Mlčící vazal nebo rovnocenný partner?

Za několik posledních let mělo naše město nadstandardní vztahy s 2 soukromými investory.

První firmou byl Czech radar a.s. blahé paměti, který si u nás udělal rejdiště takového  výběru pokut, před jehož sítěmi by i exekutoři bledli –  zůstaly tu po nich ty kadibudky.

Druhou firmou je Manthellan, který ačkoliv se tváří, že je partnerem, je asi vše jiné, než tomu označení patří.

Situace s Galerií je absurdní – nevíme ani po 4 letech od smlouvy jak to tam bude vypadat!!, tisíce lidí jsme nepřesvědčili o účelnosti a reálnosti projektu!!, navíc z prvotních nástřelů pro EIA jsme i jako město ( zastoupené radou města) nadefinovali 9 problémových okruhů ( http://www.pavelbursa.cz/stanovisko.pdf )  a jaksi se zbavujeme možnosti je nyní prosadit!!

A jaký je postoj města přes všechna ta rizika?

Vypíše společnosti Manthellan generální plnou moc k jednání v dané věci, kterou lze vyložit takto :

„dělejte si tam s tím co chcete, podejte si kamkoliv co uznáte za vhodné, my se dopředu vzdáváme práva na podání odvolání. A protože nás nezajímá, co kde řešíte, zplnomocníme vás i k přebírání veškeré korespondence kolem“ .

Připomíná mi to skutečně otevřenou šekovou knížku, kterou jsme „partnerovi“ dali do ruky a řekli – partnere, tak tě milujeme, že si tam postav, co budeš chtít a my vše pokryjeme.

Kopie zmocnění je zde : http://www.proprostejov.eu/plna_moc.pdf

Moje reakce na radu města, aby takto sestavenou plnou moc k jednání, kdy nevíme dosud, co a jak tam bude stát (a to nejsme ani investor a ani objednatel) a touto plnou mocí se zbavujeme možnosti to reálně v průběhu přípravy záměru ovlivnit, město co nejdříve vypovědělo a navrátilo si zákonné možnosti v dané věci reagovat a hlavně, aby mělo pod kontrolou i to , jaké písemnosti v té věci kde na úřadech kolují .

www.pavelbursa.cz/RMPM.pdf

Galerie Prostějov: Město hraje mrtvého brouka

Jen tak pro ilustraci problému uvádím odkaz na článeček: http://prostejov.5plus2.cz/56541/galerie-prostejov-mesto-hraje-mrtveho-brouka .

Co z něj plyne? Že po 6 letech od záměru budeme v roce 2014 opět na počátku.

Vám nepřipadne, že s námi jako městem někdo hrubě vy******, že my mu ve skutečnosti blokujeme nejcennější pozemky jen pro jeho záměr, měníme kvůli tomu svůj územní plán a ještě mu máme být vděčni, že s tím nakonec někdy něco udělá?

Nevím, jestli si to všichni uvědomují, ale po usnesení z roku 2008 jsme přijali o dva roky později další a podepsali smlouvy o smlouvách budoucích, které jsou závazné. V okamžiku, kdy bychom trvali na dodržení usnesení z roku 2008, porušíme podepsané smlouvy a Manthellan by nás mohl žalovat, že jej poškozujeme,“ sdělil svůj postoj primátor města Prostějova Miroslav Pišťák.

Ten současně připustil, že vzhledem k uplynutí zákonné lhůty bude město muset vyhlásit na přestavbu Společenského domu nový záměr. „Zjednodušeně se dá říct, že začínáme od nuly. Nový záměr ale vyhlásíme nejdříve ve chvíli, kdy investor přijde s návrhem na podpis kupní smlouvy,“ uvedl primátor. Město tak v tuto chvíli vyčkává, jaký postoj zaujme investor.

Marně mi plyne hlavou, jak se spousta politiků při komentování minulosti skrývá za slova „my“ a jak málo politiků narovinu řekne, kdo konkrétní je pod které rozhodnutí podepsán a kdo a  jak hlasoval a případně proč nehlasoval jinak, kdy se svými vlastními smlouvami dostáváme mimo hru.

Skončila možnost připomínkovat nový územní plán

Dne 23.12.2013 skončila možnost připomínkovat nový územní plán. Ventilovala se řada připomínek http://www.itydenik.cz/zpravy/uzemni-plan-mnohe-se-vysvetlilo či zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/uzemni-plan-nejhlasitejsi-nesouhlas-znel-na-adresu-multifunkcniho-centra-v-jezdecke/  .

Můj příspěvek se týkal zejména dominovým efektem postižené oblasti Jezdeckých kasáren. Tam se původně plocha kasáren měla zastavět pro bytové účely, pak podle prvního návrhu územního plánu tam měl vzniknout park a nyní po tom, jak jsme opustili ideu Obchodně-společenského centra na 100% centrum Obchodní (mimochodem plně v dikci investora)  jsme tam vystěhovali za hranici centra tu kulturu.

Obsah připomínky šel tedy směrem, že dominový efekt „komerce za kulturu“, „kultura za park“ není vhodný a měla by se prioritně využít 100% plocha po KASC, aby jinde mohl vzniknout architekty v dobré víře navržený park.

Připomínka je zde http://www.pavelbursa.cz/pripominkaup.pdf .

P.S. Bude zajímavé sledovat v roce 2014 počínání našich zastupitelů, zda připomínky dozorového orgánu akceptované ve věci tržnice a plochy KASC a tedy zapracované do nového územního plánu budou akceptovat i při tvorbě Regulačního plánu pro oblast zamýšlené galerie Prostějov :) .

Odpověď úřadu na zásadní otázky kolem změn využití ploch pod tržnicí a KASC

V novém územním plánu se mění zásadně podmínky pro zástavbu ploch kolem připravované Galerie Prostějov. Protože není vůbec jasné veřejnosti, natož zastupitelům, zda se Galerie bude stavět podle staré IX. změny územního plánu ( pro ni ušité tzv. na míru) či už podle připravovaného nového územního plánu ( což stavbu zásadně limituje jak do hloubky, tak i % plošnou zástavbou), ptal jsem se úřadu, co vlastně platí – viz. zde http://www.pavelbursa.cz/?p=3378 .

Odpovědi úřadu, kdo a na základě čeho změnil původní 100% souhlas s podzemním parkováním pod tržnicí definovaný IX. změnou územního plánu na nové limity najdete zde:

www.pavelbursa.cz/106a.pdf a www.pavelbursa.cz/106b.pdf .

Doporučuji důkladně pročíst !!! A zejména zastupitelům :) a vzít naším úřadem (tedy tomu zbytku, co se nevyloučil v jednání o Regulačním plánu pro zaujatost)  na vědomí, co dozorový orgán natvrdo vzkázal všem těm, co by chtěli zastavět naše město od -2 patra u paty hlavního kostela po +- cca 17m výšky.

