Nový územní plán 2013 x Galerie Prostějov x nové limity stavby

Hlava mi nebere, jak se na jedné straně bezhlavě tlačí záměr stavby Galerie Prostějov, kreslí se plány, schvaluje se EIA a současně se do schválení veřejnosti a zastupitelům předkládá nový územní plán, který defacto stavbu v rozsahu dříve představeném neumožňuje.

Nerozumím tomu, zda se náhodou nový územní plán v té oblasti nedělá jen tak pro formu, že „snaha byla“, ale znáte to, „odsouhlasili jsme to dříve s podzemním parkováním pod tržnicí a tak to už musíme nechat“ a tyto nové limity budou platit někdy do budoucna pro jiné investory. Snad někdy kolem roku 2123, kdy stavba Galerie dožije a až pak se někdy v těch letech ty dvoupodlažní podzemní garáže zasypou??, aby byly v souladu s územním plánem z roku 2013 :) . Pěkná taškařice, nemyslíte?

Podal jsem proto na náš městský úřad žádost o informaci, co se vlastně chystá a podle jakých kriterií se stavba Galerie vůbec bude řídit. Zda podle starých – tzv. IX. změny územního plánu z roku 2012 či podle nového územního plánu v dikci jeho projednání k 16.12.2013 či zda se limity a omezení definované v novém územním plánu promítnou i do připravovaného Regulačního plánu pro tuto oblast.

Podání najdete zde : http://www.pavelbursa.cz/infoup.pdf a počkáme si na odpovědi.

Jaká bude „úprava“ parkovacího systému v centru Prostějova?

Media už to zaznamenala http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/ze-by-dalsi-prostejovska-novinka-chystaji-se-zavory-na-dvou-parkovistich-2013111.html či zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/mestska-parkoviste-pohlidaji-hlidaci-a-zavory/ .

Jak je vidět, nejde o nic zásadního, takže tedy hrr na to, nakoupíme za 2 mil. Kč závor , najměme hlídače a vše bude o.k., pohoda, klídek a tabáček…

Nebojte – tak jednoduché to není. Je potřeba se dívat na ekonomiku, návratnost, cíle a vhodné prostředky a zda město není opět ten kořen, co to vše zaplatí a z parkovného občanů a návštěvníků města bude profitovat ( přeložím „mít zisk“) opět někdo jiný.

Poslal jsem na radu města podnět k takové úpravě prezentovaného návrhu parkovacího systému, abychom si správu svých aktiv zde dělali opět sami, protože je setsakra rozdíl, zda 1 mil. Kč zisku z parkovného skončí u nás na účtech města či jinde.

http://www.pavelbursa.cz/PS2013.pdf .

 

Virtuální návrh jak dále s KASC předán radě města

Byl jsem osloven a tázán, zda jsem postup jak dále s KASC, předal i na město.

Přestože mám za to, že mne tam stejně čtou a vědí přesně, co si myslím a na základě čeho, poslal jsem ten návrh i členům rady města oficiálně.

Podání na město (začít neodkladně jednat o ukončení smlouvy s Manthellanem a hlavně vypsat Nový Záměr 2014 respektující už současnou situaci a ne stav před 5 lety ) najdete zde http://www.pavelbursa.cz/RM15112013.pdf .

Další návrh úpravy parkování na městě – bude lepší jak ty minulé návrhy?

Vzhledem k tomu, že se na radě města 22.10.2013 bude jednat o další variantě úpravy parkování, podal jsem radě města několik poznatků, co by v takovém systému mělo být řešeno.

Mimochodem – město Česká Lípa podobný problém také řešilo – odkaz na jejich návrh řešení je zde: http://www.mucl.cz/customers/mucl/ftp/File/OKT/Sekretariat/zastupitelstvo/2012_03_28/044/Koncepce%20parkovani.pdf . A co se v tom jejich materiálu píše?

To, co říkám našemu městu už několik let !!!

…Cílem optimalizace parkovacího systému v centru města je vytvořit ucelený parkovací systém s optimální obsazeností a obrátkovostí na komerčně atraktivních místech. To předpokládá především omezení dlouhodobého návštěvnického parkování v centru města a současně zvýšení počtu parkovacích míst pro abonenty a rezidenty. Souběžně s optimalizací dopravní je třeba řešit optimalizaci ekonomickou tak, aby nově zavedený systém umožnil přijatelnou ekonomickou návratnost vložené investice a přinesl maximum užitku pro potřeby města a jeho obyvatel. …

V současné době je část parkovacích ploch pronajata soukromému subjektu, který využívá k parkování systém osobního výběru parkovacího poplatku ve výši stanovené pronajímatelem, tedy městem Česká Lípa. Město Česká Lípa tak v současné době nemá reálnou možnost tento systém zásadně ovlivnit, proto by bylo vhodné upravit stávající nájemní vztah tak, aby město tuto možnost získalo. Jednou z možností, jak tohoto stavu dosáhnout je například ukončení smluvního vztahu se stávajícím nájemcem, kde je stanovena výpovědní lhůta v délce 6 měsíců. V průběhu výpovědní lhůty je pak možné připravit a realizovat potřebná opatření tak, aby po ukončení nájemního vztahu mohlo plynule dojít k přechodu na nový systém parkování v centru České Lípy, který bude pro obyvatele a návštěvníky města jednoduchý, srozumitelný a přinese obecně přijatelné podmínky pro využití dostupných parkovacích ploch v historickém centru města.

Takže zde níže je uvedeno to podání na město:

Celý příspěvek

Další uzavřený seminář zastupitelů ke Galerii?

