Neúcta k tělesně postiženým či šlendrián s úklidem sněhu?

Včera 11.2.2010 jsem po delší době jel za svojí ošetřující lékařkou – autem, jak jinak, když jinak bych to uvolněn v práci nestíhal.

Protože paní doktorka sídlí v poliklinice na Trávnické, chtěl jsem využít k zaparkování parkoviště, které je k tomu určeno za Lídlem a k témuž bylo i určeno a projektováno …

Zle jsem pohořel .

Co já – já jsem si na ten vysoký tlak vzal léky od paní doktorky, ale zarazila mne absolutní neúcta zřizovatele parkoviště či spíše osoby, dbající na jeho provoz vůči osobám postiženým – ty, aby se prodírali přes bariéry sněhu…

Jak to tam vypadalo, ukazují tyto fotky :

Celý příspěvek

Byla zima veliká a předtím nasněžilo

Tak nám i v Prostějově mrzlo až skoro praštělo. Ráno 27.1.2010 jsem s mírnými obavami šel ke svému autu a vědíc, že jde o diesel jsem přemýšlel – pojede či nepojede ?

No – autíčko jelo bez potíží a byla i v něm zima veliká, že jsem si to zblejsknul :

A jak to bylo se sněhem?

Špatně – proto jsem se ozval na jediný odpovědný orgán města Radu města, aby svůj „Plán zimní údržby komunikací města“ zaktualizovala a více tím dbala na životní potřeby lidí a méně na životní potřeby pracovníků od ASA ( dodavatelů služeb) . Kdyby ti totiž odstranili hned sníh z chodníků v tu sobotu a neděli co nasněžilo – 9. a 10. ledna, ušetřili by ostatním lidem hodně stresu a i pádů.

Oficiální podání na město v této věci najdete zde .
Celý příspěvek

O umění lidem znepříjemnit život aneb malý masakr motorovou pilou…

Na den 1.9.2009 si naplánovala ASA TS čištění vnitrobloku ulic Tylova x Libušínka. Což o to, pořádek musí být. Ale bohužel naši plánovači od zeleného stolu zapomněli na to, že jde o nejbližší přiléhající sousedství jedné z největších prostějovských škol a že ten den začíná nový školní rok. Kdo to tam zná ví, že ulice jsou tam obsypány auty normálně, natož v tak významný den.

Celý příspěvek

Odpověď na anketu ohledně starého koupaliště u velodromu

V rámci uvedené ankety vyjadřuji názor, aby tamní plocha byla po letech opět obnovena pro městské koupaliště. Městu Prostějov jako bývalému okresnímu městu podle mého názoru chybí moderní 50m bazén, kde se dá bez problému plavat a ne pouze dětinsky skotačit. Jsem si vědom finanční náročnosti projektu výstavby 50 m bazénu a potřebné revitalizace nejbližšího okolí. Je potřeba ale současně vzít v úvahu i to, že uvolnění této plochy pro jakoukoliv jinou aktivitu znamená prakticky nemožnost budoucí výstavby takového bazénu v podobně příhodné lokalitě ve stále více zastavěném městě. V současné době do městského rozpočtu přicházejí desítky milionů korun jak z prodeje městských domů tak i stavebních parcel. Bylo by vhodné takové mimořádné a neopakovatelné finanční zdroje investovat do rozvojové infrastruktury města, kam určitě 50m bazén patří.

Celý příspěvek

Nezapomněli jste na 31.7. ve věci budoucího KASCentra?

Dnes 31.7.2009 skončila lhůta pro podání podnětů a připomínek veřejnosti k budoucnosti zástavby po stávajícím KASCentru. Ano, jde o léčbu toho nemocného bílého poskomunistického slona, který se stal mezitím jen a pouze černou bezednou dírou na městské peníze.

3 zájemci zpracovali své návrhy a ty předali i veřejnosti k diskusi. Chválím zastupce města, že se tohoto mohla veřejnost zůčastnit a mohla se svými připomínkami do řešení zapojit.

Mé vidění věci uvádím v nezměněném textu zaslaného na adresu města zde :

Celý příspěvek

O potřebě či nepotřebě městské vyhlášky na pořádek

Opět se v souvislosti s létem vynořilo téma pořádku – viz. zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/zajisti-nova-vyhlaska-v-prostejove-nocni-klid.html 

Ano, téma je to určitě zajímavé a podle mne letně nosné. Vyhláška má podle předkladatelů zabezpečit pořádek a řád. 

Podle mne je zbytečné neustále plevelit právní řád naší republiky jednotlivostmi místních vyhlášek. Buď je jednání protiprávní a policie ( PČR či MP) má prostě konat , nebo počínání protiprávní není.

