co se vlastně schválilo.

s pozdravem Pavel Burša

závěrečné sdělení ping-pongu ohledně loga je zde:

Dobrý den, usnesení Rady města Prostějova k záležitosti loga není. Rada se s návrhem seznámila s tím, že jako základní logo je určen typ – modrý podklad žlutý nápis, další jednání (případně některé z dalších jednání) má rozhodnout o konkrétním užití loga.

S přáním pěkného dne, Jana Gáborová

Skončila možnost připomínkovat nový územní plán

Dne 23.12.2013 skončila možnost připomínkovat nový územní plán. Ventilovala se řada připomínek http://www.itydenik.cz/zpravy/uzemni-plan-mnohe-se-vysvetlilo či zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/uzemni-plan-nejhlasitejsi-nesouhlas-znel-na-adresu-multifunkcniho-centra-v-jezdecke/  .

Můj příspěvek se týkal zejména dominovým efektem postižené oblasti Jezdeckých kasáren. Tam se původně plocha kasáren měla zastavět pro bytové účely, pak podle prvního návrhu územního plánu tam měl vzniknout park a nyní po tom, jak jsme opustili ideu Obchodně-společenského centra na 100% centrum Obchodní (mimochodem plně v dikci investora)  jsme tam vystěhovali za hranici centra tu kulturu.

Obsah připomínky šel tedy směrem, že dominový efekt „komerce za kulturu“, „kultura za park“ není vhodný a měla by se prioritně využít 100% plocha po KASC, aby jinde mohl vzniknout architekty v dobré víře navržený park.

Připomínka je zde http://www.pavelbursa.cz/pripominkaup.pdf .

P.S. Bude zajímavé sledovat v roce 2014 počínání našich zastupitelů, zda připomínky dozorového orgánu akceptované ve věci tržnice a plochy KASC a tedy zapracované do nového územního plánu budou akceptovat i při tvorbě Regulačního plánu pro oblast zamýšlené galerie Prostějov :) .

Odpověď úřadu na zásadní otázky kolem změn využití ploch pod tržnicí a KASC

V novém územním plánu se mění zásadně podmínky pro zástavbu ploch kolem připravované Galerie Prostějov. Protože není vůbec jasné veřejnosti, natož zastupitelům, zda se Galerie bude stavět podle staré IX. změny územního plánu ( pro ni ušité tzv. na míru) či už podle připravovaného nového územního plánu ( což stavbu zásadně limituje jak do hloubky, tak i % plošnou zástavbou), ptal jsem se úřadu, co vlastně platí – viz. zde http://www.pavelbursa.cz/?p=3378 .

Odpovědi úřadu, kdo a na základě čeho změnil původní 100% souhlas s podzemním parkováním pod tržnicí definovaný IX. změnou územního plánu na nové limity najdete zde:

www.pavelbursa.cz/106a.pdf a www.pavelbursa.cz/106b.pdf .

Doporučuji důkladně pročíst !!! A zejména zastupitelům :) a vzít naším úřadem (tedy tomu zbytku, co se nevyloučil v jednání o Regulačním plánu pro zaujatost)  na vědomí, co dozorový orgán natvrdo vzkázal všem těm, co by chtěli zastavět naše město od -2 patra u paty hlavního kostela po +- cca 17m výšky.

Změna názoru vedení města na platnost záměru ve věci KASC

Dobrý den, mohu potvrdit, že jste slyšel správně. Zaznělo to i na zastupitelstvu, není to úplně nová informace. Zda máme zvukový záznam zjistím u kolegů na Stavebním úřadu, kteří dělali zápis. Já osobně jsem zvukový záznam nepořizovala. S přáním pěkného dne, Jana Gáborová

…předtím výpis komunikace s městem: Dobrý den paní Gáborová, omlouvám se, že zdržuji, chtěl jsem se zeptat, zda z jednání o územním plánu 16.12. byl pořizován nějaký zvukový záznam a zda jsem skutečně slyšel skutečně dobře, že pan primátor řekl toto: „…až za rok, za rok a půl přijde Manthellan se žádostí o prodej pozemku, město na ten prodej pak vypíše NOVÝ záměr …“

Paní Gáborová, chtěl jsem Vás požádat o autorizaci výroku pana primátora (také jste ho určitě slyšela) či o ověření toho výroku podle zvukového záznamu, abych slova pana primátora případně nezmrzačil a nepodsunul jim jiný význam, než pan primátor třeba zamýšlel.

moc děkuji za spolupráci  zdraví  Pavel Burša

Co k tomu postupu říci? 

 „V okamžiku, kdy dostaneme od investora návrh na projednání smlouvy o prodeji pozemků, vyhlásíme nový záměr a začneme od začátku,“ uvedl prostějovský primátor…

Přesná citace proneseného výroku zní : „Zcela určitě platí stávající právní úprava a v okamžiku, kdy město Prostějov dostane případně od budoucího investora návrh na projednání smlouvy o prodeji, tak zákon nám říká zcela jasně, ale až možná za rok za dva, že se vyhlásí jaksi nový záměr a pak se začne v podstatě od začátku.“

Jde ve skutečnosti o totální popření všeho, co se v té věci dělalo posledních 5-6 let. Cílevědomě jsme roky odmítáním akceptování upozornění na nesoulad záměru a smlouvy zablokovali tuto plochu pro jiné možné investory a stále ji jako zakousnutí rotvajleři blokujeme pro jednoho vybraného investora pravděpodobně jen pro jeho Obchodní zónu.