Dle sdělení paní tiskové mluvčí : „…Dobrý den pane Buršo, tak jsem ověřovala, zda již byl pevně stanoven termín semináře k projektu Galerie Prostějov. Termín je tedy znám – 11/6 (před jednáním Zastupitelstva města Prostějova). Seminář je pouze pro zastupitele…“ nám opět vychází to, že to bude uzavřené jednání.

Po negativní zkušenosti s podobným jednáním zastupitelů v roce 2010 jsem radě města okamžitě podal žádost o transparentní jednání zastupitelů za účasti veřejnosti a médií, s předem zveřejněným programem a dopředu zveřejněnými materiály a aby z jednání byl pořízen videozáznam. Cílem je totiž maximalizovat věcnost, konkrétnost jednání a aby byl čas se na seminář připravit hlavně v rovině zastupitelů. A mimochodem jsem se znalosti věci požádal o to, aby si město nechalo vypracovat 2 nezávislé právní posudky ve věci postupu kolem smlouvy s investorem a aby se město těmito posudky dále řídilo.

celé podání najdete zde: Celý příspěvek

EIA II. Galerie Prostějov – podání vyjádření na Olomoucký kraj

V příloze www.pavelbursa.cz/OLK648.pdf jsem na Olomoucký kraj zaslal písemné vyjádření k zamýšlenému záměru stavby Galerie Prostějov.

Problémy podle mne stavba způsobí (nepočítám-li náš nepochopitelný městský úkrok zpět nechtěním Společenského sálu za 100 mil. Kč po investorovi mj. nyní ovlivňující vůbec platnost Smlouvy mezi městem a investorem) v otázce :

zejména dopravy – definováním jednoho místa pro vjezd a výjezd do Galerie,

zásadním úbytkem parkovacích míst v centru města,

neřešením MHD v rámci projektu

a vůbec  neošetřeným vlivem stavby na okolní nemovitosti ( vliv spodní vody, vliv výstavby, vliv cca 11500 nákladních automobilů jezdících v památkové zóně , vibrace atd.).

Teď si nyní jen počkám a pak i zde vyhodnotím i stanovisko našeho města Prostějova, zda v té věci také našlo nějaké nedostatky v záměru či zda naše město pojede nadále v konceptu bianco šeku, do kterého si investor napíše co chce on a my můžeme jen mlčet.

EIA II. na Galerii Prostějov spuštěna

Dne 3.5.2013 byla spuštěna opět práce na protlačení procesu EIA na Galerii Prostějov – blíže dokumenty k tomu zde http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK648 .

Inu – moc se v tom projektu od toho předkládaného městem a následně staženém nezměnilo. Nezměnily se tedy i pochyby občanů, nakolik je záměr výhodný i pro naše město.

Napsal jsem v té souvislosti opět pár poznatků radě města. To proto, aby ta pokud možno více deklarovala svůj vztah k tomu projektu.

Více v podání uvedeném níže:

Celý příspěvek

Hra na pravdu II. – po 3 týdnech od podání

Protože od příspěvku „Hra na pravdu“ http://www.pavelbursa.cz/?p=2975 odeslaného 31.1.2013 uběhly 3 týdny a zatím nebylo publikováno žádné osobní stanovisko člena rady města, ozval jsem se opět na náš úřad.

K podání ohledně zjištění osobního názoru jsem přidal žádost o revokaci usnesení zastupitelstva č. 18224 z 4.11.2008, kde jsme chtěli stavět Obchodně-společenské centrum se sálem pro 500 lidí v místě bývalého KASC a současně jsem k avizovanému semináři zastupitelů k projektu Manthellan http://www.itydenik.cz/obsah/k-zameru-vystavby-galerie-prostejov-bude-svolan-seminar-zastupitelstva požádal o to, aby tento seminář byl otevřen veřejnosti.

Takže Vy čtenáři, co Vás zajímá proč vlastně revokovat usnesení zastupitelstva č. 18224, níže najdete obsah podání ze dne 22.2.2013:

Celý příspěvek

Pár připomínek k chystanému parkovacímu systému v centru města

Protože byly opět změněny podmínky parkovacího systému ( pro rezidenty např. v otázce snížení skutečně přestřelené ceny karet a pro soutěžící o roli správce byla zrušena povinnost odkupu stávajícího zařízení), poslal jsem k návrhu parkovacího systému několik připomínek.

Cílem je jednoznačně posílení role místní samosprávy nad parkovacím systémem a jeho výnosy, posílení role regulační roviny nad ekonomickou ( např. aby nebyl až takový tlak na občany bydlící v centru města a aby to neznevýhodňovalo podnikatele v centru proti podnikatelům mimo centrum) a také to, aby se z pozice města tento systém začal transparentně občanům a podnikatelům představovat – aby se vychytaly např. problémy v definici řešených ploch a třeba se skutečně vedla diskuse, zda chceme na vlastních občanech žijících v centru a podnikatelech tam sídlících realizovat zisk. Jedna z navržených metod je třeba to, aby město pověřilo nějakou osobu jako koordinátora projektu a ten třeba s lidmi vedl diskusi přes diskusní fórum na městském webu, aby se proces přípravy současně ztransparentnil a současně bylo vidět, co lidi na projektu pálí.

Hlavním tématem podnětu je :

a) zrušit veřejnou zakázku na správce pro rozpor zadání města s jinými současně chystanými kroky,

b) realizovat správu parkování vlastními prostředky města a ne externí firmou,

c) ceny R/A karet na stejné úrovni jako u města Přerov,

d) abonentní karty v režimu „přenosná na jméno firmy“.

Blíže podání je uvedeno zde www.pavelbursa.cz/rmpparkovaniII.pdf .