Změna názoru vedení města na platnost záměru ve věci KASC

Dobrý den, mohu potvrdit, že jste slyšel správně. Zaznělo to i na zastupitelstvu, není to úplně nová informace. Zda máme zvukový záznam zjistím u kolegů na Stavebním úřadu, kteří dělali zápis. Já osobně jsem zvukový záznam nepořizovala. S přáním pěkného dne, Jana Gáborová

…předtím výpis komunikace s městem: Dobrý den paní Gáborová, omlouvám se, že zdržuji, chtěl jsem se zeptat, zda z jednání o územním plánu 16.12. byl pořizován nějaký zvukový záznam a zda jsem skutečně slyšel skutečně dobře, že pan primátor řekl toto: „…až za rok, za rok a půl přijde Manthellan se žádostí o prodej pozemku, město na ten prodej pak vypíše NOVÝ záměr …“

Paní Gáborová, chtěl jsem Vás požádat o autorizaci výroku pana primátora (také jste ho určitě slyšela) či o ověření toho výroku podle zvukového záznamu, abych slova pana primátora případně nezmrzačil a nepodsunul jim jiný význam, než pan primátor třeba zamýšlel.

moc děkuji za spolupráci  zdraví  Pavel Burša

Co k tomu postupu říci? 

 „V okamžiku, kdy dostaneme od investora návrh na projednání smlouvy o prodeji pozemků, vyhlásíme nový záměr a začneme od začátku,“ uvedl prostějovský primátor…

Přesná citace proneseného výroku zní : „Zcela určitě platí stávající právní úprava a v okamžiku, kdy město Prostějov dostane případně od budoucího investora návrh na projednání smlouvy o prodeji, tak zákon nám říká zcela jasně, ale až možná za rok za dva, že se vyhlásí jaksi nový záměr a pak se začne v podstatě od začátku.“

Jde ve skutečnosti o totální popření všeho, co se v té věci dělalo posledních 5-6 let. Cílevědomě jsme roky odmítáním akceptování upozornění na nesoulad záměru a smlouvy zablokovali tuto plochu pro jiné možné investory a stále ji jako zakousnutí rotvajleři blokujeme pro jednoho vybraného investora pravděpodobně jen pro jeho Obchodní zónu.

Současně mezitím protlačujeme hlava nehlava sportovně společenský sál na Jezdeckou, kde podle nejlepšího mínění architektů (a nemám důvod jim nevěřit!!!), měl vzniknout park na ozelenění této městem a dopravou zatížené oblasti.

Myslím si, že právníci města by si měli skutečně dle páně Babtisty začít okamžitě omývat přirození vlažnou vodou, protože budou za chvíli řešit právní maglajs, co nastane v okamžiku uplatnění smluvního nároku na uzavření kupní smlouvy na pozemky dle starého záměru (v žádném případě ne návrhu, ale předem dojednané a odsouhlasené Kupní smlouvy!!) na základě městem uznávané a tedy pro něj platné Smlouvy o smlouvě budoucí, kde se o nějakém novém záměru v okamžiku odkupu nemluví!!!

Co tedy nastává? Překotným zájmem města postavit Společenský sál mimo centrum města, kde nadále může dle územního plánu stát !!! jen ve skutečnosti podpoříme vznik dalšího mamutího obchodního centra a to už prosím bez jakýchkoliv přívlastků jako jsou třeba slova „společenský“.

Virtuální návrh jak dále s KASC předán radě města

Byl jsem osloven a tázán, zda jsem postup jak dále s KASC, předal i na město.

Přestože mám za to, že mne tam stejně čtou a vědí přesně, co si myslím a na základě čeho, poslal jsem ten návrh i členům rady města oficiálně.

Podání na město (začít neodkladně jednat o ukončení smlouvy s Manthellanem a hlavně vypsat Nový Záměr 2014 respektující už současnou situaci a ne stav před 5 lety ) najdete zde http://www.pavelbursa.cz/RM15112013.pdf .

KASC – tak nám uběhlo 5 let od zveřejnění Záměru na zástavbu té oblasti

Dnes 4.11.2013 uplyne doba pěti let od schválení Záměru, jak nakládat s touto oblastí města. Co mělo být a jak řešeno upravovalo dosud platné rozhodnutí zastupitelstva  http://pavelbursa.cz/zamer_2008.pdf obsahující jedno setsakra důležité úsloví „za dodržení podmínek uvedených v příloze materiálu“ , kterou najdete zde http://pavelbursa.cz/puvodni%20zamer%20mesta.pdf a jako takové bylo ohlášeno na úřední desce města.

Těžko stále hodnotit pětiletý vývoj v této věci.

Dávám to sem jen tak na připomenutí, neboť „…a  léta běží, Vážení“ s tím, že čím více běží čas, tím více se ukazuje, že jsme jako město Prostějov po kotníky či po kolena zabředli do nejasností, neurčitostí, nejednoznačností a dalších různých NE, které původní záměr města staví do kouta a tím ho o to více činí nerealizovatelným podle původní ideje řešení.

Věnoval jsem této skutečnosti od roku 2009 řadu článků v rubrice KASCentrum, kde je zmapována naše situace, kdy jako město různě uhýbáme či odkláníme se od původní vůle zastupitelstva tu oblast města nějak moderně řešit.

Nu což 5x škoda, že jsme nepokročili dávno dále.

KASC – návrh na odstranění nesouladu mezi Záměrem a uzavřenou smlouvou

Blíží se jednání dalšího městského zastupitelstva. Jedním z bodů jednání jsou opět záležitosti kolem bourání stávajícího KASC a výstavby obchodního centra. Protože se vzhledem k vývoji judikatury změnil názor státu na podmínky smluv uzavíranými obcemi , předkládám virtuální materiál pro řešení naší aktuální situace, kdy něco jiného bylo definováno v Záměru s přesně stanovenými podmínkami nad rámec zákona a něco jiného je následně popsáno ve smlouvě.

 Materiál pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  5. 11. 2013

Název materiálu:            Pověření rady města k okamžitému zahájení jednání o úpravě Smlouvy o smlouvě budoucí se společností Manthellan, a.s. ze dne 16.7.2010, aby bylo odstraněn hrozící nesoulad s právním řádem (rozpor Záměr x Obsah smlouvy), případně o ukončení plnění ze smlouvy pro její absolutní neplatnost

Předkládá:                   ………………………..

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova pověřuje Radu města Prostějova k okamžitému zahájení jednání o úpravě Smlouvy o smlouvě budoucí mezi statutárním městem Prostějov a společností Manthellan, a.s. ze dne 16.7.2010, aby byl odstraněn hrozící nesoulad s právním řádem (rozpor Záměr x Obsah smlouvy), případně o ukončení plnění ze smlouvy pro její absolutní neplatnost

Důvodová zpráva:

Podkladový materiál č. 1:

Jak konstatovalo Okresní státní zastupitelství ve svém sdělení z 12.3.2013, se kterým byli následně  seznámeni všichni zastupitelé, prodej nemovitostí, který není v souladu se záměrem města, je v rozporu s právním řádem ČR, konkrétně v kolizi se Zákonem o obcích.