Současně mezitím protlačujeme hlava nehlava sportovně společenský sál na Jezdeckou, kde podle nejlepšího mínění architektů (a nemám důvod jim nevěřit!!!), měl vzniknout park na ozelenění této městem a dopravou zatížené oblasti.

Myslím si, že právníci města by si měli skutečně dle páně Babtisty začít okamžitě omývat přirození vlažnou vodou, protože budou za chvíli řešit právní maglajs, co nastane v okamžiku uplatnění smluvního nároku na uzavření kupní smlouvy na pozemky dle starého záměru (v žádném případě ne návrhu, ale předem dojednané a odsouhlasené Kupní smlouvy!!) na základě městem uznávané a tedy pro něj platné Smlouvy o smlouvě budoucí, kde se o nějakém novém záměru v okamžiku odkupu nemluví!!!

Co tedy nastává? Překotným zájmem města postavit Společenský sál mimo centrum města, kde nadále může dle územního plánu stát !!! jen ve skutečnosti podpoříme vznik dalšího mamutího obchodního centra a to už prosím bez jakýchkoliv přívlastků jako jsou třeba slova „společenský“.

Nový územní plán 2013 x Galerie Prostějov x nové limity stavby

Hlava mi nebere, jak se na jedné straně bezhlavě tlačí záměr stavby Galerie Prostějov, kreslí se plány, schvaluje se EIA a současně se do schválení veřejnosti a zastupitelům předkládá nový územní plán, který defacto stavbu v rozsahu dříve představeném neumožňuje.

Nerozumím tomu, zda se náhodou nový územní plán v té oblasti nedělá jen tak pro formu, že „snaha byla“, ale znáte to, „odsouhlasili jsme to dříve s podzemním parkováním pod tržnicí a tak to už musíme nechat“ a tyto nové limity budou platit někdy do budoucna pro jiné investory. Snad někdy kolem roku 2123, kdy stavba Galerie dožije a až pak se někdy v těch letech ty dvoupodlažní podzemní garáže zasypou??, aby byly v souladu s územním plánem z roku 2013 :) . Pěkná taškařice, nemyslíte?

Podal jsem proto na náš městský úřad žádost o informaci, co se vlastně chystá a podle jakých kriterií se stavba Galerie vůbec bude řídit. Zda podle starých – tzv. IX. změny územního plánu z roku 2012 či podle nového územního plánu v dikci jeho projednání k 16.12.2013 či zda se limity a omezení definované v novém územním plánu promítnou i do připravovaného Regulačního plánu pro tuto oblast.

Podání najdete zde : http://www.pavelbursa.cz/infoup.pdf a počkáme si na odpovědi.

Projednání územního plánu se blíží

 

Je dobře, že se lidem připomíná důležitost územního plánu. Každý má možnost se vyjádřit, kde a co by se podle něj mělo stavět. Něco k tomu je uvedeno zde http://itydenik.cz/zpravy/uzemni-plan-mesto-se-rozroste-jiznim-smerem .

Pro ty lidi, co zajímá, jak to bude v našem městě (hodně moc zatěžovaným nekvalitním vzduchem) připojuji mapky, kde má zeleň být podle aktuálního územního plánu a plánu uvažovaného.

Takže i Vy lidi – hledejte a porovnávejte, kde se to zelení a kde se to nyní odzelení :( .

Starý územní plán s plochami zeleně:

stary

Nový územní plán:

novy

Nápověda – mění se plocha naproti bývalého Telecomu na Újezdě, mění se plocha Botanické zahrady?! , mění se část parčíku u RGaZŠ, mění se zelená plocha mezi Priorem a náměstím E. Husserla …

Klikací rozpočet města je už na cestě

Jde o splnění jedné z mnoha dílčích možností, jak sestavit mozaiku transparentnosti a otevřenosti správy města. Je to už více jak rok, co jsem to v materiálu http://www.pavelbursa.cz/TRP.pdf našemu městskému úřadu navrhoval. Teď ještě zbývá konečně zveřejnit i ty smlouvy města na web ( opět po vzoru i jiných měst) a můžeme si skutečně říkat, že jsme i my v Prostějově skutečně více transparentní a otevření http://www.pavelbursa.cz/?p=2809 .

Klikací rozpočet (http://www.iprostejov.cz/cz/p/primator-spustime-rozklikavaci-rozpocet/ ), přijaté http://prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/struktura-magistratu/financni-odbor/faktury-prijate.html a vydané faktury http://prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/struktura-magistratu/financni-odbor/faktury-odeslane.html města a uzavírané smlouvy by veřejnosti ukázaly, co vlastně město v rovině financí obhospodařuje a jakým způsobem získává a opět utrácí ve skutečnosti peníze náš všech.

A jako další blýskavý střípek transparentnosti se nabízí realizovat transparentní zveřejňování hodnotících podkladů pro veřejné zakázky – tzv. rodný list zakázek… :)

Nu což, poptáme se na kroky i v tomto směru.

Jaká bude „úprava“ parkovacího systému v centru Prostějova?