Je důležité také konkrétně říci, co chceme vyhláškou řešit – skutečně jde o těch pár bezdomovců nebo jde o postižení těch venkovních hospůdek, které teď v létě nerespektují stávající předpisy a hlučí po 22 hod., případně hosté z nich odcházející hlučí a dělají binec po odchodu z hospody, případně a to asi nejvíce hlučně se bavící a nudící se teenageři dělající bugr na lavičkách v kdejakém parku .

Celý příspěvek

Ekonomické pojmy a zastupitelské dojmy

Dnešní příspěvek bude o mém kratičkém povzdechu nad nakládáním s penězi města. Zastupitelé ( to se dalo plně předpokládat) schálili další navýšení základního kapitálu do jedné z městem ovládané společnosti, která je stále a opět ve ztrátě.

Je to jejich bytosné právo, zarážející je argumetace a zdůvodnění. Všichni vědí, že jde v případě toho s.r.o. o ztrátovou činnost a nějak té činnosti ( společnosti ) chtějí pomoci.

Ale volíme k tomu absolutně nevhodnou formu.

Co k tomu mohu z pozice ekonoma říci?

Nepleťme si proboha pojmy a dojmy…

Celý příspěvek

Daň z nemovitostí … jak se to vyvíjí v okolních městech

Pragramatismus versus populismus. Obojí se dá najít na přístupu politiků k úpravě koeficientů daně z nemovitostí.

Pragmatismus říká, že chce-li se město vyvíjet, musí získat či udržet finanční zdroje. Ať  je to či není populární rozhodnutí, je nutné k němu přistoupit.

Populismus říká, že uložíme-li lidu vyšší daň, nebudeme příště možná zvoleni a toto předřazujeme před povinností zabezpečit rozvoj města. Aspoň je pak pro politiky více práce do budoucna na takové to věčné šolichání s pár penězi v prázdném městském rozpočtu.

Je zajímavé podívat se na přístup politiků k té věci v nám nejbližších městech.

Olomouc – městská rada 11 členů, z toho 7 ODS, 3 ČSSD a 1 KDU-ČSL.

Přerov – městská rada 11 členů, z toho 6 ODS a 5 ČSSD.

A jak se k té věci tamní politici postavili ?

Celý příspěvek

Píchání do vosího hnízda

Někdy si jako člověk se svým vlastním názorem připadám v tom našem městě jako kluk, co píchá do vosího hnízda – naposledy se to opět stalo v souvislosti s mým komentářem k předloženým bodům jednání posledního zasupitelstva. Mám za to, že veřejně prezentovat názor, ten nechat podrobit veřejné oponentuře je jednou ze zásad demokracie a očekávám totéž i od ostatních. Mnohdy ale neumíme přijmout cizí názor a místo věcné oponentury je lehčí to vše shodit z pozice moci či neschopnosti věcně argumentovat a komunikovat. Velká většina spíše u nás mlčí, k „věcem veřejným“ se „veřejně“ nevyjadřuje  a když se někdo ozve, ihned to od části většiny schytá.

Přijímám všechny věcné názory, které mohou oponovat mé tvrzení, protože mi jde o meritum věci. Díky za ně. Třeba z nich vyjde zajímavý kompromis.

Přijímám se vztyčenou hlavou i všechny ty osobní ataky – ty totiž také znamenají, že lidé se s mými argumenty seznámili, ale místo věcné oponentury je to vyprovokovalo pouze k osobnímu ataku. Třeba příště se to posune blíže k věcnosti.

Přesto ještě v krátkosti doplním na základě dotazů či postřehů či ataků zúčastněných svůj názor na projednávaný materiál, co bude 23.6.2009 na jednání zastupitelstva:

Celý příspěvek

Nakoukání nad prodejem KASCentruma novim majitelam …

Prošel jsem si ty 3 zveřejněné návrhy, které na zadání města zpracovali případní zájemci. Jejich obrázkové vizualizace jsem naschvál prolétl jen zběžně, neboť a) jde jen o záměry zdaleka se mnohdy lišící od konečného řešení, b) neb ty hodně barevné fotky mohou lehce mást a odlákávat mysl občana od důležitějších věcí a za c) nakonec – čert se skrývá v jednotlivostech a schovaných pokecech utopených v množství řádků.

Co jsem v tom našel? Nebude to mít hodnotitelská komise lehké, protože se ani v jednom případě nenaplňuje plně cíl požadovaného záměru.

Celý příspěvek

Déjà vu – daň z nemovitostí – zdroj financování města

Jak je stále více cítit výpadek sdílených daní do rozpočtů města a obcí vinou hospodářské recese, tak o to více ožívá zapomenutý zdroj financování města a to ve formě daně z nemovitostí. Teď se na věc nedívejte politicky, ale pouze jen a pouze z role správce kasy, který musí někde zabezpečit dostatek peněz na financování chodu města, hlavně na nezbytně nutné investice do veřejně sdílených položek ( silnice, školy, osvětlení, údržba města).