Citace z materiálu okresního státního zastupitelství:

… Jakkoli nelze předjímat výsledek dohody smluvních stran, je možno ve zcela v obecné rovině v daném kontextu poukázat na aktuální a ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, potažmo soudu Ústavního,…, kteroužto lze zjednodušeně vyjádřit tak, že došlo-li k převodu (ne)movitého majetku v rozporu s původně zveřejněným záměrem (uvádějícího podrobnější než zákonem požadované podmínky, které jsou však součástí vyhlášeného záměru), je nutno na takovou situaci nahlížet, jako kdyby obec převedla majetek bez zveřejnění záměru“ (viz. např. rozsudek NS ČR sp. zn. 321 Cdo 721/2010, který do značné míry problematiku a soudní výroky k ní se vztahující „sumarizuje“). Nutno dodat, že diskrepanci mezi Záměrem a kupní smlouvou, jejímž předmětem je převod majetku,  pak zákon sankcionuje absolutní neplatností (viz. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) „Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.“).

Judikaturní rozhodnutí, dotýkající se daného tématu, lze pak interpretovat tak, že obec, byť úkon samotný, tj. převod vlastního majetku, nese prvky práva soukromého, při dispozici se svým majetkem vystupuje v právním vztahu jako veřejnoprávní korporace. Při předpokládaném převodu majetku je proto dán legitimní požadavek na maximální transparentnost takového převodu, a to především z pohledu zamezení možnosti diskriminace některých subjektů (zájemců) pro předložení nabídek, resp. zvýhodňovaní subjektů jiných. Vyjádřeno jinými slovy, je dán všeobecný zájem na tom, aby byl dán prostor pro co nejširší okruh uchazečů k vytvoření nabídky k realizaci zájmu obce na prodeji majetku. Je-li vytvořen určitý rámec, podmínky, za kterých obec hodlá svůj majetek převést, nepochybně nelze v dalších fázích procesu  převodu majetku (tedy po podání návrhů) tyto podmínky redukovat, neboť logicky by za takto „zmírněných“ podmínek by okruh potencionálních uchazečů mohl být širší.

V intencích výše uvedeného lze proto vyslovit tezi, že i v posuzovaném případě se strany budou řídit danými postuláty a principy, tedy, že v základních parametrech bude případný převod majetku korespondovat s jeho primárním Záměrem a účelem. V opačném případě by se zjevně jednalo o právně reprobovanou svévoli… Konec citace materiálu okresního státního zastupitelství.

Je doloženo, že náš stávající postup odlišnosti ujednaných kroků ve Smlouvě o smlouvě budoucí oproti podrobnějšími než zákonem požadovanými podmínkami, které jsou však součástí námi schváleného a vyhlášeného záměru, je v protikladu s opakovanými judikáty nejvyššího soudu, které upravují nakládání s majetkem obcí právě pro nesoulad zveřejněného záměru a uzavřenou Smlouvou.

Je i stanovisky právníků města doloženo, že Smlouva o smlouvě budoucí se významně odlišuje od předpokladů nakládání s majetkem města, které Záměr přesně definuje v příloze, který byl nedílnou součástí jeho zveřejnění na úřední desce města.

 

Podkladový materiál č. 2:

Metodika č. 7  Ministerstva vnitra – METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ – Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem, stanovené zákonem o obcích podle právního stavu k 31. 12. 2011 ve věci 3.2.7 Uvádění bližších podmínek ve zveřejněném záměru ( strana 20 materiálu dostupného na webu ministerstva vnitra)

Citace z tohoto materiálu:

…Jestliže ovšem obec ve zveřejněném záměru bližší podmínky zamýšleného majet­koprávního úkonu vymezí, předem „omezuje“ okruh potencionálních zájemců, kteří obci podají nabídku na uzavření příslušné smlouvy. Od takto zveřejněných podmínek se proto obec v zásadě nemůže odchýlit, ledaže by v záměru sama předem vyjádřila možnost, že zamýšlená dispozice může být realizována i za jiných než předem stano­vených požadavků. Pokud obec toto pravidlo poruší a nemovitost např. prodá nebo pronajme osobě, která uvedené podmínky nesplňovala, je tento její právní úkon absolutně neplatný, neboť taková situace je svými důsledky obdobná předchozímu nezveřejnění záměru. Srov. v této souvislosti právní závěr Nejvyššího soudu, uvedený v jeho rozsudku ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 32 Cdo 721/2010… Konec citace materiálu ministerstva vnitra.

 Je v definici Záměru doložitelné, že město Prostějov předem takovou možnost odchýlení v případě nevybudování „Společenského centra s kapacitou sálu min. pro 500 osob“ jednoznačně vyloučilo a nenaplnění této významné podmínky (v rozsahu minimálně 90.283.000 Kč dle soutěžní nabídky investora)  činí tuto Smlouvu absolutně neplatnou.

 

 Podkladový materiál č. 3

 Zákon o obcích nestanoví žádnou lhůtu, v níž by po zveřejnění záměru (jeho sejmutí) měl být předmětný právní úkon učiněn. Obec sama může ve zveřejněném záměru stanovit lhůtu, v níž má být zamýšlený právní úkon učiněn. V takovém případě se uplatní závěry, že určení podmínek tzv. nabídkového řízení není obligatorní náležitostí zveřejňovaného záměru, pokud však obec takové podmínky stanoví a zveřejní jako součást záměru o převodu nemovitostí, pak tyto podmínky jsou součástí zveřejněného záměru se všemi důsledky s tím spojenými a k platnosti právního úkonu podle § 39 odst. 1 zákona o obcích by bylo třeba, aby stanovená lhůta byla dodržena.

Pokud obec dobu, v níž bude zveřejněný právní úkon po sejmutí z úřední desky projednán, ve svém záměru nestanoví, nemusí majetkový úkon ve svých orgánech projednat bezprostředně po uplynutí minimální patnáctidenní lhůty stanovené v § 39 odst. 1 zákona o obcích. Aby však byl naplněn účel požadavku publikace záměru obce, musí být časová kontinuita mezi zveřejněním záměru a realizací zamýšleného právního úkonu (dispozice s majetkem obce) zachována. Není tedy vyloučeno, aby mezi publikací záměru a rozhodnutím obce uplynula delší doba, tato doba však nesmí být s ohledem na konkrétní povahu zamyšlené dispozice nepřiměřeně dlouhá. Byl-li majetkoprávní úkon obce učiněn až po delším odstupu od sejmutí zveřejněného záměru z úřední desky obce, bude nutné vždy při úvaze, zda byla splněna podmínka platnosti právních úkonů obce podle § 39 odst. 1 zákona o obcích, zvážit, zda mezi předmětnými projevy vůle je časová, věcná a logická návaznost. Bude záležet na individuálním posouzení všech konkrétních okolností, zejména zda se podstatným způsobem nezměnily podmínky, za nichž došlo ke zveřejnění záměru. Uplynuly-li však mezi zveřejněním záměru (jeho sejmutím z úřední desky) a projednáním tohoto záměru v orgánech obce více než dva roky, jde o dobu obecně nepřijatelnou.

rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 4198/2011, ze dne 13. 12. 2012

Zde v našem případě došlo k porušení podmínky definované nad rámec zákona o obcích v příloze: Vybraný účastník je povinen: o do 12-ti měsíců ode dne uzavření nájemní smlouvy požádat o EIA

Konkrétní datum podepsání nájemní smlouvy zaevidované 2010/54/272 mezi městem Prostějov a společností Mantellan a.s.: 22.12.2010

Datum podání EIA ze strany společnosti Manthellan: 18.12.2012

 

Zastupitelé i investor jsou si vědomi rozdílnosti :

- schváleného Záměru s podrobnějšími podmínkami, než které stanovuje zákon a Smlouvy o smlouvě budoucí,  (viz. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 721/2010 ze dne 26. 1. 2011),

- časového posunu v realizaci Záměru oproti podrobnějším podmínkám, než které stanovuje zákon  (viz. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 4198/2011 ze dne 13. 12. 2012)

řadu let a přesto dosud ani jedna strana neuskutečnila žádné kroky k narovnání stavu nyní kolidujícího s právním řádem ČR.