EIA na Galerii Prostějov II.

Lidi tomu všemu s tím KASC a záměry a soutěžemi a podmínkami a odpuštěným Společenským sálem stále nerozumí a obrací se na mne s dotazy, na které odpovědi  měly dávno padat před snad už minimálně 3 lety.

Vše se bagatelizuje a zlehčuje tím, že KASC je „hnusná komunistická stavba“ a vše nové tam bude vždy lepší. Ano – souhlas – ale za jakých podmínek se to vše má udělat?

Za respektování původních podmínek města či soukromého investora? Protože tu EIU podáváme jako město a předkládáme tam ve skutečnosti jediný návrh Manthellanu, bez variant, bez Společenského sálu, s nedostatečným řešením statické dopravy – připadne mi pak skutečně se zeptat.

O jaký souboj ve skutečnosti na obou stranách jde? O zájem města se kvalitně rozvíjet a uspokojovat potřeby obyvatel či o privátní zájem investora maximalizovat zisk a šetřit, kde se dá? 

Máme (máte) skutečně jistotu, že na naší straně všichni hráči hrají maximálně za zájem města Prostějov a že nejde jen o lákavou hru pro „oči“ charakteru wrestlingu, kde je všem (u nás ale asi ne veřejnosti) známo, že jde o předem domluvenou hru a že Manthellan vždy vyhraje? Už na městu Prostějov Manthellan vydělal minimálně 90 milionů za odpustek či odklonění či vymístění Společenského domu z dané lokality, už u nás opět vydělává v projektu laciným řešením statické dopravy i směrováním dopravy do jeho nákupního centra z jednoho místa a poddolováním celé části města svým podzemním parkovištěm, aby tak dovedl maximalizovat SVÉ prodejní plochy a tedy zisk z celé akce :( .

Který obrázek u nás vlastně platí?

souboj2

souboj3

Zásadně nám pomůže v rozhodování za jaký klub kdo vlastně soutěžil i to, jaké konkrétní a věcné připomínky k podanému projektu podle dikce Manthellanu vznese naše město či i zástupci samosprávy v procesu EIA. Jak budou v procesu EIA chtít hájit zájem města například v evidentním krácením parkovacích míst v dané oblasti a to nemluvím o zájmu ochránit domy a památky v městské památkové zóně před vlivem tak robustní stavby o velikosti 3 fotbalových hřišť.

Mé stanovisko jsem sdělil Krajskému úřadu v rámci podání vyjádření k procesu EIA v tomto podání www.pavelbursa.cz/EIAvyjadreni.pdf a uvidíme, jaké vyjádření za občany města podá i naše město – magistrát a kolik ono identifikovalo v tomto záměru problémů jak pro funkci města, tak pro jeho občany.

Spuštěna EIA na Galerii Prostějov aneb budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány…

Protože byly spuštěny kroky k realizaci díla, jež mělo vzniknout na základě záměru přestavět oblast bývalého KASC a tento záměr se zásadně vymyká slibovanému projektu, podal jsem na samosprávu města – na nejvyšší představitele města níže uvedené podání.

Cílem je ochránít zájmy města a jejich občanů před jednostranně představovaným projektem, kde se vše dobré proměnilo ve stroj na peníze a  potřeby města byly zatlačeny nějak do stínu.

Vážený pan(í)

primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák

1. náměstek primátora Mgr. Jiří Pospíšil

náměstek primátora Ing. Zdeněk Fišer

náměstkyně primátora Mgr. Ivana Hemerková

náměstkyně primátora RNDr. Alena Rašková

 

Ing. Pavel Burša, Tylova 20, 796 01 Prostějov

V Prostějově 28.12.2012

Vážení přátelé,

obracím se na Vás jako na představitele nejužšího vedení města ve věci realizace největšího stavebního díla realizovaného na základě záměru města, dříve představovaném jako projekt Obchodně-společenského centra, nyní pragmaticky označeného jako „Galerie Prostějov“.

Přechází se totiž postupně od obecných a nikoho k ničemu vážně nezavazujícím proklamací „rozvoje území“ stanovených stále platným záměrem zastupitelstva č. 18224 ze dne 4.11.2008 k naplňování praktických kroků, které měly původně naplnit dikci vůle zastupitelů definovanou například i takto : ..Vedle zajištění parkovacích míst pro novou výstavbu je třeba zajistit i maximálně možnou parkovací kapacitu. Součástí záměru bude komplexní dořešení dopravní infrastruktury v této lokalitě. Součástí navržené výstavby bude společenské centrum s kapacitou sálu min. 500 lidí.

Byl totiž mimo spuštění a následně okamžitého přerušení tvorby Regulačního plánu pro tuto oblast spuštěn dne 18.12.2012 proces posuzování EIA pro daný projekt.

Běží nyní zákonem striktně stanovené lhůty, které ač se mi to nechce věřit, spadly náhodou do termínů vánočních a novoročních svátků, kdy je reálně omezena možnost řady občanů kvalifikovaně v této věci jednat a nepřijít tak o možnost prosadit některé důležité kroky.

Konkrétně http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK632 bylo Zahájeno zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Galerie Prostějov“ zařazeného v kategorii II, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Datum zveřejnění   informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2012
Termín pro zaslání   vyjádření: 07.01.2013

 

V rámci tohoto dokumentu bylo určeno, že dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou Statutární město Prostějov a Olomoucký kraj. V rámci zahájení procesu EIA bylo zveřejněno následné vyzvání: … dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst. 7 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či není nutné záměr dále posuzovat dle cit. zákona, nebo zda postačí ošetřit otázky životního prostředí v následných správních řízeních (územní a stavební řízení), případně aby Vaše vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci ve smyslu § 8 cit. zákona kladen zvýšený důraz.

