Parkování, parkování, parkování

O tom, že se něco v oblasti parkování v našem městě chystá, jsem psal už zde http://www.pavelbursa.cz/?p=1614 .

Ale od té doby prošlo 6 měsíců a zatím nic nového.

Možná jsem jen slyšel trávu růst či až moc věřil v té věci politikům v prohlášení ze dne 16.5.2011, že jde s tím kompletním pronájmem parkovacích míst firmě .A.S.A TS Prostějov jen o nouzové řešení … viz. konkrétně a černé na bílém je to uvedeno http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/mestska-parkoviste-ziskala–do-pronajmu-asa-.html „Smlouva nebude trvat dlouho,“ nechal se slyšet starosta, který, společně s radními připravuje nové řešení obsluhy parkovišť. …

„Nabízí se zrušení pronájmu a určení správce,“ naznačila místostarostka Alena Rašková.

Inu, uběhlo 6 měsíců a stále nic.

Obrátil jsem se proto po 6 měsících od podání původního podnětu opět v té věci s opakovaným podáním na pana starostu, kde navrhuji našemu městskému úřadu několik bodů, jímž by se měl parkovací systém města řídit a jak by měl být spravován.

Inu – čas běží a peníze městu utíkají.

Koho problém parkování zajímá, může se seznámit s námětem v této věci v bodovém uvedení jednotlivých priorit například zde .

Původní námět ohledně Parkovacího systému města Prostějov ze dne 13.5.2011 podaný v této věci včetně jeho zdůvodnění a popsání základních principů najdete zde .

Nový parkovací systém města Prostějova – jaký bude?

Pomalu se o tom začíná šuškat, že prý něco město chystá.

Kousíček informace o tom najde zde v Deníku http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/mestska-parkoviste-ziskala–do-pronajmu-asa-.html či u konkurenčního Týdeníku http://www.itydenik.cz/zpravodajstvi/zpravy/prostejov-zmeni-system-parkovani.-ceny-se-prozatim-nezvysi .

Problematice parkování jsem se věnoval v článku ve věci záměru pronajmout parkoviště města http://www.pavelbursa.cz/?p=1521 . Tam se mi nezdála ta navržená cena a de facto princip přehození odpovědnosti politiků na nějakou úzkou skupinu soukromníků hájících (to si přiznejme) zejména „své zájmy“.

Co k tomu lze říci?

Tak jako parkovací systém není jen o tom právě schváleném „prostém pronájmu“ parkovišť firmě .A.S.A , tak důchodová reforma určitě také není jen o prostém prodloužení pracovního života …

Moje vize parkování ve městě se opírá o několik základních bodů:

– ne vše, co je dostupné teď automaticky a volně a kdykoliv nemusí být dostupné do budoucna. Bez nutné a přiměřené regulace či samoregulace bychom se zde navzájem požrali. Stupeň motorizace naší populace roste a my na to málo reagujeme. Počty míst pro parkování prostě rostou pomaleji, než počty používaných aut.

– nároky na městský rozpočet jsou více stále vyšší ze všech oborů a bohužel, bez viditelného zapojení těch, jímž parkování slouží, se prostě neobejdeme. Jak se říkalo u nás na vesnici dávno : „bez peněz do hospody nelez“ či případně podstatně tvrději: „z ….. bič neupleteš“.

Bez zapojení většího přísunu peněz osob používajících vlastních auta a používající právě ta všechna možná či nemožná parkoviště či místa k zaparkování to dlouhodobě u nás nepůjde a musíme se na to připravit.

Shromáždil jsem v té věci známá fakta, publikované připomínky a návrhy řešení jiných města a připravil jsem v té věci návrh Parkovacího systému města Prostějova. Ten  podal jsem jej vedení města k diskusi. Vycházím z osvědčených postupů jiných měst a garantuji Vám – není to jen o pouhém pronájmu parkovišť do soukromého sektoru, je to právě naopak, je to spíše o systému provozování , současně jeho financování a třebas i o zřízení oddělené stránky městského rozpočtu řešící právě tento problém.

Parkoviště vlastněná městem a všechna ta dostupná místa kolem nich se musí vrátit pod správu města a protože už nemáme žádnou 100% vlastněnou obchodní společnost jako jiná města k provozování tohoto systému, budeme to muset zvládnout jako město sami.

Obsah návrhu včetně jeho zdůvodnění a popsání základních principů najdete zde .

Podklady pro řešení jsem převzal z posledně známé prezentace k rozvoji dopravy u nás firmy UDIMO z roku 2006 – materiál zde.