Předkládáme tedy zastupitelstvu podnět k NAROVNÁNÍ stávajícího stavu do souladu se stavem právním realizací některých z níže uvedených kroků a těmi by bylo:

a) prioritní řešení a to uzavření dohody s investorem o takové úpravě smlouvy, která bude obsahově v souladu s dosud platným Záměrem zastupitelstva z 4.11.2008, zejména s podmínkami Záměru stanovených v jeho příloze

b) nebude-li možné dosáhnout takové úpravy, pak navrhnout ukončení platnosti Smlouvy o smlouvě budoucí dohodou obou stran

c) v případě nedohody o ukončení platnosti smlouvy dohodou obou stran předáním věci příslušnému soudu o určení platnosti smlouvy z důvodu, že město má závažné pochybnosti, že se na naši skutečnost vztahuje judikát Nejvyššího soudu uvedený v jeho rozsudku ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 32 Cdo 721/2010 a dále sp. Zn. 26 Cdo 4198/2011 ze dne 13.12.2012) a případné nerespektování povinností tam definovaných pro nakládání s majetkem obce by mohlo ve svém důsledku znamenat právní postih těch osob, které by dále postupovaly podle absolutně neplatné smlouvy a způsobily by tak nemalou škodu na majetku města z důvodu uplatnění náhrady výdajů investorem a i nevýhodného nakládání s majetkem města

d) případně přijmout oboustranné konstatování, že porušením řady kroků definovaných pro platnost smlouvy platným Zákonem o obcích ve znění judikatury Nejyyššího soudu mezi společností Manthellan a.s. a městem Prostějov je nemožno pokračovat v plnění. Obě strany uzavřou Dohodu o narovnání, kde projekt bude uzavřen oboustrannou dohodou z důvodu nemožnosti dále v Záměru pokračovat pro absolutní neplatnost uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí .

 e) určení dalšího postupu, jak pokračovat v  revitalizaci této části města zveřejněním nového Záměru s určením nových podmínek, u nichž se město vyvaruje „omezení“ okruhu potencionálních zájemců, kteří obci podají nabídku na uzavření příslušné smlouvy. Cílem by mělo se znalostí současného vývoje této lokality (reakce na nově opravený PRIOR) stanovení aktualizovaných podmínek zástavby, které budou plně respektovat vývoj v této části města a budou i v souladu s požadavky orgánů památkové péče spravujících městskou památkovou zónu, v níž se potencionální záměr má realizovat.

Příspěvek do diskuse o podmínkách stavby dalšího prostějovského nákupního centra v lokalitě po KASC

Aby řeč před volbami nestála, oslovil jsem přes facebook  2 zastupitele za ČSSD kandidující do parlamentu (pana Smetanu a pana Holíka) ve věci „Galerie Prostějov“ níže uvedenými otázkami, aby bylo více vidět, jak oni chtějí nejen spravovat náš stát, ale i náš Prostějov …

Vážený pane zastupiteli, kandidáte do Poslanecké sněmovny,

nejen velkými volbami je člověk živ, přehoďme tedy výhybku na náš Prostějov a zkuste prosím najít na níže uvedené otázky co nejpřesnější odpověď:

– jste pro realizaci záměru stavby dalšího obchodního centra „Galerie Prostějov“ v oblasti KASC podle návrhu společnosti Manthellan, který nebyl předmětem soutěže o nejlepší záměr a který je tedy úplně odlišný od jejich soutěžního řešení z roku 2009?

– budete hlasovat jako prostějovský zastupitel za ČSSD pro Regulační plán té oblasti zpracovaný podle žádosti firmy Manthellan neobsahující sál pro 500 lidí, ačkoliv jeho vznik pro tuto oblast předpokládá stále platný záměr zastupitelstva z roku 2008?

– souhlasíte s tím, aby město Prostějov prodalo pozemky soukromému investorovi k výstavbě obchodního centra v té oblasti 3 x tak levněji, než je cena obvyklá stanovená českým státem a tím městu Prostějov vznikla škoda více jak 70 mil. Kč z rozdílu prodejních cen?

Odpověď prvního z nich najdete v diskusním vláknu uvedeném zde https://www.facebook.com/ps.smetana/posts/10200649708512022?comment_id=4935041&offset=0&total_comments=20&notif_t=feed_comment .

Vyberu hlavní odpověď ( nezkrácenou) na výše uvedené otázky:

Vážený pane Buršo, jak vidno nemáte koalici na radnici co vytknout a tak se držíte stále jen jednoho tématu. Přesto, že jsem se Vám vyjadřoval již x-krát, tak to udělám znovu. Nejprve připomenu trochu historie: se záměrem řešit prostor KaSC přišla minulá koalice ve které měla většinu Vaše ODS. Nechápu proto, proč se část Vaší ODS, k tomuto tématu dnes točit zády. Nicméně, pro návrh hlasovala Rada města (ve složení ODS 6 členů a ČSSD 5 členů), pro návrh a následně smlouvy o smlouvách budoucích hlasovalo celé zastupitelstvo tj. ODS, ČSSD, KSČM, SZ, KDU-ČSL. Vzhledem k tomu, že někteří tehdejší zastupitelé za SZ a KDU-ČSL mezitím přeběhli do TOP09, byla pro i tato strana. Tak tolik k historii.

A nyní Vaše dotazy:

1) jak jistě víte platí latinské: „Pacta sunt servanda“, tedy smlouvy se mají dodržovat, smlouvy jsou schváleny a momentálně platí, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. Bez ohledu na to zda se mi tato smlouva může líbit či ne.

2) až bude do rady a následně zastupitelstva předložen regulační plán, tak o něm budeme diskutovat a hlasovat, ale jak budu hlasovat Vám nyní neřeknu, dokud neuvidím konkrétní návrh, bez konkrétního návrhu nelze dělat závěry jen na základě pocitů.

3) toto je opět pouze Váš dohad, bez konkrétní analýzy. Z čeho vychází Váš propočet? Závěrem bych rád podotkl, zatímco Vy stále omíláte stále stejné mantry o KaSC, tak je třeba řešit celý prostor centra a tedy nejen KaSC, ale i okolí KaSC, tržnici, starou sodovkárnu, atd.a také je třeba si říci kdo a z čeho toto řešení zaplatí. Jistě budete příští rok kandidovat do městského zastupitelstva a budete mít zpracované řešení celé této problematiky, nejen jeden výsek.

Nu což – z odpovědi je jasné, koho návrh bude ve schvalování Regulačního plánu kdo a jak podporovat a že ČSSD souhlasí se stavbou dalšího mamutího obchodního centra s památkové zóně města bez jakýchkoliv výhrad, protože kdyby ty měla, už je prezentuje a řekne: Vážení pánové – předkladatelé projektu – toto Ano a toto Ne.