 Vážení přátelé,

do procesu EIA byl předložen projekt dalece se vymykající původně vysoutěženému záměru. V rámci EIA je předložen návrh bez jakýchkoliv variant řešení.

Návrh předložený k posuzování EIA je v rozporu se stále platným záměrem zastupitelstva města. Jde totiž o návrh, který řadu dobrých věcí v soutěžním návrhu opustil a který je stále více jednostranně výhodný pro investora a ne město.

Řadu rozporných věcí veřejnost oponovala v rámci projednávání Regulačního plánu (svoji připomínku do něj připojuji v kopii tohoto dopisu www.pavelbursa.cz/pozadavkyRPM.pdf ), kde se poukazuje na rozpor mezi řešením potřeb města a řešením podnikatelského záměru společnosti MANTHELLAN.

Tím, že jsme jako město vyzvání k odpovězení otázky, zda je nutné či není nutné projekt posuzovat podle tohoto zákona je městu dána šance legitimně řadu věcí ošetřit tak, aby záměr v sobě definoval veškerá rizika (ostatně definice posuzování podle tohoto zákona zní: …Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy 2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti…. A město této šance musí využít.

Tím, že se jako město či jako političtí představitelé města nepřipojíme k procesu posuzování v rámci tzv. „velké EIA“ dáme jednoznačně najevo, že je nám cizí oprávněná obava řady občanů a majitelů nemovitostí o stav centra města.

Uvedu nejpalčivější problémy spojené s realizací stavby :

A) Příprava stavby

Stavba je megalomanská a už jen příprava stavby může mít jednoznačný vliv na stav majetku města či jiných vlastníků. Pro představu – stavební jáma má nepravidelný půdorys s vnějšími rozměry cca 160×120 m (to odpovídá ploše 3 fotbalových hřišť vedle sebe). To představuje tyto předpokládané objemy odpadů: demolice 3500 m3 , výkopy 151500 m3 , to je v součtu cca 155000 m3.

Pro Vaši představu je to objem suti cca 2/3 objemu odpadu vyváženého při vyvážení zanesené Plumlovské přehrady!!! Toto množství má být odváženo cca 11500 nákladními auty po dobu cca 210 pracovních směn v časovém rámci 10 hodin denně. Není přesně specifikována jednoznačně trasa v rámci blízkosti stavby, kudy se těch cca 11500 nákladních aut bude pohybovat – jen se určuje obecně : směr staveniště – Wolkerova – Dolní – Kralická – Průmyslová – silnice č. II/46 – silnice č. II/45 – silnice č. II/55 – (Krčmaň) Olomoucká – Náves – obslužná komunikace – pískovna/skládka, a zpět.  Já si moc neumím představit, že těch 11500 nákladních automobilů, každý o celkové maximální hmotnosti 36 tun!! nezanechá  pranic žádnou škodu na majetku města, kraje či ostatních vlastníků nemovitostí.

B) Problém parkovacích míst

Jedním z požadavků na realizaci díla bylo řešení parkingu (objevuje se to např. i zadání Regulačního plánu …V rámci řešené plochy umístit dostatečný počet parkovacích a odstavných stání). Jaká je realita ? Nedochází k navyšování stavu parkingu, ale k jeho snížení.Výpočet parkovacích míst je v projektu definován takto :

Výpočet dopravy v klidu.Výpočet minimálního počtu parkovacích stání dle ČSN 73 6110:

N = OO * ka + PO * ka * kp ,- ka = 1,25 pro stupeň automobilizace 1:2,12-2,21 pro r. 2025 (zdroj: Dopravní průzkum města

Prostějova nebo Zásady dopravní politiky města Prostějova a dopravní studie viz výše), – kp= 0,4 (skupina 2C) ,- OO= 0 (pro navržený účel stavby se odstavná stání nenavrhují) ,- PO = 17.000 m2 (prodejní plocha) / 20 m2 na 1 stání (plnosortimentní nákupní centrum nad 10.000 m2 prodejní plochy) + 250 m2 (kanceláře pro správu centra) / 35 (administrativas malou návštěvností) = 850 + 7 = 857

N = OO * ka + PO * ka * kp = 857 * 1,25 * 0,4 = 429

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. musí být z celkového počtu navržených stání vyhrazeno 10 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Dále nejméně 1%, tj. 5 stání z celkového počtu musí být vyhrazeno pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

Navržený počet stání: 2. PP – 356, 1. PP – 75, CELKEM 431 (vyhovuje ČSN 73 6110)

Tedy závěr – těch 431 míst je pouze pro potřeby Galerie Prostějov.

Upozorňuji na závažná sdělení uvedené v předloženém projektu v rámci EIA :  …budou zrušeny stávající plošné zdroje – parkoviště, z nichž některé mají nezpevněný povrch, tzn., že působí jako zdroj nejen výfukových plynů z automobilů, ale také jako zdroj druhotné prašnosti – víření prachu při pojezdu vozidel po nezpevněné ploše. Současný počet parkovacích stání je cca 144, budoucí stav – v podzemí obchodního centra – je 431. Navýšení počtu parkovacích stání tedy činí cca 290.

To tedy nenaplní kombinaci rovnice Výchozí stav + Nová stavba se svými nároky na parkování = Vyšší kvalita pro město.

Je to v hrubém rozporu s požadavkem města na řešení dopravy v klidu. Dvě stávající plochy (plně regulérní parkoviště Křížkovského u FÚ a odstavná plocha Komenská) budou bez náhrady zrušena a jejich deficit není řešen!!!