A nejsou-li peníze dosažitelné z centrálního rozpočtu, je bohužel potřeba zvýšit míru spolufinancování přímo od občanů, kteří ty statky užívají. Lidi to neradi slyší, ale chtějí-li mít kvalitnější život, musí se zvýšit míra participace těch, co ty statky užívají.

Ostatně pro vzory spolufinancování nemusíme chodit daleko – jezdíš po silnici? Podílej se na jejich financování ve formě daně silniční či dálniční známky.

Chceš mít kvalitnější zdravotní péči? Tak ožel to, že přispěješ v nemocnici na stravu, aby i ostatní mohli dostat vždy tu nejlepší dostupnou péči, neboť by nemělo existovat to, co bylo dříve – někdo se léčil v SANOPSu, někdo o OÚNZ .

Psal jsem o tom na jednom webu přesně před rokem, článek je ale podle mne stále aktuální, proto ho připomenu:

Celý příspěvek

Krátká úvaha o radarech, značkám a lidech

Nechci více s něšťastnými radary zdržovat, on základní problém není paradoxně v těch info značkách. Je v principu, kdy se nekontrolovaně rozkládá funkce státu a tady se to projevuje ve snížené vymahatelnosti práva. Pak se stane, že se zde na tuto neschopnost státu zabezpečit bezpečnost naváže iniciativní podnikatelský sektor, který ale naplno využije opět práva k naplnění své kapsy.

Celý příspěvek

O dalším kole jednání o pokutě za aquapark

V článku uvedeném zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/pokuta-spor-o-aquapark-vyresi-az-nejvyssi-soud.html se opět rozebírají prvotní kroky, které stály u zrodu prostějovského aquaparku.

Můj názor od počátku nebyl k otázce způsobu realizace bohužel moc vstřícný. A tahanice a argumentace ohledně následně vyměřené pokuty toto vše ukazují.

Plně souhlasím s uveřejněným názorem našeho pana starosty, že hodnocení okolností vzniku stavby nebude vždy jednoznačné – ano je to tak a můžeme si za to sami ….

Celý příspěvek

Příčiny současné krize – co se vlastně děje s ekonomikou …

Na jednom zajímavém webu byl publikován zajímavý postřeh o tom, co se děje s ekonomikou. Celý článek najdete zde :

http://blog.ihned.cz/c3-36652750-YMacha_d-ctyri-smrtici-efekty-doporucena-cetba-pro-mirka-topolanka

Jan Macháček to tam komentuje šířeji, já z článku vyberu nejdůležitější, co podstatu současného problému shrne. Hlavně se i Vy zamyslete nad 4 pojmenovanými body – odráží to obecné chování jak firem, tak občanů – tedy ekonomiky jako celek :

Celý příspěvek

Střípky z webových diskusí k stacionárním radarům

Nemá snad už co cenu dodávat k problematice nasazení stacionárních radarů a hlavně uvozujících informacích o nich. K tomuto tématu se vrátím po datu 21.4.2009, kdy kdo bude chtít měřit, ten bude muset o tom lidi informovat.

Provedl jsem krátkou inventuru diskusí na internetu s mými postřehy a vybral jsem z nich střípky z diskusí. Cílem je lidem poukázat na to, že svět není dělen na černou a bílou či temnou a světlou část. Kdo bude chtí, snad v těch střípcích najde něco, co mu ukáže, že jde ve skutečnosti o problém širší a závažnější.

Celý příspěvek

Plíživé dopady recese budou mít dopad i na obce

V článku uvedeném zde http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/obce-nemaji-na-ucty-chybi-jim-statisice20090401.html se začíná poprvé objevovat to, že dosud anonymní a plíživá hospodářská recese může mít zprostředkovaný vliv i na obce a města a jejich finance.  Ostatně psal jsem tu o tom cca před 14 dny http://www.pavelbursa.cz/?p=504 .

Pro neznalé – obce žijí z velké části z daňových příjmů státu – zjednodušeně se dá říci, že z každých 100 Kč vybrané daně z přidané hodnoty, daně z příjmu právnických osob, daně z příjmu fyzických osob ( tam ze základny 60% celostátního výnosu) připadne obci 21,40 % , tedy 21,40Kč . Vícero ne, zbytek slouží státu. Kdo chce najít tabulku přesnou – dokaz zde : http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-3EA9846C-6C4D7A97/cds/schema_obce_rud08.doc .

No a z této zákonné danosti je už velice blízko k tomu, že čím více klesá naturání spotřeba lidí a firem,  tím klesá i odvod DPH státu, čím více klesá ziskovost firem, čím více stoupá nezaměstnanost, že se to vše 100% odrazí na nižším transferu peněz do obcí.