Ale zatím se pořád přehazuje vina na minulost a my se tváříme, že jdeme útrpně v předem vyorané brázdě jako ty pověstné ovce na jatka a vůbec nic už s tím nenaděláme :(. 

Můj pohled na věc jsem shrnul v odpovědi na FB takto:

a) smlouvy sjednané za zdmi bez kontroly veřejnosti se mají bigotně dodržovat, i když jsou v jednoznačném protikladu s právem – konkrétně zde zákonem o obcích a státní zastupitelství tuto skutečnost „jiný záměr x jiná smlouva“ potvrdilo,

b) tvrdíte, že nevíte, co bude předmětem návrhu od Manthellanu, ale opakovaně Vám byla jejich základní idea sdělena na NEVEŘEJNÝCH seminářích pro zastupitele a obsah projektu musí být v dispozicích totožný s tím, co šlo na krajský úřad do procesu EIA. Takže si nehrejme na neviňátka, co budou náramně překvapena, co se tam v Regulačním plánu objeví – všichni víme, jak to vypadá, kolik to bude mít pater, kde bude parkoviště a kde co naopak nebude a jaké obchodní centrum nám i Vy povolíte do památkové zóny města…

c) k těm cenám – existuje na městě jiný posudek vyvracející cenu státu, od něhož jsme to vykupovali? Pokud ano – proč jsme naši cenu nepoužili pro výkup od státu? Asi proto, že naše cena z roku 2008 byla na územní plán kultura a cena státu na územní plán byznys a pozemky mají nyní prostě 3x tak vyšší cenu, než je dosud navrhnuto. Takže až na něco zase nebudou na městě peníze, zeptejme se, proč strážci kasy dovolí prodat pozemky pod tržní cenu a dovolí přijít o 70 mil. Kč.

Ptal jsem se současně přes zeď na FB druhého prostějovského kandidáta do parlamentu pana Pavla Holíka , ale zatím nepřišla žádná odpověď.

Dovětek k nedoporučení dělat velkou EIU na „Galerii Prostějov“

O důvodech, proč krajský úřad shodil ze stolu problematiku tzv. velké EIA na megalomanskou stavbu se toho v regionálních novinách napsalo dost, http://www.iprostejov.cz/cz/p/galerie-prostejov-kraj-shodil-eia-ze-stolu/ či zde http://www.itydenik.cz/obsah/manthellan-velka-eia-nebude-neni-potreba či třeba ventilování  nesouhlasného stanoviska k projektu „Galerie“ od památkářů http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/obchodni-galerie-se-do-centra-nehodi-tvrdi-pamatkari-20140709.html .

Jsem zvědavý, kolik našich současných zastupitelů najde skutečnou odvahu oponovat Manthellanu, který minulou garnituru zastupitelů dokonale opil rohlíkem a upraví v souladu s cíli rozvoje města Regulační plán, aby ten šel více ve prospěch města a třeba i podnětům samotné radnice, třeba i podnětům památkářů a třeba i lidí, co nechtějí mít v centru města obyčejné chrámy konzumu.
 
Nyní se ve skutečnosti tlačí projekt, který nevyhrál žádnou soutěž a který jen vystrnadí z centra kulturu a místo něj tam postaví obyčejný obchodňák. Manthellan v průběhu doby vyměnil „soutěžní složku“ A (s projektem, se kterým tzv. „zvítězil“ v soutěži_nesoutěži s nejasnými  a nehodnocenými kriterii o nejlepší záměr) za druhou pracovní složku B. Tedy za obyčejnou, která je výhodná jen pro něj.
 
Za velice krátký čas uvidíme, kolik a kterých zastupitelů mu na hru se 2 složkami přistoupí a kolik jich jen mlčky „sklapne podpadky“, „shrbí záda“ a složku B mu posvětí Regulačním plánem ušitým přesně na míru.
 
Jednání o reguláku bude tedy zajímavé a natvrdo i do příštích voleb lidem jednoznačně ukáže, který zastupitel myslí na město a který třeba více na konzum a zisk jedné soukromé společnosti. Ve skutečnosti jsem vlastně rád, že proces s EIA tak rychle skončil, aspoň se současní zastupitelé budou muset jednoznačně vyjádřit :) a nebudou to zase přehazovat na ty další.

Marný povzdech nad děním kolem KASC

Už před drahnou dobou jsem zde napsal pohádku o KASC http://www.proprostejov.eu/soubory/pohadka.pdf .

Nyní se bohužel ukazuje, že pohádka se skutečně naplňuje a po tom, co krajský úřad i na výslovnou žádost města a řady občanů nestanovil investorovi povinnost zpracovat pro projekt tzv. velkou EIU, roste výrazně pozice investora si tam postavit jen to, co on uzná za vhodné!!!

Jen pro připomenutí – k této pozici hráče držícího trumfy v ruce ( které jsme mu rozhodnutími rad města dobrovolně dali) mu pomohla řada rozhodnutí města v minulé době a řada rozhodnutí mu k tomu prosazení jeho záměru ještě určitě pomůže – co kdyby na nás chtěl náhodou smluvní pokutu ve výši 850 mil. Kč , kdybychom řekli – takhle už ne! :(.

Jsem skutečně zvědavý, kolik zastupitelů nyní se znalostí celé věci se skloněnou hlavou a shrbenými zády schválí Manthellanu nyní Regulační plán oblasti kolem KASC směřující jednoznačně jen ke stavbě zbytného obchodňáku, ačkoliv cíl záměru byl bohulibě jiný.

Nu což, povzdychnu si, minulá rada města v letech 2008-2010 to na počátku s tím prosazením záměru ve prospěch Manthellanu začala, nyní to následná rada města jen trapně dokončí.

Ironicky se dá říci, že minulá městská rada Záměru z roku 2008 „vykopala hrob“ a tato rada Záměr úplně „pochová“ :( .

Je to realita – bude to bohužel pomník toho, jak jsme jako město „kolektivně“ sedli na lep. Jen pro připomenutí zde zveřejním podání staré dnes skoro 3 roky !!! směrované na tehdejší kontrolní výbor zastupitelstva (poznámka: zasláno 15.9.2010), který se tím rozporem Záměr x Smlouvy ale třeba i zásadním rozporem v ceně prodávaných pozemků evidentně moc nezaobíral :( http://pavelbursa.cz/kvKASC.pdf  .