Právě v bodu statické dopravy je předložený projekt lživý, když na straně 65 uvádí – náhrada za stávající parkoviště bude vytvořena v podzemí Galerie Prostějov – celkem 430 stání. Což je v rozporu s jejich tvrzením uvedeným na straně 62 jejich projektu!!! a nutným propočtem potřeb samotné Galerie dle ČSN 73 6110.

 C) Vliv stavby:

Obrovský rozsah stavební jámy na ploše cca 160 * 120 * 10 m hloubky!!! s nutností boje proti spodní vodě ve spojitostí s řadou staveb v městské památkové zóně (realizované u samotné paty Rajské zahrady ) jsou v projektu bagatelizovány tvrzením ( Ve vzdálenosti cca 50 m od okraje severní budovy plánované Galerie Prostějov stojí kostel Povýšení svatého kříže, který je nemovitou památkou. Jeho negativní ovlivnění stavbou záměru se nepředpokládá.).

Přitom nejde o žádných 50 m od kostela, ale pouhých pár metrů od zdi Rajské zahrady u stavby, která předpokládá řešení problému vysoké hladiny spodních vod takto:… Hladina podzemní voda se nachází v hloubce cca 3 až 4 m pod terénem, to znamená, že při hloubení základové jámy (do hloubky cca 10 m pod terénem) bude podzemní voda zastižena a bude nutné ji čerpat. Základová jáma bude obehnána pilotovými stěnami – pilíře tryskové injektáže zde vytvoří jednolitou stěnu.

Upozorňuji na údaje z projektu, cituji … v současné době není k dispozici inženýrsko-geologický průzkum (IGP). Byla provedena rešerše na základě archivních údajů.

Dosud tedy nikdo nestanovil, co s okolním prostředí řady nemovitostí, s řadou cenných kulturních památek udělá realizace stavby o velikosti jednolité stavební jámy cca 160 * 120 *10 m hloubky, kdy dojde ke změně hydrogeologických poměrů, kde u řady nemovitostí může dojít k sesedání staveb, u řady ke zvýšení hladiny spodní vody.

Toto riziko je jen bagatelně formulováno s tím, že tento průzkum bude realizován až v dokumentaci pro stavební povolení. To ovšem velice oslabuje pravomoc samosprávy znát pro svůj majetek, majetek občanů, majetek církví a jiných rizika, se kterými se investor musí dopředu vypořádat.

 D) odůvodnění neexistence Společenského centra

Už jen jako perličku k některým mylným tvrzením v projektu ve věci toho, že z původně avizovaného Obchodně-společenského centra vypadla nějak tak kultura připojuji jejich názor uvedený v projektu : Jako náhrada za zrušené KaS centrum může sloužit Městské divadlo a Národní dům.  To beru – ušetříme tedy 80 mil. Kč za připravované centrum v Jezdeckých kasárnách J .

Vážení čelní představitelé města,

dostali jste se vinou společnosti MANTHELLAN pod časový a odborný tlak tím, že proces EIA byl spuštěn v takovém časovém horizontu, že samosprávě města nezbývá dostatek času na reakci.

Právě proto Vás v běhu lhůty s možností stále i z Vaší strany reagovat upozorňuji  na skutečnost, že pokud město nyní nevyužije procesu EIA k definování svých základních priorit v možnosti ovlivnit budoucí stav stavby, vliv stavby na hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy 2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti, mohlo by to mít vliv na posuzování občanů města, zda volená samospráva využila všech legálních a transparentních kroků k obhájení zájmů města.

Zatím to totiž vypadá tak, že cokoliv si MANTHELLAN usmyslel, to dostal.

A původní soutěžní návrh se do praxe tlačí v podobě a tvaru nápadně výhodném jen pro investora.

Shrnu základní problémy:

-trvat na hydrogeologickém průzkumu a zpracování zejména vlivu změny vodních poměrů už v procesu EIA zejména na stavby v městské památkové zóně

-trvat na kvalitním řešení statické dopravy s tím, že nikdo neřekl, jak po dobu stavby budou řešeny náhradní parkovací plochy

-trvat na tom, že nesmí dojít ke zhoršení kvality statické dopravy (opakuji svůj názor deklarovaný v podání připomínky k regulačnímu plánu v tom smyslu, že stavba může být jen tak velká, kolik zabezpečí parkovacích míst a nesmí to být naopak, že stavba si řeší jen problémy své a jiné nyní už větší opět přenechá na město)

-trvat na podrobném řešení pohybu těch cca 11500 nákladních aut – kudy povedou trasy zejména v památkové zóně a jak budou ostatní nemovitosti chráněny před pohybem souprav každé o hmotnosti 36 tun.

S pozdravem Ing. Pavel Burša

Příloha : mé připomínky k Regulačnímu plánu oblasti výstavby „Galerie Prostějov“

Jak bude vypadat zástavba centra po KASCentru?

Do dnešního dne 5.12.2012 měli možnost občané se vyjádřit k zásadním limitům stavby nového „Obchodně-společenského“ (pardon, že mě huba nebolí) „Obchodního“ centra po starém KASC.

Podal jsem pár požadavků v této věci stavebnímu úřadu a uvidíme, zda a nakolik bude vůbec vůle politiků chtít ovlivnit architekturu v centru.

Zda většina či všichni tzv. sklopí ocas a budou dělat, že se nic neděje, že vzniká jen další obchodňák v centru a že problémy s tím spojené si pak vyžere město samo a že oni to tak strpí. Zda třeba komise rady města a to konkrétně ta Architektury a výstavby sama v té věci něco aktivně udělá, zda posoudí navrhovaný stav regulačního plánu firmou Manthellan a posoudí jej s původně soutěženým návrhem a zda se i ona pokusí vyjednat pro město kvalitnější a z hlediska rozvoje města důstojnější podmínky.