Media už to zaznamenala http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/ze-by-dalsi-prostejovska-novinka-chystaji-se-zavory-na-dvou-parkovistich-2013111.html či zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/mestska-parkoviste-pohlidaji-hlidaci-a-zavory/ .

Jak je vidět, nejde o nic zásadního, takže tedy hrr na to, nakoupíme za 2 mil. Kč závor , najměme hlídače a vše bude o.k., pohoda, klídek a tabáček…

Nebojte – tak jednoduché to není. Je potřeba se dívat na ekonomiku, návratnost, cíle a vhodné prostředky a zda město není opět ten kořen, co to vše zaplatí a z parkovného občanů a návštěvníků města bude profitovat ( přeložím „mít zisk“) opět někdo jiný.

Poslal jsem na radu města podnět k takové úpravě prezentovaného návrhu parkovacího systému, abychom si správu svých aktiv zde dělali opět sami, protože je setsakra rozdíl, zda 1 mil. Kč zisku z parkovného skončí u nás na účtech města či jinde.

http://www.pavelbursa.cz/PS2013.pdf .

 

Další návrh úpravy parkování na městě – bude lepší jak ty minulé návrhy?

Vzhledem k tomu, že se na radě města 22.10.2013 bude jednat o další variantě úpravy parkování, podal jsem radě města několik poznatků, co by v takovém systému mělo být řešeno.

Mimochodem – město Česká Lípa podobný problém také řešilo – odkaz na jejich návrh řešení je zde: http://www.mucl.cz/customers/mucl/ftp/File/OKT/Sekretariat/zastupitelstvo/2012_03_28/044/Koncepce%20parkovani.pdf . A co se v tom jejich materiálu píše?

To, co říkám našemu městu už několik let !!!

…Cílem optimalizace parkovacího systému v centru města je vytvořit ucelený parkovací systém s optimální obsazeností a obrátkovostí na komerčně atraktivních místech. To předpokládá především omezení dlouhodobého návštěvnického parkování v centru města a současně zvýšení počtu parkovacích míst pro abonenty a rezidenty. Souběžně s optimalizací dopravní je třeba řešit optimalizaci ekonomickou tak, aby nově zavedený systém umožnil přijatelnou ekonomickou návratnost vložené investice a přinesl maximum užitku pro potřeby města a jeho obyvatel. …

V současné době je část parkovacích ploch pronajata soukromému subjektu, který využívá k parkování systém osobního výběru parkovacího poplatku ve výši stanovené pronajímatelem, tedy městem Česká Lípa. Město Česká Lípa tak v současné době nemá reálnou možnost tento systém zásadně ovlivnit, proto by bylo vhodné upravit stávající nájemní vztah tak, aby město tuto možnost získalo. Jednou z možností, jak tohoto stavu dosáhnout je například ukončení smluvního vztahu se stávajícím nájemcem, kde je stanovena výpovědní lhůta v délce 6 měsíců. V průběhu výpovědní lhůty je pak možné připravit a realizovat potřebná opatření tak, aby po ukončení nájemního vztahu mohlo plynule dojít k přechodu na nový systém parkování v centru České Lípy, který bude pro obyvatele a návštěvníky města jednoduchý, srozumitelný a přinese obecně přijatelné podmínky pro využití dostupných parkovacích ploch v historickém centru města.

Takže zde níže je uvedeno to podání na město:

Celý příspěvek

Příspěvek do diskuse o podmínkách stavby dalšího prostějovského nákupního centra v lokalitě po KASC

Aby řeč před volbami nestála, oslovil jsem přes facebook  2 zastupitele za ČSSD kandidující do parlamentu (pana Smetanu a pana Holíka) ve věci „Galerie Prostějov“ níže uvedenými otázkami, aby bylo více vidět, jak oni chtějí nejen spravovat náš stát, ale i náš Prostějov …

Vážený pane zastupiteli, kandidáte do Poslanecké sněmovny,

nejen velkými volbami je člověk živ, přehoďme tedy výhybku na náš Prostějov a zkuste prosím najít na níže uvedené otázky co nejpřesnější odpověď:

– jste pro realizaci záměru stavby dalšího obchodního centra „Galerie Prostějov“ v oblasti KASC podle návrhu společnosti Manthellan, který nebyl předmětem soutěže o nejlepší záměr a který je tedy úplně odlišný od jejich soutěžního řešení z roku 2009?

– budete hlasovat jako prostějovský zastupitel za ČSSD pro Regulační plán té oblasti zpracovaný podle žádosti firmy Manthellan neobsahující sál pro 500 lidí, ačkoliv jeho vznik pro tuto oblast předpokládá stále platný záměr zastupitelstva z roku 2008?

– souhlasíte s tím, aby město Prostějov prodalo pozemky soukromému investorovi k výstavbě obchodního centra v té oblasti 3 x tak levněji, než je cena obvyklá stanovená českým státem a tím městu Prostějov vznikla škoda více jak 70 mil. Kč z rozdílu prodejních cen?

Odpověď prvního z nich najdete v diskusním vláknu uvedeném zde https://www.facebook.com/ps.smetana/posts/10200649708512022?comment_id=4935041&offset=0&total_comments=20&notif_t=feed_comment .