Celoměstský parkovací systém

V souvislosti se snahou společnosti .A.S.A TS Prostějov s.r.o. dostat se k prostějovskému „rodinnému stříbru“ či spíše „nosnici nesoucí zlatá vejce“  (rozuměj oněch 380 parkovacích míst na parkovištích) odvadějících do rozpočtu města nemalý peníz se mne ihned zeptali, a jak to tedy chci řešit …

Nuže odpovídám :

a) udělejme nejdříve aktualizovaný rozbor statické dopravy na území katastru města  – ty staré byly roztříštěné po jednotlivých částech města a některé oblasti města nebyly řešeny, na základě něj stanovme priority a možná řešení

b) pak rozvrhněme město na 2 oblasti

– na střed města , který obepínají právě ty v Záměru č. 0176 definovaná veřejná parkoviště a ty ponechejme plně v režimu poplatku !!! plynoucího 100% do rozpočtu města. Z něj hraďme skutečně jen nutné výdaje na jejich provoz a ani ň navíc – generují ročně výnos cca 3,5 mil. Kč a budeme je potřebovat

– všechny nově vznikající plochy k parkování mimo střed města ( napadá mne nově Husovo náměstí) definujme cíleně jako „Parkovací zóny“. Dá se předpokládat, že tam parkují spíše rezidenti. Tam po zkušenosti jiných měst stanovme cenu odpovídající možnosti parkovat mnohdy nakrásně před svým domečkem … Nepůjde o tisícikoruny, spíše o stokoruny ročně á 1 místo. I spousta drobných kapek jednou naplní pohár se říká.

c) vytvořme Fond parkování města Prostějova, kam poplynou poplatky z parkování a zdroje z Parkovacích zón a s pomocí něj hledejme formu stavby parkovacího domu či domů. Navrhuji, aby v Prostějově vzniklo něco dalšího podobného jako je parkování v Autoklubu Prostějov o.s. . Tedy mělo by jít o nastartování projektu stavby Parkovacího Domu Neziskového Charakteru, které by město mohlo podpořit například počátečním vkladem z fondu parkování, který by následně lidé spláceli ( odkupovali by podíl na parkovacím místě). Tedy město by pomohlo nastartovat projekt, lidé by se do něj přidali a postupně ho naplňovali svými penězi a město by zdroje odtamtud uvolněné následně použilo na další projekt.

A basta fidli – pojďme o tom diskutovat. Parkování je skutečně problém a škoda, že žádná strana dosud negarantovala občanovi města parkovací místo – tak proč to nezkusit. Jde skutečně o věc, ke které je povinováno k řešení město. Tak jako dělá ulice k ježdění, parky k rekreaci , tak by se mělo aktivně účastnit na řešení kvality života v parkování.

Parkování, parkování a opět parkování

Po letech se opět dostává do řešení problematika parkování.

Byl na tuto činnost vyhlášen Záměr rady města pod číslem 0176.

Pro uvedení do situace o co v té věci jde a kdo se dostane k cca 3.500.000,- Kč ročního výnosu z provozu městských veřejných parkovišť jsem připravil krátký rozbor.

Udělal jsem rozbor výnosnosti na jedno parkovací místo na všech našich 8 zmiňovaných veřejných parkovištích.

Rozbor výnosnosti na 1 parkovací místo najdete : v přehledu zde .

A závěr?
Ten jsem poslal odboru správy majetku k diskusi.

Podání připomínky v této věci najdete : v přehledu zde .

Ano platí pro otevření řešení této problematiky, protože přes pokusy z let 2006 a 2007 jsme stále na bodu 0 a situace bude stále horší.

Ne platí současně navrženému řešení, kdy zjevně profit zůstává mimo město a nikde se neřeší, co za to vlastně město ( jeho občané, návštěvníci, lidé dojíždějící do úřadů atd. atd. ) navíc dostanou.

P.S. V souvislosti s reorganizací parkování ve středu města bylo zmiňováno i navádění vozidel na parkoviště. Osobně považuji za zbytečnost navádět další auta do už tak přeplněného středu města :(  , protože a to hlavně : vlastně není KAM koho navádět. Kdo už náhodou vjedete do středu města,  jedete cíleně a žádná „záchytná parkoviště“ na okraji města nemáme.

Z mosta doprosta – pro těch našich pár parkovacích míst ve středu města je to prostě zbytečnost a zkušenost o jeden řád většího a snad i důležitějšího krajského města Olomouce beru jako ostrý průzkum, že tudy cesta asi nepovede.