Zatím je to tak, že pozice města je stále zatlačována do defenzívy a společnost Manthellan, co si sama namane, to i dostane :( .

Konkrétní požadavky na to, jaké stanovit limity rozvoje území jsou uvedené zde: www.pavelbursa.cz/pozadavkyRPM.pdf .

Pojmenovávám v tom materiálu základní problémy nové stavby a těmi jsou :

a)       nepustit stavbu ani v PP na 2 strategicky důležité komunikace zabezpečující přímou obsluhu části centra (Křížkovského a Lutinovova)

b)      řešit problém parkování nejen pro objekt Obchodního centra ale i náhradu tímto objektem právě likvidovaných parkovacích a odstavných ploch – tedy skutečně nahradit úbytek cca 37 parkovacích míst kolaudovaného parkoviště u FÚ a cca 126 dostupných odstavných ploch po bývalé sodovkárně na ulici Komenská

c)       velikost a plochu stavby limitovat zabezpečením počtu parkovacích míst v rámci tohoto objektu – tedy ne aby to dopadlo tak, že oni tam postaví hyper-megastavbu a problémy s parkováním přehodí následně na město

d)      ve veřejném zájmu řešenou oblast napojit na síť MHD zřízením 2 autobusových zastávek včetně příslušného dopravního řešení ulice Wolkerova – je nutné napojení Obchodního centra na hromadnou dopravu a nenechat ji být stavbou pro návštěvníky s osobními auty

e)       dopravu v řešené oblasti více diverzifikovat a ne scelovat do jednoho místa na jednu z nejvíce vytížených prostějovských ulic – neulehčovat si původní soutěžní návrh řešením pro investora levným a pro město nevhodným

f)        posoudit stavbu podle tzv. „velké“ EIA zejména na vliv stavby na městskou památkovou zónu z důvodu extrémně velké stavební plochy do hloubky minimálně 10 m a ploše přes 1,6 ha.

Nový parkovací systém města Prostějova – regulace či prosté zdražení?

Na tuto otázku by nám měl úřad odpovět v řádu jednotek dnů. Úřad bude mluvit o regulaci, někteří lidé (potrefené husy) budou mluvit o zdražení. Rozhodne úroveň prezentace, věcnost názorů a hlavně kvalita řešení.

Rozbíhá se mimochodem soutěž o provozovatele parkovacího systému. Opakovaně jsem úřadu sděloval podnět, aby provozovatel systému nebyl nikdo externí, aby pokud to jen bude možné, se na nedostatku míst nikdo cizí nepřiživoval.

První podnět šel v srpnu, když radnice avizovala veřejnou zakázku

www.pavelbursa.cz/spravceparkovani.pdf , nově šel podnět 26.11.2012 v době, kdy rada ve svých krocích pokročila směrem k externě najímané firmě www.pavelbursa.cz/spravceps.pdf .

Je totiž snadné a lákavé městům s dostupnými finančními zdroji stále něco externě radit, dělat jim externě reklamu či pro ně dělat další služby, na které sice má město vybudovaný aparát, ale které je tak lákavé pro zisk dělat formou outsorcingu.

Takže k tématu – co má řešit parkovací systém? No – moc jsme se o něm nedozvěděli.

Něco málo velice strohého bylo na městském webu http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/novy-parkovaci-system-centru-mesta.html , něco o zdražení parkovného bylo zde http://www.iprostejov.cz/cz/p/parkovani-v-centru-jen-za-penize/ a zde http://www.itydenik.cz/obsah/free-parking-konci-mesto-zpoplatni-vsechna-parkoviste-v-centru . Ale něco skutečně konkrétního o pro někom regulaci ??? či pro někoho zdražení ???dostupných ploch mezi rezidenty x návštěvníky x zaměstnanci zde v centru pracující jsme se dosud nedozvěděli.

Protože denně parkuje v centru a jeho bezprostředním okolí skoro 5000 aut, připomenu zde dopravní průzkum Parkování centrum města od firmy UDIMO (…Během průzkumu bylo zaznamenáno celkem 4693 vozidel a 12483 stání (záznamů) na parkovištích – průměrně cca 2,7 záznamu na 1 vozidlo. Průměr 2,7 záznamu na vozidlo představuje průměrnou dobu parkování cca 2¾ hod. Pokud bychom předpokládali, že počet nabízených míst odpovídá max. obsazení parkovišť což v případě zpoplatněných stání lze jen teoreticky, pak odvozený průměrný obrat bude činit cca 3,4-3,9 vozidla na nabízené parkovací místo.!!!, půjde při zavedení parkovacího systému o poměrně dost významný dopad na fungování samotného centra města.

Bylo by proto už vhodné ještě před spuštěním veřejné zakázky na správu ( s níž já nesouhlasím) veřejnosti sdělit, jak a kde bude systém fungovat.

Kolik a jakých ploch pro koho bude kde vyhrazeno, kolik to koho bude stát a kolik mimochodem město na parkování (třeba nově od rezidentů) mimo dosud placená parkoviště vydělá a kolik peněz reinvestuje zpět do rozvoje ploch pro parkování.

Jinak nám hrozí něco jako sociální inženýrství, tedy dolaďování systému na živých lidech – voličích. A to by byla škoda.