Vyberu hlavní odpověď ( nezkrácenou) na výše uvedené otázky:

Vážený pane Buršo, jak vidno nemáte koalici na radnici co vytknout a tak se držíte stále jen jednoho tématu. Přesto, že jsem se Vám vyjadřoval již x-krát, tak to udělám znovu. Nejprve připomenu trochu historie: se záměrem řešit prostor KaSC přišla minulá koalice ve které měla většinu Vaše ODS. Nechápu proto, proč se část Vaší ODS, k tomuto tématu dnes točit zády. Nicméně, pro návrh hlasovala Rada města (ve složení ODS 6 členů a ČSSD 5 členů), pro návrh a následně smlouvy o smlouvách budoucích hlasovalo celé zastupitelstvo tj. ODS, ČSSD, KSČM, SZ, KDU-ČSL. Vzhledem k tomu, že někteří tehdejší zastupitelé za SZ a KDU-ČSL mezitím přeběhli do TOP09, byla pro i tato strana. Tak tolik k historii.

A nyní Vaše dotazy:

1) jak jistě víte platí latinské: „Pacta sunt servanda“, tedy smlouvy se mají dodržovat, smlouvy jsou schváleny a momentálně platí, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. Bez ohledu na to zda se mi tato smlouva může líbit či ne.

2) až bude do rady a následně zastupitelstva předložen regulační plán, tak o něm budeme diskutovat a hlasovat, ale jak budu hlasovat Vám nyní neřeknu, dokud neuvidím konkrétní návrh, bez konkrétního návrhu nelze dělat závěry jen na základě pocitů.

3) toto je opět pouze Váš dohad, bez konkrétní analýzy. Z čeho vychází Váš propočet? Závěrem bych rád podotkl, zatímco Vy stále omíláte stále stejné mantry o KaSC, tak je třeba řešit celý prostor centra a tedy nejen KaSC, ale i okolí KaSC, tržnici, starou sodovkárnu, atd.a také je třeba si říci kdo a z čeho toto řešení zaplatí. Jistě budete příští rok kandidovat do městského zastupitelstva a budete mít zpracované řešení celé této problematiky, nejen jeden výsek.

Nu což – z odpovědi je jasné, koho návrh bude ve schvalování Regulačního plánu kdo a jak podporovat a že ČSSD souhlasí se stavbou dalšího mamutího obchodního centra s památkové zóně města bez jakýchkoliv výhrad, protože kdyby ty měla, už je prezentuje a řekne: Vážení pánové – předkladatelé projektu – toto Ano a toto Ne.

Ale zatím se pořád přehazuje vina na minulost a my se tváříme, že jdeme útrpně v předem vyorané brázdě jako ty pověstné ovce na jatka a vůbec nic už s tím nenaděláme :(. 

Můj pohled na věc jsem shrnul v odpovědi na FB takto:

a) smlouvy sjednané za zdmi bez kontroly veřejnosti se mají bigotně dodržovat, i když jsou v jednoznačném protikladu s právem – konkrétně zde zákonem o obcích a státní zastupitelství tuto skutečnost „jiný záměr x jiná smlouva“ potvrdilo,

b) tvrdíte, že nevíte, co bude předmětem návrhu od Manthellanu, ale opakovaně Vám byla jejich základní idea sdělena na NEVEŘEJNÝCH seminářích pro zastupitele a obsah projektu musí být v dispozicích totožný s tím, co šlo na krajský úřad do procesu EIA. Takže si nehrejme na neviňátka, co budou náramně překvapena, co se tam v Regulačním plánu objeví – všichni víme, jak to vypadá, kolik to bude mít pater, kde bude parkoviště a kde co naopak nebude a jaké obchodní centrum nám i Vy povolíte do památkové zóny města…

c) k těm cenám – existuje na městě jiný posudek vyvracející cenu státu, od něhož jsme to vykupovali? Pokud ano – proč jsme naši cenu nepoužili pro výkup od státu? Asi proto, že naše cena z roku 2008 byla na územní plán kultura a cena státu na územní plán byznys a pozemky mají nyní prostě 3x tak vyšší cenu, než je dosud navrhnuto. Takže až na něco zase nebudou na městě peníze, zeptejme se, proč strážci kasy dovolí prodat pozemky pod tržní cenu a dovolí přijít o 70 mil. Kč.

Ptal jsem se současně přes zeď na FB druhého prostějovského kandidáta do parlamentu pana Pavla Holíka , ale zatím nepřišla žádná odpověď.

Soutěž o logo města Prostějov

Bylo k tomu něco zveřejněno zde http://vecernikpv.cz/co-se-stalo/ze-zivota-mesta/4064-o-novem-logu-mesta-se-rozhodne-koncem-rijna .

Těžko lidem na radnici pořád vysvětlovat, že „klik nerovná se člověk“ a že údaj „1668 lidí“ je mylný. Anketa umožňovala opakované hlasování a řídit jejím výsledky je prostě mylné. A zásadně – není názor získán na reprezentativním vzorku občanů a skutečně navržené řešení mající vliv na prezentaci města není optimální.

A pokud se mají důležité věci na městě rozhodovat tím, že je nemají dělat odborníci !!! a vizuální prezentace města „okresního města“ tam patří, ale široká veřejnost, tak zde mám několik návrhů, jak se nadále v budoucnu řídit na městě internetovým hlasováním.