Takže EIA na Stavbu Galerie Prostějov nebude …

Tak už je jasné, že tzv. „velká EIA“ na stavbu Galerie Prostějov nebude, ač se o ní na poslední chvíli snažilo samo město s cílem si zachovat tvář k vlastním občanům.
Velice jasně se tedy uvolňuje prostor k realizaci stavby dalšího obchodního domu v centru města pouhých 100 m od PRIORU, kde jsme jako město smluvními ujednáními v rozporu se Záměrem zastupitelstva přišli o desítky milionů u nejcennějších městských pozemků v centru města.
Jakou jsou klady a zápory té akce?
O kladech mimo toho, že budeme mít v centru další obchoďák nevím …
O záporech se dá mluvit šířeji :
- prodali jsme pozemky cca 3x levněji než jak je prodával v té oblasti stát,
- přišli jsme o Společenský sál v centru, jehož stavbu za cca 100 mil. Kč jsme investorovi opět v rozporu se zveřejněným záměrem odpustili,
- přišli koneckonců o takovou blbinu, jako je to, že město nepožadovalo od investora náhradu zastavěných parkovacích míst v té oblasti a kvalitní řešení dopravy v té části centra,
- další problémy jako doprava stažená do centra a do jedné křižovatky a parkování a neexistence MHD se budou řešit už za prostředky města a tedy na to v konečném pořadí doplatí vlastní občané.
Stanovisko, proč EIA ne najdete zde http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK648 .
Nu což, přivazovat se ke KAScentru nebudu, jen mně a řadě jiných voličů patrně dlouho zůstane KASC jako synonymum netransparentního městského jednání ve prospěch investora, kde město přišlo prokazatelně o desítky desítek milionů korun, protože se nechalo povodit v té věci jako pověstný volek na porážku.
Investor mazal dlouhodobě med politikům kolem huby, aby jim nakonec podstrčil suchý chleba s tím, že šlehačku si posnídá a poobědvá a povečeří sám a to hodně dlooooooouhou dobu, protože touto akcí si přišel na našem městě a našem nesplněném Záměru skoro ke 150 milionům korun (100 mil. Kč za odpuštěný Společenský sál na základě tzv. interních analýz a skoro 50 mil. za ničím nyní neodůvodněnou  „slevu“ za pozemky, které koupil za cca 1/3 jejich hodnoty).
Teď už zbývá primátorovi podepsat jen smlouvu na pozemky a věcná břemena a nechat se pak 2-3 roky vláčet po soudech, protože bude jednat pravděpodobně proti zákonu a my lidi ve městě se budeme moci tak maximálně naštvat při představě, jak barevně vypadala soutěž o záměr zástavby po KASC a jaké byly povinné soutěžní podmínky a co z ní nakonec šedého a nevýrazného pro vlastní lidi naši politici nechali postavit.

Zamítavá odpověď města ve věci otevření semináře zastupitelů ke Galerii Prostějov

O zabezpečení větší transparentnosti ve věci svolání semináře zastupitelů ke Galerii Prostějov jsem psal zde http://www.pavelbursa.cz/?p=3189 .

Nyní se ukazuje, že o žádný pracovní seminář nad známými materiály, který by byl aspoň dostupný v rovině kontroly přítomných novinářům podle dřívějšího sdělení 1. náměstka uvedeného zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/malo-informaci-nebo-nechut-je-zverejnit-zastupitele-si-prosadili-seminar-o-prodejni-galerii/ nepůjde!!!.

Cituji přesně z původně avizovaných podmínek jednání :  …O tom, zda se semináře budou moci zúčastnit i novináři, kteří by informovali veřejnost, ještě rozhodnuto není. „Osobně s tím problém nemám, jde o veřejnou věc. Jestli ale vydáme k semináři podrobnou tiskovou zprávu nebo budou jednání přítomni novináři, musí rozhodnout rada města,“ dodal náměstek Pospíšil. Marně hledám konkrétní usnesení rady města, jak v té věci rozhodla, ale vzhledem k tomu, že v radě města má jednoznačnou převahu ČSSD, asi došlo podle mínění většiny radních za ČSSD ke zvolení cesty mlčení a utajování.

Já jsem měl zájem jednání navrhnout jako transparentní představení projektu, pod kontrolou veřejnosti a médií, s cílem materiály na něm prezentované dát k dispozici už před jeho konáním minimálně zastupitelům, aby ti šli na seminář připraveni.

Ale nestalo se tak. Nebude to věcný a pracovní seminář – bude to jen další obyčejná předváděčka s prominutím „šmejdů“ předvádějících tu zázračné přípravky na hubnutí či zázračné kuchyňské přístroje dělající zázraky na počkání a těm vždy jde o to, aby jim nebylo vidět do zákulisí a do karet.

A 1000x mne mrzí, že jim tu hru na mlčení a netransparentnost naši zastupitelé s prominutím žerou.

Já být nimi, na takové jednání, kde nemám materiály dané k seznámení dopředu a kde nemohu jednat veřejně a hájit pozici města, raději ani nejdu.

Svojí přítomností bych totiž tomu holportu lidí deklarovaném jako „seminář“ dával jen legitimitu, kterou si to nezaslouží.

Plnou odpověď města, v níž na mé jasně deklarované otázky město vyhýbavě potvrzuje, že ono vlastně nic neorganizuje, že to vše dělá Manthellan a navíc, že nemáme k tomu do dnešního dne žádný materiál k seznámení !!!,  připojuji níže v článku ( …Přednášejícím bude zástupce firmy Manthellan. Přípravu veškerých podkladů tedy zajišťuje uvedená firma a z toho důvodu magistrát nepřipravuje a ani nemá k dispozici žádné podklady.) 

Zde je plné znění odpovědi města : Celý příspěvek

Kdopak by se vlka bál … že by naši zastupitelé kontroly veřejností?

1x, 2x, 3x škoda, že naši radní nenašli odvahu další seminář na Galerii Prostějov udělat veřejnosti dostupný a že z něj neudělají aspoň videozáznam a ten nedají na web města.

První uzavřený seminář zastupitelů v roce 2010 zplodil totiž pověstného DANAJSKÉHO dřevěného koně, skrze něhož se nám do centra vpašoval obyčejný obchodňák a lidi byli hodně dlouho voděni za nos plněním tzv. veřejné služby v té oblasti – z ale té nezůstal kámen na kameni.

Nyní má být tedy zastupitelům skrytě před okem veřejnosti odprezentován projekt Galerie Prostějov, jehož přípravu od počátku pronásleduje řada nešťastných příhod hodných fantaskních příběhů „Lemony Snicket: Řada nešťastných příhod“ . Akorát nevím kdo je zde ten nehodný strýček Olaf. :( .

Byla v rámci jednání města s investorem konána interní jednání, o nichž se stále neví, kdo a co vlastně v rámci nich projednával a čí stanoviska vlastně hájil, neboť z nich nejsou žádné zápisy, existovaly interní analýzy, které jen tak vesele zbavily investora povinnosti stavět Společenský dům a o jejichž nezávislé oponentuře jsme si mohli nechat zdát, měli jsme tu třeba peripetie s městskou tržnicí, která cestovala 5-6 x v návrhu jejího umístění ve městě jako kůň na šachové desce.

Nyní jsme promeškali možnost vrátit proces přípravy zástavby po KASC do věcné roviny. Kdo doufal, že se jako město z řady nešťastných kroků v letech 2009-2010 poučíme a nyní budeme jednat transparentně a věcně, ten byl zklamán asi jako já

Zůstává z toho totiž všeho jen divný pocit, že Manthellanu jako osobě konající neveřejný seminář jde o vše možné, jen ne o to, aby projekt výstavby jím vykastrovaného projektu Obchodně-společenského centra byl pod veřejnou kontrolou.