P.S  připomenu zde jen na obrázku koncept parkování z roku 2007 pro porovnání s tím naším novým ( dosud nepředstaveným)

Transparentní radnice Prostějov – podněty k jejímu zvýšení

Ačkoliv čas oponou sdílení informací trhnul, tak někdy mám pocit, že u nás na městě málo aktivně vstřebáváme podněty zvyšující transparentnost našeho jednání. Shrnul jsem 16 aktivit jinde už zavedených a podal je jako jeden balíček na město ke zvážení jejich realizace i na tom našem malém prostějovském hřišťátku.

Co a jak se ve městech v oblasti transparentnosti řešilo, je možno najít v podání na radnici www.pavelbursa.cz/TRP.pdf . Ten název souboru TRP je zde použit záměrně – mnohdy skutečně trpím, když o něco, co jinde dávno funguje, musím naši radnici opakovaně žádat.

 

 

Vývoj judikatury ohledně uplatňování Zákona o obcích verzus akce Manthellan

Každý snad zná písničku „Časy se mění“ , připomenu ji v podání mých studentských oblíbenců Peter Paul & Mary http://www.youtube.com/watch?v=1oU7M4OeSRM .

Časy se snad změní i pro postup zvolený společností Manthellan ve věci získání pozemků města k realizaci stavby Obchodního centra. Tyto pozemky oni získali na základě záměru města k zástavbě celé té části města. Radní vypsali bohulibý záměr a na základě toho záměru byly de fakto investorem (jeho právní kanceláří)  nachystány smlouvy. Bohužel ze smluv vypadla už jakákoliv zmínka o stavbě Společenského domu ze strany investora a i cena za pozemky byla jakási vachrlatá (jen pro připomenutí aktuální situace s cenou pozemků v té oblasti : my je prodáváme Manthellanu za 2214 Kč a kus potřebného pozemku nám nyní stát v té oblati prodává za cenu 6906 Kč – tedy 3x tak dráže !!! a to prosím na základě znaleckého posudku. Celkový rozdíl mezi oceněním naším a státu při přepočtu na prodávanou výměru činí skoro 70.000.000,- Kč !!!)

Nyní se i v oblasti veřejného práva více aplikuje princip otevřenosti a transparentnosti řízení obcí a samosprávných celků a tomu odpovídá přísnější aplikace zákona o obcích.

A jedna ta aplikace se týká dodržení záměru obce při nakládání s majetkem. Čím více totiž obce v záměru specifikují užití, tím více současně omezují soutěž. A u nás tím zásadním omezením s nakládáním majetkem města byla povinnost vybudovat Společenský dům, která ze smluv vypadla.

Nový judikát, který používá už i ministerstvo vnitra s účinností od 31.12.2011 v metodice nakládání s majetkem obcí totiž jednoznačně říká: …Jestliže ovšem obec ve zveřejněném záměru bližší podmínky zamýšleného majetkoprávního úkonu vymezí, předem „omezuje“ okruh potencionálních zájemců, kteří obci podají nabídku na uzavření příslušné smlouvy. Od takto zveřejněných podmínek se proto obec v zásadě nemůže odchýlit, ledaže by v záměru sama předem vyjádřila možnost, že zamýšlená dispozice může být realizována i za jiných než předem stanovených požadavků. Pokud obec toto pravidlo poruší a nemovitost např. prodá nebo pronajme osobě, která uvedené podmínky nesplňovala, je tento její právní úkon absolutně neplatný, neboť taková situace je svými důsledky obdobná předchozímu nezveřejnění záměru….Jde o judikát Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 721/2010.).

Ostatně – co hrozí městu a případně statutárnímu orgánu za ně jednajícího ve světle nových judikátů sahajících trestně-právně už i na starosty obcí jsem popsal v podání, které šlo přímo do rukou našeho primátora www.pavelbursa.cz/judikaty20112012.pdf , aby se ten mohl nad věcí opět se štábem svých lidí poradit.

A důkladně s pomocí právní analýzy zvážil, zda není skutečně zásadně překonaná argumentace našeho města použitá v tvrzeních předaných soudu ohledně nedodržení věcného záměru společností Manthellan konkrétně strany 13 a 14 materiálu uveřejněného zde http://www.proprostejov.eu/soubory/soud2.pdf a zda tím není celý proces ze strany města už za hranicí linie bezpečnosti zákona.

Judikatura Nejvyššího soudu roku 2011 je totiž dalece přísnější, než judikatura let 2007 a 2008, o níž jsme své argumety opírali v obhajobě města. Jde velice přísněji v tom směru, že pokud politici rádoby v rámci plnění veřejné služby voličům omezují soutěž všemi různými omezeními, aby je následně potichu vypustili a přihráli s prominutím majetek obce někomu kooperativnímu, že tento postup už stát nebude tolerovat a může jej trestat dokonce v rovině trestní odpovědnosti za způsobenou škodu na majetku obce.

Soutěž o radary – omezení soutěže jen na nájem?

Po klausovsku jsem pozvedl obočí, dočítaje trošičku  jiné zadání soutěže o měření rychlosti radary, než jaké bylo před 14 dny oficiálně avizováno :( .

Z původně avizovaného dodání či pronájmu http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/352148 ( dodávka, montáž, instalace a zprovoznění či pronájem a zprovoznění 11 ks stacionárních měřičů rychlosti ) se naše město rozhodlo asi soutěž omezit jen na nájem http://www.prostejov.eu/cz/aktuality/rada-mesta-posvetila-vypsani-verejne-zakazky-mereni-rychlosti.html ( Radní zároveň dali přednost pronájmu měřičů rychlosti oproti původně zvažovaným variantám, které počítaly i s možným odkupem měřícího zařízení.) http://pvnovinky.cz/mereni-rychlosti-ulidni-ridice/11484-rada-mesta-posvetila-vypsani-verejne-zakazky-na-mereni-rychlost .