Např. jaký plat mají mít uvolnění členové rady města, dále mohli bychom si nechat od veřejnosti nakreslit nový Společenský dům a mohli jsme ušetřit 200 tis. Kč a koneckonců jsme mohli část oprav radnice nechat na vymalování také od nějakých zájemců, kteří by to udělali levněji, než odborníci.

P.S. Pokud to měla být skutečná anketa o nejlepší logo města a mělo to být o skutečné volbě lidí, chyběla jí drobnost a to šestá otázka:“ Nelíbí se mi ani jedna volba z 5.výše uvedených“ a pro tu bych osobně hlasoval.

Ve věci podpory vzniku církevní základní školy v Prostějově

Nebudu zdržovat, jen pro zpřesnění mnohdy nepřesných informací o jednání publikovaných tu http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/volne-prostory-cirkevni-skole-nepronajmeme-rozhodli-zastupitele-20140911.html či onde http://www.iprostejov.cz/cz/p/zastupitele-cirkevni-skole-nedali-sanci/  .

Byly v té věci přijaty 3 zásadní rozhodnutí:

1. to, že o udělení souhlasu se zřízením ZŠ bude místo rady města rozhodovat zastupitelstvo. To hlasováním prošlo a pravomoc si tedy o té věci rozhodnout stanovilo zastupitelstvo.

2. dále se pak tedy v zastupitelstvu hlasovalo o jednoznačném návrhu, zda zastupitelstvo města souhlasí se zřízením základní školy jako součásti CMG. Tento návrh NEBYL přijat.  Statistika, kdo a jak hlasoval je dostupná na radnici, obecně lze říci, že z ODS návrh podpořili pouze 3 zastupitelé, z ČSSD 4 zastupitelé, z TOPky 6 zastupitelů a z KDU 1.

Celkem pro návrh hlasovalo 14 lidí z potřebných 18. Děkuji tímto zejména panu primátorovi Pišťákovi, který byl s panem Mačákem pro, i když klub ČSSD se většinou hlasů zdržel hlasování a všem těm, co byli pro a překonali rovinu provincionálního města a uvažovali směrem do budoucna. Nic se tedy nikam neodkládá, materiál neprošel a spadl pod stůl.

3. poslední hlasování v té věci bylo o tom, co s tou budovou na Komenské, kterou máme volnou a nevíme co s ní, ale církevku tam pustit nechceme !!!, máme vlastně dělat. Tam prošel podle mne alibistický návrh od zastupitelů, aby rada města projednala možnosti využití budovy na Komenského ulici, což by musela tak jako tak dělat, aby to tam nebylo prázdné.

Co k tomu říci? Je škoda, že jsme jako město nevyužili podpořit transparentně tradiční a kvalitní vzdělávání, což u CMG nikdo nikdy nemůže zpochybnit.

A až budete opět někdy lamentovat nad tím, jak mládež vlčí, jak upadá morálka, až zde světová multikulti bude rozmazávat tradiční hodnoty jako byla rodina, úcta ke státu, morální standarty atd., vzpomeňte na to, že jsme nyní celou řadou našich zastupitelů nevyužili možnosti přes kvalitní vzdělávání s tím něco dělat.

Takže nashle snad v lepších časech a doufám, že když pan primátor Pišťák byl v té věci pro, že se návrh snad v budoucnu objeví opět na stole a když ne letos, tak příští rok se to povede.

P.S: ať byly pohnutky těch, co to nepodpořili jakékoliv, jde o chybné rozhodnutí. Rodiče by měli dostat možnost si pro své děti vybrat i tento druh školy navázaný na CMG. A zejména v době, kdy středoevropský prostor má jaksi stále větší problémy se svojí identitou a tradicí a je pod tlakem ostatních kultur. Žijeme ale bohužel v době, kdy slovo církev je na to hůře než slovo komunismus a tedy je nám nadále bližší a pořád tolerujeme „zbytečné rozhodování ostatních o nás“ místo „rozhodování sama sebe o svém životě“. Není to dobrá vizitka města a doufám, že se to stanovisko příště změní

Jak je to s důvody nepovolení církevní základní školy?

O negativním rozhodnutí rady města Prostějova v čele s ČSSD ve věci nepovolení vzniku církevní základní školy, když u nás už existuje církevní mateřská a církevní střední škola se psalo už vícekrát. Zde v červnu http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/mesto-nechce-cirkevni-zakladni-skolu-lide-za-ni-bojuji-petici-20130607.html a třeba zde v únoru http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/cirkevni-zakladni-skola-v-prostejove-nebude-radni-ji-nechteji-20130212.html .

Že to asi s těmi důvody věcnými nebude až tak horké ukazuje výtah z facebookové diskuse s jedním prostějovským radním panem Pavlem Smetanou. Ukazuje se, že problém je spíše v levicovém vidění světa, kde stát kolektivně určuje lidem, co a jak mají dělat, místo aby jen vytvářel prostředí, ve kterém se jednotlivé aktivity mohou konat na základě své vůle.

A o tom to vše asi je – mít vše socialisticky a rovnostářsky pod kontrolou a s čím mám mentální problém ( vztah ČSSD k církvi ), to nepovolit.

cs

No nic, není to tedy jen o počtu dětí. Je to jednoznačně o nechuti přijmout alternativu a nechuti mít úctu a respekt k té části společnosti – zdecirkvi, na základě jejichž tradic naše civilizace vznikala.

