Aktuální stav dotací na čipování pejsků

Už delší dobu platí městská vyhláška upravující trvalé označení psů.

Jaké jsou tedy zatím výsledky?

I nadále nám po městě chodí cca 1/8 pejsků trvale neoznačených.

Z celkového počtu 3137 evidovaných pejsků je splněna povinnost jejich trvalého označení u 2741 pejska …

Tedy neoznačených je nadále 396 psů. A to nemluvím o těch pejscích, co nejsou ani registrováni…

Na dotaci na trvalé označení pejska bylo vyplaceno už 397000 Kč a to pro 1985 psů.

Co tedy udělat nějakou celoplošnou akci, aby byl konečně stav 100%?

Aktuální stav dotací na čipování pejska …

Na základě hodnověrných a ověřených informací bylo k datu 3.8.2010 vyplaceno za letošní rok ze strany města celkem 299800 Kč jako 200 Kč příspěvek na trvalé označení psa (de facto v největší míře asi na čipování ).

To tedy znamená, že o příspěvek požádali majitelé 1499 pejsků.

Je to moc či málo, když uvážíme, že ve městě je bratru kolem 3387 pejsků?

Podle evidence městského úřadu je ke dni 3.8.2010 označeno 2229 pejsků.

Je tedy neznačena stále více jak 1/3 všech psů !!!, což by ovšem pak znamenalo, že cíle – trvale označit psy v Prostějově se ani po 10 měsících platnosti městské vyhlášky nepodařilo :(.

Nu což – třeba to bude avízo pro vyšší aktvitu městské policie, aby konala, co konati má …

Rozdíl mezi počtem vyplacených příspěvků v částce 200 Kč činí zejména ti poctiví majitelé, co si psy označili už dávno a ti majitelé, kteří částku 200 Kč nepovažují za takovou, aby se kvůli ní otravovali choditi na městský úřad.

I tak oběma skupinám patří dík.

Čipování psů – aktuální zjištění o % označených psů

Ke datu 1.10.2009 nabyla v Prostějově účinnosti městská vyhláška 4/2009 o trvalém označování psů.

Stanovila dostatečně dlouhé období k provedení označení psů.

Nyní k 1.7.2010 by měl být každý pes trvale označen ( staří psi zejména i tetováním, většina nově čipem).

A jak to dopadlo ?
Celý příspěvek

Něco málo k povinnému čipování psů v Prostějově

Od 1.10.2009 vstoupila do platnosti nová městská vyhláška o trvalém označování psů v katastru města Prostějov.  Zkráceně vzhledem k preferované technologii je to vše o povinnosti nechat psy očipovat. Tato vyhláška se připravovala už delší dobu ( koneckonců jsem o jednom návrhu zde psal 20.11.2008 ) a měla by tedy mít vychytané mouchy. Přesto několik otazníků přetrvává…

Celý příspěvek

Čipování psů v Prostějově

V místním tisku se objevil článek o snaze města Prostějov očipovat psy. Blížší informace najdete v tomto článku zde.
Shrnu o co jde pro neznalé :
Zájmem města je nějakým vhodným způsobem označit psy. Máme sice roky platnou vyhlášku o psech, kde je stanovena povinnost psa označit známkou, podle které se dá pes či jeho majitel dohledat. Ale praxe ukazuje, že to mnohdy nefunguje. Ostatně, když se podíváte na pejsky umístěné z města Prostějov v psím útulku s těmito webovými stránkami vorisek.org uvidíte, že ztracené psy ( spíše jejich majitele) nejde identifikovat. A víte kolik vlastně stojí 1 den ošetřování v útulku? Bratru na 117 Kč …

Celý příspěvek

Chudáci prostějovští pejskaři

Naši pejskaři jsou smutní. Visí nad nimi jako Damoklův meč zvýšení poplatku za psy.

Jaká jsou fakta příjmu a výdajů města z titulu vlastnění prostějovských pejsků:

porovnání vynaložených prostředků v souvislosti s chovem psů ve městě s přijatými místními poplatky ze psů

Rok 2004v Kč
Rok 2005v Kč
Rok 2006v Kč
Rok 2007leden – červen
Přijaté místní poplatky ze psů
754 038
765 384
772 601
713 713
Za umístění nalezených psů (útulek pro psy Olomouc)
334 295
379 082
395 064
149 270
Za úklid psích exkrementů speciálním vysavačem
265 344
129 823
449 248
84  395
Za vysypání specielních košů na psí exkrementy
153 664
 157 272
189 524
47 381

Ano – předkladatelé návrhu mají pravdu. Vše se zdražuje.

Ale mne jen napadá toto, proč na bedra těch poctivých vlastníků máme přenášet náklady těch nepoctivých. Tím nemyslím nic zlého, jen to, proč vlastně náklad za umístění ztraceného pejska mají nést ti, kterým pejsek neutekl?

Celý příspěvek