Dovoluji si zde připojit současné stanovisko města Olomouce :

– zde byly připomínky lidí na uváděný systém : http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/ridici-nove-navadeci-cedule-v-olomouci-jsou-na-nic.html

– zde je aktuální reakce města Olomouce z 5.3.2011: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/navadeci-cedule-pro-ridice-nepomohly-radnice-je-as.html

Pohled z druhé strany – na „botičky“ a odtahy vozidel

Naše město Prostějov má zřízenu MP. Chápu to, její činnost je důležitá, ovšem některé její postupy jsou diskutabilní. Vždy se při analýze její činnosti ptám, jde-li jim o to věci řešit či zda-li jim jde spíše o to uplatňovat přemíru pravomocí daných jí zákony.

ad a) používání botiček
V článku odkaz na celé znění najdete zde se naše MP chlubí používám botiček v cca 500 případech za rok.
Jsem asi od přírody tak trochu anarchista, protože na použití botiček vidím pouze lehce používanou metodu přetlaku moci nad obyčejným občanem. Skoro by se dalo říci buzerace a už slyším křik těch, co to používají.

Proč jsem proti jejich používání ?

Celý příspěvek

Není nad strohost úředního sdělení

Milý úřade,

předem mého dopisu ti děkuji za zprávu, kterou jsem jako uživatel funkce hromadné korespondence z měú Prostějov dostal do své schránky dne 3.10.2008 s tímto textem : 

V období od 6. 10. 2008 do 20. 12. 2008 bude pro veškerou dopravu uzavřena ulice Libušinka v Prostějově. Důvodem je rekonstrukce vnitrobloku.

Děkujeme za pochopení.

Celý příspěvek

Kupte si parkování, kupte si parkování … za kačku, za dvě

V minulém týdnu se MF Dnes objevil článek o kroku radnice města Prostějova ve věci možnosti zakoupení si ( pronájmu) svého parkovacího místa. 

Dobrý nápad :-) , plně ho podporuji.

 

Co k tomu ještě dodat ?  

Podle mne by se realizace plánu radnice dala okamžitě aplikovat na místa, kde buď měú provedl reálné investice do parkovacích míst na sídlištích či případně na místa, která zaručují vyšší standard parkingu proti „volnému stání na ulici na okraji vozovky“. Prakticky jde o skutečně vytvořená odstavná stání či parkoviště jako jsou ať nemusím dlouze pátrat v paměti třeba opravená stání u domů na ulicích Partyzánská, Šafaříkova, případně parkování v těch trochu chráněných předdomovních zálivech jako je to na Tylovce či Libušínce.

Celý příspěvek

Sháníš 3 místa na parkování ?

Tak se staň příslušníkem MP a získáš možnost parkovat hned na jedné z nejbližších ulic u středu města.

Jde o 3 místa naproti sídla MP, kde by člověk spíše čekal prostor pro parkování návštěvníků, jdoucích něco vyřídit na služebnu MP. Skoro by si člověk řekl, že by MP pro jejich auta a auta jejich zaměstnanců měl stačit uzavřený dvůr s mnoha garážemi, ale asi nestačí.

Co říkáte  – nešlo by skutečně MP trošičku omezit jejich „potřeby“ a text na doplňkové značce raději změnit na neutrální občanské : „3 místa pro návštěvníky MP“ , případně obecnější „max 30 min. “ ? 

Prostě fantazii, jak vyjít občanům vstříc při plnění veřejné služby, k níž byla MP určitě zřízena, se zde meze klást určitě nebudou.

zabezpečuje plnění potřeb MP

takhle si žijí 3 stání pro potřeby městské policie

O honění zdutých koz

Kdo zná u nás v Prostějově řešení dopravy v rámci centra města, ten ví, o čem je řeč.

Máme centrum obklopené úplně dokola vnitřním okruhem. S rostoucí mírou motorismu a jeho potřeby organizace se odpovědní úředníci vypořádávají svérázně. Regulují a regulují , až se z té regulace točí lidem hlava. Naposledy zaperlili, když změnili dopravní značení na křížení ulice Wolkerova x Sušilova. Plyne to z jejich strany z důvodu, aby auta odpočující z hlavní ulice Wolkerova do centra v místě protínající silnici nemuseli dávat přednost a proto se jim pro sjezd z hlavní vytvořila hlavní silnice.

O.k. – proč to ale najednou? Protože před cca půl rokem titíž úředníci zamezili odbočení řidičům do centra už na úrovni Wolkerova x Tylova značkou zákaz odbočení doleva. Tak tedy ti řidiči musejí jet o odbočku dále a odbočit doleva až na druhý pokus. A nastává tam prostě kumulace dopravy. Navíc zjednosměrněním části propojovací komunikace Wolkerova směrem k ulici Na Spojce tam dochází ke zbytečným přejezdům řidičů. Takže regulujeme regulaci…

Celý příspěvek