I pro otázku nepovolení církevní školy v Prostějově radou města ovládnou levicovou ČSSD tedy platí okřídlené “ Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“.

Povolí naše město základní církevní školu?

Do ošemetné situace se staví vedení našeho města nepovolením vzniku církevní základní školy. Něco o tom je zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/mesto-nechce-cirkevni-zakladni-skolu-lide-za-ni-bojuji-petici-20130607.html  . Máme zde církevní školku a církevní střední školu. Nyní by v rámci kontinuální výchovy měl vzniknout prostor pro vzdělání v rámci církevní školy zapojené do běžného systému povolených škol v ČR. Ale žadatelé narazili …

Na jedné straně radnice podporuje konkurenci proti prostějovským podnikatelům – obchodníkům evidentní podporou zbytné Galerie Prostějov a tam jí konkurence o jeden žvanec nevadí. Na straně druhé nechce pustit konkurenci do školství, kde konkurentem „ateistického“ školství má být církevní škola, kde je záruka kvalitní výchovy a čísla např. CMG to dokazují.

Tato škola má základní vzdělání v rámci svých tradic umožnit těm, kteří na rozdíl od mnoha jiných drží tradici naší západní civilizace proti multikulti víře, která nás za chvíli hrozí pohltit. Že procento lidí, kteří mají zájem vychovávat děti v rámci křesťanských tradic není malé je jasné komukoliv, kdo třeba střípky tradic křesťanství v nás každý rok objevuje v narvaných kostech o vánoční půlnoční.

Nemám nic proti záměru otevřít takovou ZŠ a podpořil jsem ji aspoň drobounce podpisem v internetové petici http://www.petice24.com/petice_za_zrizeni_cirkevni_zakladni_skoly_v_meste_prostejov , protože to znamená pro spoustu věcí návrat k tradici naší křesťansko-západní civilizace.

A je mi jedno, že spousta lidí si pro své zakořeněné předsudky po dobu 40 let trvání komunismu cílevědomě pěstované v hlavách spousty lidí o té věci myslí své.

Tato škola do našeho „okresního“ města patří a měla by dostat prostor.

Zamítavá odpověď města ve věci otevření semináře zastupitelů ke Galerii Prostějov

O zabezpečení větší transparentnosti ve věci svolání semináře zastupitelů ke Galerii Prostějov jsem psal zde http://www.pavelbursa.cz/?p=3189 .

Nyní se ukazuje, že o žádný pracovní seminář nad známými materiály, který by byl aspoň dostupný v rovině kontroly přítomných novinářům podle dřívějšího sdělení 1. náměstka uvedeného zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/malo-informaci-nebo-nechut-je-zverejnit-zastupitele-si-prosadili-seminar-o-prodejni-galerii/ nepůjde!!!.

Cituji přesně z původně avizovaných podmínek jednání :  …O tom, zda se semináře budou moci zúčastnit i novináři, kteří by informovali veřejnost, ještě rozhodnuto není. „Osobně s tím problém nemám, jde o veřejnou věc. Jestli ale vydáme k semináři podrobnou tiskovou zprávu nebo budou jednání přítomni novináři, musí rozhodnout rada města,“ dodal náměstek Pospíšil. Marně hledám konkrétní usnesení rady města, jak v té věci rozhodla, ale vzhledem k tomu, že v radě města má jednoznačnou převahu ČSSD, asi došlo podle mínění většiny radních za ČSSD ke zvolení cesty mlčení a utajování.

Já jsem měl zájem jednání navrhnout jako transparentní představení projektu, pod kontrolou veřejnosti a médií, s cílem materiály na něm prezentované dát k dispozici už před jeho konáním minimálně zastupitelům, aby ti šli na seminář připraveni.

Ale nestalo se tak. Nebude to věcný a pracovní seminář – bude to jen další obyčejná předváděčka s prominutím „šmejdů“ předvádějících tu zázračné přípravky na hubnutí či zázračné kuchyňské přístroje dělající zázraky na počkání a těm vždy jde o to, aby jim nebylo vidět do zákulisí a do karet.

A 1000x mne mrzí, že jim tu hru na mlčení a netransparentnost naši zastupitelé s prominutím žerou.

Já být nimi, na takové jednání, kde nemám materiály dané k seznámení dopředu a kde nemohu jednat veřejně a hájit pozici města, raději ani nejdu.

Svojí přítomností bych totiž tomu holportu lidí deklarovaném jako „seminář“ dával jen legitimitu, kterou si to nezaslouží.

Plnou odpověď města, v níž na mé jasně deklarované otázky město vyhýbavě potvrzuje, že ono vlastně nic neorganizuje, že to vše dělá Manthellan a navíc, že nemáme k tomu do dnešního dne žádný materiál k seznámení !!!,  připojuji níže v článku ( …Přednášejícím bude zástupce firmy Manthellan. Přípravu veškerých podkladů tedy zajišťuje uvedená firma a z toho důvodu magistrát nepřipravuje a ani nemá k dispozici žádné podklady.) 

Zde je plné znění odpovědi města : Celý příspěvek

Kdopak by se vlka bál … že by naši zastupitelé kontroly veřejností?