A naši zastupitelé tomu všemu neveřejnému konání dělají jen smutnou stafáž, že s Manthellanem takovou hru hrají, místo aby empativně a citlivě reagovali na požadavky občanů, jejichž výhrady naše město ve skutečnosti v řadě velice konkrétních připomínek použilo do svého stanoviska k EIA II.

A těmi minimálními požadavky na seminář by mělo být: a) veřejné projednávání, b) zveřejnění všech podkladů pro seminář na web města a c) videozáznam z jednání a veřejně dostupný písemný zápis, kdo a co vlastně prezentoval a kdo,co a třeba jakými argumenty hájil.

KASC – několik oprav mýtů kolem výběru investora a smlouvy s ním

Je neuvěřitelné, jak i po skoro 3 letech od uzavření smlouvy se společností Manthellan ve veřejnosti panují falešné představy o některých skutečnostech kolem výběru a vůbec kvality uzavřené smlouvy.

Takže kratičká rekapitulace několika zásadních faktů:

A)  výběrová komise nevybrala žádného jednoznačného vítěze soutěže o záměr. Doklad o tom je zde www.pavelbursa.cz/H0.doc cituji z návrhu usnesení :

3. Předložené návrhy se značně liší architektonickou koncepcí, zejména však stupněm zpracování, rozsahem respektování (dodržení) územního plánu zóny nebo regulačního plánu, řešením parkování a dopravního napojení včetně možností jejich podrobnějšího rozpracování  i využití jednotlivých pozemků a budoucích staveb. Z hlediska komplexnosti řešeného území z pohledu architektonicko-urbanistického, historického a zájmů památkové péče nejvíce vyhovuje  nabídka uchazeče  MANTHELLAN a.s., IČ: 282 05 618,  sídlem Olomouc, třída Svobody 956/31, PSČ  779 00.

 4. Hodnotící komise je však toho názoru, že dílčí přínosné body a řešení obsahují všechny tři návrhy. Doporučuje proto vyhlašovateli tato zajímavá řešení a postřehy využít k následnému postupu při řešení rozvoje daného území a stanovit je jako podmínku při jednání s možnými investory, samozřejmě při respektování autorských práv jednotlivých zpracovatelů.   

Výsledky posuzování komise uvádím zde : www.pavelbursa.cz/H1.doc , www.pavelbursa.cz/H2.docwww.pavelbursa.cz/H3.doc a www.pavelbursa.cz/H4.doc . Tedy komise doporučila další hledání cesty k naplnění schváleného záměru a nedefinovala žádného vítěze. :(

B) Před uzavřením smlouvy v návrhu od investora varovala externí právní kancelář tímto podáním www.pavelbursa.cz/bezucha.pdf .Upozorňuje v něm před tím, že smlouva dává neomezené možnosti investorovi si tam ve skutečnosti postavit co on chce. opět :( a ještě jednou :(

bezucha

bezucha2

C) zde jsou právní rozbory už uzavřené smlouvy zpracované v roce 2011 skupinou 3 právniček, které popisují, co smlouva podle nich umožňuje a neumožňuje. Není to moc optimistické čtení v rizicích pro město :( a ještě jednou :( a ještě jednou :(    www.pavelbursa.cz/klimkova.pdf a zde www.pavelbursa.cz/kapplova.pdf a www.pavelbursa.cz/olasakova.pdf .

Doporučuji si přečíst zejména stanovisko Klimkova, z něhož cituji to, co je nyní hlavním a olbřímím problémem stavby :

klimkova

Takže až po té byl 14.2.2012 schválen dodatek číslo 2 smlouvy, který dle závěru v podkladech pro jednání deklaruje, že město se snaží smlouvu více vyvážit , konkrétně co se měnilo a bylo toho dost najdete zde www.pavelbursa.cz/dodatek2.doc .

A že smlouva nebyla vyvážená a kvalitní, svědčí další mj výstupy např. zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/vycouvat-ze-smlouvy-se-nedari/   (Zastupitelé si sypou popel na hlavu Smlouvu o smlouvě budoucí schválilo 30 zastupitelů v červenci 2010 jednohlasně. Celkem 17 z nich sedí v zastupitelstvu i nyní, po volbách. Někteří z nich si sypou popel na hlavu, že odhlasovali zásadní věc bez adekvátní rozvahy. „Podklady jsme dostali sedm dní předem. To je málo. Byli jsme navíc tehdy ujišťováni, že součástí nové stavby bude i sál. Byli jsme uvedeni v omyl! Uvěřil jsem, že s námi partner jedná seriózně. Za naše omyly by neměl platit občan,“ řekl Josef Augustin)

či zde  http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/kasko-trznici-zatim-pohlida-dodatek-smlouvy.html cituji opět z článku ( Právníci města i místostarosta Jiří Pospíšil (ODS) tvrdí, že pozice města se tímto dokumentem posílí. Kdo je zodpovědný za vytvoření a doporučení ke schválení původní, podle všeho nevyvážené smlouvy z roku 2010, členům sboru nesdělili.)

Takže mi z toho plyne – byla uzavřena smlouva, v té jsme se vzdali jakýchkoliv možností ovlivnit stavbu, pokoušeli jsme se to nějak vykompenzovat dodatkem číslo 2, ale konečný stav je stále takový, že NEMÁME pod kontrolou to, co tam investor ve skutečnosti chce postavit.

A basta fidli, ať se na to díváte ideologicky levicově či pravicově.

A jak dopadlo vyhodnocení rizika, do kterého nás uvrhla podepsaná smlouva z roku 2010 z hlediska možnosti odstoupení města od tak nevýhodné smlouvy? Výše potencionální náhrady škody investorovi, dosahuje částky pouhých 850 milionů Kč.  Kdo tomu nevěří, ať si vyžádá na městě důvěrnou analýzu :( .

Další uzavřený seminář zastupitelů ke Galerii?

Dle sdělení paní tiskové mluvčí : „…Dobrý den pane Buršo, tak jsem ověřovala, zda již byl pevně stanoven termín semináře k projektu Galerie Prostějov. Termín je tedy znám – 11/6 (před jednáním Zastupitelstva města Prostějova). Seminář je pouze pro zastupitele…“ nám opět vychází to, že to bude uzavřené jednání.

Po negativní zkušenosti s podobným jednáním zastupitelů v roce 2010 jsem radě města okamžitě podal žádost o transparentní jednání zastupitelů za účasti veřejnosti a médií, s předem zveřejněným programem a dopředu zveřejněnými materiály a aby z jednání byl pořízen videozáznam. Cílem je totiž maximalizovat věcnost, konkrétnost jednání a aby byl čas se na seminář připravit hlavně v rovině zastupitelů. A mimochodem jsem se znalosti věci požádal o to, aby si město nechalo vypracovat 2 nezávislé právní posudky ve věci postupu kolem smlouvy s investorem a aby se město těmito posudky dále řídilo.

celé podání najdete zde: Celý příspěvek

Multifunkční centrum (dříve Společenský dům) se vybarvilo

Naše vymístění z plochy bývalého KASC začíná mít mimo vizuální i finanční formu. Byly totiž zveřejněny studie http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/rotator/studie-multifunkcniho-centra-arealu-byvalych-jezdeckych-kasaren.html s těmito závěry:

Ing. Petr Gottwald – cena 145 mil. Kč

CAD Projekt s.r.o. – cena 340 mil. Kč

Ing. Jan Přikryl – cena 142 mil. Kč

Ing. arch. Frőml – cena 130 – 164 mil. Kč .