Celý příspěvek

Dopadne krize na naše město? Ano, zprostředkovaně …

Stávající ekonomická situace státu, potažmo Evropy či snad i celosvětové ekonomiky nedává moc optimistických signálů. Jedním z dopadů  neradostné situace je ale hlavně propad výběru a následné redistribuce daní placených jak námi občany, tak firmami.

Pro laickou veřejnost odkáži na webové stránky, které ukazují, kolik a jakých daní kam směřují – http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-53EDF4E6-5593BE3F/cds/xsl/283.html?year . Najdete tam odkaz schéma rozpočtového určení daní s konkrétními % sdílených daní.

Jde zjednodušeně o to, že stát nějaké  daně centrálně vybírá a někam je posílá. Některé daně spotřebuje plně stát pro svoji činnosti ( armáda, policie, státní školy, komunikace), výnos některých daní podle předem daných kriterií posílá na nižší úrovně  třeba kraje, obce a města, která z toho platí chod svého aparátu, chod škol, kulturu a sport ve svém regionu. A právě tyto daně (bezmála desítky milionů ročně) nám teď budou chybět.

Celý příspěvek

Když pánbůh dopustí, i motyka spustí

Někdy mám pocit, že se svět ( či někdy nejmenovaný politik ) zbláznil. Že místo tlaku na výchovu a přesvědčování je někdo ochoten spustit martýrium zákona k protlačení svého názoru.

Jeden poslanec hodně pil a pak řídil a byl u toho chycen. Naměřili mu přitom 2,4 promile alkoholu, on přitom krevní zkoušku to buď potvrzující či zamítající odmítl podstoupit. Co k tomu říci ? 2,4 promile není žádný zbytkový alkohol, to je už docela dost silná opilost a na to je i obyčejný tester málo v případném šuplíku málo. Načemž pan politik nyní prozřel a chce, aby všichni !!! řidiči sebou povinně !!! vozili v autě alkoholový tester. Není to ptákovina, ačkoliv ten poslanec je ze strany mající logo ptáka. On prostě jen na základě své životní zkušenosti apriori předpokládá, že všichni ostatní jsou jako on a on v záchvatu sebemrskačství v rámci uznání viny chce, aby postiženi byli i ostatní.

Děs a hrůza takové myšlenky od člověka ze strany, která má ve stanovách, že chce být a to cituji přesně … stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů, kteří dokáží převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, za svoji obec a za stát …

Celý příspěvek

Táta máma město – aneb vykastrujeme vám kočku

z tisku : PROSTĚJOV (ČTK)Prostějovská radnice bude chovatelům koček přispívat na jejich kastraci. Důvodem je přemnožení toulavých koček ve městě, řekl dnes novinářům starosta města Jan Tesař.

„Na kastraci jedné kočky budeme obyvatelům Prostějova dávat 300 korun na základě potvrzení o výkonu od veterináře. Jde asi o polovinu sumy, kterou kastrace stojí,“ uvedl Tesař. Starosta předpokládá, že celkové nároky na městskou pokladnu budou činit asi 30.000 korun.

Podle místostarosty Vlastimila Uchytila si na zvýšené množství toulavých koček stěžují lidé z okrajových částí města nebo lidé z bytových domů. „Zatím kočky neškodí, spíše jde o preventivní krok, aby se kočky nemnožily geometrickou řadou. Navíc jsou nosiči virových onemocnění,“ řekl Uchytil. Kolik toulavých zvířat v ulicích Prostějova žije, nedokázal odhadnout. Radnice jejich počty nezná.

K podobnému kroku přistoupila před rokem samospráva například ve Šternberku na Olomoucku. Tam toulavé kočky odchytávali strážnici a do stejné lokality je vypustili po kastraci a vakcinaci.  konec citace …

Nějak se mi to nezdá – místo řádného uplatňování práva města vůči konkrétním majitelům , aby se o své kočky řádně a plně starali, uplatňujeme všeobjímající socializující postupy.

Celý příspěvek

Kuje či nekuje radnice pikle ?

Jako občan bydlící v oblasti ulice Tylova citlivě vnímám, když se má něco u nás dít. Roky u nás totiž na sídlišti probíhá nekončící proces zvaný „Revitalizace sídliště Tylova x Brněnská“, v rámci čehož se nám zde něco průběžně staví a lidi přesto neví co a jak bude vypadat.

Dne 15.1.2009 , v dobu pro normální lidi chodící řádně do práce “ v dobu dobře dostupnou“ – tj. ve čtvrtek  v 9,00 hod. ráno !!! se konalo nějaké sezení, kde se mělo ukazovat, co se na nás opět chystá.

Jak je u nás dlouhodobým zvykem, na konci našeho snažení je obyčený člověk :(.

Celý příspěvek