1x, 2x, 3x škoda, že naši radní nenašli odvahu další seminář na Galerii Prostějov udělat veřejnosti dostupný a že z něj neudělají aspoň videozáznam a ten nedají na web města.

První uzavřený seminář zastupitelů v roce 2010 zplodil totiž pověstného DANAJSKÉHO dřevěného koně, skrze něhož se nám do centra vpašoval obyčejný obchodňák a lidi byli hodně dlouho voděni za nos plněním tzv. veřejné služby v té oblasti – z ale té nezůstal kámen na kameni.

Nyní má být tedy zastupitelům skrytě před okem veřejnosti odprezentován projekt Galerie Prostějov, jehož přípravu od počátku pronásleduje řada nešťastných příhod hodných fantaskních příběhů „Lemony Snicket: Řada nešťastných příhod“ . Akorát nevím kdo je zde ten nehodný strýček Olaf. :( .

Byla v rámci jednání města s investorem konána interní jednání, o nichž se stále neví, kdo a co vlastně v rámci nich projednával a čí stanoviska vlastně hájil, neboť z nich nejsou žádné zápisy, existovaly interní analýzy, které jen tak vesele zbavily investora povinnosti stavět Společenský dům a o jejichž nezávislé oponentuře jsme si mohli nechat zdát, měli jsme tu třeba peripetie s městskou tržnicí, která cestovala 5-6 x v návrhu jejího umístění ve městě jako kůň na šachové desce.

Nyní jsme promeškali možnost vrátit proces přípravy zástavby po KASC do věcné roviny. Kdo doufal, že se jako město z řady nešťastných kroků v letech 2009-2010 poučíme a nyní budeme jednat transparentně a věcně, ten byl zklamán asi jako já

Zůstává z toho totiž všeho jen divný pocit, že Manthellanu jako osobě konající neveřejný seminář jde o vše možné, jen ne o to, aby projekt výstavby jím vykastrovaného projektu Obchodně-společenského centra byl pod veřejnou kontrolou.

A naši zastupitelé tomu všemu neveřejnému konání dělají jen smutnou stafáž, že s Manthellanem takovou hru hrají, místo aby empativně a citlivě reagovali na požadavky občanů, jejichž výhrady naše město ve skutečnosti v řadě velice konkrétních připomínek použilo do svého stanoviska k EIA II.

A těmi minimálními požadavky na seminář by mělo být: a) veřejné projednávání, b) zveřejnění všech podkladů pro seminář na web města a c) videozáznam z jednání a veřejně dostupný písemný zápis, kdo a co vlastně prezentoval a kdo,co a třeba jakými argumenty hájil.

KASC – několik oprav mýtů kolem výběru investora a smlouvy s ním

Je neuvěřitelné, jak i po skoro 3 letech od uzavření smlouvy se společností Manthellan ve veřejnosti panují falešné představy o některých skutečnostech kolem výběru a vůbec kvality uzavřené smlouvy.

Takže kratičká rekapitulace několika zásadních faktů:

A)  výběrová komise nevybrala žádného jednoznačného vítěze soutěže o záměr. Doklad o tom je zde www.pavelbursa.cz/H0.doc cituji z návrhu usnesení :

3. Předložené návrhy se značně liší architektonickou koncepcí, zejména však stupněm zpracování, rozsahem respektování (dodržení) územního plánu zóny nebo regulačního plánu, řešením parkování a dopravního napojení včetně možností jejich podrobnějšího rozpracování  i využití jednotlivých pozemků a budoucích staveb. Z hlediska komplexnosti řešeného území z pohledu architektonicko-urbanistického, historického a zájmů památkové péče nejvíce vyhovuje  nabídka uchazeče  MANTHELLAN a.s., IČ: 282 05 618,  sídlem Olomouc, třída Svobody 956/31, PSČ  779 00.

 4. Hodnotící komise je však toho názoru, že dílčí přínosné body a řešení obsahují všechny tři návrhy. Doporučuje proto vyhlašovateli tato zajímavá řešení a postřehy využít k následnému postupu při řešení rozvoje daného území a stanovit je jako podmínku při jednání s možnými investory, samozřejmě při respektování autorských práv jednotlivých zpracovatelů.   

Výsledky posuzování komise uvádím zde : www.pavelbursa.cz/H1.doc , www.pavelbursa.cz/H2.docwww.pavelbursa.cz/H3.doc a www.pavelbursa.cz/H4.doc . Tedy komise doporučila další hledání cesty k naplnění schváleného záměru a nedefinovala žádného vítěze. :(

B) Před uzavřením smlouvy v návrhu od investora varovala externí právní kancelář tímto podáním www.pavelbursa.cz/bezucha.pdf .Upozorňuje v něm před tím, že smlouva dává neomezené možnosti investorovi si tam ve skutečnosti postavit co on chce. opět :( a ještě jednou :(

bezucha

bezucha2

C) zde jsou právní rozbory už uzavřené smlouvy zpracované v roce 2011 skupinou 3 právniček, které popisují, co smlouva podle nich umožňuje a neumožňuje. Není to moc optimistické čtení v rizicích pro město :( a ještě jednou :( a ještě jednou :(    www.pavelbursa.cz/klimkova.pdf a zde www.pavelbursa.cz/kapplova.pdf a www.pavelbursa.cz/olasakova.pdf .