Začínám mít pocit, že jsme si s tím KASC kousli do pořádně velkého koláče :( .

Loni jsme už zveřejnili mj. potencionálně i 5 studii http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/nove-multifuncni-centrum.html a tak mi to začíná připomínat jednu  anabázi z Budějic do Putimi podobnou našemu hledání tržnice.

Obecně známé je totiž stanovisko radních o představě ceny kolem 80 mil. Kč http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/nova-hala-v-jezdecke-co-treba-tvar-podkovy-navrhuji-architekti-20140416.html  ( …Na kolik nová hala přijde? Radní hovoří o tom, že nová hala přijde na zhruba 80 milionů korun…).

Stanovisko ing. arch. Frőmla je v té věci neuvěřitelně jednoznačné, cituji : Očekávaná cena stavby kolem 80 mil. Kč je v novostavbě nereálná. Jen rozpočtová cena na demolici objektů kasáren postupným rozebíráním podle kubatury objektů a její odvoz  činí celkem 27,3 mil. Kč, z toho Hlavní budova 17,2 mil vč.DPH.

„Král je nahý“ stanovisko města Prostějova k záměru Galerie je jednoznačné

Dalo to sice trochu práce, ale podařilo se mi dopracovat k oficiálnímu textu stanoviska města Prostějova v rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí ( EIA) k záměru stavby Galerie Prostějov www.pavelbursa.cz/stanovisko.pdf .

Pikatní na té věci je, že tento záměr do posuzování předkládalo nejdříve naše město pod číslem jednacím OLK632 v prosinci 2012, aby tento ve všech důležitých parametrech totožný záměr pod číslem OLK648 předkládal v květnu 2013 už investor.

V čem se liší tyto 2 záměry se lze jednoduše přesvědčit, porovnáme-li text těchto záměrů – výsledek porovnání najdete zde www.pavelbursa.cz/komparace.pdf. Tolik změn tam provedeno nebylo a přesto se ukazuje, že nyní naše město prosazuje 9 zásadních doporučení, které by přepracovaný záměr měl dodržet.

Co k tomu říci? Že už v plné míře chápu postup prostějovských městských úředníků, kteří se v rámci posuzování tohoto záměru Galerie (např. Regulační plán atd.) raději z procesu vyloučili a přehodili odpovědnost na úředníky olomoucké.

Ukazuje se totiž, že :

záměr, tak jak je nyní předložen, vykazuje vážná potencionální rizika,

tento záměr není v souladu s platnou legislativou upravující tuto oblast

a koneckonců nemá ošetřeny všechny vlivy na okolní prostředí ( doprava, parkování, cyklostezky, statika, spodní vody atd.).

Ostatně, skoro všechna zásadní doporučení, co nyní definovalo město, jsem ve svém podání v rámci EIA definoval i v tomto svém podání www.pavelbursa.cz/OLK648.pdf .

Jsem rád, že konečně se směrem k záměru firmy Manthellan řeklo jednoznačně, že „král je nahý“ a bude se tedy o to více pracovat na tom, aby se záměr přepracoval k lepší a kvalitnější formě zejména pro město.

Končí podání možnosti vyjádření veřejnosti k EIA Galerie Prostějov

Dne 23.5.2013 končí možnost reakce veřejnosti v procesu EIA. Protože v té věci bylo vyzváno i naše město k reakci, poslal jsem paní tiskové mluvčí dotaz či spíš skromný požadavek na zveřejnění stanoviska města na web města.

Mám za to, že lidi veřejně deklarovali, co vidí na projektu za problém a mají nárok samozřejmě zjistit, co si o projektu myslí samo město, kde oni žijí.

Dobrý den paní Gáborová,
zítra je poslední den pro podání stanoviska města ve věci „EIA Galerie Prostějov“.
Chtěl jsem Vás požádat, zda byste mi to stanovisko (samozřejmě až po jeho zaslání naším úřadem Olomouckému kraji) poslala mailem, případně, zda je možné na web města toto stanovisko zveřejnit například ve formě tiskové zprávy města. Já si myslím, že určitě nejsem sám, kdo je zvědavý na oficiální stanoviska města Prostějova v této věci. Dlouhodobě se o věc zajímám jak vidí rizika stavby Galerie lidi pověření správou města, protože někdy to tak vypadá či jsem optimista snad možná i vypadalo, že nám je úplně jedno, co si tam investor nakreslil.

Koneckonců jde v té věci de fakto o politický dokument, protože co je mi známo, toto stanovisko schvalovala rada města a nejde tedy o stanovisko nějakého odboru ve výkonu státní správy, ale o stanovisko politického vedení města, mám pocit podepsaného pravděpodobně panem primátorem a proto jeho zveřejnění na web města by neměl být problém.

díky a zdraví Pavel Burša , konec dopisu na radnici.

dovětek …Tamtamy vybubnovaly, že dnes ( 22.5.2013) se na radnici konala náročná pracovní schůzka města s Manthellanem kolem Galerie Prostějov. Chtěl bych věřit tomu, že na rozdíl od schůzek v minulosti bude z té schůzky zveřejněn zápis či kvalitní info (kdo a proti komu a jakou hru vlastně hrál, aby to nebylo, že se hráči obou stran spojí proti nezúčastněnému občanstvu, jak to někdy tak dosud vypadalo) a hlavně, abychom nebyli jako město opiti rohlíkem, protože se nám tak stalo už jednou v případě tzv. interních analýz kolem Společenského domu. Takže – dozvíme se nějaké závěry z té schůzky, je nějaký posun v kvalitě projektu, kdy budou zveřejněny konkrétní vizualizace, jak nám byly slibovány už asi před čtvrt rokem a kdy bude slíbený seminář pro zastupitele a třeba i tu veřejnost? To jsou otázky veřejně položeny právě těm odpovědným lidem z radnice, co každý den můj web sledují :) .

EIA II. Galerie Prostějov – podání vyjádření na Olomoucký kraj

V příloze www.pavelbursa.cz/OLK648.pdf jsem na Olomoucký kraj zaslal písemné vyjádření k zamýšlenému záměru stavby Galerie Prostějov.

Problémy podle mne stavba způsobí (nepočítám-li náš nepochopitelný městský úkrok zpět nechtěním Společenského sálu za 100 mil. Kč po investorovi mj. nyní ovlivňující vůbec platnost Smlouvy mezi městem a investorem) v otázce :

zejména dopravy – definováním jednoho místa pro vjezd a výjezd do Galerie,

zásadním úbytkem parkovacích míst v centru města,

neřešením MHD v rámci projektu

a vůbec  neošetřeným vlivem stavby na okolní nemovitosti ( vliv spodní vody, vliv výstavby, vliv cca 11500 nákladních automobilů jezdících v památkové zóně , vibrace atd.).

Teď si nyní jen počkám a pak i zde vyhodnotím i stanovisko našeho města Prostějova, zda v té věci také našlo nějaké nedostatky v záměru či zda naše město pojede nadále v konceptu bianco šeku, do kterého si investor napíše co chce on a my můžeme jen mlčet.