Podle mne je to ohromná škoda ihned dávat najevo, že chceme jen pronájem. Poškodí to soutěž a omezí pole soutěžitelů. Pokud si mám totiž něco najímat, měl bych hned odpočátku transparentně vědět, co vlastně stojí to, co si pronajímám a případně si mám nechat vysoutěžit řádnou cenu pro odkup a až pak jednat o splátkách či nájmu.

Poslal jsem proto na úřad města podnět, aby město zveřejnilo tu kalkulaci na nájem, podle které řeklo, že vlastnit a provozovat NE http://www.iprostejov.cz/cz/p/radnice-spousti-vyberove-rizeni-na-radary-kupovat-je-ale-nechce/ .

Aby:

a) bylo jednoznačně vidět, na základě čeho k rozhodnutí provozovat x najímat dospělo

b) aby město vypsalo soutěž i na tu samotnou dodávku radarů 

c) aby účastníci soutěže měli širší prostor pro naplnění cíle zakázky, než se soustředit jen na nájem.

Třeba by se v případě odkupu objevily širší nabídky i na postupné splácení ve formě splátek z inkasovaných pokut či prostě by nastal větší boj soutěžitelů o co nejlepší nabídku. Podání na pana primátora je zde www.pavelbursa.cz/radarysoutez.pdf .

O hledání Správce parkovacího systému

Jak je vidět z oficiálních kroků radnice uveřejněných zde http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/340852?style=white-space%3Apre%3Bheight%3A60px%3B , hledá naše město Správce parkovacího systému. Dosud jsme jako město parkoviště pronajímali společnosti .A.S.A Technické služby, kde naše město má už jen 25% obchodní podíl.

Něco blíže k tomu bylo ostatně psáno už zde http://www.itydenik.cz/obsah/hleda-se-spravce-parkovist-mesto-je-ve-vlastni-rezii-provozovat-nechce .

Protože ale veřejnosti nebylo dosud řečeno, co by takový externí „správce“ měl vlastně dělat, jak by měl být za to například odměňován, poslal jsem cestou pana primátora radě města připomínku ke zvýšení úrovně sdílení informací o tom, co se na nás, motorizované občany města vlastně bude chystat.

Blíže v podání zde www.pavelbursa.cz/spravceparkovani.pdf .

Chtěl bych z města pro veřejnost vyloudit pár drobností:  

a) dozvědět se, co vlastně ten správce bude spravovat

b) proč tu správu parkování nechce dělat samo město ( když v Olomouci tomu tak je) .

Návrh změny financování sportu dětí a mládeže od roku 2013

V době radikálních změn systému financování sportu, v době přetrvávající ekonomické krize, v době, kdy vznikají různé druhy moderních sportů či spíše „sportovních aktivit“ a kdy proti tomu stojí námi dosud postavená vize několika „podporovaných sportů“ se mi jeví za důležité šáhnout do stávajícího systému podpory sportu.

Cílem musí být ze strany městského rozpočtu transparentní, očekávatelná a hlavně finančně předvídatelná podpora širokých sportovních aktivit dětí a mládeže. 

Nejprve vždy zejména  v době nedostatku finančních prostředků musí být zabezpečena kvalitní základna, na níž až teprve pak může pokračovat nádstavba v podobě podpory sportovních aktivit dospělých či snad i podpora sportu vysloveně komerčního z omezených prostředků městského rozpočtu.

Takže jsem předložil radě města tento návrh změny podpory sportovních aktivit dětí a mládeže po vzoru města Hodonín ( to za tento systém dostalo ocenění ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě) či města Opava. Materiál najdete zde www.pavelbursa.cz/sport.pdf .

Principy nově definované podpory? Rozdělovat základní finanční podporu na děti a mládež v rovnoměrné částce na 1 dítě cestou grantové poukázky podle množství členů sportovních organizací a tím umožnit podporu rozdělovat přes samotné uživatele systému. Ti jsou nejlépe sami angažováni přidělit svůj podíl finanční podpory tam, kde to cítí oni za nejdůležitější.

Výhled do budoucna – co nechtít jen tržnici, ale přímo vystavět náměstí?

Prostějovská veřejnost je dennodenně masírována otázkou „kam s tržnicí“ a přitom se nikde dosud neřeší, jak by ta oblast „staré tržnice“ měla po výstavbě obchodního centra Manthellanu vlastně vypadat.

Zkusil jsem v rámci zveřejněné ankety a možnosti připojit tzv. „jiný názor“ sdělit radnici vizi, jak jít dál, než jen s prominutím řešit jen a pouze „tržnici“.

Můj návrh se týká řešení celé té části města a cílem je zde vytvořit v podstatě nic menšího, než přímo nové náměstí. Pracovně mu třeba říkejme Rohové či Malé či třeba Za kostelem.

Proč si vlastně máme dávat  malé cíle, když jsou před námi určitě větší výzvy, než je „pouhá tržnice“.

Celý příspěvek

Podnět k zavedení on-line přenosu jednání zastupitelstva a pár drobností k tomu

Nerad někdy používám silná slova, ale tento článek v deníku http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/sledovat-jednani-zastupitelstva-na-internetu-zatim-ne-vzkazuje-radnice-20120417.html mne mírně nazvedl ze židle. Asi proto, že tématice využití internetu ve státní správě se věnuji dlouhodobě.

Nu což, řídil jsem se podnětem paní tiskové mluvčí a v této věci jsem oslovil pana primátora – to když už to paní mluvčí sama navrhla :) .

Dopis na magistrát zaslaný jak jinak než elektronicky s využitím elektronického podpisu :

Celý příspěvek