Doporučuji si přečíst zejména stanovisko Klimkova, z něhož cituji to, co je nyní hlavním a olbřímím problémem stavby :

klimkova

Takže až po té byl 14.2.2012 schválen dodatek číslo 2 smlouvy, který dle závěru v podkladech pro jednání deklaruje, že město se snaží smlouvu více vyvážit , konkrétně co se měnilo a bylo toho dost najdete zde www.pavelbursa.cz/dodatek2.doc .

A že smlouva nebyla vyvážená a kvalitní, svědčí další mj výstupy např. zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/vycouvat-ze-smlouvy-se-nedari/   (Zastupitelé si sypou popel na hlavu Smlouvu o smlouvě budoucí schválilo 30 zastupitelů v červenci 2010 jednohlasně. Celkem 17 z nich sedí v zastupitelstvu i nyní, po volbách. Někteří z nich si sypou popel na hlavu, že odhlasovali zásadní věc bez adekvátní rozvahy. „Podklady jsme dostali sedm dní předem. To je málo. Byli jsme navíc tehdy ujišťováni, že součástí nové stavby bude i sál. Byli jsme uvedeni v omyl! Uvěřil jsem, že s námi partner jedná seriózně. Za naše omyly by neměl platit občan,“ řekl Josef Augustin)

či zde  http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/kasko-trznici-zatim-pohlida-dodatek-smlouvy.html cituji opět z článku ( Právníci města i místostarosta Jiří Pospíšil (ODS) tvrdí, že pozice města se tímto dokumentem posílí. Kdo je zodpovědný za vytvoření a doporučení ke schválení původní, podle všeho nevyvážené smlouvy z roku 2010, členům sboru nesdělili.)

Takže mi z toho plyne – byla uzavřena smlouva, v té jsme se vzdali jakýchkoliv možností ovlivnit stavbu, pokoušeli jsme se to nějak vykompenzovat dodatkem číslo 2, ale konečný stav je stále takový, že NEMÁME pod kontrolou to, co tam investor ve skutečnosti chce postavit.

A basta fidli, ať se na to díváte ideologicky levicově či pravicově.

A jak dopadlo vyhodnocení rizika, do kterého nás uvrhla podepsaná smlouva z roku 2010 z hlediska možnosti odstoupení města od tak nevýhodné smlouvy? Výše potencionální náhrady škody investorovi, dosahuje částky pouhých 850 milionů Kč.  Kdo tomu nevěří, ať si vyžádá na městě důvěrnou analýzu :( .

Další uzavřený seminář zastupitelů ke Galerii?

Dle sdělení paní tiskové mluvčí : „…Dobrý den pane Buršo, tak jsem ověřovala, zda již byl pevně stanoven termín semináře k projektu Galerie Prostějov. Termín je tedy znám – 11/6 (před jednáním Zastupitelstva města Prostějova). Seminář je pouze pro zastupitele…“ nám opět vychází to, že to bude uzavřené jednání.

Po negativní zkušenosti s podobným jednáním zastupitelů v roce 2010 jsem radě města okamžitě podal žádost o transparentní jednání zastupitelů za účasti veřejnosti a médií, s předem zveřejněným programem a dopředu zveřejněnými materiály a aby z jednání byl pořízen videozáznam. Cílem je totiž maximalizovat věcnost, konkrétnost jednání a aby byl čas se na seminář připravit hlavně v rovině zastupitelů. A mimochodem jsem se znalosti věci požádal o to, aby si město nechalo vypracovat 2 nezávislé právní posudky ve věci postupu kolem smlouvy s investorem a aby se město těmito posudky dále řídilo.

celé podání najdete zde: Celý příspěvek

Multifunkční centrum (dříve Společenský dům) se vybarvilo

Naše vymístění z plochy bývalého KASC začíná mít mimo vizuální i finanční formu. Byly totiž zveřejněny studie http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/rotator/studie-multifunkcniho-centra-arealu-byvalych-jezdeckych-kasaren.html s těmito závěry:

Ing. Petr Gottwald – cena 145 mil. Kč

CAD Projekt s.r.o. – cena 340 mil. Kč

Ing. Jan Přikryl – cena 142 mil. Kč

Ing. arch. Frőml – cena 130 – 164 mil. Kč .

Začínám mít pocit, že jsme si s tím KASC kousli do pořádně velkého koláče :( .

Loni jsme už zveřejnili mj. potencionálně i 5 studii http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/nove-multifuncni-centrum.html a tak mi to začíná připomínat jednu  anabázi z Budějic do Putimi podobnou našemu hledání tržnice.

Obecně známé je totiž stanovisko radních o představě ceny kolem 80 mil. Kč http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/nova-hala-v-jezdecke-co-treba-tvar-podkovy-navrhuji-architekti-20140416.html  ( …Na kolik nová hala přijde? Radní hovoří o tom, že nová hala přijde na zhruba 80 milionů korun…).

Stanovisko ing. arch. Frőmla je v té věci neuvěřitelně jednoznačné, cituji : Očekávaná cena stavby kolem 80 mil. Kč je v novostavbě nereálná. Jen rozpočtová cena na demolici objektů kasáren postupným rozebíráním podle kubatury objektů a její odvoz  činí celkem 27,3 mil. Kč, z toho Hlavní budova 17,2 mil vč.DPH.